Copy
   Donderdag 8 oktober 2015
   # 17
large image
image1
Hartstilstand op de tennisbaan. Wat doe jij?
Plotseling getroffen worden door een hartstilstand. Het kan ook bij UTV gebeuren. Daarom hangt er sinds deze week een AED in de gang van ons paviljoen. Belangrijk is dat je weet hoe zo'n AED werkt. Schrijf je dus in voor de reanimatiecursus op 9 november.

Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Reeds na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp bieden: direct 112 bellen, starten met reanimeren én vervolgens de AED in werking zetten. 

De AED moet echter wel op de juiste manier worden gebruikt als het nodig is. Daarom vindt er op maandag 9 november van 19.30 uur tot 22.00 uur in het paviljoen van UTV een reanimatiecursus plaats waarbij ook de AED wordt ingezet. Jij doet toch ook mee? Geef je per mail op bij Oene Rozendal: o.rozendal@gmail.com. Deelname is gratis.
image1
image2
Geen zin meer om te tennissen?
Alhoewel we er alles aan doen om het je naar je zin te maken bij onze tennisvereniging, kan het zijn dat je het komend jaar geen lid meer wilt zijn. Is dat het geval, meld je dan vóór 1 november 2015 af. De opzegging is pas definitief, als je een bericht hierover van de ledenadministratie hebt ontvangen én bevestigd. Als het lidmaatschap eindigt in de loop van een verenigingsjaar, dan ben je contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

Ken je andere mensen die wel lid willen worden van onze vereniging, en graag willen tennissen of padel spelen, vertel ze dan dat ze zich kunnen aanmelden via de website. Ze zijn van harte welkom!