Copy
Katso viestiä selaimessasi
ILMESTYMISPÄIVÄ 23.5.2018


Pysy uutiskirjeen tilaajana!


Lähetimme sinulle viestin, jossa pyydämme sinua hyväksymään tietosuojakäytäntömme. Tilaajat, jotka eivät ole hyväksyneet yhteystietojensa käsittelyä ja säilytystä poistetaan lähetyslistalta ennen seuraavan uutiskirjeen lähettämistä. Toivottavasti pysyt vielä tilaajana!
 
LYHYESTI & TAPAHTUMAT
Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasianvaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu vaativat uutta translakia 

Tasa-arvovaltuutettu, lapsiasiavaltuutettu ja yhdenvertaisuusvaltuutettu vaativat kansainvälisenä homo- ja transfobian vstaisena IDAHOT-päivänä yhteisessä kannanotossaan, että Suomen translaki uudistettava vastaamaan perus-ja ihmisoikeuksia. Tämä on tärkeä ja selkeä ulostulo Suomen kansalaisten oikeuksia valvovilta viranomaisilta.

Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara muistuttaa, että liian pitkään kestävä sukupuolen jurudinen korjaaminen johtaa tilanteisiin, jossa henkilö altistuu syrjinnälle. "Sujuva sukupuolen vahvistaminen tukee sukupuolivähemmistöihin kuuluvien hyvinvointia", hän sanoo tiedotteessa.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila korostaa, että viranomaisten pitäisi tukea nuoren identiteettiä, ei vetää mattoa alta: "Sukupuolen juridista vahvistamista tulisi helpottaa ja tehdä se mahdolliseksi tietyin edellytyksin myös alaikäisille. Lapsen hyvinvointia tukee myös, että häntä kutsuttaisiin toivomallaan nimellä."

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä toteaa, että sukupuolen korjaushoidot tulee erottaa sukupuolen juridisesta vahvistamisesta ja vaatimus transsukupuolisuusdiagnoosista poistaa henkilötunnuksen muuttamisen ehdoista.

Lue koko kannanotto: https://www.syrjinta.fi/-/tasa-arvovaltuutettu-lapsiasiavaltuutettu-ja-yhdenvertaisuusvaltuutettu-translaki-uudistettava-vastaamaan-perus-ja-ihmisoikeuksia
 

Suomi Areenassa keskustellaan sukupuolimerkinnöistä Suomessa

Seta, Trasek ja Amnestyn Suomen osasto järjestävät 19.7.2018 klo 16-17, Eetunaukion lavalla Suomi Areenassa Porissa keskustelutilaisuuden sukupuolimerkinnöistä Suomessa.

Sukupuolittaminen alkaa synnytyslaitoksella ja seuraa meitä läpi elämän. Kysymme, mihin tietoa sukupuolesta oikeastaan tarvitaan? Milloin sukupuolen tilastointi paljastaa syrjinnän rakenteita – ja milloin luo niitä? Keskustelemassa ovat Trasek ry:n puheenjohtaja Panda Eriksson, Amnestyn Suomen osaston translakikampanjan kasvo Sakris Kupila sekä sosiaalietiikan professori ja ETENEn puheenjohtaja Jaana Hallamaa. Keskustelua ohjaa viestinnän ammattilainen Riikka Kämppi.

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2033555563632789/ 
 

Huhtikuussa keskusteltiin transihmisten hyvinvoinnista ja oikeuksista Suomessa

Kuvassa näkyy eduskunnan Pikkuparlamentin auditorion etuosa, jossa seisoo puhujakorokkeella kansanedustaja Sari Multa ja pitää loppupuheenvuoroa. Hänen vasemmalla puolellaan istuva pöydä ääressä Riikka Aapalahti, Esa Iivonen ja Eija Koivuranta. Etualalla näkyy seminaarivieraat takaa päin kuvattuna. Kasvoista kuvastuu huolestuneisuus.

Eduskunnan hlbti-verkoston, Ihmisoikeuskeskuksen, Setan ja Trasekin järjestämässä miniseminaarissa julkaistiin Ihmisoikeuskeskuksen oikeudellista sukupuolen vahvistamista koskeva selvitys sekä Setan Moninaiset lapset -raportti. Voit katsoa seminaarin tallenteen Setan Youtube-tililtä tai klikkaamalta tallenteen päälle uutisen alta. Ohjelma oli seuraava:

10:00–10:10 Tilaisuuden avaus, hlbti-verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Jani Toivola
10:10–11:00 Minkälainen olisi ihmisoikeusperustainen translaki? Johtaja Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskus. Kommenttipuheenvuorot: Julian Honkasalo (FT, tutkijatohtori, sukupuolentutkimus, Helsingin Yliopisto) Trasek ry, Tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara
11:00-12:00 Translasten ja -nuorten hyvinvointi -alustus, Setan puheenjohtaja Viima Lampinen. Kommenttipuheenvuorot Riikka Aapalahti Translasten ja -nuorten perheet ry,
johtava asiantuntija (lapsi- ja perhepolitiikka sekä lasten oikeudet) Esa Iivonen Mannerheimin lastensuojeluliitto ja toimitusjohtaja Eija Koivuranta Väestöliitto.

