Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja 10 kertaa vuodessa.
Ilmestymispäivä 31.1.2019

Järjestöuutiset

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

Koulutukset ja tapahtumat

Kulttuuri

Kyselyitä ja tutkimuskutsuja

1. Naispareja etsitään kyselyyn kätilöiden kohtaamisesta sekä synnytyskokemuksesta Suomessa.

2. Sateenkaariperheiden nuoria etsitään tutkimukseen: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

3. PREACT-hanke etsii haastateltaviksi 13–18-v. sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvia nuoria. Ota yhteyttä: paivi.i.berg@jyu.fi

4. Sateenkaareva muslimi? Liity fb-ryhmään!
 
Setan koulutusiltapäivät pureutuvat kerran kuukaudessa ajankohtaisiin sateenkaareviin teemoihin ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.
 
Ilmoittaudu
Järjestö

Seta julkaisi eduskuntavaaliteemat ja vetoomuskampanjan ehdokkaille

Seta ajaa tulevaan hallitusohjelmaan neljää tavoitetta, joilla parannetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa.

Setan tavoitteet ovat:
1. Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma
2. Translain kokonaisuudistus
3. Intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen
4. Kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto

Tutustu eduskuntavaaliohjelmaan!

Setan ykköstavoitteena on kaikki hallinnonalat läpileikkaava valtiollinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jonka tulee sisältää keinot parantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten tunnistamista ja niihin puuttumista sekä keinot parantaa sateenkaarinuorten, turvapaikanhakijoiden ja sateenkaariperheiden oikeuksia.

”Hallitukselta on puuttunut määrätietoisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksien edistämiseksi. Olemme Setassa olleet äärimmäisen pettyneitä hallituksen toimettomuuteen erityisesti translain uudistamisen osalta. Seuraavan hallituksen on viipymättä lopetettava transihmisiin ja intersukupuolisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset uudistamalla translaki ja kieltämällä intersukupuolisten lasten kosmeettiset hoidot”, sanoo Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Sukupuolen moninaisuus tunnistetaan jo Suomen lainsäädännössä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja kehollisten piirteiden perusteella, mutta järjestelmissä moninaisuutta ei vielä huomioida. Seta vaatii Suomeen kolmatta juridista sukupuolimerkintää.

”Vaadimme lainsäädännön muuttamista siten, että muunsukupuoliset ja muut nais-mies-jaon vuoksi näkymättömiin jäävät saavat sukupuolensa juridisesti tunnustetuksi. Useassa maassa on jo mahdollista saada passiin sukupuolimerkinnäksi X miehen (M) tai naisen (F) sijasta."

Seta kutsuu vaalikevään aikana ehdokkaita sitoutumaan ja edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kampanjoissaan ja valittuina kansanedustajina lainsäädäntötyössä.

”Eduskunnassa on tällä kaudella toiminut oma hlbti-verkostonsa, johon on kuulunut sateenkaarimyönteisiä edustajia lähes kaikista eduskuntapuolueista. Tarvitsemme uuteen eduskuntaan kuitenkin vielä suuremman joukon sateenkaarikansanedustajia varmistamaan, että perus- ja ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus, syrjimättömyys ja turvallisuus, toteutuvat Suomessa jokaisen kohdalla”, Kupila painottaa.

Lisätietoa

Sateenkaariperheiden vaalitavoitteisiin voi tutustua täällä:
https://sateenkaariperheet.fi/wp-content/uploads/2018/11/Sateenkaariperheet-ry_n-hallitusohjelmatavoitteet-2019.pdf

Järjestö

Setalta kolme uutta opasta

Seta julkaisi Educa-messuilla oppaat varhaiskasvattajille sekä intersukupuolisille nuorille ja heidän perheilleen. 

Educa-messuille tuotettu uusi opas varhaiskasvatuksen ammattilaisille Sukupuolen moninaisuus ja lapset sai paljon kiitosta ajankohtaisuudestaan. Sukupuolen moninaisuutta lapsuudessa käsitellään yhä enemmän mediassa ja kasvatusalan ammattilaisten keskuudessa.

Oppaan varhaiskasvattajille ovat kirjoittaneet lastentarhanopettaja Hanna Kalliokoski ja Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen. Opas on suunnattu kaikille lasten kanssa työskenteleville sekä kasvatusalan opiskelijoille. Erityisesti oppaasta hyötyvät varhaiskasvatuksessa, lasten muussa päivähoidossa sekä harrastustoiminnassa työskentelevät ammattilaiset, jotka kohtaavat lapsia päivittäisessä arjessa.

”Lapsen paras on varmasti jokaisen kasvattajan tavoitteena. Kun tieto sukupuolen moninaisuudesta on viime vuosina lisääntynyt, ovat lisääntyneet myös kasvattajien kysymykset siitä, miten sukupuolen moninaisuuteen lapsuudessa tulisi suhtautua. Monia ammattilaisia mietityttää, miten he voivat tukea parhaalla mahdollisella tavalla lapsen identiteettiä ja sen kehitystä”, Marita Karvinen kertoo.

