Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan ihmisoikeusuutiset kerää 5 kertaa vuodessa yhteen Setan vaikuttamistyön uutiset, kampanjakuulumisia ja tietoa kansainvälisestä ja kotimaisesta ihmisoikeuskehityksestä.
Ilmestymispäivä 30.6.2020

Seuraa Setaa verkossa

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Instagram Instagram

KOTIMAA

Seta ja Trasek: PALKOn hoitosuositukset asettavat vakavia uhkia sukupuolidysforian hyvän hoidon toteutumiselle

TIKA-hankkeen ammattilaisselvitys ja loppuseminaari

Valtioneuvosto huomioi kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää 17.5.

ULKOMAAT

EU:n perusoikeusviraston kyselytutkimuksen tulokset julkaistu: 140 000 vastaajaa 28 maasta

Gabonin valtiossa ollaan dekriminalisoimassa homoutta

Yhdysvaltain korkein oikeus: työsyrjintälaki koskee myös sateenkaari-ihmisiä

Sateenkaarioikeuksien karttakatsaukset julkaistu

BLOGIT, HAASTATTELUT, LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

20.5. Unkari poistaa transihmisiltä ja intersukupuolisilta ihmisiltä sukupuolen juridisen vahvistamisen

2.6. Lausunto henkilötunnuksen uudistusta pohtineen työryhmän loppuraportista

24.6. Loppu homovitseille ja epäkunnioittavalle pukukoppikulttuurille

kortfattat innehåll

 
 • Tjänsteutbudsrådet för hälso- och sjukvården har givit ut nya vårdrekommendationer gällande patienter med könsdysfori. Seta och Trasek är jämt kritiska om rekommendationerna. En del av psykisk evaluering av patienter skulle i framtiden göras innan hen får specialsjukvård, vilket kan förorsaka ojämlikhet inom vårdet. Rekommendationer också glömmer bort människan bakom diagnosen och är mera konservativa än internatiolla WHO- och WPATH-rekommendationer.
 • Gabon i Västra Afrika håller på med att dekriminalisera homosexualitet.
 • Nya rappoerter om LHBT+rättigheter och lagligt tillstånd i Europa och Mellan Asia har givits ut.
Koulutukset / koulutusiltapäivät / perheterapia / lapsen oikeudet / vähemmistöstressi 

Syksyn koulutusiltapäivät etänä tai paikan päällä

Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitteleviin teemoihin.

Syksyn koulutuskalenteri on julkaistu. Ensimmäinen iltapäivä käsittelee sukupuolen moninaisuutta perheterapiassa, ja kouluttajana toimii Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska.
Koulutusiltapäivät järjestetään pääosin keskiviikkoisin klo 17–20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. Koulutuksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä. 
 

Syksyn 2020 koulutukset

26.8. Sukupuolen moninaisuus perheterapiassa, johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska

30.9. Sateenkaarilasten ja -nuorten oikeudet, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Lotte Telakivi 

TO 29.10. Vähemmistöstressi ja sen omahoitopaketti, Maarit Huuska, HUOM! päivä on poikkeuksellisesti torstai!

25.11. Sateenkaarevat pari- ja monisuhteet, Terhi Väisänen, Perhesuhdekeskus  

Yhden koulutuksen hinta on 30 euroa, etäosallistumisen 25 euroa.

Lue lisää ja ilmoittaudu!
Kotimaa / terveydenhoito / sukupuolidysforia / PALKO

Seta ja Trasek: PALKOn hoitosuositukset asettavat vakavia uhkia sukupuolidysforian hyvän hoidon toteutumiselle

Palveluvalikoimaneuvosto (Palko) julkaisi kesäkuussa uudet hoitosuositukset sukupuolidysforian hoitoon. Setan ja Trasekin mielestä Palkon suositukset valitettavasti lähinnä vahvistavat nykyisiä hoitolinjauksia, eivätkä esitä uskottavia ratkaisuja hoitojen koettuihin epäselvyyksiin. 

