Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan ihmisoikeusuutiset kerää 5 kertaa vuodessa yhteen Setan vaikuttamistyön uutiset, kampanjakuulumisia ja tietoa kansainvälisestä ja kotimaisesta ihmisoikeuskehityksestä.
Ilmestymispäivä 23.10.2020

Seuraa Setaa verkossa

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram

KOTIMAA

71 järjestöä: translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomiotta

Eduskunnan HLBTI-verkosto: translain uudistus aloitettava pikimmiten ja alaikäisten asema arvioitava uudelleen

Hallitus: henkilötunnusten uudistaminen ei toteudu suunnitellussa laajuudessa, uudet tunnukset eivät jatkossa sukupuolisidonnaisiassa

Pääsihteerin blogikirjoitus: viharikokset jäävät liian usein pimentoon

TIKA-hankkeen maksuton verkkoseminaari 30.10: näkökulmia intersukupuolisuuteen

Tulisitko Setan kuukausilahjoittajaksi?

Järjestöjen uusi työelämäkysely sukupuolivähemmistöihin kuuluville: vastaa 10.12. mennessä!

ULKOMAAT

ILGA World on julkaissut maailmanlaajuisen raportin transihmisten oikeuksista

Paneelikeskustelun tallenne Euroopan sateenkaari-ihmisten oikeuksista

Tanska vahvisti uuden lakipaketin turvin merkittävästi sateenkaari-ihmisten oikeuksia

50 maan diplomaatit ilmaisevat tukeaan Puolan sateenkaari-ihmisille

BLOGIT, HAASTATTELUT, LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

17.7. Näetkö minut, ei-binäärisen ihmisen?

15.9. Keskustelu Kansallisteatterin Kaikki äidistäni -näytelmästä korostaa tarvetta puhua lisää moninaisuudesta kulttuurialalla


7.10. Setan lausunto hallituksen esityksestä rikoslain muuttamisesta

12.10. Nuoriin kohdistuva verkkohäirintä on ongelma demokratialle

19.10. Setan lausunto sisäisen turvallisuuden selontekoon, kehittämislinjaukset

kortfattat innehåll

 
  • 71 Finska föreningar har skrivit under en appell till regeringen att forsätta med translagens beredning. Kommitten som social- och hälsoministeriet hade nämnd utgav sitt rapport om uppdateringar som laget behöver i januari. Lagen har inte främjad efter det. 
  • Personbeteckningar kommer inte förnyas storaktigt på grund av koronapandemis påverkan i ekonomin. I stället blir beteckningar i framtiden könsneutrala och delas ut i ordning
  • 50 diplomater ställda i Polen har gett ut ett öppen brev som stöder polskt LHBTI-folk.
Koulutukset / koulutusiltapäivät / perheterapia / vähemmistöstressi 

Syksyn koulutusiltapäivät verkossa

Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitteleviin teemoihin.

Koulutuksiin toteutetaan etäyhteydellä koronaviruspandemian aikana.
 

Syksyn 2020 koulutukset

TO 29.10. Vähemmistöstressi ja sen omahoitopaketti, Maarit Huuska, HUOM! päivä on poikkeuksellisesti torstai!

25.11. Sateenkaarevat pari- ja monisuhteet, Terhi Väisänen, Perhesuhdekeskus  

Yhden koulutuksen hinta on 30 euroa, etäosallistumisen 25 euroa.

Lue lisää ja ilmoittaudu!
Kotimaa / lainsäädäntö / kannanotto / laki sukupuolen vahvistamisesta / järjestöt

71 järjestöä: translain uudistusta kiirehdittävä, alaikäisten oikeuksia ei voi jättää huomiotta

Suomalaiset järjestöt ovat huolissaan niin sanotun translain säätämisen viivästymisestä. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että laki sukupuolen vahvistamisesta uudistetaan. Lainvalmistelutyöhön ei ole kuitenkaan ryhdytty vieläkään. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä arvioi raportissaan viime tammikuussa nykyisen lain vanhentuneeksi ja esitti vaihtoehtoja lain uudistamiselle. Seta julkaisi 22.10 kannanoton, jonka allekirjoittaneet  järjestöt kiirehtivät hallitusta uudistamaan translain. Järjestöt haluavat myös, että uudistustyössä arvioidaan uudelleen sukupuolen juridisen vahvistamisen 18 vuoden ikäraja. Kannanotossa oli julkaisuhetkellä 50 allekirjoittajaa, muta siihen liittyi myöhemmin vielä 21 järjestöä lisää.