Oppaan lisäksi TIKA (Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille) -hanke julkaisi yhdessä Setan kanssa kaksi uutta opasta intersukupuolisuudesta. Opas intersukupuolisille nuorille ja opas intersukupuolisten lasten vanhemmille. Kummatkin oppaat ovat kirjoittaneet Jaana Pirskanen ja Juha Kilpiä ja ne ovat saatavilla painettuina Setan materiaalitilauslomakkeen kautta.

Setan materiaalia opettajille ja kouluille
Setan tietosivut varhaiskasvattajille

Järjestö

Jäsenjärjestöavustusten deadline maaliskuussa

Seta jakaa STEAn avustuspäätöksen mukaisesti jäsenjärjestöavustuksia. Jäsenjärjestöavustukset kuluvalle vuodelle ovat haettavissa 25.3.2019 klo 7.00 asti. Jokaista jäsenjärjestöä pyydetään täyttämään Setan jäsenjärjestöjen perustietokysely, joka toimii myös hakemuslomakkeena.

Hakemalla jäsenjärjestöavustusta ja täyttämällä mainitun lomakkeen järjestölle myönnetään 400 euroa, joka maksetaan viikon kuluessa tämän lomakkeen täyttämisestä. 400 euron vähimmäisavustuksen lisäksi voi saada avustusta jäsenmäärän, työntekijöiden ja toiminnan perusteella toimitettuanne tähän liittyvät tilastolomakkeet (lomakkeen lähetetään perustietolomakkeen täytön jälkeen). Lopullinen avustus maksetaan, kun kaikki vaaditut liitteet on toimitettu Setaan ja avustuksen siirtosopimus on allekirjoitettu.

Talous- ja hallintopäällikkö Teemu Halme lähettää erikseen lomakkeen tietojen mukaan tilastolomakkeen, jonka täyttäminen on edellytys minimiavustusta isommalle avustukselle.

Kaikki lomakkeet pitää olla täytettyinä ja palautettuina 25.3.2019 klo 7.00 mennessä.

Lisäksi avustuksen lopulliseen maksamiseen (siis 300 euroa ylittävälle osuudelle) vaaditaan seuraavat liitteet:

1. Talousarvio 2019
2. Toimintasuunnitelma 2019
3. Tilinpäätös vuodelta 2018 tase-erittelyineen (allekirjoituksin)
4. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2018 (allekirjoituksin)
5. Toiminta-/Vuosikertomus vuodelta 2018
6. Selvitys vuoden 2018 harkinnanvaraisen avustuksen käytöstä (jos myönnetty)

Kaikki liitteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen teemu.halme@seta.fi (allekirjoitusta vaativat liitteet 3 ja 4 skannattuina versioina). Liitteet voi myös lähettää postitse Setaan.

Järjestö

Liity Setan jäsenjärjestöihin ja uusi jäsenyytesi!

Haluatko vaikuttaa sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumiseen sekä osallistua aktiivisesti sateenkaarevaan vapaaehtoistoimintaan? Liity Setan jäsenjärjestöjen jäseneksi!

Voit liittyä alueelliseen jäsenjärjestöön tai valtakunnalliseen järjestöön, minkä vain koet itsellesi lähimmäksi. Setalla on 28 jäsenjärjestöä ympäri Suomen aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan! Jäseneksi liitytään jäsenjärjestöjen omien ohjeiden mukaan. 

 
Liity!
 

Paikalliset jäsenjärjestöt

Etelä-Savo Pride ry
HeSeta ry, Uusimaa
Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry, Pohjois-Karjala
Jyväskylän Seta ry, Jyväskylä
Kainuun Seta ry, Kajaani
Kymenlaakson Seta ry, Kotka-Kouvola
Lahden Seta ry, Lahti
Meri-Lapin Seta ry, Kemi-Tornio
Opiskelijavinokkaat – OVI ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Oulun Seta ry, Oulu
Oulu Pride ry
Pirkanmaan Seta ry, Tampere
Regnbågsfyren rf, Mariehamn
Rovaniemen Seta ry, Rovaniemi
Saimaan Seta ry, Lappeenranta
Satakunnan Seta ry, Pori
Savon Seta ry, Kuopio
Turun seudun Seta ry, Turku
Vaasan Seta ry, Vaasa

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

Dreamwear Club ry
H.O.T. ry
Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
Mummolaakso ry
Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry
Regnbågsankan rf
Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Translasten ja -nuorten perheet ry

Järjestö

Äitiyslaki astuu voimaan 1.4.

Äitiyslaki hyväksyttiin eduskunnassa 28.2.2018 ja se astuu voimaan 1.4.2019. Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien.

Mitä tapahtuu nyt?

• laki tulee voimaan 1.4.2019
• se koskee naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen
• äitiyslain nojalla vahvistetaan ensimmäiset äitiydet vuoden 2020 alkupuolella.

Vuoteen 2020 saakka naisparien lapsen asema tulee vielä vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Myös sen jälkeen esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää adoptoida.

