Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan ihmisoikeusuutiset kerää 6 kertaa vuodessa yhteen Setan vaikuttamistyön uutiset, kampanjakuulumisia ja tietoa kansainvälisestä ja kotimaisesta ihmisoikeuskehityksestä.
Ilmestymispäivä 12.8.2019

KOTIMAA

Pääsihteeri Kerttu Tarjamo: hallituksen kuultava uudistuksissa niitä, joita ne koskevat

Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisestä julkaistiin opas viranomaisille

Seta vaatii toimia intersukupuolisten oikeuksien varmistamiseksi ja tiedon lisäämiseksi

Setan podcastin kesäextrassa kuultiin transmies Domenic Tordayn kuulumiset sukusolujen keruusta

Tutustu Setan syksyn ammattilaiskoulutustarjontaan

ULKOMAAT

YK:n itsenäisen lhbti-asiantuntijan mandaatti uusittiin

Sveitsissä ja Espanjassa myönteisiä päätöksiä alaikäisten sukupuolen vahvistamisesta

Sateenkaariaktivisti murhattu Pietarissa 

Malta johtaa edelleen eurooppalaista maavertailua – Suomi 4. sijalla

Yhdysvaltalaistutkimus: aseksuaaleja 1,7 % sateenkaari-ihmisistä

BLOGIT, LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

8.8. Koulutussuunnittelija Marita Karvinen: Opsit, opet ja oppikirjat perusopetuksessa ja lukiossa – epäonnistunut yhtälö

19.6. Tiedottaja Eliisa Alatalo: Homoliitto on ongelma

3.6. Hallituksen jäsen Petteri Keränen hallitusohjelmasta: Sateenkaaripolitiikan paluu

24.5. Kannanotto: Translain uudistamista ei saa vesittää!

17.5. Kannanotto 40 järjestöltä: On aika ottaa harppaus sateenkaari-ihmisten oikeuksien varmistamiseksi

10.5. Seta ja OII Europe: Hallituksen toimittava intersukupuolisten oikeuksien varmistamiseksi

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

kortfattat innehåll

 
 • Generalsekreteraren Kerttu Tarjamo: regeringen bör konsultera i reformer de som blir påverkade 
 • En guide för myndigheter om främjande av jämlikhet för regnbågsmänniskor publicerades 
 • Seta efterlyser åtgärder för att säkerställa rättigheterna för interkönade människor och öka medvetenhet 
 • I Setas podcast sommarextra berättar transmannen Domenic Torday hur det gick med att samla könsceller 
 • Bekanta dig med Setas erbjudande om höstens utbildningar för professionella 
 • Mandatet för FN:s oberoende hlbti-expert förnyades 
 • Positiva beslut om fastställande av minderårigas kön i Schweiz och Spanien 
 • En regnbågsaktivist mördades i St Petersburg 
 • Malta fortsätter att leda den europeiska hlbti-landjämförelsen - Finland på 4. plats 
 • Ny forskning i USA: 1,7 % av regnbågsmänniskor är asexualer
Kotimaa / hallitusohjelma

Pääsihteeri Kerttu Tarjamo: hallituksen kuultava uudistuksissa niitä, joita ne koskevat

Uuden hallituksen ohjelma antaa toivoa sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistämisestä. Kerroimme sen julkaisun jälkeen, että olemme pääsääntöisesti tyytyväisiä, ja että kyse on suunnanmuutoksesta ihmisoikeuspolitiikassa. 

Selvää on, että hallituksella on tahtoa kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia ja tehdä sateenkaariystävällisempää politikkaa. Lupaukset translain uudistamisesta ja intersukupuolisille vauvojen tehtävien kosmeettisen sukuelinkirurgian kieltämisestä ovat äärimmäisen tärkeitä ja kiireellisiä uudistuksia. Myös hallituksen lupaus isyys- ja äitiyslain muuttamisesta vanhemmuuslaiksi herättää toivoa sateenkaariperheiden tilanteiden parantamisesta.
 