Järjestöjen kannanotto:

"Hallituksen tavoitteena on uudistaa niin kutsuttu translaki. Uudistus on erittäin tärkeä ja sitä on odotettu vuosia. Uudistus parantaisi transihmisten itsemääräämisoikeutta, kehollista koskemattomuutta ja hyvinvointia sekä vapauttaisi terveydenhuollon resursseja. Me allekirjoittaneet järjestöt olemme kuitenkin huolissamme uudistuksen viipymisestä. On varmistettava, että uusi translaki ehditään säätää kuluvalla vaalikaudella. Lisäksi sukupuolen vahvistaminen tulisi tehdä mahdolliseksi myös alaikäisille. Sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät saa jäädä muiden asioiden jalkoihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä esitti raportissaan (31.1.2020) vaihtoehtoja translakiuudistuksen toteuttamiseksi. Raportin mukaan nykyinen oikeustila altistaa transsukupuoliset ja muunsukupuoliset henkilöt syrjinnälle ja muille oikeudenloukkauksille, erityisesti yksityisyyden loukkauksille. Työryhmä esitteli raportissa kolme eri vaihtoehtoa translain uudistamiseksi. Niin kutsutussa laajassa mallissa sukupuolen vahvistamisen oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi erotettaisiin toisistaan. Mallin laajimmassa versiossa kyse olisi ilmoitusmenettelystä ilman harkinta-aikaa. Laajin malli toteuttaisi todellisen itsemääräämisoikeuden parhaiten.

Lisäksi työryhmä arvioi raportissaan alaikäisten transihmisten tilannetta. Työryhmä huomautti, ettei nykyinen hallitusohjelmakirjaus tunnista työryhmän havaitsemia haasteita alaikäisten yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Työryhmä esitti vaihtoehtona, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille.

Hallituksen tulisikin arvioida uudelleen alaikäisten asema lakiuudistuksessa. Sukupuolen vahvistamisen lykkääntyminen jopa vuosilla heikentää transnuorten hyvinvointia huomattavasti. Mahdollisuus saada oikean sukupuolen mukaiset henkilöpaperit viivytyksettä helpottaisi lukuisten transnuorten elämää, vähentäisi syrjintää ja parantaisi nuorten hyvinvointia. Sukupuolen vahvistaminen alaikäisenä on mahdollista muun muassa Norjassa, Irlannissa ja Maltalla. Uusi nimilaki on jo vahvistanut alaikäisten oikeuksia, sillä 15-vuotiaasta alkaen etunimen voi muuttaa toisen sukupuolen mukaiseksi. Sukupuolen vahvistamista koskevan lain olisi luontevaa olla linjassa tämän kanssa.

Covid-19-epidemia on vaikuttanut laajasti yhteiskuntaan ja hidastanut ymmärrettävästi lainsäädäntötyötä. Suomi on yhtenä sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävän Equal Rights Coalition -liittoutuman maista sitoutunut arvioimaan pandemian vaikutuksia sateenkaari-ihmisiin (lhbti). Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat yksi väestöryhmä, joiden elämään epidemian rajoituksilla on ollut erityisen kielteiset vaikutukset. Valtion on huolehdittava, että transihmisten ihmisoikeuksien toteutumista keskeisesti parantava lakiuudistus ei jää puolitiehen. Kuormittava covid-19 poikkeusaika ja sote-uudistuksen tapaiset suuret hankkeet eivät ole riittävä syy jättää ihmisoikeustyötä tekemättä.