Lisätietoa:

Oikeusministeriön uutinen

Sateenkaariperheet ry

Järjestö

Nimilaki uudistui – Seta kerää kokemuksia nimenmuutoksista

Tämän vuoden alusta astuivat voimaan nimilain muutokset. Nimenmuutosta voi hakea sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuolipiirteeseen perustuen maistraateissa.

Uuden nimilain etunimen muutokseen liittyvät pykälät on muotoiltu väljästi sukupuolen suhteen, mikä on selvä parannus sukupuolivähemmistöjen, kuten transsukupuolisten, muunsukupuolisten, transvestiittien ja intersukupuolisten oikeuksien toteutumisessa. Lain soveltamisessa on viranomaisten mukaan tarkoitus noudattaa varsin vapaata tulkintaa etunimen muutosta koskevien pykälien osalta.

15 vuotta täyttänyt nuori voi hakea nimenmuutosta myös itsenäisesti. Lain mukaan, jos 15 vuotta täyttänyt alaikäinen ja huoltaja tai muu laillinen edustaja ovat erimielisiä, on nuoren oma mielipide ratkaiseva.

Muita keskeisiä muutoksia nimilaissa ovat neljän etunimen salliminen ja puolisoiden sukunimien vapaampi yhdisteleminen. Nimilaki ei kaikilta osin uudistunut kuitenkaan riittävästi. Sateenkaariperheiden näkökulmasta perusongelmana säilyy sukunimisuoja. Lapselle ei voi antaa sukunimeä hänen tosiasiallisten perhesuhteidensa mukaisesti vaan pelkästään juridisten vanhempien nimiin tai täyssisaruuteen perustuen. Vanhemmat voivat antaa lapselle jomman kumman sukunimen tai yhdistelmänimen tai täyssisaruksen sukunimen.

”Toiveena olisi ollut, että kaikkien tosiasiallisten vanhempien nimi olisi pitänyt voida antaa. Joitain myönnytyksiä kuitenkin moninaisille perheille annettiin. Tietyillä edellytyksillä avopuolisoiden annetaan ottaa yhteinen sukunimi ja lapselle sijaisvanhemman sukunimi”, Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kertoo.

Oletko hakenut nimenmuutosta vuoden alussa? Kerro Setalle kokemuksistasi!

Seta seuraa uuden nimilain käyttöönottoa ja lain soveltamista, erityisesti sitä, mikä hyväksytään luotettavaksi selvitykseksi koskien sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai sukupuolen piirteitä. Jos sinulla on ongelmia nimenmuutosten hakemisessa, kerro myös niistä meille!

Täytä tämä lomake tai lähetä sähköpostia tiedottaja Eliisa Alatalolle, os. tiedottaja@seta.fi.

Lue koko juttu ja ohjeet nimenmuutokseen: https://seta.fi/2019/01/03/nimilaki-uudistui-nain-teet-nimenmuutoksen/

Järjestö

Opinnäytetyössä käsitellään suomalaisten LHBTIQ-matkailijen turvallisuutta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia suomalaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien matkailijoiden käsityksiä eri matkakohteiden riskeistä ja turvallisuudesta sekä selvittää, miten nämä käsitykset vaikuttavat matkailijoiden valintoihin ja käyttäytymiseen.

Anna Sinisalon opinnäytetyö on luettavissa täältä: http://www.theseus.fi/handle/10024/156098
 

Haluatko tiedottaa sateenkaariteemaisesta tutkimuksestasi?


Seta julkaisee uutiskirjeessään tietoa Suomessa tehdyistä tutkimuksista ja opinnäytetöistä, joissa käsitellään sateenkaariteemoja. Lähetä uutisjuttu ja linkki tutkimukseesi meille! 
Järjestö
K puolustaa etenkin lasten oikeuksia / Kuva: Jaana Pirskanen, Seta

Is-toimija K: “Tässä yhteiskunnassa on tarjolla kahdenlaisia rooleja ja kaikki, mikä ei mahdu kuvaan on uhka systeemille”

Kuka olet?

Olen K, olen ihmisoikeustoimija ja lastenoikeusaktivisti. Minua kiinnostaa aina se mikä on totta nyt ja mikä tulevaisuudenvisiota, esimerkiksi syrjintäasioissa. Nähdään ero siinä mikä on faktaa ja mikä toiveajattelua. Se ei tarkoita pessimismiä, vaan ajattelen sen olevan toiveikas näkökulma, mutta se lähtee tästä päivästä ja nykyisestä tilanteesta. Nykytilanne täytyy nähdä, mutta asiat voivat olla toisin vaikka jo ensi viikolla tai ensi vuonna.

Mitä intersukupuolisuus merkitsee sinulle?