Uudet suositukset eivät huomioi riittävästi kansainvälisiä hoitosuosituksia, kuten WPATHin hyvän hoidon suositusta tai Maailman terveysjärjestön hyväksymää ICD-11 luokitusta, jossa transukupuolisuuteen liittyvät diagnoosit korvataan sukupuoliristiriita-luokituksella. Erityisen ongelmallista on se, että uusissa suosituksissa korostetaan perusterveydenhuollon roolia sukupuolidysforian ensimmäisenä hoitotahona. Lisäksi niissä korostetaan sukupuoliristiriidan pitkäkestoisuutta ja vakavuutta erikoissairaanhoidon edellytyksenä sekä vaaditaan muiden terveysongelmien hoitamista ennen sukupuolidysforian hoitoa.

“Ihmettelemme, että Palko keskittää vastuuta sukupuolidysforian hoidosta perusterveydenhuoltoon, vaikka translain hoitoasetuksessa hoito keskitetään Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan ja Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Palkon suositus on asetuksen kanssa räikeässä ristiriidassa, eikä auta krooniseen resurssipulaan”, Trasekin varapuheenjohtaja Antti Karanki painottaa. ”Pelkäämme, että linjaus voi viivästyttää entisestään sukupuolidysforiapotilaiden asianmukaista hoitoa. Samalla se viivästyttää yksilöiden sukupuolen juridisen vahvistamisen prosessia, koska tämä edellyttää sukupuoli-identiteetin tutkimuksia.”

Nykyisin sote-alan ammattilaiset eivät saa Suomessa systemaattista koulutusta sukupuoli-identiteettivariaatioiden ja -dysforian kohtaamiseen. “Mikäli Palkon suositusta aletaan noudattaa, miten turvataan osaaminen sukupuolen moninaisuudesta perusterveydenhuollossa? Nähdäksemme tämä vaatii laajaa pikaisella aikataululla toteutettua täydennyskoulutusta”, painottaa Setan puheenjohtaja Sakris Kupila. “Kouluttamattomat ammattilaiset voivat jopa heikentää potilaan hyvinvointia ja vähentää luottamusta terveydenhuoltoon”, alleviivaa Kupila.

Suositukset keskittyvät diagnooseihin potilaan yksilöllisten tarpeiden kustannuksella 

WPATHin ja WHOn kansainvälisten hoitosuositusten lähtökohtina ovat sukupuoliristiriidasta aiheutuvan dysforian (sukupuolidysforia) hoito hoidettavan sukupuoli-identiteetistä riippumatta. “Palkon suosituksissa samaan ongelmaan eli sukupuolidysforiaan tarjotaan kuitenkin erilaisia hoitoja potilaan sukupuoli-identiteetin perusteella. Tämä asettaa etenkin muunsukupuoliset potilaat epätasa-arvoiseen asemaan”, toteaa Sakris Kupila.

Muiden terveysongelmien hoitamisen vaatimus ennen sukupuolidysforiahoitoihin pääsyä mahdollistaa hoitojen rajaamisen esimerkiksi mielenterveyden haasteiden tai ylipainon perusteella, jopa vuosiksi. “Suositus voi lisätä inhimillistä kärsimystä, kun sukupuolidysforian hoitoa odottavien ihmisten ongelmat kroonistuvat”, sanoo Kupila. “Kun potilaan perusongelmaa, eli sukupuolidysforiaa, ei hoideta riittävästi, saattaa hän turvautua lisää ongelmia aiheuttaviin selviytymiskeinoihin kuten päihteisiin. Se tulee kalliiksi niin yksilölle kuin yhteiskunnalle.”

Suosituksissa korostetaan muunsukupuolisten ja alaikäisten sukupuolidysforiapotilaiden muita terveydellisiä ongelmia. Niistä syntyy helposti vaikutelma, että sukupuolen moninaisuudesta seuraa aina mielenterveyden ja muita terveyden haasteita. Täysin ilman huomiota jää sukupuolivähemmistöjen kokeman syrjinnän ja väkivallan muodot, joiden tiedetään heikentävän terveyttä. Käsittelytapa ylläpitää sukupuolivähemmistöihin kuuluvien patologisointia.