Itsemääräämisoikeutta ja yksityisyyden suojaa vahvistavan, syrjintää ehkäisevän ja transnuoret näkyväksi tekevän translain uudistuksen aika on nyt."

- 71 suomalaista järjestöä 23.10.2020 mennessä.

Ajankohtaisen listan allekirjoittajista voit tarkistaa Setan verkkosivulta.
Lue järjestöjen kannanotto!
Kotimaa / lainsäädäntö / Eduskunnan HLBTI-verkosto

Eduskunnan HLBTI-verkosto: translain uudistus aloitettava pikimmiten ja alaikäisten asema arvioitava uudelleen

Eduskunnan HLBTI-verkosto lausui syyskuussa translain uudistamisesta: sitä ei saa viivyttää enää. Verkosto kehotti valtioneuvostoa myös huomioimaan alaikäisten sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oikeudet. Kannanoton allekirjoitti HLBTI-verkoston puheenjohtajisto: Bella Forsgrén (vihr),
Jaana Pelkonen (kok,)  ja Jussi Saramo (vas).


"Sanna Marinin hallitus on luvannut uudistaa translain niin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen ja sukupuolta vahvistavat lääketieteelliset korjaushoidot erotetaan toisistaan. Uudesta laista poistettaisiin epäinhimillinen vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, ja laissa vahvistettaisiin oikeutta sukupuolen itsemäärittelyyn. On tärkeä huolehtia siitä, ettei translain uudistus viivästy jälleen kerran ja jää esimerkiksi pandemian vastaisten toimien jalkoihin", verkoston puheenjohtajisto toteaa.

Verkosto muistutti, että pohjatyö lain uudistamiselle on jo tehty. "Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiestyöryhmä on raportissaan (31.1.2020) esittänyt vaihtoehtoja translakiuudistuksen toteuttamiseksi. Työryhmän esittämä laaja malli turvaisi hallituksen tavoitteleman itsemääräämisoikeuden toteutumisen. Virkamiestyöryhmä kiinnitti huomiota myös alaikäisten tilanteeseen. Työryhmä huomautti, ettei nykyinen hallitusohjelmakirjaus tunnista työryhmän havaitsemia ongelmia. Vaihtoehtona työryhmä esittikin, että sukupuolen juridinen vahvistaminen voisi olla mahdollista 15 vuotta täyttäneille."

Lisäksi verkosto huomautti, kuinka suuri merkitys uudistuksen toteuttamisella olisi monen arkeen. "Todella keskeistä uudistuksen kohdalla on hahmottaa se, että sukupuolen juridisessa vahvistamisessa on kyse yksilön henkilötietojen sukupuolimerkinnästä. Sukupuolimerkintä vaikuttaa käytännössä siihen, että ihminen tulee kohdatuksi oikeassa sukupuolessaan, oli kyse sitten postipaketin noutamisesta tai viranomaisten kanssa asioimisesta. Sukupuolimerkintä vaikuttaa myös koulussa, opiskellessa tai työpaikalla."

Koko kannanotto löytyy Setan verkkosivulta.
Lue verkoston kannanotto!
Kotimaa / lainsäädäntö / henkilötunnukset

Henkilötunnusten uudistaminen ei toteudu suunnitellussa laajuudessa, uudet tunnukset eivät jatkossa sukupuolisidonnaisiassa  

Valtiovarainministeriö tiedotti lokakuussa 2020, että henkilötunnusuudistusta ei toteuteta aiemman suunnitelman mukaisesti tällä vaalikaudella. Henkilötunnusten nykyinen muoto jää voimaan. Sen sijaan uusia tunnuksia tullaan myöntämään aikoinaan hakijajärjestyksen perusteella, ei henkilön juridisen sukupuolen mukaisesti. 

Uudistusta arvioinut ministeriön työryhmä oli ehdottanut, että vuodesta 2027 alkaen Suomessa otettaisiin käyttöön uudenmuotoinen henkilötunnus, josta ei enää kävisi ilmi henkilön ikä, syntymäaika, sukupuoli tai muuta henkilöön liittyvää tietoa. Koska uudistus olisi ollut kallis toteuttaa, päätyi ministeriö luopumaan tästä kunnianhimoisesta suunnitelmasta vedoten koronapandemian lisäämään taloudelliseen epävakauteen.