Ehkä päällimmäisenä tulee mieleen intersukupuolisuuden merkitsevän minulle sitä, ettei ole ollut vaihtoehtoa ajatteleeko kehoa ja sukupuoleen liittyviä asioita. Se merkitsee sitä, että on aina ollut paljon kysymyksiä ja kauhean vähän vastauksia. Ehkä ne vastaukset ovat tulleet luonnon kautta, luonnon ja ihmisyyden monimuotoisuudesta. Intersukupuolisuus merkitsee minulle sitä, että on ärsyttävää elää yhteiskunnassa, jossa ihmiset luulevat luonnon määrittävän meidän sukupuolen kahdeksi eikä nähdä sitä, että luonto tekee kaikesta aika sattumanvaraisesti kaikenlaista. Esimerkiksi neliapiloita kolmiapiloiden joukkoon.

Käytännössä se tarkoittaa sitä, että pitää tulla toimeen jotenkin sen yhteiskunnan aiheuttaman sekaannuksen kanssa. Yhteiskunnan sekaannuksesta seurasi se, että jouduin lääketieteen uhriksi. En ajattele niiden ihmisten olleen pahoja, vaan ne tekivät sen mitä niiden piti tehdä tässä meidän kulttuurisessa ymmärtämättömyydessämme.


Lue koko haastattelu: https://seta.fi/2019/01/21/is-toimija-k-tassa-yhteiskunnassa-on-tarjolla-kahdenlaisia-rooleja-ja-kaikki-mika-ei-mahdu-kuvaan-on-uhka-systeemille/
Järjestö

Koulukiusaamista vähennetään purkamalla normeja ja stereotypioita

Tammikuun alussa julkaistussa Ylen MOT:n uutisessa käsiteltiin koulukiusaamista. Uutisesta ilmenee miten vanhoihin stereotypioihin ja normeihin nojaava asenneilmapiiri oikeuttaa kiusaamista. Yhdenvertaisuustyölle kouluissa on Setan mukaan edelleen suuri tarve.

Kouluterveyskyselyn (THL 2017) mukaan sateenkaarinuoret kokevat kiusaamista ja häirintää huomattavasti useammin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret. Sateenkaarinuorten hyvinvointia kartoittaneen tutkimuksen (Alanko 2014) mukaan yli 80 prosenttia transnuorista on kokenut jonkinlaista häirintää.

Ylen haastattelema rehtori puolustelee kiusaamista sillä, että oppilas esimerkiksi tuo itse esiin seksuaalista suuntautumistaan. Hän myös hämmästelee, että seksuaalinen suuntautuminen on tiedossa jo 12-vuotiailla.

Seta pitää tällaista asenneilmapiiriä ja koulun kulttuuria erittäin vahingollisena nuorille. Seksuaalinen suuntautuminen voi selvitä itselle hyvinkin nuorena. Koulun tulee olla paikka, jossa seksuaalisesta suuntautumisesta voi keskustella turvallisesti ilman pelkoa syrjinnästä.

”Ongelma ei ole oppilaassa, joka on homo, vaan kouluyhteisössä, jossa ei arvosteta moninaisuutta, ei edistetä yhdenvertaisuutta eikä tiedosteta syrjintää tuottavia normeja. Yhdenvertaisuustyölle on valtava tarve kouluissa”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Lue koko juttu: https://seta.fi/2019/01/08/koulukiusaamista-vahennetaan-purkamalla-normeja-ja-stereotypioita/

Järjestö

Ensimmäinen suomenkielinen kirja polyamoriasta on ilmestynyt


Kahta Kauniimmin – opas eettiseen polyamoriaan on Polyamoria -monisuhteisuusyhdistyksen suomennuttama teos ja yhdistyksen tähän mennessä merkittävin vaikuttamiskeino ja merkkipaalu suomenkieliselle keskustelulle polyamoriasta ja monisuhteisuudesta. Kirja on saatavilla kirjakaupoista alkuvuonna ja useat kirjastot ovat tilanneet sitä kokoelmiinsa.

Lisätietoa: http://polyamoria.fi/kahtakauniimmin/

Setan jäsenjärjestöt voivat tilata kirjaa samaan hintaan kuin yhdistyksen jäsenet (27€/kpl+posti 8 €).

"Kahta kaunihimmin on taitavasti ja queer-sensitiivisesti kirjoitettu lukupaketti, joka herättelee lukijaa pohtimaan omia ihmissuhteitaan ja seksuaalisuuttaan laajasti. Siksi se sopiikin mainiosti kenelle tahansa ihmissuhdetaidoista tai läheissuhteiden moninaisuudesta kiinnostuneelle. Varaudu itsetutkiskeluun sekä syviin keskusteluihin läheistesi kanssa, mutta myös ennen kaikkea hymyilyttäviin lukuhetkiin."

– Leeni Herrala, queer-feministi ja aktivisti

"Kahta kauniimmin on terveiden ja eettisesti rakennettujen ihmissuhteiden ylistyslaulu! Kirja antaa konkreettisia välineitä pohtia omien suhteidensa dynamiikkoja ja kannustaa, jopa haastaa lukijaa etsimään oman onnensa vallitsevien normien ja ympäristön odotusten heinäsuovasta. Sekä monogaamisten että polyamoristen kannattaa käydä läpi se älyllinen ja emotionaalinen matka, jonka kirja tarjoaa!"

