Copy
Katso viestiä selaimessasi
ILMESTYMISPÄIVÄ 19.12.2018
LYHYESTI & TAPAHTUMAT
Hyvää joulua! Toivottaa: Transtukipisteen ja Setan henkilökunta
Transtukipiste siirtyy sähköiseen ajanvaraukseen 2019 alusta

Transtukipiste kehittää palveluitaan ja siirtyy sähköiseen ajanvaraukseen vuoden 2019 alussa. Asiakkaat voivat varata sähköisen ajanvarauslomakkeen kautta ajan tapaamiseen vastaanotolla työntekijän kanssa. Puhelinajat ja sähköpostineuvonta pysyvät entisellään.

Aikaa tapaamiseen vastaanotolla ei voi varata joulukuun 2018 aikana. Transtukipisteen tapaamisajat vastaanotolla on varattu täyteen ainakin helmikuun 2019 alkuun saakka, jolloin vapaita aikoja on saatavilla tammikuun alussa ajanvarausjärjestelmän kautta aikaisintaan helmikuulle. Transtukipisteeltä voi saada ajan tapaamiseen työntekijän kanssa keskimäärin kahden kuukauden päähän.


Verkkosivut uudistuivat – runsaasti uutta sisältöä!

Setan ja Transtukipisteen verkkosivut ovat uudistuneet syksyn aikana. Transtukipisteen verkkosivuilla on paljon uutta tietoa erityisesti intersukupuolisuudesta. Sivujen kehittämisen tavoitteena oli palvella paremmin eri asiakaryhmiä ja vahvistaa Transtukipistettä sukupuolen moninaisuuden asiantuntijana ja ajantasaisen tiedon tarjoajana. Tervetuloa tutustumaan!
 

Seminaaripäivä intersukupuolisuudesta toukokuussa 2019

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke (TIKA) järjestää Helsingissä yhden päivän seminaarin intersukupuolisuudesta 10. toukokuuta 2019 terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisille. Seminaari sopii erityisesti neuvolatyöntekijöille, kätilöille, gynekologeille, sairaanhoitajille, päiväkotityöntekijöille, opettajille, psykologeille ja terapeuteille.

Seminaaripäivä on osallistujille ilmainen ja se sisältää aamupalan ja iltapäiväkahvin. Aamupäivän pääpuhuja on Kitty Anderson intersukupuolisten ihmisoikeusjärjestöstä Organization Intersex International.

Iltapäivällä on TIKA-hankkeen koordinaattori, psykologi Jaana Pirskasen, kouluttaja, ryhmänohjaaja ja seksuaalipedagogi Juha Kilpiän ja Transtukipisteen johtavan sosiaalityöntekijän ja perheterapeutti Maarit Huuskan ohjaamia työpajoja.

Työpajojen teemat ovat: intersukupuolisuus ja vanhemmuus, sensitiivinen kohtaaminen ammattilaisena sekä intersukupuolisuus ja traumanäkökulma. Jokainen työpaja järjestetään kolme kertaa, eli osallistujat voivat osallistua kaikkiin työpajoihin.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen maksuttomaan seminaariin täällä:
https://transtukipiste.fi/events/event/intersukupuolisuus-seminaari-10-5-2019/
 

Koulutusiltapäivät ammattilaisille sukupuolen moninaisuudesta

Seta on aikaisemmin järjestänyt vuodessa yhden koulutuspäivän, joka on ollut avoin kaikille sateenkaariteemoista kiinnostuneille. Nyt uudistamme koulutustarjontaamme tarjoamalla tarkemmin teemoitettuja koulutuksia useammin.

Setan koulutusiltapäivät ovat keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. 

"Koulutusiltapäivät mahdollistavat toivottavasti monen ammattilaisen, ammattiin opiskelevan tai muutoin teemasta kiinnostuneen osallistumisen koulutuksiin. Koulutusiltapäivissä kouluttajana toimii jokaisen teeman osalta paras asiantuntija Setan ja sen Transtukipisteen työntekijöistä, ja koulutuksissa on usein myös kokemuskouluttajan osuus", kertoo Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen.