Huhtikuussa keskuteltiin miniseminaarissa transihmisten hyvinvoinnista. Tilaisuus kesti noin 2 tuntia.
UUTISET | TUTKIMUKSET | RAPORTIT 

Seta julkaisi Moninaiset lapsemme -raportin

Seta on teettänyt raportin translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Moninaiset lapsemme -raportin mukaan translasten ja intersukupuolisten lasten oikeuksia ja hyvinvointia laiminlyödään vakavasti.

“Sukupuoleltaan moninaiset lapset ja nuoret ovat erityisen haavoittuva ja syrjinnälle altis ryhmä, jonka hyvinvointiin ja oikeuksien toteutumiseen on saatava parannuksia välittömästi. Itsemääräämisoikeus kuuluu myös alaikäisille suhteessa heidän sukupuoleensa ja sukupuoliristiriidan hoitoon”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Uusimmassa kouluterveyskyselyssä 9.-luokkalaisista ainakin 5,6 %:lla on sukupuolen moninaisuuden kokemuksia. Suomessa ei kuitenkaan tutkita eikä diagnosoida alle 13-vuotiaiden sukupuoliristiriitaa, vaikka tiedetään lasten ja nuorten hyötyvän hoidosta.

Raportin mukaan hoitamaton sukupuoliristiriita on vakava asia eikä hoitamatta jättäminen ole neutraali ratkaisu. Seta on syvästi huolissaan alaikäisten transsukupuolisten pääsystä tarvitsemiensa laadukkaiden hoitojen ja tuen piiriin.

“Meillä on kaikki ratkaisun avaimet käsissämme. Translain kokonaisuudistus, kansainvälisesti hyviksi vahvistettujen hoitosuositusten noudattaminen, intersukupuolisten kosmeettisen kirurgian kieltäminen ja tiedon ja osaamisen lisääminen sukupuolen moninaisuudesta takaavat kaiken ikäisten transihmisten ja intersukupuolisten hyvinvoinnin”, Lampinen toteaa.

Trasek ry painottaa, että lapselle on suotava oikeus olla oma itsensä ja ilmaista sukupuoltaan sen mukaan, miten hän sen itse kokee. Lapselle on taattava turvallinen ympäristö, jossa hänet hyväksytään ja jossa hän voi puhua vapaasti sukupuolestaan. Tämä edellyttää kannustavaa ja avoimesti suhtautuvaa perhettä ja ympäristöä.

“Yhteiskunnallisessa keskustelussa on valitettavasti keskitytty pitkälti siihen, että lapsen kehoon ei saa kajota. Tämä on ironista, sillä ajamme nimen omaan intersukupuolisten lasten oikeutta koskemattomuuteen. Lapsi, jolla on transkokemus, hyötyy taas yleensä nimenomaan oikeudesta olla oma itsensä sosiaalisella tasolla eli siitä, että hänet kohdataan oikeassa sukupuolessa”, toteaa Trasekin puheenjohtaja Panda Eriksson.

Transihmisten oikeuksia ja hyvinvointia käsitellään seminaarissa keskiviikkoaamuna. Eduskunnan HLBTI-verkosto, Ihmisoikeuskeskus, Seta ja Trasek ovat kutsuneet viranomaisia ja lasten oikeuksia edistäviä järjestöjä keskustelemaan aamupäivän seminaariin Helsingissä. Seminaarissa julkaistaan myös Ihmisoikeuskeskuksen sukupuolen oikeudellista vahvistamista tarkasteleva selvitys. Seminaaria voi seurata suorana striiminä (linkki alla).

Moninaiset lapsemme -raportti on teetetty Seta ja Trasekin yhteisen Kuuluu kaikille -translakikampanjan tueksi saaduilla lahjoitusvaroilla.