– Juuso Kekkonen, kirjoittaja, koomikko ja polyaktivisti
 
Tapahtumat ja koulutukset

Kutsu Setan puheenjohtajapäivään 9.2.2019

Setan jäsenjärjestöjen puheenjohtajille suunnattu puheenjohtajapäivä järjestetään lauantaina 9.2.2019 kello 10:30 alkaen Setan toimistolla Länsi-Pasilassa. Päivän tarkoituksena on tavata Setan piirin puheenjohtajia sekä keskustella ajankohtaisista asioista Setassa ja jäsenjärjestöissä.

Päivään ovat tervetulleita Setan jäsenjärjestöjen puheenjohtajat tai hänen olleessaan esteellinen varapuheenjohtaja. Seta kattaa osallistujien välttämättömät matka- ja majoituskulut (majoitus max 100 e/vrk). Matkat ja majoitus varataan lähtökohtaisesti itse ja Seta korvaa ne kuitteja vastaan jälkikäteen.

Ilmoittautuminen päivään pitää tehdä viimeistään maanantaina 3.2.2019 tämän linkin kautta.

Lisätiedot päivästä saa pääsihteeri Kerttu Tarjamolta (paasihteeri@sea.fi) ja matkoihin ja majoitukseen liittyen talous- ja hallintopäällikkö Teemu Halmeelta (teemu.halme@seta.fi).
Tapahtumat ja koulutukset

Kahden vähemmistön väki -kokoontumiset keväälle 2019

KVV eli "kahden vähemmistön väki" on eri tavalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien avoimia tapaamisia, joissa voi kohdata samankaltaisia ihmisiä ja jakaa kokemuksia elämästä kahdessa vähemmistössä. Avoimet tapaamiset ovat nimensä mukaisesti avoimia eli voit osallistua tapaamisiin silloin, kun sinulle sopii.

Toimintaa ohjaa HeSetan (tuleva Helsinki Pride -yhteisö) koulutettu vapaaehtoinen.

Tapaamiset keväälle 2019:

To 17.1., to 7.2., To 28.2., ma 18.3., to 11.4.,To 9.5. ja ma 20.5. Klo. 18.00-20.00.

Osoitteessa Tallberginkatu 1 C, 4. Krs.

Lisätietoja vaihtuvista teemoista ja tilan saavutettavuudesta voi tiedustella ohjaajalta.

Raila Riikonen, ohjaaja
ilonkipina@gmail.com 
Tapahtumat ja koulutukset
Animaatiokoplan toteuttamat Jaana Pirskasen ja Juha Kilpiän suunnittelemat hahmot animaatioelokuviin intersukupuolisuudesta.

Intersukupuolisuusaiheisia tapahtumia keväällä

TIKA-hanke (Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille) järjestää keväällä 2019 kaksi tapahtumaa intersukupuolisuuteen liittyvistä aiheista.

1.3.2019 kaksi lapsille suunnattua animaatiota sukupuolen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Niiden julkaisun kunniaksi hanke toteuttaa tuona ajankohtana koulutusiltapäivän päiväkoti- ja alakouluikäisten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Animaatiot ovat kummatkin kestoltaan kahden minuutin mittaisia ja molempien tarkoitus on toimia myös työkaluna päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Animaatiot ovat nimiltään:

Kaverit 1 – Ollaan monenlaisia!

Kaverit 2 – Mä oon intersukupuolinen!

Animaatiot tulevat vapaaseen käyttöön Setan YouTube kanavan kautta ja tähän oheen julkaistaan työkalupakki, jonka avulla teemoja voi käsitellä yhdessä lasten kanssa.

Olet tervetullut mukaan ilmaiseen julkaisu- ja koulutustilaisuuteen, joka järjestetään 1.3.2019 klo 14-16, Kulttuurikeskus Sähinä, Heikkiläntie 10, Helsinki (Lauttasaari). Mukaan mahtuu 40 ensinnä ilmoittautunutta ja sen voi tehdä tämän linkin kautta.

Ohjelma:

14.00 Kahvia ja teetä sekä tervetulosanat

Koulutus sukupuolien moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta

Videoiden julkaisu

Työpajatyöskentely – videoista ja niiden kasvatuksellisesta käytöstä lasten kanssa

16.00 Tilaisuus päättyy

Kouluttajina toimivat:

Jaana Pirskanen, psykologi ja TIKA-hankkeen koordinaattori

Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi, TIKA-hankkeen yhteistyökumppani


10. toukokuuta 2019 on koulutuspäivä terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisille (esim. neuvolatyöntekijöille, kätilöille, gynekologeille, sairaanhoitajille, päiväkotityöntekijöille, opettajille, psykologeille ja terapeuteille).

Koulutuspäivä on ilmainen ja sisältää aamupalan ja iltapäiväkahvin. Aamupäivän pääpuhuja on Kitty Anderson Organixation Intersex International -järjestöstä ja iltapäivällä on Jaana Pirskasen, Juha Kilpiän ja Maarit Huuskan ohjaamia työpajoja. Ilmoittautuminen seminaariin tästä.