Erinomaisen lainsäädännön ja muiden toimien aikaansaamiseksi tarvitaan vielä kuitenkin paljon kansalaisyhteiskunnan panosta. Esimerkikisi translain uudistus jää puolitiehen, jos sukupuolen juridista vahvistamista ei mahdollisteta alaikäisille. On tärkeä varmistaa, että päätöksiä laista ei tehdä vanhan tai väärän tiedon ja enemmistön ennakkoluulojen perusteella vaan asialliseen tietoon, ihmisoikeusperiaatteisiin nojaten ja kuunnellen niitä, joiden elämään translailla todella on vaikutusta.
 
Sateenkaarevien ja muiden kansalaistoimijoiden tekemää väsymätöntä vaikuttamistyötä ja asiallisen tiedon levittämistä tarvitsemme uuden hallituksenkin aikana. Panostamme tarvitaan paitsi translain ja muiden lainsäädäntöhankkeiden onnistumiseksi myös sen varmistamiseksi että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt huomioidaan muissa toimissa, joilla edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja vastustetaan syrjintää, vihapuhetta ja väkivaltaa. Tähän työhön tarvitsemme kaikki sateenkaaritoimijat ja muut tahot, jotka haluavat olla tekemässä yhdenvertaisempaa maailmaa.

Kerttu Tarjamo
Setan pääsihteeri
 

Lue myös:

Hallituksen jäsen Petteri Keräsen blogi: Sateenkaaripolitiikan paluu 

Kotimaa / viranomaiset / Rainbow Rights / yhdenvertaisuus

Sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden edistämisestä julkaistiin opas viranomaisille

Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen on tiivis tietopaketti viranomaisille ja eri alojen ammattilaisille, jotka osana omaa työtään kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.

"Jokainen ammattilainen tietää, että syrjintä on kiellettyä, mutta aina syrjivää käytöstä tai syrjiviä rakenteita ei ole helppo tunnistaa. Tässä oppaassa tarkastellaan erilaisia haasteita, joita sateenkaarevat ihmiset ovat muun muassa palveluissa kohdanneet sekä sitä, miten jokainen ammattilainen voi omassa työssään edistää yhdenvertaisuutta. Opas tekee näkyväksi asenteissa ja rakenteissa olevia haasteita ja esittää keinoja ylittää ne", esipuheessa todetaan.

Setan koulutussuunnittelija Marita Karvisen ja Elina Venesmäen kirjoittamaan oppaaseen on koottu käytännön toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta voidaan edistää henkilöstön ja toiminnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa sekä myös laajemmin arjen työssä.

Opas on toteutettu osana oikeusministeriön koordinoimaa ja jo päättynyttä Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe -hanketta, jossa Seta oli mukana. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta 2014-2020. 

Kuvitus: Ismo Rekola

Lataa opas
Kotimaa / intersukupuolisuus / oikeusturva / lainsäädäntö

Seta vaatii toimia intersukupuolisten oikeuksien varmistamiseksi ja tiedon lisäämiseksi

Setan intersukupuolisuus-hanke nosti toukokuussa esiin intersukupuolisten hyvinvoinnin tukemista, omaehtoista aktivismia ja oikeudellisen tilanteen parantamista. Suomessa vieraili OII Europen varapuheenjohtaja Kitty Andersson.

Seta ja OII Europe vetosivat toukokuussa hallitukseen, jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin intersukupuolisten oikeuksien varmistamiseksi. Intersukupuolisten vauvojen kehoja ”normalisoidaan” edelleen leikkauksilla ja hormonihoidolla ilman lapsen suostumusta. Tuoreessa kotimaisessa selvityksessä suositellaan, että lukuun ottamatta tilanteita, joissa lapsen terveys on välittömässä vaarassa, mitään sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ei tule tehdä ennen kuin lapsi kykenee tekemään asiasta itse päätöksen. 

”Samalla, kun yksittäiset lääkärit Suomessa tunnistavat, että intersukupuolisilla on oikeus tehdä omat valintansa ja päättää omasta kehostaan, enemmistö kuitenkin jatkaa hoitokäytäntöjä, jotka on todettu olevan lasten oikeuksien sopimuksen vastainen. Näitä lasten oikeuksia tulee edistää ja kunnioittaa”, sanoo varapuheenjohtaja Kitty Andersson OII Europesta (kuvassa). 

Hoitokäytännön ovat tuominneet ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien vastaisena Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja parlamentaarinen yleiskokous sekä Euroopan parlamentti. Hoitokäytäntö on myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen ja Suomen potilaslain ja terveyden- ja hoitoalan eettisten ohjeiden vastainen. 