Seta kommentoi uutista näin: "Olemme tyytyväisiä siihen, että uusista tunnuksista poistuu sukupuolisidonnaisuus. Tulisi kuitenkin vastata siihen, kuinka jo myönnettyjen sukupuolitettujen tunnusten kohdalla toteutuu oikeus yksityisyyteen. Suunnitellussa uudistuksessa oli mielestämme useita yhdenvertaisuutta edistäviä kohtia, jotka eivät nyt toteudu. Siksi Seta olisi toivonut, että luopumisen sijaan olisi päädytty siirtämään uudistuksen voimaantuloa aikaan, jolloin sen toteuttamiselle olisi riittävät resurssit. Sekä tätä uudistusta loppuun vietäessä että mahdollisten tulevien uudistusten kohdalla tulee kuulla laajasti niitä transihmisiä ja intersukupuolisia, joiden elämään henkilötunnusten muoto vaikuttaa. Yhteistyö esim. eri sateenkaari- ja transjärjestöjen kanssa on tärkeää."
Ministeriön tiedote henkilötunnusuudistuksesta
Kotimaa / blogi / viharikokset / seksuaalivähemmistöt / sukupuolivähemmistöt

Blogi: sateenkaari-ihmisiin kohdistuvat viharikokset jäävät edelleen piiloon

Pääsihteeri Kerttu Tarjamo kommentoi Poliiisiammatikorkeakoulun vuosittain julkaistavia viharikostilastoja. Tutkimusten mukaan suuri osa sateenkaari-ihmisistä ei ilmoita viranomaisille kohtaamastaan häirinnästä, uhkailusta tai edes väkivallasta. Kirjoitus on julkaistu alun perin yhdenvertaisuus.fi-sivuilla. 
 

"Ilmoituskynnyksen madaltamiseen ei riitä pelkkä ilmoittamiseen kannustaminen", Tarjamo kirjottaa. "Kynnystä nostaa pelko epäasiallisesta kohtelusta, asian vähättelystä poliisissa tai käsitys, ettei ilmoitus johda mihinkään. Poliisin tulee tehdä toimia, joilla lisätä sateenkaari-ihmisten luottamusta omaan toimintaansa. Näitä ovat poliisin johdon yksiselitteinen sitoutuminen sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämiseen organisaation toiminnassa, poliisien kouluttaminen sateenkaari-ihmisten arvostavasta kohtaamisesta, heihin kohdistuvasta syrjinnästä ja viharikoksista ja niiden tutkimisesta."

"Monen ilmoittamista rajoittaa kokemus, että tapahtuma ei ollut tarpeeksi vakava, vastaaviin on jo totuttu. Tämä kertoo epäasiallisten, loukkaavien, jopa uhkaavien tekojen arkipäiväisyydestä. Yhteiskunnassa tarvitaankin vahva ääni sen puolesta, että sateenkaari-ihmisiin (mm. lesboihin, homoihin, bi- ja transihmisiin, intersukupuolisiin) kohdistuvat vihateot ei ole hyväksyttäviä. On myös uskallettava puhua sananvapauteen liittyvästä vastuusta ja siitä, että sateenkaari-ihmisiin kohdistuva vihapuhe ei nauti sananvapauden suojaa", Tarjamo muistuttaa.

Koko kirjoituksen voi lukea Setan verkkosivuilla.

Lue blogikirjoitus verkkosivuilla
Kotimaa / intersukupuolisuus / TIKA-hanke / loppuseminaari

TIKA-hankkeen maksuton verkkoseminaari: näkökulmia intersukupuolisuuteen


TIKA-hankkeen maksuttomaan verkkoseminaariin voi vielä ilmoittautua! Intersukupuolisuus -verkkoseminaari kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan kehojen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta.