Seminaarin ohjelma:

0809 Aamupala 

9.0009.10 Tervetulotoivotus, Jaana Pirskanen and Juha Kilpiä 

09.10–10.10 Kitty Anderson, OII Europe – Human rights in healthcare, history and the present day  (Tulkattu suomeksi)

15 minuutin tauko 

10.2511.30 Kitty Anderson, OII Europe – Presentation of a legal checklist and a parents toolkit (Tulkattu suomeksi)

11.3012 Questions and discussion with Kitty 

Lounas (omakustanteinen) 12.00 -13.00 

13.00–13.40 Työpajatyöskentelyä

13.4514.25 Työpajatyöskentelyä

kahvi 14.25–14.45 

14.45 15.25 Työpajatyöskentelyä

 15.30–16.00 Yhteinen loppukeskustelu

Tapahtumat ja koulutukset

Sateenkaariperheiden ajankohtaisia kursseja

VanhemmuuskumppanuusiltaTo 7.2. klo 17:3020 järjestettävä Vanhemmuuskumppanuusilta on tarkoitettu kaikille, jotka haaveilevat vanhemmuuskumppanuudesta tai suunnittelevat perustavansa apilaperheen, siis kaikille, joilla on suunnitelmissa jakaa vanhemmuus jonkun muun kuin oman rakkaus/seksikumppanin kanssa ja, joilla ei ole vielä vanhemmuuskumppania/-kumppaneita. Illan pääpaino on tutustumisessa muihin illan osallistujiin. Potentiaalisiin vanhemmuuskumppaneihin pääsee tutustumaan niin ryhmäkeskustelujen kuin pikakohtaamisten kautta. Illan järjestää Sateenkaariperheet ry. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Vanhemmuuskumppanit2019helmi

Eroryhmä sateenkaariperheiden lapsilleSateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus toteuttavat yhteistyössä pitkän linjan lasten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasper ry:n kanssa sateenkaariperheiden lasten eroryhmän huhti-toukokuussa. Ryhmä kokoontuu neljänä keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä. Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka ovat kokeneet vanhempien tai vanhemman eron alkuperäisessä perheessään, uusperheessään tai jossakin muussa perheessään. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Lasten-eroryhma-2019

Sateenkaariperhetoiminta palaa Joensuuhun ja alkoi Hämeenlinnassa


Muutaman vuoden tauon jälkeen Joensuussa alkavat säännölliset tapaamiset sateenkaareville lapsiperheille ja omasta lapsiperheestä haaveileville. Hämeenlinnassa pidettiin ihka ensimmäinen tapaaminen tammikuussa ja innokkaat osallistujat suunnittelivat loppuvuodelle jo monenlaista. Jos Hämeen alueen toiminta kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin järjestäjiin hame@sateenkaariperheet.fi. Joensuun tapaamisiin voi ilmestyä paikanpäälle. Kevään tapaamisajat ovat 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Tapaamiset pidetään aina klo 1719 Perheentalolla, joka löytyy Taitokorttelin Parviaisen talosta, Rantakatu 15, 80100 Joensuu. Näiden paikkakuntien lisäksi aktiivista sateenkaariperhetoimintaa on Helsingissä, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Kokkolassa, Kuopiossa, Kymenlaaksossa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Adoptio vai perhehoito? -koulutus

Mietityttävätkö adoption ja perhehoidon kysymykset? Mitä yhteistä niillä on? Kuinka ne eroavat toisistaan? Kummassakin tapauksessa on kyse lapsen ottamisesta perheenjäseneksi ja kasvattamisesta osana perheyhteisöä, mikä mahdollistaa turvalliset ja pysyvät, jopa elinikäiset kiintymyssuhteet. Tule mukaan pohtimaan adoption ja perhehoidon ajankohtaisia asioita ja mitä mahdollisuuksia ne voisivat tarjota juuri sinulle. Paikalla on adoption ja perhehoidon asiantuntijoita vastaamassa kysymyksiin. Ilmoittautuminen 15.2.2019 mennessä oheisen linkin kautta: http://bit.ly/2LLGuVD

Tervetuloa!
Tapahtumat ja koulutukset

Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppu Kuopiossa

Vuorovaikutus rakkaussuhteessa on Perhesuhdekeskuksen järjestämä uusi sateenkaareville pareille suunniteltu rakkaussuhdekurssi. Se on järjestetty vain kerran aikaisemmin Salossa syksyllä 2018.

Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle parille. Kurssilla toimitaan vertaisryhmässä, ryhmän kanssa keskustellen ja asioita jakaen. Kurssin toimintaperiaatteet ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, kokemusten jakaminen ja omavastuisuus. Kurssille osallistuminen edellyttää kokoaikaista läsnäoloa. Kurssille ei voi osallistua lapsen kanssa.