Kuva: Palkon uusien hoitosuositusten julkaisu on herättänyt paljon huolta ja vilkasta keskustelua. Me muut -kollektiivi järjesti mielenosoituksen transterveydenhoidon puolesta Helsingissä 23.6.2020.

Lue Palkon suositusten keskeisistä ongelmista lisää Setan verkkosivulla

Setan ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen lausunto Palkon suositusluonnoksiin kokonaisuudessaan

 

Kotimaa / intersukupuolisuus / TIKA-hanke / ammattilaisselvitys

TIKA-hankkeen ammattilaisselvitys ja loppuseminaari

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke on toteuttanut kyselyn sote- ja kasvatusalan ammattilaisille koskien intersukupuolisuuden ja kehon synnynnäisten variaatioiden käsittelyä heidän työssään.

Kyselyyn vastasi 65 ammattilaista, jotka olivat joko aikaisemmin osallistuneet TIKA-hankkeessa järjestettyihin ammattilaisten koulutuksiin tai työskentelivät tehtävissä, joissa he mahdollisesti antavat tukea ja neuvontaa intersukupuolisille ihmisille ja heidän läheisilleen.

Lähes kaikki vastaajat (85 %) tunsivat vähintään yhden tahon, joilla on erityisosaamista kehon sukupuolipiirteisiin liittyviä variaatioita omaaville ihmisille annettavasta tuesta ja neuvonnasta. Hajonta eri tahojen tunnettuvuudessa oli kuitenkin suurta. Lähes kaikki intersukupuolisia ihmisiä työssään jo kohdanneet ammattilaiset olivat myös ohjanneet heitä teemaan erikoistuneiden tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavien tahojen pariin. Vain alle 10 prosenttia vastaajista piti olemassa olevia tuki- ja neuvontapalveluja riittävinä.

Kiireellisimpinä toimenpiteinä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi vastaajat pitivät ammattilaisten osaamisen kehittämistä (76 %) ja tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavien tahojen yhteistyön lisäämistä (45 %). Vastauksissa toistui myös moninäkökulmaisen osaamisen ja tiedon tarve.

Lue selvitys kyselyn vastauksista verkkosivulta
 

TIKA-hankkeen loppuseminaari 30.10.2020

TIKA-hankkeen maksuttomaan verkkoseminaariin saa jo ilmoittautua! Seminaari on suunnattu erityisesti terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Iltapäivän työpajoista ne, joissa osallistujamäärä on rajattu, on tarkoitettu vain ammattilaisille.

Aika: 30.10.2020 klo 9 - 15:30


Intersukupuolisuus -verkkoseminaari kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan kehojen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Mukana kouluttamassa ovat Ulla Parisaari Harvinaiskeskus Noriosta, Maarit Huuska Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta, Jukka Lehtonen Helsingin yliopiston WeAll -hankkeesta, Tikli Oikarinen ISIO ry:stä, Katariina Bildjuschkin Kätilöliitosta, Raisa Cacciatore Väestöliitosta, Henriikka Sundell ja Maria Vihlman Sexposta, Johanna Repo ja Kaisa Kivipuro Lapsettomien yhdistys Simpukasta, Terhi Väisänen Sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskuksesta, Mio Kivelä Kirkkonummen suomalaisesta seurakunnasta, Juha Kilpiä Aktuaali koulutuspalvelusta sekä Jaana Pirskanen TIKA-hankkeesta.

Ilmoittaudu seminaariin
Kotimaa / IDAHOBIT / valtioneuvosto

Valtioneuvosto huomioi kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää 17.5.

Suomen hallitus huomioi tänä vuonna kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää useiden ministereiden tekemin videoin.