Seminaari on suunnattu erityisesti terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Iltapäivän työpajoista ne, joissa osallistujamäärä on rajattu, on tarkoitettu vain ammattilaisille. 

Lisätietoa seminaarista ja ohjelmasta

Aika: 30.10.2020 klo 9 - 15:30

Mukana kouluttamassa ovat Ulla Parisaari Harvinaiskeskus Noriosta, Maarit Huuska Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta, Jukka Lehtonen Helsingin yliopiston WeAll -hankkeesta, Tikli Oikarinen ISIO ry:stä, Katariina Bildjuschkin Kätilöliitosta, Raisa Cacciatore Väestöliitosta, Henriikka Sundell ja Maria Vihlman Sexposta, Johanna Repo ja Kaisa Kivipuro Lapsettomien yhdistys Simpukasta, Terhi Väisänen Sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskuksesta, Mio Kivelä Kirkkonummen suomalaisesta seurakunnasta, Juha Kilpiä Aktuaali koulutuspalvelusta sekä Jaana Pirskanen TIKA-hankkeesta.

Ilmoittaudu seminaariin!
Kotimaa / sateenkaarinuoret / Seta / kuukausilahjoitus

Tulisitko Setan kuukausilahjoittajaksi?

Koronaviruspandemia on vaikuttanut monen sateenkaari-ihmisen hyvinvointiin, ja erityisesti tämä näkyy sateenkaarinuorissa. Yksi tapa auttaa heitä on ryhtyä Setan kuukausilahjoittajaksi. Pidämme ääntä sateenkaarinuorten puolesta kouluissa ja kabineteissa. 

Suomessa koronaviruspandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat lisänneet selvästi monen sateenkaarinuoren terveysongelmia ja henkistä pahoinvointia. 
 
Sateenkaarinuoret kertovat kokevansa muita ikätovereitaan paljon enemmän henkistä väkivaltaa, jonka tekijänä on perheenjäsen. Monet sateenkaarinuoret hakevatkin tukea ystäviltään, muilta yhteisön jäseniltä tai esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista.

Koronaviruspandemia estää monien tapahtumien järjestämisen ja ihmiskontakteja tulee välttää. Sateenkaarinuoret eivät välttämättä pääsee niihin turvallisiin tiloihin joissa voivat olla omia itsejään. Sateenkaarinuoret ovat myös todennäköisemmin asunnottomia kuin muut nuoret, transnuorten kohdalla ero korostuu entisestään. Pandemiatilanteen vuoksi matalan kynnyksen palveluja on vaikeampi saavuttaa kuin aiemmin. Kaikki nuoret eivät halua käyttää verkkopalveluita, stereotypioista huolimatta. Pandemia-aikana olemme huolissamme myös transnuorten erikoissairaanhoidosta. Sukupuolidysforian jo ennestään pitkät hoitojonot pitenevät entisestään, kun terveydenhuolto joutuu priorisoimaan koronan torjuntaa.

Sinä voit auttaa. Ryhdy Setan kuukausilahjoittajaksi jo tänään! Autat meitä ja nuorisotyön asiantuntijoitamme huolehtimaan sateenkaarinuorten hyvinvoinnista näinä vaikeina aikoina. Kiitos!

Tee kuukausilahjoitus Setalle!
Kotimaa / työelämä / kyselytutkimus

Järjestöjen uusi työelämäkysely sukupuolivähemmistöihin kuuluville: vastaa 10.12. mennessä!

Sateenkaarijärjestöt uusivat kyselytutkimuksen transihmisten ja intersukupuolisten kokemuksia työelämässä. Edellisen kerran kysely toteutettiin vuonna 2016. 

Tämänkertaisen kyselyn tarkoituksena on hahmottaa, mitä tasa-arvolakiin vuona 2015 voimaan tullut työsyrjinnän kielto sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai sukupuolipiirteiden perusteella tarkoittaa transihmisille ja intersukupuolisille käytännössä. 