”Suomen on muutettava lakiaan vastaamaan Europan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen vuonna 2017 antamaa päätöslauselmaa intersukupuolisten oikeuksien toteutumisesta. Monissa Euroopan maissa noudatetaan 50-luvulta juontuvaa lääketieteellistä paradigmaa. Kukaan ei halua takaisin siihen aikaan, joten miksi yksi ryhmä pakotetaan tämän ajan lääketieteen arvoille”, Andersson toteaa. 

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta. 

”Toivomme, että intersukupuolisten itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen kuuluu kosmeettisen kirurgian lisäksi tarpeettomien sukupuolta muokkaavien hormonihoitojen kielto”, Setan puheenjohtaja Sakris Kupila sanoo.

Opas lainsäätäjille julkaistiin

Intersukupuolisten oikeuksia ja hyvinvointia varmistetaan tiedon lisäämisellä ja lainsäädännöllä sekä uudistamalla hoitokäytänteitä. Tietoa tarvitaan niin perheille, sosiaali- ja terveysalalle että lainsäätäjille.

Intersukupuolisuus ei ole yksiselitteinen asia, jolloin intersukupuolisten perus- ja ihmisoikeuksien turvaaminen vaatii lainsäätäjiltä tietoa ja ymmärrystä intersukupuolisten tilanteesta ja toiveista. OII Europe ja ILGA Europe ovat julkaisseet työkalupakin lainsäätäjille, jottei syrjiviä ja intersukupuolisille ei-toivottuja kirjauksia syntyisi.

Tutustu myös

Kitty Anderssonin pidempi haastattelu Setan sivuilta

Järjestötyöntekijä ja kouluttaja Kaisli Syrjäsen videohaastattelu ihmisten kehojen moninaisuudesta, lasten oikeuksista ja oikeudesta olla olemassa:
 

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeen Puheenvuoroja Intersukupuolisuudesta
Kotimaa / Sanoja-podcast 

Sanoja-podcastin kesäextrassa kuultiin transmies Domenic Tordayn kuulumiset sukusolujen keruusta 

Setan Sanoja-podcastin kesäextrassa kuullaan transmies Domenic Tordayn kuulumiset. Hän kertoi aiemmassa podcast-jaksossa testosteronihoidon keskeyttämisestä munasolujen keräämistä varten. Nyt prosessi on ohi, munasolut kerätty ja hormonikorvaushoito jatkuu. Kesto 8:41. Haastattelijana Setan tiedottaja Eliisa Alatalo.

Sanoja-podcastin osa aiemmista jaksoista on kuunneltavissa SoundCloud-palvelussa. Ensimmäiset Soundcloudista poistuneet jaksot lisätään Setan Youtube-kanavalle syksyn aikana. Podcast siirtyy toistaiseksi tauolle Setan viestintäresurssien vähentymisen vuoksi.

Kotimaa / koulutus / sateenkaariseniorit / journalismi / varhaiskasvatus / seksuaalisuus

Tutustu Setan syksyn ammattilaiskoulutustarjontaan

Tervetuloa ilmoittautumaan avoimiin koulutusiltapäiviimme!

Setan koulutusiltapäivät ammattilaisille tarjoavat tuoreita näkökulmia sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin ja sensitiiviseen kohtaamiseen. Koulutusiltapäivät ovat keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. 

Koulutusiltapäivissä kouluttajana toimii jokaisen teeman osalta paras asiantuntija Setan ja sen Transtukipisteen työntekijöistä, ja koulutuksissa on usein myös kokemuskouluttajan osuus.

Yhden koulutusiltapäivän hinta on 30 €. Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin on jo käynnissä. Paikkoja on rajoitetusti!
 
Syksyn koulutusiltapäivien ajankohdat ja teemat ovat: 

28.8. Sateenkaariseniorit – yhteisöllisyys voimavarana, kouluttajana seniorityön koordinaattori, sosionomi Touko Niinimäki

25.9. Sateenkaarinäkökulma journalismissa, kouluttajana Setan toimittajaoppaan laatinut tiedottaja, journalisti ja medianomi (YAMK) Eliisa Alatalo

30.10. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus, ouluttajana Transtukipisteen palveluneuvoja, sosionomi Miska Salakka

27.11. Sukupuolen moninaisuus lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa, kouluttajina Maarit Huuska ja Kuura Autere

Tutustu ja ilmoittaudu tästä koulutusiltapäiviin


Tervetuloa maksuttomiin intersukupuolisuuskoulutuksiin!