Lisätietoa

Moninaiset lapsemme – raportti translasten ja intersukupuolisten lasten hyvinvoinnista, hoidosta ja juridisesta asemasta [PDF]

Suositukset translasten ja intersukupuolisten lasten hoitoon ja oikeuksien toteutumiseen

Setan suositukset raportin pohjalta:

  • Translakiin tehdään kokonaisuudistus, jossa oikeudellisen sukupuolen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi erotetaan toisistaan, sterilisaatiovaatimus poistetaan ja ikärajaa lasketaan. Translain kokonaisuudistuksessa huomioidaan myös ei-binääriset sukupuoli-identiteetit.
  • Kaiken ikäisten sukupuoliristiriitaa tutkitaan ja hoidetaan laadukkaasti kansainvälisen terveysjärjestö WPATHin Standards of Care -suosituksen pohjalta. Transnuorten oikeus saada asiantuntevaa apua ja vertaistukea sukupuoli-identiteettinsä ja kehoidentiteettinsä työstämiseen varmistetaan. Oikeus hyvään, asiantuntevaan ja oikea-aikaiseen hoitoon toteutuu muun muassa tarjoamalla sukupuoliristiriidasta kokevalle alaikäiselle puberteettia lykkäävää hoitoa. Hoidossa keskitytään sukupuoliristiriidan hoitamisen lisäksi lapsen ja perheen tukemiseen yksilöllisesti. Mielenterveysongelmat eivät saa estää hoitoon pääsyä.
  • Intersukupuolisten lasten kosmeettinen sukuelinkirurgia kielletään ja hyvä, asiantunteva ja oikea-aikainen hoito varmistetaan.
  • Trans- ja intersukupuolisille lapsille ja heidän perheilleen taataan oikeus tietoon sukupuolen moninaisuudesta. Kaikille lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille tarjotaan koulutusta sukupuolen moninaisuudesta.

Trasek: Linjaukset alaikäisten henkilön juridisen sukupuolen vahvistamisesta sekä lääketieteellisistä hoidoista
http://trasek.fi/2018/04/24/linjaukset-alaikaisten-henkilon-juridisen-sukupuolen-vahvistamisesta-seka-laaketieteellisista-hoidoista/ 

Wpath: Hyvän hoidon suositus / Standars of Care V7 (saatavilla suomeksi)
http://transtukipiste.fi/hyvan-hoidon-suositus/

Euroopan neuvosto: An insight into respect for the rights of trans and intersex children in Europe
https://rm.coe.int/168047f2a7

Koordinaattori Jaana Pirskanen: Animaatioita ja oppaita luvassa is-hankkeelta!

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeen kolmivuotinen taival on alkanut reippaasti. Vuosien aikana on tarkoituksena kerätä yhteen monialaista asiantuntijaverkostoa kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hanke pyrkii edistämään intersukupuolisten ihmisten näkyvyyttä ja oikeuksia ja varsinkin intersukupuolisten lasten oikeutta keholliseen koskemattomuuteen. TIKA-hankkeen tavotteisiin kuuluu myös antaa sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille tietoa intersukupuolisuudesta ja intersukupuolisten sensitiivisestä kohtaamisesta työssä. Asiantuntijaverkosto ja elävä yhteistyö ovat olemassa myös hankkeen päätyttyä; jos olet kiinnostunut olemaan mukana tai kuulemaan lisää, voit olla yhteydessä minuun. Sähköpostiosoitteeni on jaana.pirskanen@seta.fi.

TIKA-hanke järjestää 12.6. Helsingin Kampissa Intersukupuolisuus ja ihmisoikeus -seminaarin. Seminaari on tärkeä keskustelunavaus. Se, että puhumme intersukupuolisuudesta ääneen, edesauttaa muutosta ja yhteiskunnallisen näkyvyyden lisääntymistä. Se normalisoi ajatusta sukupuolen moninaisuudesta ja siitä, että erilaiset kehot ja sukupuolet voidaan nähdä arvokkaina ja hyvinä.

Syksyn aikana TIKA-hanke tuottaa tiedonanto- ja koulutusmateriaalia sote- ja kasvatusalan käyttöön. Lapsille ja perheille valmistuu loppuvuodesta kaksi lyhyttä animaatiota: yksi moninaisuutta laajemmin käsittelevä animaatio ja toinen intersukupuolisuutta käsittelevä animaatio. Animaatioissa kuvataan sitä, miten ihmiset ovat erilaisia ja silti yhtä arvokkaita sekä mallinnetaan tapoja keskustella sukupuolen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Näitä animaatioita voi niiden valmistumisen jälkeen näyttää muun muassa varhaiskasvatuksessa sekä sosiaali- ja opetusalalla.

TIKA-hanke tuottaa oppaan intersukupuolisten lasten perheille sekä oppaan intersukupuolisille nuorille. Lisäksi tuotamme artikkeleita, joissa käsitellään intersukupuolisuutta. Esimerkiksi seminaarin tärkeimmät teemat tiivistävä artikkeli on tulossa syksyn alussa. Syksyllä julkaistaan myös tekstimuotoon kirjoitettu paneelikeskustelu, jossa on keskustelemassa useampia intersukupuolisia ihmisiä. Näin pyrimme nostamaan esille, ettei ole olemassa vain yhtä universaalia kokemusta siitä, mitä intersukupuolisuus on ja millaista on elää intersukupuolisena. TIKA-hankkeessa on tärkeää, että intersukupuoliset ihmiset pääsevät itse käyttämään ääntään ja tulemaan tarinoineen näkyviksi.