Kyselyn toteuttavat Seta ry, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, Trasek ry, Trans ry, Transfemiiniinit, Translasten ja -nuorten perheet ry, Non-Binary Voices / Ei-binäärisiä ääniä -ryhmä ja DreamWearClub ry. Tulokset julkaistaan vuoden 2021 aikana ja jaetaan myös ammattiliitojen ja työnantajajärjestöjen käyttöön. 

Lisätietoa kyselystä löydät Setan verkkosivuilta. Vastausaikaa on 10.12. asti.

Vastaa työelämäkyselyyn!
Ulkomaat / sateenkaari-ihmiset / ihmisoikeudet / sukupuolivähemmistöt / ILGA World 

ILGA World on julkaissut maailmanlaajuisen raportin transihmisten oikeuksista 

Koko maailman kattava raportti transihmisen oikeudellisesta asemasta eri maissa on julkaistu. Sateenkaarikattojärjestö ILGA World julkaisee katsauksen nyt kolmannen kerran. Tuore raportti keskittyy vertailemaan sitä, kuinka sukupuolivähemmistöjen oikeus juridisen sukupuolen vahvistamiseen toteutuu eri puolella maailmaa. Raportin toinen painopiste on transidentiteetteihin kohdistuneessa kriminalisoinnissa. 

Juridisella vahvistamisella tarkoitetaan esimerkiksi nimenmuutosta ja juridisen sukupuolimerkinnän muuttamista henkilöpapereihin. Raportti kertoo, että 143 YK:n jäsenvaltiosta 96:ssa on mahdollista saada juridinen sukupuoli vahvistettua toiseksi kuin syntymässä on määritelty. Vahvistaminen on kuitenkin raportin määritelmien mukaan mahdollista täyden itsemäärittelyoikeuden mukaisesti vain 9 maassa.

Maissa, joissa homoseksuaalisuus tai samaa sukupuolta olevien suhteet ovat rankaistavia, saatetaan näitä lakeja käyttää myös sukupuolivähemmistöjen rankaisemiseen. Lisäksi ainakin 13 maata kriminalisoi sukupuolivähemmistöihin kuulumista, esimerkiksi kieltämällä pukeutumisen "vastakkaisen" sukupuolen vaatteisiin.  

Raportti on saatavilla englanniksi ja espanjaksi ILGA Worldin verkkosivuilla.

Ulkomaat / Eurooppa / paneelikeskustelu / verkkotallenne

Paneelikeskustelun tallenne Euroopan sateenkaari-ihmisten tilanteesta 

Helsinki Pride -viikolla Seta nosti esille ympäri Eurooppaa esiintyvän sateenkaarivihamielisen liikehdinnän, joka on johtanut paikoin jo ihmisoikeuksia heikentäviin lakimuutoksiin. Seta kutsui aiheesta koolle paneelikeskustelun verkossa, jonka tallenne on katsottavissa Setan YouTube-kanavalla.

"Sateenkaariyhteisö on huomannut, että meihin vihamielisesti suhtautuvien tahojen argumentaatio toistuu usein samanlaisena maasta toiseen”, huomautti Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo. “Siksi on mielekästä jatkaa keskustelua siitä, kuinka voisimme yhdessä toimia estääksemme negatiivista kehitystä. Pohdimme Helsinki Pride- viikolla käydyssä keskustelussa yhdessä, mitä valtiot, Euroopan unioni ja jokainen yksilö voi tehdä edistääkseen sateenkaarioikeuksia. On myös ensiarvoisen tärkeää kuulla paikallisia sateenkaariaktivisteja tai -järjestöjä niistä maista, joiden tilanteet huolestuttavat."

Setan organisoimaan verkkokeskusteluun osallistuivat Aili Kala (Eesti LGBT Ühing, Viro) Krisztina Kolos Orbán, (Transvanilla Transgender Association, Unkari) europarlamentaarikko Silvia ModigNitin Sood, (Fem-R, Suomi) Suomen ulkoministeriön valtiosihteeri Johanna Sumuvuori sekä Yuri Yoursky IGLYOsta, kansainvälisestä sateenkaarinuorten ja –opiskelijoiden järjestöstä. Tilaisuuden juonsi Elina Korhonen, Setan kansainvälisten asioiden toimikunnan jäsen.