Koulutusiltapäivä intersukupuolisuudesta, kohtaamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä järjestetään kahdeksan kertaa syksyn 2019 aikana klo 13-16 eri puolilla Suomea. Tilaisuuksiin mahtuu 100-200 henkilöä riippuen tilasta. Koulutus on osallistujalle ilmainen.

27.8. Lappeenranta
28.8. Jyväskylä
29.8. Kuopio
8.10. Oulu
9.10. Rovaniemi
5.11. Tampere
6.11. Turku
27.11. Helsinki

Kenelle koulutus on tarkoitettu
Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Kuka koulutuksen toteuttaa
Setan Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille TIKA-hanke pyrkii edistämään intersukupuolisten ihmisten näkyvyyttä ja ihmisoikeuksia Suomessa. Se tuottaa koulutusmateriaaleja, animaatioita lapsille ja koko perheelle, oppaita is-nuorille ja is-lasten perheille, sekä järjestää seminaareja ja kokoaa valtakunnallista ja kansainväistä asiantuntijaverkostoa. Hankkeella on STEA-rahoitus vuosille 2018-2020.

Mitä on intersukupuolisuus
Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia kehollisia variaatioita, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Tulkintatavasta riippuen intersukupuolisia on keskuudessamme sadoista kymmeniin tuhansiin. YK käyttää omissa tilastoissaan lukua 1,7 %.

Ketkä toimivat kouluttajina
Jaana Pirskanen, psykologi, TIKA -hankkeen koordinaattori
Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi, työnohjaaja

Tutustu ja ilmoittaudu tästä intersukupuolisuuskoulutuksiin
Ulkomaat / YK

YK:n itsenäisen lhbti-asiantuntijan mandaatti uusittiin

YK:n ihmisoikeusneuvostossa äänestettiin kesäkuussa itsenäisen lhbti-asiantuntijan (UN Expert on SOGI) mandaatin uusimisesta. Asiantuntijan tehtävä on keskittyä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen suojeluun väkivallalta ja syrjinnältä. Mahdaatin uusimista kannatti 27, vastusti 12 ja 7 ei osallistunut äänestykseen. Kampanjaa mandaatin uusimisesta tuki 1300 kansalaisjärjestöä 174 maasta. 

Setan pääsihteri Kerttu Tarjamon mukaan erillinen lhbti-mandaatti YK:ssa on erittäin tärkeä, jotta seksuaalisen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän vastainen työ pysyy YK:n agendalla. Itsenäinen asiantuntija raportoi lhbt-ihmisten tilanteesta niin ihmisoikeusneuvostolle kuin yleiskokoukselle.

"Hänen työnsä kautta sateenkaari-ihmiset ympäri maailman tulevat kuulluksi ja nähdyksi maailmanjärjestön areenalla. Jäsenmaat eivät voi olla kuulematta ihmisoikeusloukkauksista, joita sateenkaari-ihmisiin kohdistuu. Viime vuosina raportoija on tehnyt huikean paljon töitä sukupuolivähemmistöihin kohdistuvien loukkausten esiintuomiseksi ja patistanut jäsenmaita toimiin", Tarjamo sanoo. 

Lokakuussa 2018 ilmestyneessä ensimmäisessä asiantuntijaraportissa kehotetaan jäsenvaltioita luopumaan sukupuolivähemmistöjen patologisoimisesta tänä vuonna uudistuneen IDC11-luokituksen mukaisesti ja kunnioittamaan ja tunnustamaan moninaiset sukupuoli-identiteetit. Raportissa huomioidaan erityisesti sukupuolivähemmistölapset, joiden tulisi voida myös korjata juridista sukupuoltaan ja joiden sukupuolen moninaisuus tulisi depatologisoida.