Kurssille voivat osallistua sateenkaarevat paris- ja moniskunnat, joissa yksi tai useampi kumppaneista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin ja jotka haluavat rakentaa ja hoitaa suhdettaan. Tälle kurssille osallistutaan yhden kumppanin kanssa, sillä kurssilla keskitytään kahdenväliseen vuorovaikutukseen. Kaikenikäiset osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita. Suhde voi olla tuore tai takana voi olla jo pitkä yhteinen matka.

Ajankohta on 16.-17.3.2019. Kurssi alkaa lauantaina lounaalla puolenpäivän aikaan ja päättyy sunnuntaina päiväkahvin jälkeen n. klo 16. Aikataulu tarkentuu pian.

Paikka: Hirvijärven leirikeskus Kuopiossa. Osoite: Hirvitie 50, 72100 Karttula. Leirikeskus on pyörätuolilla liikkuville esteetön.

Tilat: Kullakin parilla on käytössään oma huoneensa. Käytävillä on yhteiset wc:t ja suihkut. Koko leirikeskus on vain tämän kurssin käytössä koko viikonlopun ajan. Lauantai-iltana on mahdollisuus saunomiseen.

Ohjaajat: Kurssin järjestää Perhesuhdekeskus ja vetäjinä toimivat koulutetut vertaisohjaajaparit Mirja ja Mari sekä Satu ja Sanna.

Hinta: Kurssin hinta on 100e/pari/vkl. Hinta sisältää leirin ohjelman, majoittumisen ja ruokailut koko viikonlopun ajalta. Mukaan otetaan omat lakanat ja pyyhkeet. Kurssia tukee taloudellisesti STEA ja Kansan Sivistystyön Liitto.

Ilmoittautuminen tämän lomakkeen kautta. Mukaan mahtuu 7 pariskuntaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietojahttps://perhesuhdekeskus.fi/tapahtumat/vuorovaikutus-rakkaussuhteessa-viikonloppu-kuopiossa/
tai Sanna Metsäpuu, sanna.metsapuu(at)perhesuhdekeskus.fi, 050 410 6772.

Tapahtumat ja koulutukset

KSL kouluttaa, katso vinkit vuoden alkuun

5.2.2019–12.2.2019, Tampere:
Kohdennettu viestintä somessa
7.2.2019–7.3.2019, Helsinki:
Näin yhdistys toimii - vaikuta yhdistyksessä
16.2.2019, Tampere:
Esiintymisjännitys kuriin
23.2.2019–24.2.2019, Tampere:
Löydä mahdollisuuksia elämän muutostilanteissa
19.3.2019–16.4.2019,Webinaari:
Yhdistyslain perusteet
26.3.2019–9.4.2019, Helsinki:
Viesti selkeästi
6.4.2019–7.4.2019, Tampere:
Esiinny rennosti ja vapautuneesti

Kaikki koulutukset: https://www.ksl.fi/koulutusta/koulutuskalenteri/
Tapahtumat ja koulutukset

Nuorten HAAVE 2019 -leiri tulossa keväällä

HAAVE 2019 -leiri on vertaistukileiri sukupuolivähemmistöön kuuluville* ja identiteettiään pohtiville 15–22-vuotiaille nuorille, joka järjestetään Kirkkonummella 5.–7.4.2019.

Leirin järjestävät yhteystyössä Transtukipiste, Espoon seurakunnat ja Helsingin seurakuntien erityisnuorisotyö. Vaikka järjestäjätahoissa on seurakuntia, eivät hengelliset asiat nouse esiin, ellei osallistuja itse niin toivo. Leirialue on esteetön ja leiri päihteetön. Tarvittaessa haku lähimmältä juna-asemalta onnistuu.

Leirin hinta on 60 euroa, mutta maksusta voi tarvittaessa anoa vapautusta.

Ilmoittauduthan oheisen linkin kautta viimeistään 7.3. (ilmoittaudu)

Leirille valituille ilmoitetaan tekstiviestillä.

Lisätietoja antaa nuorisodiakoni Hanne Malkki, hanne.malkki@evl.fi, 040 517 0629

Kulttuuri
Yours in Sisterhood, Irene Lusztig

DocPoint vinkkaa LHBTIQ-dokkareita

Vuodesta 2001 järjestetyllä DocPoint - Helsinki Documentary Film Festivalilla vierailee vuosittain yli 30 000 kävijää, esitetään noin 120 kansainvälistä ja kotimaista dokumenttielokuvaa yhteensä 200 näytöksessä seitsemän päivän aikana. Festivaali levittäytyy eri puolille Helsinkiä 13 elokuvasaliin ja tapahtumapaikkaan. Festivaalilla järjestetään myös DOKKINO näytöksiä sekä useita oheistapahtumia kuten keskusteluja, klubeja ja seminaareja. Vielä ehdit katsomaan lhbtiqa+-teemoihin kytkeytyviä näytöksiä!

”Out”

Denis Parrot:n ohjaamassa dokumentissa some-materiaaleista koostetun dokkarin keskiössä ovat LGBTQ+ -nuoret. Kaapista ulos tulemisen prosessiin keskittyvä elokuva koskettaa, ihastuttaa ja paikoin myös järkyttää.