Verkkokeskusteluna järjestettyä tilaisuus on katsottavissa YouTubessa kokonaisuudessaan.

Katso keskustelutallenne YouTubesta
Ulkomaat / lainsäädäntö / sukupuolivähemmistöt / Tanska

Tanska vahvisti uuden lakipaketin turvin merkittävästi sateenkaari-ihmisten oikeuksia

Tanskan hallitus ilmoitti elokuussa esittävänsä 10 lakimuutosta, jotka parantavat sateenkaari-ihmisten oikeudellista asemaa. Muutoksiin kuuluu useita nykyaikaisia uudistuksia sukupuolivähemmistöjen juridiseen tunnustamiseen. Muut esitetyt muutokset koskevat syrjintäsuojan laajenemista, naisparien ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vanhemmuuden tunnustamista sekä sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan vihan lisäämistä rangaistuksen koventamisperusteeksi rikoslakiin.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo oli tyytyväinen etenkin sukupuolivähemmistöjä koskeviin lakiuudistuksiin. "On erinomaista, että Tanska korjaa lainsäädäntöönsä vuonna 2014 jääneet puuteet. Tuolloin säädettiin Tanskan nykyinen, itsemääräämistä paremmin kunnioittava laki juridisen sukupuolen vahvistamisesta. Toivon kovasti, että sama asia hoidetaan Suomessa kerralla kuntoon translain uudistamisen yhteydessä: vahvistetaan itsemääräämisoikeutta, poistetaan lisääntymiskyvyttömyys- ja diagnoosivaatimus, huolehditaan samalla alaikäisten oikeuksista ja jätetään turhiksi todetut harkinta-ajat pois”, vetosi Tarjamo.

Lisää Tanskan lakimuutoksista Setan verkkosivulla.

Uutinen Tanskan lakiuudistuksesta
Ulkomaat / sateenkaarioikeudet / Puola

50 maan diplomaatit ilmaisevat tukeaan Puolan sateenkaari-ihmisille 

Puola on EU-maista sateenkaari-ihmisille vaikein maa elää, selviää kattojärjestö ILGA-Europen maalistauksesta. Kuluvana vuonna jo entisestään tukalaa tilannetta ovat pahentaneet vähemmistövihamielinen presidentinvaalikampanjointi sekä sateenkaariaktivisteihin kohdistettu poliisiväkivalta. Kansainvälinen yhteisö on alkanut kehottaa Puolan hallintoa korjaamaan kurssiaan.

Syyskuussa noin 50 eri maan diplomaatit, suurin osaa kohdemaidensa suurlähettiläitä Puolassa, allekirjoitti  avoimen kirjeen, jossa ilmaistaan solidaarisuutta Puolan sateenkaarijärjestöille. Maidensa edustajat sitoutuvat edistämään sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista Puolassa. Kirjeen on allekirjoittanut myös Suomen Puolan-suurlähettiläs Juha Ottman.

"Ihmisoikeudet ovat universaaleja ja koskevat kaikkia, myös sateenkaari-ihmisiä. Jokaisen tulisi kannattaa tätä ajatusta", kirjeessä todetaan.

Myös EU:n komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi ensimmäisessä Euroopan tilaa ja tulevaisuutta koskevassa suuressa linjapuheessaan syyskuun puolivälissä, että Euroopassa ei ole sijaa LGBT-vapaille alueille. Puolassa suuri joukko alueita on julistautunut tällaisiksi alueiksi.

Diplomaattien kirje Puolan sateenkaari-ihmisten puolesta

Tarjoa sisältöä ihmisoikeusuutiskirjeeseen

Haluatko antaa palautetta tai tarjota sisältöä
Setan ihmisoikeusuutiset -uutiskirjeeseen?
 
Ole yhteydessä viestinnän asiantuntija Sohvi Hellsteniin os. tiedottaja@seta.fi.
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2020 Seta ry,.