Asiantuntija kehotti valtioita täyttämään velvollisuutensa sekä sukupuolen juridisen vahvistamisen että sukupuolta vahvistavien hoitojen osalta ilman ihmisoikeuksien vastaisia ehtoja, kuten lääketieteellistä diagnoosia, pakollisia hormoni- tai leikkaushoitoja, sterilisaatiota tai avioeroa. Sukupuolen juridinen korjaaminen tulisi perustua itsemääräämisoikeuteen, olla saavutettava, luottamuksellinen ja yksinkertainen hallinnollinen prosessi, jossa tunnistetaan myös ei-binääriset identiteetit ja jossa tarjotaan useampia juridisia vaihtoehtoja kuin vain nainen tai mies. 

Asiantuntijana on toiminut Victor Madrigal-Borloz.

ILGAn tiedote mandaatin uusimisesta

Ulkomaat / Sveitsi / Espanja / translaki

Sveitsissä ja Espanjassa oikeustapauksia alaikäisten sukupuolen vahvistamisesta

Espanjan oikeuslaitos (Constitutional Court) on määrännyt, että sukupuolen juridisen vahvistamisen epääminen alaikäiseltä on perustuslain vastaista. Päätös tarkoittaa, että alaikäisillä katsotaan olevan samat oikeudet saada oikea sukupuolimerkintä rekisteriin kuin aikuisillakin.

Sveitsissä on tehty myönteinen päätös 9-vuotiaan sukupuolen vahvistamisesta. Oikeuslaitos mainitsi myös, että lapsella olisi oikeus hakea sukupuolen juridista vahvistamista myös ilman vanhempien osallistumista prosessiin. 

Espanjan oikeuslaitoksen päätös (katalaaniksi)

Ulkomaat / Venäjä / Pietari

Sateenkaariaktivisti murhattu Pietarissa 

Sateenkaariaktivisti Jelena Grigorjeva murhattiin lähellä kotiaan Pietarissa heinäkuun lopulla. Yleisradion mukaan poliisi on pidättänyt yhden ihmisen tapaukseen liittyen. Grigorjevan kollegat arvioivat murhan liittyvän sateenkaariaktivistiin, sillä hän oli saanut aiemmin väkivalta- ja tappouhkauksia. Venäjän HLBTI-verkoston mukaan Grigorjevan nimi on ollut myös esillä homofobisella ja väkivallalla uhkaavalla verkkosivulla "Saw", kuten muidenkin ihmisoikeuspuolustajien.

Kuva: Russian LGBTI Network

Lue lisää:

Meduza News: LGBTQ activist killed in St. Petersburg

BBC: Russian LGBT activist Yelena Grigoryeva murdered in St Petersburg(siirryt toiseen palveluun)

The Guardian: St Petersburg murder victim was 'well-known LGBT rights activist'

Ulkomaat / ILGA Europe / Rainbow Europe

Malta johtaa edelleen eurooppalaista maavertailua – Suomi 4. sijalla

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Eurooppa julkaisi ennen kesää vuosiraporttinsa sekä sateenkaarikartan 49 Euroopan maan ihmisoikeustilanteesta. Raportissa vertaillaan, miten eri Euroopan valtioiden lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa kohdellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Maavertailua on tehty jo 10 vuoden ajan.
 

3 kärkimaata  3 huonointa maata
 1. Malta 90%
 1. Armenia 7%
 1. Belgia 73%
 1. Turkki 5%
 1. Luxemburg 70%
 1. Azerbaizan 3%

Suomi sijoittui vertailussa nyt 4. sijalle ja Suomessa toteutuu 69 prosenttia ILGA-Euroopan edellyttämistä toimista lhbti-ihmisten ihmisoikeuksien takaamiseksi. Edellisvuonna Suomi oli 5. jaetulla sijalla. Malta (90 %) on jo neljättä vuotta peräkkäin vertailun kärjessä. Myös Belgia (73 %) sekä Luxemburg (70 %) sijoittuivat Suomea paremmin.

ILGA-Eurooppa muistuttaa tiedotteessaan, että sateenkaarioikeudet eivät ole pysyneet vain paikallaan vaan taantumaa on tapahtunut ensimmäistä kertaa vertailun kymmenvuotisessa historiassa. Tämä tarkoittaa yhä epävakaampaa ja vaarallisempaa ympäristöä sateenkaarioikeuksia ajaville järjestöille. Tästä ovat osoituksena kesän pride-tapahtumat, kuten Puolassa Bialystokissa, joita viranomaiset eivät ole suojelleet häirinnältä tai äärioikeiston väkivallalta.