Sateenkaarioikeuksia kannattavia videoita julkaisivat esimerkiksi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, opetusministeri Li Andersson ja ulkoministeri Pekka Haavisto

Samalla valtioneuvosto kertoi epävirallisesta sateenkaariyhteistyöverkostosta, jossa on mukana eri ministeriöiden edustajia, yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun toimistojen edustajat sekä kansalaisyhteiskunnan edustajia. Verkoston toimintaa koordinoivat oikeusministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö. Verkoston tarkoituksena on parantaa valtioneuvoston sisäistä yhteistyötä ja koordinaatiota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksiin liittyvässä työssä sekä vahvistaa valtioneuvoston yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa.

IDAHOT-päivä on kansainvälinen homofobian ja transfobian vastainen teemapäivä, jota vietetään vuosittain 17.5. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä sekä kannustaa toimiin epäkohtien korjaamiseksi.


Valtioneuvoston tiedote IDAHOBIT-päivän vietosta toukokuussa 2020

Ulkomaat / kyselytutkimus / Euroopan unionin perusoikeusvirasto

EU:n perusoikeusviraston kyselytutkimuksen tulokset julkaistu: 140 000 vastaajaa 28 maasta

Euroopan perusoikeusvirasto on julkaissut maailman laajimman kyselytutkimuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilanteesta Euroopassa. Kyselyyn vastasi 140 000 sateenkaari-ihmistä 28 maasta. Tutkimustulosten mukaan sateenkaari-ihmisten kohtaama syrjintä, häirintä ja väkivalta on edelleen valitettavan yleistä. Myös Suomessa 31 prosenttia vastaajista on kohdannut syrjintää viimeisen vuoden aikana.

Edellisen vastaavan kyselyn tulokset julkaistiin vuonna 2013, jolloin vastaajia oli 93 000. Nyt julkaistuun kyselyyn on ensimmäistä kertaa sisällytetty myös intersukupuoliset sekä 15–17-vuotiaat sateenkaarinuoret.

Kyselyn tulosten mukaan esimerkiksi sateenkaari-ihmisistä:

 • 60 % on epäröinyt pitää kumppania kädestä julkisesti häirinnän pelossa
 • 40 % on kokenut häirintää identiteettinsä vuoksi viimeisen vuoden sisällä kyselyyn vastaamisesta
 • 20 % transihmisistä ja intersukupuolisista ihmisistä on kokenut fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa, 2 kertaa useammin kuin muut vastaajaryhmät
 • 20 % oli kohdannut syrjintää työelämässä ja joka kolmas oli kohdannut syrjintää mennessään ulos syömään, juomaan tai seurustelemaan
 • 50 % koululaisista tai opiskelijoista pystyi nimeämään yhden tai useamman heitä tukevan henkilön oppilaitoksestaan.
   

Suomen tuloksissa erottuvat häirintä ja nuorten asumisen haasteet

Suomesta kyselyyn vastasi 4 711 henkilöä.

Viimeisen 12 kuukauden sisällä vastaamisesta:

 • 31 % kertoi kohdanneensa syrjintää jollain elämänalueellaan
 • 36 % oli kohdannut häirintää seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen perusteella
 • 91 % häirintää kohdanneista vastaajista ei ollut ilmoittanut häirinnästä minnekään
 • 56 % 15-17-vuotiaista vastaajista oli kohdannut sateenkaarivihamielistä kommentointia tai käytöstä koulussa
 • 16 % uhreista oli raportoinut poliisille kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan tulokset kertovat sateenkaari-ihmisten kokemasta syrjinnän pelosta, syrjinnästä ja vihaan perustuvista teoista jokapäiväisessä arjessa. “Suomessa on vahvistettu sateenkaari-ihmisten oikeuksia lainsäädännössä monin tavoin viime vuosikymmenten aikana, mutta pelkkä lakien säätäminen ei riitä. Tarvitaan aktiivisia toimia, joilla voidaan edistää sateenkaari-ihmisten syrjimättömyyden toteutumista.”

Kyselyn tulosten mukaan myös Suomessa hyvin pieni osa sateenkaari-ihmisistä raportoi kokemastaan häirinnästä tai viharikoksen kohteeksi joutumisesta. Tilanne vaatii proaktiivisia toimia viranomaisilta. “Tarvitsemme esimerkiksi kohdennettua viestintää siitä, mitä häirintä ja viharikollisuus on ja miten siitä voi ilmoittaa. Poliisin tulee vahvistaa osaamistaan sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa ja lisätä sateenkaari-ihmisten luottamusta, jotta rikoksista raportoidaan”, toteaa Tarjamo.

”Saamme tärkeää tietoa alaikäisten kokemuksista, kun 15-17-vuotiaat nuoret ovat voineet vastata omana vertailuryhmänään. Kysely tuo jälleen esille tarpeen koulujen aktiivisille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimille sekä lainsäädännön toimeenpanon tarkemmalle seurannalle”, kommentoi Setan nuorisotyön vaikuttaminen asiantuntija Lotte Telakivi.

Telakivi huomauttaa myös sateenkaari-ihmisiin kuuluvien nuorten aikuisten asunnottomuudesta ja asumisen eriarvoisuudesta, joka on viime vuosina noussut keskusteluun Suomessakin. “Kyselytuloksissa näkyy nuorten aikuisten tarve väliaikaisille asumismuodoille. Nuorten aikuisten osalta Suomi sijoittuu kyselyssä reilusti yli EU:n keskiarvon asunnottomuuden ja asumisen haasteiden kokemuksissa. Taustalla voi olla esimerkiksi taloudellisia tekijöitä, haasteita perhe- ja lähisuhteissa sekä asunnon saamiseen liittyvää syrjintää.”

Lue artikkeli kyselytutkimuksesta Setan verkkosivulla

Perusoikeusviraston raportti kyselytutkimuksesta

Koonti Suomessa asuvien vastaajien tuloksista

Perusoikeusviraston tiedote kyselytutkimuksen julkaisusta

Sähköinen työkalu perusoikeusviraston kyselytulosten tarkasteluun maa- ja kysymyskohtaisesti

Ulkomaat / Afrikka / Gabon / seksuaalivähemmistöt

Yhdysvaltain korkein oikeus: työsyrjintälaki koskee myös sateenkaari-ihmisiä

Kesäkuussa 2020 Yhdysvaltain 9 korkeimman oikeuden tuomaria linjasi enemmistöpäätöksellä, että liittovaltion työsyrjintälaki koskee myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä. Kyseessä on merkittävä oikeusvoitto maassa, jossa työsyrjintä tällä perusteella oli ennestään kielletty vain 21 osavaltiossa.

Päätökset koskivat korkeimman oikeuden eteen tuotuja oikeustapauksia, joissa työntekijän työsuhde oli purettu hänen seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteetin perusteella. Esimerkiksi eräs mies sai potkut liityttään homomiehille tarkoitettuun urheilujoukkueeseen vapaa-ajallaan, ja puistotyöntekijä ei saanut siirtyä käyttämään omalle sukupuolelleen tarkoitettuja työvaatteitta transition myötä.

Ennen korkeimman oikeuden päätöstä sateenkaari-ihmisiin kuuluvan työntekijän erottaminen oli mahdollista enemmistössä Yhdysvaltain osavaltioita. Aiempaa laintulkintaa oli perusteltu uskonnonvapaudella ja työntekijän oikeudella edellyttää työntekijöiltään omien arvojensa mukaista esiintymistä. 

Ylen uutinen työsyrjintälain muutoksesta

Kuva: Tatiana Rodriquez, Unsplash

Ulkomaat / Afrikka / Gabon / seksuaalivähemmistöt

Gabonin valtiossa ollaan dekriminalisoimassa homoutta

Länsi-Afrikan Gabonissa parlamentti on kahdesti äänestänyt rangaistavuuden poistamisesta homouden tai kahden samaa sukupuolta olevan seksisuhteen perusteella. Presidentin tulee vielä allekirjoittaa lakimuutos, jotta samaa sukupuolta olevien suhteet olisivat maassa laillisia.