Lauantaina 2.2. Kinopalatsi 7 klo 15:30, 64 min

”Yours in Sisterhood”

Brittiohjaaja Irene Lusztigin festivaaleja ympäri maailmaa kiertäneen dokumenttielokuvan teemoja ovat feminismi, yhteiskunta, historia, etnisyys, ja LGBTQ. Mitä vastaisit kirjeeseen, joka on kirjoitettu 40 vuotta sitten? Intiimi, provokatiivinen ja sydäntäsärkevä elokuva hakee vastauksia eri ikäisiltä tytöiltä ja naisilta eri puolilta Yhdysvaltoja. Vastauksista syntyy kudelma ajatuksia naiseudesta, feminismistä ja politiikasta. Yhdysvaltojen nykyinen presidentti edustaa monella älyllisellä ja poliittisella tasolla taantumuksen aikakautta, joka pakottaa vähemmistöt ja demokraatit jälleen kerran barrikadeille.

Torstaina 31.1. Kinopalatsi 5 klo 20.15, 101 min

Perjantaina 1.2. Itis 5 klo 18.00, 101 min

”Letters to a Book Thief”

Laéssio Rodrigues on Brasilian paras harvinaisten kirjojen varas. Omalla vinolla tavallaan Laéssio pyrkii edistämään Brasilian historian säilyttämistä. Brasilian kuuluisimman kirjavarkaan ura saa alkunsa 30-luvun filmitähti Carmen Mirandan inspiroimana. Uralle mahtuu niin huippuhetkiä kuin notkahduksia. Ohjaajat Carlos Juliano Barros ja Caio Cavechini käsittelevät dokumentissaan historiaa, rikollisuutta ja kirjallisuutta. Mielenkiintoista, miten eri tavalla dokumentissa kohdatut henkilöt puhuvat taidevarkaasta vs. varkaudesta/varkaista ylipäänsä.

Lauantaina 2.2. Kinopalatsi 8 klo 18.15, 96 min

Kaikki liput ja näytökset: https://docpointfestival.fi/liput-2019/kaikki-festivaalin-naytokset/
 
Kulttuuri

Arctic Pride lähestyy

Arctic Pride on riemukas ja hyväntahtoinen kaiken kansan kulttuuritapahtuma, joka tuo esiin vähemmistökulttuureita ja herättää keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemasta Lapissa, Suomessa sekä myös kansainvälisesti.

Arctic Pride on järjestetty Rovaniemellä vuodesta 2013 lähtien ja se kantaa ylpeänä Suomen pohjoisimman vuosittain järjestettävän pride-tapahtuman titteliä. Arctic Pride rakennetaan täysin vapaaehtoisvoimin, puhtaasta halusta rikastuttaa kaupungin kulttuurielämää ja nostaa LHBTQI-teemoja esille vuosittain.

Talvinen Rovaniemi lumihankineen tarjoaa upeat puitteet tapahtumalle, joka on ainoa laatuaan Suomessa. Lappilainen vieraanvaraisuus ja rentous takaavat sen, että jokainen voi kokea olevansa tervetullut – juuri sellaisena kuin on.

​Arctic Pride kutsuu kaikki tasa-arvon kannattajat jälleen viettämään ikimuistoisia hetkiä Rovaniemelle 25.2.-3.3.2019. 


Arctic Pride Roavvennjárggas 25.2.–3.3.2019


​Arctic Pride lea ilolaš ja ivdnás kulturdáhpáhus, mii buktá ovdan vehádatkultuvrraid ja boktá ságastallama seksuála- ja sohkabeallevehádagaid dilis Lappis, Suomas ja maid riikkaidgaskasaččat.
 
Arctic Pride lea lágiduvvon Roavvennjárggas jo jagi 2013 rájes ja dat lea Suoma davimus jahkásaš Pride-dáhpáhus.

Haluatko julkaista sisältöä tässä uutiskirjeessä?

Toimita uutinen tai tapahtuma sisältöineen viestintäassistentti Anni Juuselalle osoitteeseen anni.juusela@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.

Julkaisuaikataulu

2/2019: aineistodeadline 25.2., julkaisuaika viikolla 9
3/2019: aineistodeadline 25.3., julkaisuaika viikolla 13
4/2019: aineistodeadline 26.4., julkaisuaika viikolla 18
5/2019: aineistodeadline 27.5., julkaisuaika viikolla 22
6/2019: aineistodeadline 24.6., julkaisuaika viikolla 26
 

Kuvassa on Anni Juusela, joka seisoo tiiliseninän edessä.

Anni Juusela
viestintäassistentti
viestinnän avustavat tehtävät, sosiaalinen media

(c) Seta ry

Seta / Transtukipiste / TIKA-hanke
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

Haluatko muuttaa sen, miten saat nämä viestit?
Voi päivittää asetuksesi tai erota tältä listalta.

Email Marketing Powered by Mailchimp