Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja 10 kertaa vuodessa.
Ilmestymispäivä 4.3.2019

Järjestöuutiset

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

Koulutukset ja tapahtumat

Kulttuuri

Kyselyitä ja tutkimuskutsuja

1. Nuoria etsitään tutkimukseen: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

2. Nuoria etsitään kyselyyn: Yhdenvertainen työpajatoiminta sateenkaarinuorten mielenterveyden tukijana

3. Väitöskirjatutkimukseen etsitään 1950-luvulla syntyneitä seksuaalivähemmistöön kuuluvia yksinasuvia miehiä

4. PREACT-hanke etsii haastateltaviksi 13–18-v. sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvia nuoria. Ota yhteyttä: paivi.i.berg@jyu.fi

5. Vastaa  kyselyyn tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilasta Helsingin kaupungissa

 
Setan koulutusiltapäivät pureutuvat kerran kuukaudessa ajankohtaisiin sateenkaareviin teemoihin ja ne ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.
 
Ilmoittaudu
Järjestö
Ollaan kavereita! -hahmot. Suunnittelu Jaana Pirskanen ja Juha Kilpiä, toteutus Animaatiokopla

Kaverit-animaatiot kertovat moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta lapsille – ja aikuisillekin

TIKA (tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille) -hanke julkaisi 1.3.2019 kaksi lapsille suunnattua animaatiota sukupuolien moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Animaatioiden käsikirjoituksen toteuttivat Jaana Pirskanen ja Juha Kilpiä. Toteutuksesta vastasi Animaatiokopla. Animaatioiden julkaisun kunniaksi hanke toteutti 1.3. koulutusiltapäivän päiväkoti- ja alakouluikäisten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jossa animaatiot otettiin vastaan kiinnostuksen ja hyvän keskustelun kera.

Animaatiot ovat kummatkin kestoltaan kahden minuutin mittaisia ja molempien tarkoitus on toimia myös työkaluna päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Ne käsittelevät hyvää kaveruutta, ihmisten omanlaisuutta ja intersukupuolisuutta. Niiden tavoitteena on tukea lasten keskustelua aikuisten kanssa ja myös aikuisten keskustelua lasten kanssa.

Animaatiot ovat nimiltään:

Kaverit 1 – Ollaan monenlaisia!

Kaverit 2 – Mä oon intersukupuolinen!

Kaverit 1 esittelee hahmot ja saa pohtimaan moninaisuutta eri näkökulmista. Kaverit 2 taas jatkaa teemaa intersukupuolisuuden teemoin. Animaatiot ovat vapaasti käytettävissä Setan YouTube-kanavan kautta.

Lue koko uutinen.

Järjestö
LGL: toimistolla. Ylhäällä vasemmalta: Egle, Touko, Lili, Migle, Teija, Risto
Alhaalla vasemmalta: Vladimir, Agne, Aiste

Solidaarisuutta Liettuan sateenkaarisenioreille

Kahden vuoden mittainen Rainbow Rights -hanke on loppusuoralla. Iloksemme seniorityö ja hankkeen sijaiskoordinaattori pääsivät vielä kerran vierailemaan liettualaisen sisarjärjestömme LGL:n luona keväisessä Vilnassa 16–18.2.!

Työskentelyn aiheita tällä vierailulla olivat ikääntyvien lhbtiq-ihmisten erityishaasteet, ikään perustuva syrjintä ja ylisukupolvisen työskentelyn mahdollisuudet. Matkaan saatiin aiheen kannalta täydellinen asiantuntijatiimi: seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki, sateenkaariseniori ja pitkän linjan aktivisti Risto Hartikainen sekä alueellisesta nuorisotyöstä vastaava Teija Ryhtä. Alkuvuoden Teija on työskennellyt tiiviisti Rainbow Rights -hankkeen viimeisten toimintojen parissa.

LGL – National LGBT Rights Organization on Liettuan ainoa lhbtiq-ihmisoikeuksien ajamiseen keskittyvä järjestö. Se on toiminut aktiivisesti vuodesta 1993 ja ehtinyt olla edistämässä monia muutoksia Liettuan lainsäädännössä ja asenneilmapiirissä. Tällä hetkellä järjestön työskentelyä varjostaa ”alaikäisten suojelemiseen” tähtäävä laki, joka pyrkii estämään ”perustuslaissa määritellyn perhemuodon vastaisen” informaation levittämisen. Myös muu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva lainsäädäntö on heikolla tasolla – ILGA-Europen Rainbow Europe -vertailussa vuonna 2018 maa sijoittui 37. sijalle.

LGL keskittyykin ennen kaikkea ihmisoikeustyöhön, poliittiseen vaikuttamiseen ja asenneilmapiirin muokkaamiseen. Tällä hetkellä käynnissä on muun muassa kaksi vihapuheen ehkäisemiseen liittyvää projektia. Toimintaa pyöritetään pääasiassa projektirahoituksella, minkä seurauksena järjestöllä ei ole mahdollisuuksia ylläpitää esimerkiksi säännöllistä vertaisryhmätoimintaa.

LGL:sta tapaamiseen osallistuivat toiminnanjohtaja Vladimir Simonko, hallituksen jäsenet Eduardas Platovas ja Irena Vanglikaitė, tiedottaja Eglė Kuktoraitė sekä projektityöntekijät Marinela Gremi, Miglė Šarakauskaitė, Aistė Vaitkevičiūtė ja Agnė Jurgaitytė ja vapaaehtoiset Lili ja Nadia. Suurin osa järjestön työntekijöiden ja aktiivien ajasta kuluu tällä hetkellä Baltic Pride -tapahtuman järjestelyihin, sillä kesäkuussa on jälleen LGL:n vuoro järjestää tapahtuma Vilnassa. Baltic Pride järjestetään vuorovuosin Virossa, Liettuassa ja Latviassa.

Kahden päivän ajan keskityimme pohtimaan ikääntyvien sateenkaari-ihmisten elämää ja risteäviä ja kasaantuvia haasteita. Tunnistimme samankaltaisia esteitä sateenkaariseniorien yhdenvertaisuuden toteutumiselle niin Suomessa kuin Liettuassa. Aiempi lainsäädäntö on pakottanut monet elämään koko ikänsä kaapissa, ja syrjinnän pelko estää edelleen järjestötoimintaan osallistumista.

Lue koko uutinen. 
Järjestö

Blogi: Hyvä nuoret! – Aikuiset ja media, skarpatkaa!

Yle uutisoi tällä viikolla Tampereen Atalan koulun nuorten aloitteesta muuttaa kehotuskyltin termi tosimies muotoon tosihenkilö. Hyvä nuoret!

Otsikosta löytyy valitettavasti jälleen mediankin ylläpitämä asettelu ja harhakäsitys siitä, että tasa-arvon edistäminen tarkoittaisi sitä, että poikia ei saisi kutsua pojiksi tai tyttöjä tytöiksi. Sanotaan se vielä kerran: mikään taho ei ole tällaista linjausta esittänyt. Olisi jo korkea aika viedä keskustelua eteenpäin ja käyttää käsitteitä sukupuolineutraalius, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolitietoisuus oikealla tavalla.

Suomi pitää itseään tasa-arvon mallimaana ja tästä huolimatta perustavaa laatuakin olevat ehdotukset tasa-arvon parantamiseksi tai epäkohtien kriittinen tarkastelu kohtaavat huomattavaa vastarintaa. On kurjaa huomata miten nuorten oma-aloitteellisuudesta ja osallisuudesta seuraa asiattomia reaktioita ja vieläpä aikuisilta.

Lue koko blogi.
---
Setan materiaalia opettajille ja kouluille

Setan tietosivut varhaiskasvattajille

Järjestö

Setan uusi nuorisotoimikunta aloitti toimintansa!

Lauantaina 2.2.2019 Setan uusi nuorisotoimikunta aloitti toimintansa Milttonin toimistolla Kaisaniemessä. Tapaaminen jatkui vielä seuraavana päivänä sunnuntaina sateenkariperheiden toimistolla. Viime vuoden jäsenistä viisi on jatkamassa toimikunnassa ja uusia jäseniä on saatu kokoon kokonaiset kuusi. Puheenjohtajaksi valittiin Seve Hujanen ja varapuheenjohtajaksi Valo Inkinen, jotka molemmat ovat edellisiä viime vuoden toimikunnan jäseniä. Koossa on innokas ja ideoita täynnä oleva tiimi, joka ei millään malta odottaa eri projektiensa toteuttamisen aloittamista.

Lue koko juttu ensimmäisestä tapaamisesta.
 
Järjestö

Seta julkaisi eduskuntavaaliteemat ja vetoomuskampanjan ehdokkaille

Seta ajaa tulevaan hallitusohjelmaan neljää tavoitetta, joilla parannetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa.

Setan tavoitteet ovat:
1. Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma
2. Translain kokonaisuudistus
3. Intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen
4. Kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto

Tutustu eduskuntavaaliohjelmaan!

Setan ykköstavoitteena on kaikki hallinnonalat läpileikkaava valtiollinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jonka tulee sisältää keinot parantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten tunnistamista ja niihin puuttumista sekä keinot parantaa sateenkaarinuorten, turvapaikanhakijoiden ja sateenkaariperheiden oikeuksia.

”Hallitukselta on puuttunut määrätietoisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksien edistämiseksi. Olemme Setassa olleet äärimmäisen pettyneitä hallituksen toimettomuuteen erityisesti translain uudistamisen osalta. Seuraavan hallituksen on viipymättä lopetettava transihmisiin ja intersukupuolisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset uudistamalla translaki ja kieltämällä intersukupuolisten lasten kosmeettiset hoidot”, sanoo Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Sukupuolen moninaisuus tunnistetaan jo Suomen lainsäädännössä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja kehollisten piirteiden perusteella, mutta järjestelmissä moninaisuutta ei vielä huomioida. Seta vaatii Suomeen kolmatta juridista sukupuolimerkintää.

”Vaadimme lainsäädännön muuttamista siten, että muunsukupuoliset ja muut nais-mies-jaon vuoksi näkymättömiin jäävät saavat sukupuolensa juridisesti tunnustetuksi. Useassa maassa on jo mahdollista saada passiin sukupuolimerkinnäksi X miehen (M) tai naisen (F) sijasta."

Seta kutsuu vaalikevään aikana ehdokkaita sitoutumaan ja edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kampanjoissaan ja valittuina kansanedustajina lainsäädäntötyössä.

”Eduskunnassa on tällä kaudella toiminut oma hlbti-verkostonsa, johon on kuulunut sateenkaarimyönteisiä edustajia lähes kaikista eduskuntapuolueista. Tarvitsemme uuteen eduskuntaan kuitenkin vielä suuremman joukon sateenkaarikansanedustajia varmistamaan, että perus- ja ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus, syrjimättömyys ja turvallisuus, toteutuvat Suomessa jokaisen kohdalla”, Kupila painottaa.

Lisätietoa

Sateenkaariperheiden vaalitavoitteisiin voi tutustua täällä:
https://sateenkaariperheet.fi/wp-content/uploads/2018/11/Sateenkaariperheet-ry_n-hallitusohjelmatavoitteet-2019.pdf

Järjestö

Jäsenjärjestöavustusten deadline maaliskuussa

Seta jakaa STEAn avustuspäätöksen mukaisesti jäsenjärjestöavustuksia. Jäsenjärjestöavustukset kuluvalle vuodelle ovat haettavissa 25.3.2019 klo 7.00 asti. Jokaista jäsenjärjestöä pyydetään täyttämään Setan jäsenjärjestöjen perustietokysely, joka toimii myös hakemuslomakkeena.

Hakemalla jäsenjärjestöavustusta ja täyttämällä mainitun lomakkeen järjestölle myönnetään 400 euroa, joka maksetaan viikon kuluessa tämän lomakkeen täyttämisestä. 400 euron vähimmäisavustuksen lisäksi voi saada avustusta jäsenmäärän, työntekijöiden ja toiminnan perusteella toimitettuanne tähän liittyvät tilastolomakkeet (lomakkeen lähetetään perustietolomakkeen täytön jälkeen). Lopullinen avustus maksetaan, kun kaikki vaaditut liitteet on toimitettu Setaan ja avustuksen siirtosopimus on allekirjoitettu.

Talous- ja hallintopäällikkö Teemu Halme lähettää erikseen lomakkeen tietojen mukaan tilastolomakkeen, jonka täyttäminen on edellytys minimiavustusta isommalle avustukselle.

Kaikki lomakkeet pitää olla täytettyinä ja palautettuina 25.3.2019 klo 7.00 mennessä.

Lisäksi avustuksen lopulliseen maksamiseen (siis 300 euroa ylittävälle osuudelle) vaaditaan seuraavat liitteet:

1. Talousarvio 2019
2. Toimintasuunnitelma 2019
3. Tilinpäätös vuodelta 2018 tase-erittelyineen (allekirjoituksin)
4. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2018 (allekirjoituksin)
5. Toiminta-/Vuosikertomus vuodelta 2018
6. Selvitys vuoden 2018 harkinnanvaraisen avustuksen käytöstä (jos myönnetty)

Kaikki liitteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen teemu.halme@seta.fi (allekirjoitusta vaativat liitteet 3 ja 4 skannattuina versioina). Liitteet voi myös lähettää postitse Setaan.

Järjestö

Liity Setan jäsenjärjestöihin ja uusi jäsenyytesi!

Haluatko vaikuttaa sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumiseen sekä osallistua aktiivisesti sateenkaarevaan vapaaehtoistoimintaan? Liity Setan jäsenjärjestöjen jäseneksi!

Voit liittyä alueelliseen jäsenjärjestöön tai valtakunnalliseen järjestöön, minkä vain koet itsellesi lähimmäksi. Setalla on 28 jäsenjärjestöä ympäri Suomen aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan! Jäseneksi liitytään jäsenjärjestöjen omien ohjeiden mukaan. 

 
Liity!
 

Paikalliset jäsenjärjestöt

Etelä-Savo Pride ry
HeSeta ry, Uusimaa
Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry, Pohjois-Karjala
Jyväskylän Seta ry, Jyväskylä
Kainuun Seta ry, Kajaani
Kymenlaakson Seta ry, Kotka-Kouvola
Lahden Seta ry, Lahti
Meri-Lapin Seta ry, Kemi-Tornio
Opiskelijavinokkaat – OVI ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Oulun Seta ry, Oulu
Oulu Pride ry
Pirkanmaan Seta ry, Tampere
Regnbågsfyren rf, Mariehamn
Rovaniemen Seta ry, Rovaniemi
Saimaan Seta ry, Lappeenranta
Satakunnan Seta ry, Pori
Savon Seta ry, Kuopio
Turun seudun Seta ry, Turku
Vaasan Seta ry, Vaasa

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

Dreamwear Club ry
H.O.T. ry
Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
Mummolaakso ry
Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry
Regnbågsankan rf
Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Translasten ja -nuorten perheet ry

Järjestö

Äitiyslaki astuu voimaan 1.4.

Äitiyslaki hyväksyttiin eduskunnassa 28.2.2018 ja se astuu voimaan 1.4.2019. Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien.

Mitä tapahtuu nyt?

• laki tulee voimaan 1.4.2019
• se koskee naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen
• äitiyslain nojalla vahvistetaan ensimmäiset äitiydet vuoden 2020 alkupuolella.

Vuoteen 2020 saakka naisparien lapsen asema tulee vielä vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Myös sen jälkeen esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää adoptoida.

Lisätietoa:

Oikeusministeriön uutinen

Sateenkaariperheet ry

Järjestö

Nimilaki uudistui – Seta kerää kokemuksia nimenmuutoksista

Tämän vuoden alusta astuivat voimaan nimilain muutokset. Nimenmuutosta voi hakea sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuolipiirteeseen perustuen maistraateissa.

Uuden nimilain etunimen muutokseen liittyvät pykälät on muotoiltu väljästi sukupuolen suhteen, mikä on selvä parannus sukupuolivähemmistöjen, kuten transsukupuolisten, muunsukupuolisten, transvestiittien ja intersukupuolisten oikeuksien toteutumisessa. Lain soveltamisessa on viranomaisten mukaan tarkoitus noudattaa varsin vapaata tulkintaa etunimen muutosta koskevien pykälien osalta.

15 vuotta täyttänyt nuori voi hakea nimenmuutosta myös itsenäisesti. Lain mukaan, jos 15 vuotta täyttänyt alaikäinen ja huoltaja tai muu laillinen edustaja ovat erimielisiä, on nuoren oma mielipide ratkaiseva.

Muita keskeisiä muutoksia nimilaissa ovat neljän etunimen salliminen ja puolisoiden sukunimien vapaampi yhdisteleminen. Nimilaki ei kaikilta osin uudistunut kuitenkaan riittävästi. Sateenkaariperheiden näkökulmasta perusongelmana säilyy sukunimisuoja. Lapselle ei voi antaa sukunimeä hänen tosiasiallisten perhesuhteidensa mukaisesti vaan pelkästään juridisten vanhempien nimiin tai täyssisaruuteen perustuen. Vanhemmat voivat antaa lapselle jomman kumman sukunimen tai yhdistelmänimen tai täyssisaruksen sukunimen.

”Toiveena olisi ollut, että kaikkien tosiasiallisten vanhempien nimi olisi pitänyt voida antaa. Joitain myönnytyksiä kuitenkin moninaisille perheille annettiin. Tietyillä edellytyksillä avopuolisoiden annetaan ottaa yhteinen sukunimi ja lapselle sijaisvanhemman sukunimi”, Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kertoo.

Oletko hakenut nimenmuutosta vuoden alussa? Kerro Setalle kokemuksistasi!

Seta seuraa uuden nimilain käyttöönottoa ja lain soveltamista, erityisesti sitä, mikä hyväksytään luotettavaksi selvitykseksi koskien sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai sukupuolen piirteitä. Jos sinulla on ongelmia nimenmuutosten hakemisessa, kerro myös niistä meille!

Täytä tämä lomake tai lähetä sähköpostia tiedottaja Eliisa Alatalolle, os. tiedottaja@seta.fi.

Lue koko juttu ja ohjeet nimenmuutokseen: https://seta.fi/2019/01/03/nimilaki-uudistui-nain-teet-nimenmuutoksen/

Järjestö

Monimuotoiset perheet etsii erityisasiantuntijaa määräaikaiseen työsuhteeseen: Hae viimeistään 8.3.

Erityisasiantuntija toimii Monimuotoiset perheet -verkoston toisena työntekijänä johtavan asiantuntijan ohella. Tarjoamme mahdollisuuden olla rakentamassa kaikkien perheiden Suomea, jossa monenlaisten perheiden on hyvä elää ja rakastaa.

Erityisasiantuntija toimii verkoston asiantuntijana lasten ja perheiden palveluihin liittyvissä kysymyksissä ja vastaa palvelujärjestelmän kehittämiseen kohdentuvasta vaikuttamistyöstä. Hän vastaa myös verkoston toiminnan arvioinnin toteuttamisesta yhteistyössä johtavan asiantuntijan ja johtoryhmän kanssa. Lisäksi erityisasiantuntija vastaa verkoston oppilaitos- ja tutkijayhteistyön toteuttamisesta.

Lisää tietoa työstä sekä hausta.

Pyydämme lähettämään työhakemukset ansioluetteloineen Monimuotoiset perheet -verkoston johtavalle asiantuntijalle Anna Moringille osoitteeseen anna.moring@monimuotoisetperheet.fi viimeistään perjantaina 8.3.2019 klo 16.00. Työhaastattelut suoritetaan viikolla 11. Työntekijän valinta vahvistetaan maaliskuun aikana. Työsuhde alkaa 15.4. tai sopimuksen mukaan ja on määräaikainen rahoituksen ajan 31.3.2020 saakka.

Lisätietoa verkostosta osoitteessa www.monimuotoisetperheet.fi

Lisätietoja antaa ti 5.3. klo 9 – 16
Anna Moring, johtava asiantuntija,
Monimuotoiset perheet -verkosto,
050 3750 832,
anna.moring@monimuotoisetperheet.fi

Monimuotoiset perheet -verkostoon kuuluvat Adoptioperheet ry, KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry, Lapsettomien yhdistys Simpukka ry, Familia ry, Perhehoitoliitto ry, Sateenkaariperheet ry, Suomen Monikkoperheet ry, Suomen nuoret lesket ry, Suomen Uusperheiden Liitto ry ja Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry. Verkoston yhteiset arvot ovat lapsen etu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, rohkeus ja uteliaisuus sekä avoimuus ja läpinäkyvyys.
Tapahtumat ja koulutukset

Osallistu seminaariin lapsen oikeuksista hlbtiq+ -vaikuttamistyössä

Perjantaina 8.3.2019 klo 13-16 järjestetään Helsingissä maksuton seminaari, joka on osa eurooppalaisten sateenkaariperhejärjestöjen kattojärjestön NELFA:n vuosikokousohjelmaa.

Seminaari vaatii ilmoittautumisen tästä.

Seminaari on suunnattu erityisesti hlbtiq+ -vaikuttamistyön asiantuntijoille ja aktivisteille, mutta kaikki kiinnostuneet ovat sydämellisesti tervetulleita. Seminaari tarjoaa tietoa Lapsen oikeuksien sopimuksesta, sopimuksen raportointiprosessista ja valituksista lapsen oikeuksien komitealle. Se esittelee myös käytännöllisiä neuvoja, miten integroida lapsen oikeuksien näkökulman osaksi järjestönsä kaikkea työtä ja miten identifioitua lapsen oikeuksia ajavana järjestönä. Osallistujat pääsevät kuulemaan eurooppalaisia esimerkkejä lapsen oikeuksien näkökulman menestyksekkäästä käytöstä eri maissa, nimenomaan sateenkaariperheiden kontekstissa. Seminaari tarjoaa myös foorumin keskustelulle.

Seminaarin puhujat ja panelistit tulevat eri puolilta Eurooppaa. Mukana on aktivisteja, lastensuojelun asiantuntijoita ja asianajajia. Seminaarin kieli on englanti. Koko ohjelma täällä.

Paikka: Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/2149234465171146/

Seminaarin järjestää Nelfan paikallinen jäsen Sateenkaariperheet ry

Yhteyshenkilö:

toiminnanjohtaja Juha Jämsä
+358 44 997 1956
juha.jamsa(at)sateenkaariperheet.fi

Tapahtumat ja koulutukset

Ilmoittaudu ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan 13.–14.4., Helsinki

Huhtikuussa on jälleen mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan! Koulutus on sisällöiltään sama kuin vuonna 2018 Helsingissä ja Oulussa järjestetyt koulutukset. Kouluttajina tällä kertaa Setan seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki, alueellisen nuorisotyön koordinaattori Teija Ryhtä sekä Transtukipisteen sosiaalipsykologi Kuura Autere.

Toivomme ryhmänohjaajiksi haluavia osallistujia eri puolilta Suomea. Haussa on etua siitä, että on jo jollakin tavalla mukana jonkin Setan jäsenjärjestön toiminnassa. Perusosaan kannustetaan osallistumaan myös jo nyt ryhmänohjaajina toimivia henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Setan koulutukseen.  

Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan haetaan hakulomakkeella 6.3. mennessä. Mukaan valitaan 20 osallistujaa. Tieto koulutukseen pääsystä ilmoitetaan kaikille hakijoille viikolla 11.

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujien matka- ja majoituskulut korvataan Setalta saatavien ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet matkalippujen varaamisesta ja muista käytännön järjestelyistä lähetetään koulutukseen valituille. Varmistathan kuitenkin jo koulutukseen hakiessasi, että sinun on mahdollista kulkea jollakin julkisella liikennevälineellä Helsinkiin koulutuksen aikataulujen mukaisesti. Pitkämatkalaisten on mahdollista sopia saapuminen jo perjantai-iltana. Koulutukseen tulee osallistua molempina päivinä. 

Missä? Setan toimisto, Pasilanraitio 5, Helsinki
Milloin? Lauantaina 13.4. klo 10:30–18 ja sunnuntaina14.4. klo 9:30–16.
Kenelle? Ryhmänohjaaviksi haluaville sekä ryhmää jo ohjaaville, jotka eivät ole osallistuneet koulutukseen aiemmin.
Miten haen? https://bit.ly/2SjEZEJ 6.3. klo 24 mennessä!
Milloin saan tiedon valinnasta? Viikolla 11 (15.3. mennessä)

Tietoa Setan ryhmänohjaajakoulutuksesta

Seta ja sen jäsenjärjestöt aloittivat yhteistyössä uuden ryhmänohjaajakoulutuksen järjestämisen keväällä 2018. Tarjoamme vapaaehtoisille ohjaajille mahdollisuuden oman osaamisen kehittämiseen. Sen lisäksi meille on tärkeää varmistaa ryhmätoiminnan laatu ja turvallisuus.  

Koulutuspolku koostuu kahdesta osiosta: perusosasta ja jatko-osista. Perusosassa kartutetaan ryhmän ohjaamisen perustaitoja perehtymällä mm. omaan rooliin ryhmänohjaajana, vuorovaikutustaitoihin, ryhmädynamiikkaan ja ryhmän turvallisuuteen. Perusosasta saa hyviä perusvalmiuksia ohjaamiseen riippumatta siitä, millaista ryhmää tai toimintaa haluaisi ohjata Setan jäsenjärjestöissä tai Transtukipisteellä. Huhtikuussa järjestämme kolmatta kertaa ryhmänohjaajakoulutuksen perusosan. 

Jatko-osissa perehdytään tietyn ryhmän ohjaamiseen esim. nuorten ryhmän, senioriryhmän tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ryhmän. Jatko-osissa pureudutaan kyseisen ryhmän teemoihin, sisältöihin ja erityiskysymyksiin.

Koulutuksen käyminen ei automaattisesti takaa sitä, että pääsee ohjaamaan ryhmää. Ryhmän ohjaamisen aloittamisesta keskustellaan aina kouluttajien ja oman järjestön vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisätietoja: Teija Ryhtä, teija.ryhta@seta.fi, 050 505 5234 

Tapahtumat ja koulutukset

Kahden vähemmistön väki -kokoontumiset keväälle 2019

KVV eli "kahden vähemmistön väki" on eri tavalla vammaisten ja pitkäaikaissairaiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajien avoimia tapaamisia, joissa voi kohdata samankaltaisia ihmisiä ja jakaa kokemuksia elämästä kahdessa vähemmistössä. Avoimet tapaamiset ovat nimensä mukaisesti avoimia eli voit osallistua tapaamisiin silloin, kun sinulle sopii.

Toimintaa ohjaa HeSetan (tuleva Helsinki Pride -yhteisö) koulutettu vapaaehtoinen.

Tapaamiset keväälle 2019:

ma 18.3., to 11.4.,To 9.5. ja ma 20.5. Klo. 18.00-20.00.

Osoitteessa Tallberginkatu 1 C, 4. Krs.

Lisätietoja vaihtuvista teemoista ja tilan saavutettavuudesta voi tiedustella ohjaajalta.

Raila Riikonen, ohjaaja
ilonkipina@gmail.com 
Tapahtumat ja koulutukset

Sateenkaariperheiden ajankohtaisia kursseja

Eroryhmä sateenkaariperheiden lapsille

Sateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus toteuttavat yhteistyössä pitkän linjan lasten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasper ry:n kanssa sateenkaariperheiden lasten eroryhmän huhti-toukokuussa. Ryhmä kokoontuu neljänä keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä. Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka ovat kokeneet vanhempien tai vanhemman eron alkuperäisessä perheessään, uusperheessään tai jossakin muussa perheessään. Ryhmä tapaa:
ke 3.4.2019 klo 17-19
ke 10.4.2019 klo 17-19
ke 17.4.2019 klo 17-19
ke 24.4.2019 klo 17-19 ja
la 4.5.2019 klo 10-13
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Lasten-eroryhma-2019
 

Sateenkaariperhetoiminta palaa Joensuuhun ja alkoi Hämeenlinnassa

Muutaman vuoden tauon jälkeen Joensuussa alkavat säännölliset tapaamiset sateenkaareville lapsiperheille ja omasta lapsiperheestä haaveileville. Hämeenlinnassa pidettiin ihka ensimmäinen tapaaminen tammikuussa ja innokkaat osallistujat suunnittelivat loppuvuodelle jo monenlaista. Jos Hämeen alueen toiminta kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin järjestäjiin hame@sateenkaariperheet.fi. Joensuun tapaamisiin voi ilmestyä paikanpäälle. Kevään tapaamisajat ovat 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Tapaamiset pidetään aina klo 1719 Perheentalolla, joka löytyy Taitokorttelin Parviaisen talosta, Rantakatu 15, 80100 Joensuu. Näiden paikkakuntien lisäksi aktiivista sateenkaariperhetoimintaa on Helsingissä, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Kokkolassa, Kuopiossa, Kymenlaaksossa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Tapahtumat ja koulutukset

Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -viikonloppu Kuopiossa

Vuorovaikutus rakkaussuhteessa on Perhesuhdekeskuksen järjestämä uusi sateenkaareville pareille suunniteltu rakkaussuhdekurssi. Se on järjestetty vain kerran aikaisemmin Salossa syksyllä 2018.

Kurssi ei sovellu akuutissa kriisissä olevalle parille. Kurssilla toimitaan vertaisryhmässä, ryhmän kanssa keskustellen ja asioita jakaen. Kurssin toimintaperiaatteet ovat luottamuksellisuus, vapaaehtoisuus, kokemusten jakaminen ja omavastuisuus. Kurssille osallistuminen edellyttää kokoaikaista läsnäoloa. Kurssille ei voi osallistua lapsen kanssa.

Kurssille voivat osallistua sateenkaarevat paris- ja moniskunnat, joissa yksi tai useampi kumppaneista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöihin ja jotka haluavat rakentaa ja hoitaa suhdettaan. Tälle kurssille osallistutaan yhden kumppanin kanssa, sillä kurssilla keskitytään kahdenväliseen vuorovaikutukseen. Kaikenikäiset osallistujat ovat lämpimästi tervetulleita. Suhde voi olla tuore tai takana voi olla jo pitkä yhteinen matka.

Ajankohta on 16.-17.3.2019. Kurssi alkaa lauantaina lounaalla puolenpäivän aikaan ja päättyy sunnuntaina päiväkahvin jälkeen n. klo 16. Aikataulu tarkentuu pian.

Paikka: Hirvijärven leirikeskus Kuopiossa. Osoite: Hirvitie 50, 72100 Karttula. Leirikeskus on pyörätuolilla liikkuville esteetön.

Tilat: Kullakin parilla on käytössään oma huoneensa. Käytävillä on yhteiset wc:t ja suihkut. Koko leirikeskus on vain tämän kurssin käytössä koko viikonlopun ajan. Lauantai-iltana on mahdollisuus saunomiseen.

Ohjaajat: Kurssin järjestää Perhesuhdekeskus ja vetäjinä toimivat koulutetut vertaisohjaajaparit Mirja ja Mari sekä Satu ja Sanna.

Hinta: Kurssin hinta on 100e/pari/vkl. Hinta sisältää leirin ohjelman, majoittumisen ja ruokailut koko viikonlopun ajalta. Mukaan otetaan omat lakanat ja pyyhkeet. Kurssia tukee taloudellisesti STEA ja Kansan Sivistystyön Liitto.

Ilmoittautuminen tämän lomakkeen kautta. Mukaan mahtuu 7 pariskuntaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietojahttps://perhesuhdekeskus.fi/tapahtumat/vuorovaikutus-rakkaussuhteessa-viikonloppu-kuopiossa/
tai Sanna Metsäpuu, sanna.metsapuu(at)perhesuhdekeskus.fi, 050 410 6772.

Tapahtumat ja koulutukset

KSL kouluttaa, katso vinkit keväälle


19.3.2019–16.4.2019,Webinaari:
Yhdistyslain perusteet

26.3.2019–9.4.2019, Helsinki:
Viesti selkeästi

6.4.2019–7.4.2019, Tampere:
Esiinny rennosti ja vapautuneesti

Kaikki koulutukset: https://www.ksl.fi/koulutusta/koulutuskalenteri/
Kulttuuri
Arctic Pride -tunnelmia vuodelta 2014. Kuva: Ilkka Ruuska

Arctic Pride aloitti kevään pride-kauden

Säältään kylmää, mutta taatusti lämmintunnelmaista Arctic Pridea vietettiin 25.2.–3.3.2019. Lapin Kansa teki uutisen aiheesta. (Maksumuurin takana.)
 

Katso tästä vinkit muihin jo tiedossa oleviin Setan jäsenjärjestöjen prideihin (tilanne 19.2.).

Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry:n  Pohjois-Karjala Pride -viikko 15.–19.5.2019  Pride-kulkue lauantaina 18.5.2019 klo 14 ja Puistojuhla klo 15. Tee lahjoitus Pohjois-Karjalan Setalle.

Lahden Setan Lahti Pride on 25.5.2019. Tee lahjoitus Lahden Setalle.

HeSetan Helsinki Pride järjestetään juhannuksen jälkeisellä viikolla 24.6.–30.6.2019. Tee lahjoitus HeSetalle.

Oulu Pride järjestetään seuraavan kerran elokuussa 2019 yhteistyössä Oulu Pride ry:n kanssa. Tee lahjoitus Oulu Pride ry:lle.

Seta julkaisee kalenterissaan vain jäsenjärjestöjen järjestämät pridet. Setalta voi pyytää mm. puheenvuoroa tai koulutustilaisuutta pidettäväksi pride-kulkueen yhteydessä tai muussa tapahtumassa. Yhteydenotot: tiedottaja@seta.fi.

Haluatko julkaista sisältöä tässä uutiskirjeessä?

Toimita uutinen tai tapahtuma sisältöineen viestintäassistentti Anni Juuselalle osoitteeseen anni.juusela@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.

Julkaisuaikataulu

3/2019: aineistodeadline 25.3., julkaisuaika viikolla 13
4/2019: aineistodeadline 26.4., julkaisuaika viikolla 18
5/2019: aineistodeadline 27.5., julkaisuaika viikolla 22
6/2019: aineistodeadline 24.6., julkaisuaika viikolla 26
 

Kuvassa on Anni Juusela, joka seisoo tiiliseninän edessä.

Anni Juusela
viestintäassistentti
viestinnän avustavat tehtävät, sosiaalinen media

(c) Seta ry

Seta / Transtukipiste / TIKA-hanke
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

Haluatko muuttaa sen, miten saat nämä viestit?
Voi päivittää asetuksesi tai erota tältä listalta.

Email Marketing Powered by Mailchimp