Yhden koulutusiltapäivän hinta on 30 €. Ilmoittautuminen koulutuksiin avautuu Setan verkkosivuilla 10.1.2019.

Kevään koulutusiltapäivien ajankohdat ja teemat ovat: 

30.1.2019 Intersukupuolisuus, kouluttajana TIKA-hankkeeen koordinaattori, psykologi Jaana Pirskanen
Lisätietoa koulutuksen sisällöstä Setan sivuilla

27.2.2019 Transvestisuus, kouluttajana Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Maarit Huuska

27.3.2019 Muunsukupuolisuus, kouluttajana Transtukipisteen palveluneuvoja, sosionomi Miska Salakka

24.4.2019 Sateenkaarinuoren kohtaaminen, kouluttajana Setan alueellisen nuorisotyön koordinaattori, Teija Ryhtä

22.5. 2019 Vähemmistöstressi, kouluttajana Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä, perheterapeutti Maarit Huuska

UUTISET | TUTKIMUKSET | RAPORTIT 

Myös kolmas sukupuolimerkintä tukee itsemäärittelyoikeutta

Loppuvuoden aikana keskusteltiin kolmannesta juridisesta sukupuolimerkinnästä ja luovutettiin vetoomus eduskunta- ja pienpuolueille translain uudistamisen puolesta.

Keskustelu sukupuolimerkintöjen määrästä on ajankohtainen, sillä Suomesta on loppumassa henkilötunnukset noin 10 vuoden päästä. Asiaa pohtii valtioneuvoston työryhmä, jonka on tarkoitus tehdä ehdotus henkilön yksiselitteisestä identifioimisesta ja siihen liittyvästä yksilöivästä tunnuksesta sekä ottaa kantaa myös siihen, voitaisiinko Suomessa ottaa käyttöön neutraali tunnus, josta henkilön sukupuoli ei ilmene.


”Haluamme Setassa vahvistaa itsemääräämisoikeutta sukupuoleen ja kolmas juridinen merkintä tekisi näkyväksi suuren joukon ihmisiä, joiden sukupuoli on muu kuin nainen tai mies. Ihmisten jaottelu karkeasti naisiin ja miehiin syntymähetkellä on rakenteellista syrjintää, joka on aika poistaa Suomesta”, sanoo Setan puheenjohtaja Viima Lampinen.

Sanomalehti Karjalaisen marraskuun alussa ltekemästä kyselystä selvisi, että SDP:n, Vihreiden, Vasemmistoliiton ja RKP:n eduskuntaryhmien puheenjohtajat kannattavat varauksetta kolmannen juridisen sukupuolivaihtoehdon laillistamista Suomessa. Setan mukaan kolmas juridinen kategoria tukisi itsemäärittelyoikeutta sukupuoleen.

Lainsäädäntö Suomessa tunnistaa jo sukupuolen moninaisuuden. Vuonna 2015 uudistuneen ja sukupuoli-identiteettien moninaisuuden tunnistavan tasa-arvolain hengessä voitaisiin jo mahdollistaa kolmas juridinen sukupuolimerkintä. Mahdollisuus jättää sukupuoli määrittelemättä on myös tärkeä monille sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille.

"Monet intersukupuoliset hyötyisivät mahdollisuudesta jättää sukupuolimerkintä pois virallisista asiakirjoistaan tai valita sukupuoltaan vastaava sukupuolimerkintä”. Lampinen sanoo.

Kolmas vaihtoehto käytössä jo useissa maissa

Mies- ja naissukupuolimerkintöjen ohella osa valtioista tarjoaa kansalaisilleen mahdollisuuden kolmanteen sukupuolimerkintään. Euroopan ulkopuolella muun muassa Kanada, Nepal, Australia, Uusi-Seelanti sekä Pakistan ja Intia mahdollistaa kaksijakoisen sukupuolibinäärin ulkopuolelle sijoittuville kansalaisilleen kolmannen sukupuolimerkinnän X.