Helsingin sanomat kertoi artikkelissaan maan parlamentin alahuoneen äänestäneen selkeästi lakimuutoksen puolesta, vaikka paljon kansanedustajia oli myös pois äänestyksestä. Uutismedia Africa News puolestaan uutisoi 30.6, että myös ylähuone oli lakimuutoksen kannalla.

Samaa sukupuolta olevien seksi tai suhteet ovat edelleen rangaistavia tekoja 72 valtiossa tai itsenäisellä hallintoalueella.

Kartta maista, joissa homous tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen on rikos, Human Dignity Trust

Ulkomaat / sateenkaari-ihmiset / ihmisoikeudet / ILGA-Europe / TGEU / 

Sateenkaarioikeuksien karttakatsaukset julkaistu

Toukokuussa 2020 sateenkaarikattojärjestöt julkaisivat vuosikatsauskarttansa Euroopan ja Keski-Aasian sateenkaarioikeuksiin. Lisäksi intersukupuolisuusjärjestöjen kattojärjestö julkaisi esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joilla intersukupuolisten oikeuksia vahvistetaan eri puolilla Eurooppaa.
 

Rainbow Europe 2020

Sateenkaarijärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Eurooppa julkisti vuosittaisen vertailunsa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien toteutumisesta 49 maassa. Valitettavasti pitkäaikainen positiivinen kehitys on ottanut vertailun mukaan takapakkia jo toisena vuonna peräkkäin. Osissa maita on nähty jopa taantumaa sateenkaarioikeuksissa viranomaisten ja valtiovallan uhatessa ihmis- ja kansalaisoikeuksia: näistä mainitaan erikseen Puola, Turkki ja Unkari. Suomi sijoittuu kartalla kahdeksanneksi.

“Euroopan sateenkaarikartta kertoo, että Suomen osalta puutteita on etenkin sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Suomen vanhentunut translaki tulisi pikaisesti uudistaa niin, että sen keskiössä on ihmisen itsemääräämisoikeus, fyysinen koskemattomuus ja että se mahdollistaisi sukupuolen juridisen vahvistamisen myös alaikäisille”, peräänkuulutti Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo kartan julkaisua.

Rainbow Europe 2020 -kartta selityksineen
 

Trans Rights Europe & Central Asia Index 2020


Sukupuolivähemmistöjärjestöjen kattojärjestö TGEU kerää omaa indeksiä ja karttakatsaustaan transihmisten oikeudellisesta asemasta 47 Euroopan ja Keski-Aasian maassa. Tämänvuotisiin tuloksiin voi tutustua TGEUn verkkosivuilla.

Trans Rights Europe & Central Asia 2020 -katsaus
 

Good Practice Map 2019

Intersukupuolisten oikeuksia ajava OII Europe julkaisi hyvien käytäntöjen kartan maaliskuussa 2020. Vaikka intersukupuolisten täydet ihmisoikeudet ovat vielä kovan työn takana, on useissa Euroopan maissa tapahtunut hyvää kehitystä. Kartta mainitsee erikseen Suomessa toteutetun Ei tietoa eikä vaihtoehtoa -selvityksen, joka on toteutettu osana kansallista perus- ja ihmisoikeuksien arviointiohjelmaa. Selvitys tutki intersukupuolisten ihmisten ja heidän läheistensä näkemyksiä yhteiskunnasta ja terveydenhuollosta.

OIIn kartta vuodelle 2019 järjestön sivuilla

Tarjoa sisältöä ihmisoikeusuutiskirjeeseen

Haluatko antaa palautetta tai tarjota sisältöä
Setan ihmisoikeusuutiset -uutiskirjeeseen?
 
Ole yhteydessä viestinnän asiantuntija Sohvi Hellsteniin os. tiedottaja@seta.fi.
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2020 Seta ry,.