Kuulemisiin! 

Jaana Pirskanen
TIKA-hankkeen koordinaattori


Vielä ehdit! Ilmoittaudu mukaan intersukupuolisuuseminaariin 5.6. mennessä

 

Seuraa myös livelähetystä verkossa!

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille – TIKA-hanke järjestää kesäkuussa 12.6. hankkeen avausseminaarin intersukupuolisten ihmisoikeuksista Helsingissä, Eurooppasalissa. Samalla tehdään historiaa: Suomessa järjestetään ensimmäistä kertaa intersukupuolisuutta ja ihmisoikeuksia käsittelevä seminaari. Intersukupuolisuus ja ihmisoikeudet -seminaari on suunnattu TIKA-verkostolle, yhteistyökumppaneille sekä sote-alan, varhaiskasvatuksen ja opetusalan työntekijöille.

Seminaarissa kuullaan monipuolisesti puheenvuoroja niin Suomesta kuin muualta. Ryhmänohjaaja, työnohjaaja, Juha Kilpiä, joka on ohjannut Suomen ainoaa intersukupuolisten vertaisryhmää kohta neljä vuotta, kertoo, kuinka ammattilaiset voivat kohdata työssään intersukupuolisia ihmisiä ja heidän läheisiään sensitiivisesti. Lastenkirurgian erikoislääkäri Mika Venhola esittää, miten lääketieteen tulisi tukea intersukupuolisia ihmisiä. Anssi Pirttijärvi Lapsiasiavaltuutetun toimistosta puhuu lapsen oikeuksien sopimuksesta ja lasten osallisuuden tukemisesta. Sauli Hyvärinen Lastensuojelun keskusliitosta nostaa esiin lastensuojelun keinoja tukea intersukupuolisia lapsia.

Hollantilainen Miriam van der Have kertoo intersukupuolisten ihmisoikeuksista ja aktivismista. Miriam van der Have on kansainvälisen intersukupuolisten kattojärjestön Organisation Intersex International Europen (OII Europe) puheenjohtaja ja hollantilaisen intersukupuolisten järjestön Dutch Intersex NNID Foundationin toiminnanjohtaja. Lisäksi van der Have on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuskattojärjestö ILGA Europen (International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association) hallituksen jäsen. Hänellä on 15 vuoden kokemus intersukupuolisuusaktivismista. Miriam van der Have työskentelee myös journalistina, dokumenttielokuvien tekijänä ja kustantajana.

Miriam van der Have oli yksi 34:stä Maltan vuoden 2013 lausunnon kirjoittajista. Tämä lausunto julkaistiin kolmannessa International Intersex Forumissa. Lausunnossa vaaditaan intersukupuolisten ihmisten syrjinnän lopettamista sekä oikeutta keholliseen koskemattomuuteen, ja itsemäärittelyyn.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen päättyy 5.6. Ilmoittaudu lomakkeella. Seminaari ja aamupala ovat maksuttomat osallistujille. Lounas on omakustanteinen.

Seminaarin livelähetys tulee Setan Youtube-tilille: https://www.youtube.com/user/SetaFinland/

OHJELMA

8.30 Aamupalatarjoilu
8.50 Tervetuloa, Viima Lampinen, Setan puheenjohtaja ja Jaana Pirskanen TIKA-hankeen koordinaattori
09.00 Terhi Viikki, Trasek ry – Millaista on elää Suomessa intersukupuolisena ihmisenä vuonna 2018
09.30 Juha Kilpiä, Aktuaali – Vertaistuki ja sensitiivisyys kohtaamisissa
10.00 Mika Venhola, Lastenkirurgian erikoislääkäri – Miten lääketieteen tulisi tukea intersukupuolisia ihmisiä?

10.30 tauko 15 min

10.45 Sauli Hyvärinen, Lastensuojelun keskusliitto – Lastensuojelun keinot tukea intersukupuolisia lapsia
11.00 ETENEn kannanotto intersukupuolisten lasten hoidosta
11.15 Anssi Pirttijärvi, ylitarkastaja, Lapsiasiavaltuutetun toimisto
11.30 – 12.00 Keskustelua

12.00-13.00 Lounas

13.00 -14.00 Miriam van der Have, OII Europe – The intersex movement and human rights
14.00-14.45 Keskustelua

Ilmoittaudu >>
Sukupuolen moninaisuus tänään -uutiskirje on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään transihmisiä ja intersukupuolisia ihmisiä sekä heidän läheisiään. Uutiskirjettä tuottaa ihmisoikeusjärjestö Setan yhteydessä toimiva Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus.
Copyright © 2018 Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp