Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja 10 kertaa vuodessa.
Ilmestymispäivä 30.11.2018.

Järjestöuutiset

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

Koulutukset ja tapahtumat

Tutkimuskutsuja

1. Vastaa Naisten Linjan Turv@averkko-hankkeen kyselyyn digitaalisen ja teknologiavälitteisen väkivallan kokemuksista.

2. Sateenkaariperheiden nuoria etsitään tutkimukseen: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa.

3. Osallistu tukimukseen: Estetiikka ja seksuaalisuus Pride-tapahtumissa.

4. Answer a study on shrinking youth civic spaces.

5. Sateenkaarinuoria kutsutaan vastaamaan Malkus ry:n kyselyyn uskonnollisten yhteisöjen nuorisotoiminnasta.

Kulttuuri

Kansainvälistä maailman aids-päivää vietetään 1.12.

Hiv on muuttunut.
Maailman aids-päivä on meille kaikille mahdollisuus vaikuttaa yleisiin asenteisiin, lisätä oikeaa ja ajankohtaista tietoa hivistä ja taistella hiviin ja hiv-positiivisiin kohdistuvaa stigmaa vastaan. Tuodaan yhdessä hiviin liittyvät tiedot tälle vuosituhannelle!

Myös sinä voit osallistua Maailman aids-päivän viettoon valitsemallasi tavalla:
  1. Jaa Maailman aids-päivän video somessa.
  2. Testaa omat tietosi ja haasta muutkin päivittämään tietonsa hivistä.
  3. Osoita tukesi ja ota kantaa twiittaamalla ja jakamalla hivistä kertovia viestejä sosiaalisessa mediassa. Valmiita viestejä sekä infograafit hivistä Suomessa ja maailmalla löytyvät liitteenä!

 Tutustu kampanjasivuihin osoitteessa maailmanaidspaiva.fi.

Maailman aids-päivän toteutuksesta vastaavat Hivpoint, Positiiviset ry, Suomen Punainen Risti ja Pro-tukipiste. Seta osallistuu toimintapäivään vuosittain.

Järjestö

Setan edustajakokous: olemme pettyneitä Sipilän hallituksen ihmisoikeuspolitiikkaan

Setan edustajakokouksen kannanotto
Tampereella 25.11.2018

Setan Tampereella viikonloppuna kokoontunut edustajakokous antaa Suomen hallitukselle moitteita toteutetusta ihmisoikeuspolitiikasta ja välinpitämättömyydestä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kohtaan.Ihmisoikeusjärjestöt ovat joutuneet tällä hallituskaudella olan takaa puolustamaan perus- ja ihmisoikeuksia. Haluttomuus uudistaa translaki, turvapaikanhakijoiden kohtelu sekä taantumuksellinen tasa-arvopoliitiikka kuvaavat hallituksen ihmisoikeuksille vihamielistä politiikkaa.

Suomessa on edelleen vanhentunut ja ihmisoikeuksia loukkaava translaki sterilisaatiopakkoineen. Sateenkaari-ihmisten luottamus viranomaisiin on heikko, jolloin syrjintää ja viharikoksia ei raportoida. Parannettavaa löytyy myös monimuotoisten perheiden yhdenvertaisuudessa. Kotimaisten ja kansainvälisten adoptioiden ulottaminen miespareille, hedelmöityshoitojen yhdenvertainen saatavuus sukupuolesta riippumatta ja perheellistyminen sijaissynnyttämisen avulla tulisi mahdollistaa. Sukupuolen moninaisuutta ei ole otettu huomioon muussa lainsäädännössä vuonna 2015 voimaan astuneen tasa-arvolain mukaisesti.

Setan edustajakokouksen mielestä hallituksen toimet sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien edistämiseksi ovat olleet täysin riittämättömiä. Hallitus ei ole huomioinut YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) aikana saatuja suosituksia sateenkaari-ihmisten oikeuksien parantamisesta saati Euroopan neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen sitovia linjauksia translain korjaamisesta ja itsemääräämisoikeuden kunnioittamisesta. Hallitus on ohittanut täysin myös kotimaan ihmisoikeustoimijoiden, kuten ihmisoikeusvaltuuskunnan, eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja lapsiasia-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettujen päätökset ja kannanotot, joissa kaikissa painotetaan translain uudistamisen kiireellisyyttä.

Aivan täysin hallitus ei ole reputtanut suoritustaan. Seta kiittää, että intersukupuolisten oikeustilannetta on selvitetty perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman kirjauksen mukaisesti ja oikeusministeriö on koordinoinut Rainbow Rights -hanketta, jolla on edistetty yhdenvertaisuutta ja sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksien toteutumista kuntatasolla. Edustajakokous pitää myös hyvin tärkeänä, että hallitus saattoi voimaan tasa-arvoisen avioliittolain.

Tasa-arvoinen avioliittolaki ja äitiyslaki olivat kansalaisyhteiskunnan voimannäyttöjä. Ihmisoikeuksien turvaaminen ja edistäminen on kuitenkin valtioiden tehtävä ja siksi Suomen hallituksen tulee olla ensisijainen toimija sateenkaari-ihmisten oikeuksien edistäjänä.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo eivät toteudu Suomessa ennen kuin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia edistetään suunnitelmallisesti kansallisella tasolla. Edistäminen vaatii hallituskausien ylittävän suunnitelman. Seta esittää seuraavalle hallitukselle sateenkaaripoliittista toimintaohjelmaa, jossa määritellään konkreettiset toimenpiteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien takaamiseksi kaikilla hallinnonaloilla. Ohjelma tulee laatia yhteistyössä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä edustavien järjestöjen kanssa ja sille tulee turvata riittävät resurssit.

Järjestö
22-vuotias Sakris Kupila on Setan uusi puheenjohtaja

Setan uusi puheenjohtaja on Sakris Kupila

Setan uudeksi puheenjohtajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin Tampereella vuosittaisessa edustajakokouksessa 24.-25.11. Sakris Kupila. Hän on aiemmin toiminut Setan varapuheenjohtajana ja astuu nyt suurempiin saappaisiin.

”Haluan Setan äänen hyvin kuuluviin ensi kevään vaaleissa ja vahvistaa yhteistyötä sekä muihin ihmisoikeustoimijoihin että jäsenjärjestöihin ja ehdottomasti saattaa translain kokonaisuudistuksen loppuun”, kertoo Kupila puheenjohtajakautensa päätavoitteista.

Lisäksi varapuheenjohtajiksi valittiin Kiti Kalliomäki Rovaniemeltä kahden vuoden kaudelle ja Alia Dannenberg Joensuusta yhden vuoden kaudelle. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin kahden vuoden kaudelle Minna Heikkinen Kajaanista ja Krister Karttunen Helsingistä ja yhden vuoden kaudelle Petri Janhunen Jyväskylästä. Varajäseneksi valittiin Markus Rekinen Helsingistä.

Hallituksessa jatkavat vielä yhden vuoden Petteri Keränen, Amanda Majasaari sekä varajäsen Iina Särkkä.

Lisätietoa

Sakris Kupila, sakris.kupila@seta.fi

Lue lisää: https://seta.fi/2018/11/25/setan-uusi-puheenjohtaja-on-sakris-kupila/
Järjestö

Setalle kaksi uutta jäsenjärjestöä, HeSeta ry:n hallitus ja nimi vaihtuneet

Edustajakokouksessa Setan uusiksi jäsenjärjestöiksi hyväksyttiin Oulu Pride ry. sekä Etelä-Savo Pride ry. Oulu Pride ry:n puheenjohtajana toimii Minna Pallari ja Etelä-Savo Pride ry:n puheenjohtajana Iina Särkkä.

Helsingissä toimiva HeSeta ry muutti nimensä muotoon Helsinki Pride -yhteisö ry. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Juha Kilpiä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kaksivuotiskaudelle valittiin Hassen Hnini, Noora Nurminen ja Luca Lönnfors ja vuoden kaudelle Laura Pönkänen. Varajäseniksi valittiin vuoden kaudelle Wilhelm von Konow, Kristofer Ignatius ja Rosa Meriläinen. Kauttaan jatkavat Danielle Gargour ja Siiri Viinikainen.

Lisää uutisesta HeSetan sivuilla.

Setalla on nyt yhteensä 27 jäsenjärjestöä.
Järjestö
Setan nuorten aktiiviikonloppuun Torniossa osallistui noin parikymmentä nuorta eri puolilta Suomea.

Setan aktiivinuoret Torniossa jokaiselle nuorelle turvallinen kotikunta

Setan nuorisotoimikunta ja Meri-Lapin Seta ry tukevat lämpimästi Kemin kaupunginvaltuuston aikomusta lähteä mukaan rakentamaan yhdenvertaisempaa Meri-Lappia. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on myös jokaisen kunnan lakisääteinen velvoite. Tässä työssä on hyvä tehdä yhteistyötä kunnan eri toimijoiden kanssa.

Nostamalla sateenkaariliput salkoon sekä osallistumalla Pride-tapahtumiin antaa kaupunki tärkeän viestin ihmisoikeuksia kunnioittavasta kannasta sekä lisää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhteisöön kuulumisen tunnetta. Haluamme rohkaista kaupunkia olemaan osa Pride-tapahtumia sekä edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia kunnan eri sektoreilla. Kunta jossa jokainen voi olla oma itsensä ilman syrjintää tai syrjinnän pelkoa tukee kunnan hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä vähentää paikkakunnalta muuttoa.

Sateenkaarinuorille on tyypillistä muuttaa suuremmille paikkakunnille kun omalla paikkakunnalla ei ilmapiiri ja toiminta ole tukevaa ja hyväksyvää. Kaikkien kunta antaa mahdollisuuden sateenkaarinuorille löytää ja nähdä myönteinen tulevaisuus myös oman kuntansa sisällä. Tehdään yhdessä myös Lapin kunnista paikkoja, joissa on hyvä elää ihan jokaisen, lähtökohdista riippumatta.

Tänä viikonloppuna Setan nuorten aktiiviviikonloppu kokoontui Torniossa. Setan nuorisotoimikunta ja viikonloppuun osallistuneet sateenkaarinuoret kiittävät Meri-Lappia hienoista puitteista ja lämpimästä vastaanotosta.

Meri-Lapin Seta
Setan nuorisotoimikunta

Lisätiedot:
Linda Körkkö
+358400942260

Lue koko kannanotto täältä: https://seta.fi/2018/11/18/setan-aktiivinuoret-torniossa-jokaiselle-asukkaalle-turvallinen-kotikunta/

Järjestö

Ilmoittautuminen intersukupuolisuus-seminaariin keväälle 2019 on avattu 

TIKA-hanke (Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille) järjestää yhden päivän koulutustilaisuuden intersukupuolisuudesta 10. toukokuuta 2019 terveydenhuollon ja kasvatusalan ammattilaisille (esim. neuvolatyöntekijöille, kätilöille, gynekologeille, sairaanhoitajille, päiväkotityöntekijöille, opettajille, psykologeille ja terapeuteille). Koulutuspäivä on ilmainen ja sisältää aamupalan ja iltapäiväkahvin. Aamupäivän pääpuhuja on Kitty Anderson Organixation Intersex International -järjestöstä ja iltapäivällä on Jaana Pirskasen, Juha Kilpiän ja Maarit Huuskan ohjaamia työpajoja. Ilmoittautuminen seminaariin tästä.

Seminaarin ohjelma:

08-09 Aamupala

9.00- 09.10 10 Tervetulotoivotus, Jaana Pirskanen and Juha Kilpiä

09.10 – 10.10 Kitty Anderson, OII Europe

20 minuutin tauko

10.30 -11.30 Kitty Anderson, OII Europe

Lounas (omakustanteinen) 11.30-12.30

12.30-13 Questions and discussion with Kitty

13.15 – 13.45 Työpaja 1 (30 min)

14.00 -14.30 Työpaja 2

14.45-15.15 Työpaja 3

15.20 – 15.50 Yhteinen loppukeskustelu

TIKA-hanke haluaa nostaa esiin intersukupuolisten ihmisten omia ääniä ja yksi tapa äänien esille nostamiseen ovat TIKA-hankkeessa tehtävät henkilökuvahaastattelut, joita julkaistaan Setan verkkosivuilla. ”On tärkeää, että saadaan näkökulmien ja kokemusten moninaisuus näkyville ja puhutaan intersukupuolisuudesta myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta”, hankkeen koordinaattori Jaana Pirskanen ilmaisee. Jo julkaistut henkilöhaastattelut löydät koottuna täältä: https://seta.fi/tika-hanke/

Loppuvuodesta 2018 valmistuu kaksi lyhyttä lastenanimaatiota sukupuolen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. TIKA-hanke toteuttaa animaatiot yhdessä Animaatiokoplan kanssa. Animaatiot tulevat perheille ja ammattilaisille vapaaseen käyttöön Setan You Tube -kanavan kautta. Animaatioihin liitetään myös kysymyksiä, joiden avulla voi keskustella lasten kanssa sukupuolen moninaisuudesta, kehollisesta moninaisuudesta, intersukupuolisuudesta ja siitä millaista on hyvä kaveruus.

TIKA-hanke tuottaa tämä syksynä myös kaksi opasta, toisen intersukupuolisten lasten perheille ja toisen intersukupuolisille nuorille. Myös nämä oppaat tulevat vapaaseen jakoon kaikille ammattilaisille ja muulle yleisölle.

TIKA-hanke toivottaa mielellään uusia ammattilaisia ja ihmisiä tulemaan mukaan TIKA-verkostoon.
Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä koordinaattori Jaana Pirskaseen

jaana.pirskanen@seta.fi
p. +358 50 307 0672

Tapahtumat ja koulutukset
Setan koulutussuunnittelja Marita Karvinen piti työpajaa koulutuspäivässä ammattilaisille 24.10.

Ilmoittaudu Setan tuleviin koulutuksiin:

Kouluttajakoulutus 19.-20.1.2019 Helsinki

Setan kouluttajakoulutuksessa saat perusvalmiudet esimerkiksi toteuttaa kouluvierailuja sekä vierailuja nuorisotaloille ja -leireille. Koulutus on suunnattu kaikille Setan ja sen jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskouluttamisesta kiinnostuneille nykyisille ja tuleville aktiiveille. Seta maksaa matkat julkisilla ja yhden yön yöpymisen yhdelle henkilölle per jäsenjärjestö.

Listätietoa sivuilla: https://seta.fi/tapahtumat/kouluttajakoulutus-helsingissa-19-20-1/


Lisätietoa ja ilmoittautumiset

Marita Karvinen
koulutussuunnittelija
setan koulutuspalvelut, kouluvierailut, asiantuntijuus hlbtiq-teemoissa

p. + 358 40 570 4328
marita.karvinen@seta.fi
 

> Setan tapahtuma- ja koulutuskalenteri
Tapahtumat ja koulutukset

Transtukipisteen toimintaa joulukuussa

Transtukipisteen tapahtumakalenteriin tästä.
Kulttuuri
Kings of Tampere -seinäkalenteria komistavat moninaiset drag kingit peritamperelaisissa maisemissa

Olisiko Kings of Tampere kalenterisi vuodelle 2019?

Vuoden 2019 upeinta seinäkalenteria komistavat moninaiset drag kingit peritamperelaisissa maisemissa! Älä siis nuku tapauksen ohi, vaan suuntaa Kings of Tampereen Facebook-sivuille tai Instagramiin tutustumaan projektiin sekä osallistujiin.

Tilatessasi kalenterin 6.12. mennessä saat sen ilman postikuluja hintaan 24.90 / kpl

Tilaukset voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen kingsoftampere@gmail.com tai viestillä Kings of Tampereen Facebookissa tai Instagramissa @kingsoftampere.

Kalenterin tuotot lahjoitetaan Setalle.
Kulttuuri

Dokumentti Baher of Finland saa ensi-iltansa Yle Areenassa 3.12.

Dokumentti Baher of Finland kertoo kaunistelematta seksuaalivähemmistöihin kuuluvista turvapaikanhakijoista ja pakolaisista Suomessa. Dokumentti saa Suomen ensi-iltansa 3.12. Areenassa ja TV1:llä 4.12. Tuotanto: YLE Dokumenttitoimitus

Irakin Basrasta paennut Baher Al-Basri on harras muslimi ja homoseksuaali. Hän pakeni kotimaassaan kokemaansa kidutusta ja vainoa, ja saapui Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 2015. Pitkän prosessin jälkeen Baher sai oleskeluluvan vuonna 2017 ja ottaa nyt takaisin menetettyjä vuosia. Tanssimista rakastava karismaattinen karhumies Baher on tuttu näky Helsingin homoklubeilla, joissa herättää paljon huomiota. Hän tanssii useasti korokkeella välttääkseen liian innokkaita kopelointeja. Baher saa jatkuvasti niin yökerhoissa kuin eri deittisovelluksissa tarjouksia maksullisesta seksistä, eikä pidä siitä.

Baher on silti onnekas. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat turvapaikanhakijat ovat haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat paljon tukea. Henkisen väkivallan ja uhkailun lisäksi vastaanottokeskuksissa tapahtuu pahoinpitelyitä, jopa raiskauksia. Moni lgbt- turvapaikanhakijoista ei uskalla tuoda seksuaalisuuttaan julki, vaan elää Suomessakin kaapissa. Seksuaalisen suuntautumisen todistaminen maahanmuuttoviranomaisille on eri kulttuurista tuleville turvapaikanhakijoille vaikeaa, miltei mahdotonta.

Tunisiassa syntynyt, itsekin pakolaistaustainen HeSetan puheenjohtaja Hassen Hnini työskentelee apua ja tukea tarvitsevien seksuaalivähemmistöjen edustajien kanssa. Apua tarvitsevia on paljon ja prosessit ovat raskaita. Kaksi kielteistä turvapaikkapäätöstä saanut Ali Jumaah haluaisi laillistaa maassa olonsa menemällä pitkäaikaisen miesystävänsä kanssa naimisiin. Sekään ei onnistu, koska hänen passinsa on mennyt vanhaksi. Ali uupuneena ajattelee, että elää rakkaansa kanssa sen verran kuin elämää on jäljellä.    

Kansainvälisen ensi-iltansa dokkari saa International Queer and Migrant Film -festivaaleilla Amsterdamissa 7.12.2018., jonne työryhmä on kutsuttu.

ohjaus/käsikirjoitus: Pia Asikainen
tuottaja: Ari Lehikoinen
tuotanto: YLE Dokumenttitoimitus

Haluatko julkaista sisältöä tässä uutiskirjeessä?

Toimita uutinen tai tapahtuma sisältöineen viestintäassistentti Anni Juuselalle osoitteeseen anni.juusela@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.

Julkaisuaikataulu

3/2018: aineistodeadline 23.11., julkaisuaika viikolla 48
4/2018: aineistodeadline 14.12., julkaisuaika viikolla 51
 

Kuvassa on Anni Juusela, joka seisoo tiiliseninän edessä.

Anni Juusela
viestintäassistentti
viestinnän avustavat tehtävät, sosiaalinen media

(c) Seta ry

Seta / Transtukipiste / TIKA-hanke
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

Haluatko muuttaa sen, miten saat nämä viestit?
Voi päivittää asetuksesi tai erota tältä listalta.

Email Marketing Powered by Mailchimp