Järjestön toiminnanjohtaja Evelyne Paradis muistutti, että nyt jos koskaan on aika asettaa sateenkaarioikeudet tärkeysjärjestyksessä kärkeen.

”Viime vuonna varoitimme vaarallisesta ajattelusta, että työmme on tehty. Suruksemme tänä vuonne näemme konkreettisia todisteita takaiskusta poliittisella ja lainsäädännöllisellä tasolla useissa maissa. Meillä ei ole aikaa hukattavaksi.”

Hänen mukaansa nykyisessä polarisoituvassa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa ilmapiirissä lait ja viranomaiskäytännöt ovat viimeinen sateenkaariyhteisöjen puolustuslinja.

”Siksi tarvitsemme kansallisia ja eurooppalaisia päätöksentekijöitä kaksinkertaistamaan ponnistelunsa, jotta sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuus lain silmissä ja käytännöissä toteutuu.”

 

Suomi pärjää vuoden 2015 ansioilla

Suomen sijoitusta alentaa etenkin ihmisoikeusloukkauksia sisältävä translaki, joka edellyttää juridista sukupuoltaan korjaavalta lisääntymiskyvyttömyyttä ja lääketieteellistä prosessia. Suomessa loukataan intersukupuolisten kehollista koskemattomuutta sallimalla vastasyntyneille peruuttamattomia kosmeettisia sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä, kuten sukuelinten kirurgista normalisointia ja hormonihoitoja.

”Suomi pärjää maavertailussa hyvin vuonna 2015 voimaan astuneiden tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslain sekä kansalaisaloitteina ajettujen lainsäädäntömuutosten vuoksi”, selventää Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Setan mukaan seuraavaksi on korjattava räikeimmät ihmisoikeusloukkaukset eli uudistettava translaki ja varmistettava intersukupuolisten oikeuksien toteutuminen. Järjestö odottaa seuraavalta hallitukselta isoa harppausta ihmisoikeuksien puolesta.

”Meillä on hyvä lainsäädännöllinen pohja, mutta tiedämme, että sitä sovelletaan puutteellisesti. Viharikoksia aliraportoidaan merkittävästi ja kouluterveyskysely taas kertoo sateenkaarinuorten heikosta tilanteesta. Tarvitsemme kansallisen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevan politiikkaohjelman, jolla voitaisiin tehdä hyvä lainsäädäntö todeksi myös ihmisten arkielämässä.”

Sateenkaarikartan ja -indeksin tiedot perustuvat ILGA-Euroopan jäsenjärjestöjen ilmoittamiin tietoihin lainsäädännöistä ja viranomaiskäytänteistä.

Huom. Koska vertailua kehitetään vuosittain, muuttuvat prosenttiluvut edellisvuodesta, vaikka sijoitus paranisi. Suomen prosenttiluku oli 2018 73%. Lainsäädännöllisiä kriteereitä, joita maavertaislussa tarkastellaan, on lisätty edellisvuodesta.

Ulkomaat / aseksuaalisuus

Yhdysvaltalaistutkimus: aseksuaaleja 1,7 % sateenkaari-ihmisistä

Yhdysvaltalaisen Williams Instituutin tutkimuksen mukaan arviolta 1.7% seksuaalivähemmistöihin kuuluvista aikuisista identifioi itsensä aseksuaaleiksi. Tutkimus kertoo myös, että aseksuaalit ovat sukupuoleltaan useammin naisia tai ei-binäärejä, syntymässä naisiksi määritetty ja nuorempia kuin ei-aseksuaalit lesbot, homot ja biseksuaalit aikuiset.

Aseksuaalit kertoivat huomattavasti vähemmästä seksuaalisesta aktiivisuudesta kuin muut vastaajat. Kuitenkin aseksuaalit aikuiset kertoivat yhtä usein olevansa intiimissä ihmissuhteessa kuin muut seksuaalivähemmistöihin kuuluvat aikuiset.

Lue lisää The Williams Instituten sivuilta

Tarjoa sisältöä ihmisoikeusuutiskirjeeseen

Haluatko antaa palautetta tai tarjota sisältöä Setan ihmisoikeusuutiset -uutiskirjeeseen?

Ole yhteydessä tiedottaja Eliisa Alataloon os. tiedottaja@seta.fi.
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2019 Seta ry,.