Saksassa korkein oikeus linjasi, että vuoden 2019 alusta tulee olla mahdollista valita kolmas sukupuolimerkintä tai jättää merkitä kokonaan pois. Oikeuden mukaan Saksan perustuslaki suojaa henkilöitä, jotka eivät identifioidu mieheksi tai naiseksi ja Saksan käytäntö olla rekisteröimättä muita sukupuolia loukkaa tätä oikeutta.

Itävallassa korkein oikeus on todennut, että mikäli valtio rekisteröi sukupuolen, tulee sen tarjota mahdollisuus rekisteröidä henkilön sukupuoli-identiteettiä vastaava merkintä. Tapaus koski intersukupuolista henkilöä, joka oli pyytänyt viranomaisia muuttamaan sukupuolimerkintänsä paremmin omaa sukupuoli-identiteettiä vastaavaksi.

Euroopan sisällä suunta on siis viime vuosina ollut siirtymä kolmannen juridisen sukupuolimerkinnän tunnustamiseen yhä useammissa maissa. Maltan vuonna 2015 hyväksytty laki sukupuolen tunnustamisesta toi kolmannen sukupuolimerkinnän kansainvälisiin passeihin sekä julkisiin rekistereihin ja tietojärjestelmiin.

Maltan itsemääräämisoikeuteen perustuvassa mallissa henkilö ilmoittaa itse sukupuolensa notaarin avustuksella eikä tietoa ihmisen terveydenhoidollisesta tilanteesta ole sallittua pyytää. Juridinen sukupuolen korjaamisprosessi on erotettu lääketieteellisestä prosessista. Juridinen prosessi on nopea, kestäen pisimmillään kolmekymmentä päivää. 16 vuotta täyttäneet alaikäiset voivat hakea sukupuolen juridista muuttamista ilman vanhempien suostumusta. Sitä nuorempien alaikäisten vanhemmat voivat hakea lapsen sukupuolen juridista korjaamista hänelle oikeuslaitoksen kautta, joka ottaa huomioon lapsen edun sekä hänen oman mielipiteensä.

YK patistaa huomioimaan moninaisuuden

Sukupuolimerkintöjen lisääminen kytkeytyy myös YK:n vuosituhattavoitteisiin Agenda 2030:n. Tavoitteen 16 alla todetaan, että tulee ”taata kaikille vuoteen 2030 mennessä laillinen henkilöllisyys, kuten rekisteröinti syntyessä”.

YK:n itsenäinen sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän asiantuntija kehottaa syksyllä YK:n yleiskokoukselle antamassa raportissaan jäsenvaltioita luopumaan sukupuolivähemmistöjen patologisoimisesta tänä vuonna uudistuneen IDC11-luokituksen mukaisesti ja kunnioittamaan ja tunnustamaan moninaiset sukupuoli-identiteetit. Raportissa huomioidaan erityisesti sukupuolivähemmistölapset, joiden tulisi voida myös korjata juridista sukupuoltaan ja joiden sukupuolen moninaisuus tulisi depatologisoida.

Asiantuntija kehottaa valtioita täyttämään velvollisuutensa sekä sukupuolen juridisen vahvistamisen että sukupuolta vahvistavien hoitojen osalta ilman ihmisoikeuksien vastaisia ehtoja, kuten lääketieteellistä diagnoosia, pakollisia hormoni- tai leikkaushoitoja, sterilisaatiota tai avioeroa.

”Suomi on sitoutunut edistämään ihmisoikeuksia. Sukupuolivähemmistöjen syrjintäsuoja on kirjattu tasa-arvolakiin, seuraava askel on purkaa kaikki rakenteet, jotka käytännössä syrjivät sukupuolivähemmistöjä. Jos juridisesta sukupuolesta pidetään kiinni, on siinä myös tunnustettava ei-binäärit identiteetit”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Kansainvälistä lisäpainetta translain uudistamiseksi syntyi vielä lokakuussa, kun Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea totesi äänin 11–2, että Tšekin vaatimus sterilisaatiosta sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen ehtona loukkaa Euroopan sosiaalisten oikeuksien peruskirjan turvaamaa oikeutta terveyden suojeluun.

Juridisen sukupuolen korjaamista uudistettava

Suomessa sukupuoli määritellään ja merkitään väestörekisteriin lapsen syntyessä ulkoisten sukupuolittuneiden piirteiden perusteella joko mieheksi tai naiseksi. Tavallisesti ihmisen syntymässä määritelty sukupuoli vastaa hänen tosiasiallista sukupuoltaan. Kun ihmisen henkilöllisyyspapereihin, kuten passiin, syntymätodistukseen tai henkilökorttiin merkitty sukupuoli eroaa hänen tosiasiallisesta sukupuolestaan, tarvitaan merkinnän korjaamista, jotta henkilöä voidaan suojella syrjinnältä.

Intersukupuolisten lasten, joiden kehon sukupuolipiirteet eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset, kohdalla on syntymähetkellä valittava sukupuoleksi jompi kumpi.

”Intersukupuoliset torjuvat ajatuksen, että kolmas merkintä tulisi automaattisesti, sillä emme voi intersukupuolisenkaan kohdalla tietää mitä sukupuolta hän on ennen kuin itse kertoo. Lapsen sukupuoli voidaan mieluummin jättää määrittämättä tai valita nais- tai miesmerkintä. Tärkeää on, että merkinnän muuttaminen on YK:n suositusten mukaisesti nopea ja saavutettava hallinnollinen prosessi, joka perustuu itsemäärittelyyn”, puheenjohtaja Viima Lampinen painottaa.

Sukupuolimerkinnän muuttamista säätelee Suomessa translaki, joka edellyttää sukupuolen korjaajalta lääketieteellistä prosessia ja transdiagnoosia, 18-vuoden ikää ja todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä. Translaki loukkaa räikeästi itsemäärittelyoikeutta ja kehollista koskemattomuutta. Translain uudistamista pikaisesti vaatii Suomessa ihmisoikeusjärjestöjen lisäksi yli 40 muuta nuoriso- ja kansalaisjärjestöä, ihmisoikeusvaltuuskunta, eduskunnan oikeusasiamies, lapsiasian-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaltuutetut sekä enemmistö eduskuntapuolueista.

Marraskuussa Amnestyn Suomen osasto luovutti eduskunta- ja pienpuolueille lähes 18 500 henkilön vetoomusta translain kokonaisuudistuksen puolesta. Vetoomus luovutettiin eduskunnan Kansalaisinfossa järjestetyssä tilaisuudessa yhdessä Setan, Trasekin ja eduskunnan HLBTI-verkoston kanssa. Kaikki vetoomuksen vastaanottaneet puolueet kertoivat sitoutuvansa viemään translain kokonaisuudistusta eteenpäin. 

Lisätietoa

Raportti: Protection against violence and discrimination based on sexual orientation and gender identity

Ihmisoikeusjärjestöjen tiedote: Welcoming the new report by the UN independent expert on SOGI

TGEU Transgender Europe. Third gender marker options in Europe and beyond

TGEU Joint Statement: Civil Society welcomes ground-breaking German Constitutional Court demand for a new regulation of sex registration

TGEU Austria: intersex genital mutilation not constitutional – immediate Third gender recognition ordered

TGEU Transgender Europe. Malta adopts ground-breaking trans and intersex law ­– TGEU Press Release

Eduskunta- ja pienpuolueet: viemme translain kokonaisuudistuksen eteenpäin

Transnuori Armin Kellomäen puheenvuoro nuorten oikeudesta juridiseen sukupuolen vahvistamiseen

 

Uusimmat intersukupuolisuus-artikkelit luettavissa verkkosivuillamme:

Intersukupuolisen lapsen vanhempi: ”Nyt meidän ei tarvitse pelätä. Kaikki on lähtökohtaisesti hyvin. Lapsemme ei ole viallinen vaan terve”

Intersukupuolisuusaktivisti: “En halua vahvistaa sellaista ajatusta, että keho määrää ihmisen sukupuolen”

Sukupuolen moninaisuus tänään -uutiskirje on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään transihmisiä ja intersukupuolisia ihmisiä sekä heidän läheisiään. 
Copyright © 2018 Transtukipiste, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp