Copy
Katso viestiä selaimessasi
ILMESTYMISPÄIVÄ 4.6.2019

Ilmoittaudu ammattilaisille suunnattuihin koulutuksiin!

Maksuttomat intersukupuolisuuskoulutukset 8. paikkakunnalla syksyllä 2019!

Koulutusiltapäivä intersukupuolisuudesta, kohtaamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä järjestetään kahdeksan kertaa syksyn 2019 aikana klo 13-16 eri puolilla Suomea. Tilaisuuksiin mahtuu 100-200 henkilöä riippuen tilasta. Koulutus on osallistujalle ilmainen.

Ilmoittautumislomakkeeseen pääset alla olevista linkeistä.

27.8. Lappeenranta
28.8. Jyväskylä
29.8. Kuopio
8.10. Oulu
9.10. Rovaniemi
5.11. Tampere
6.11. Turku
27.11. Helsinki

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Kuka koulutuksen toteuttaa

TIKA – Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke pyrkii edistämään intersukupuolisten ihmisten näkyvyyttä ja ihmisoikeuksia Suomessa. Se tuottaa koulutusmateriaaleja, animaatioita lapsille ja koko perheelle, oppaita is-nuorille ja is-lasten perheille, sekä järjestää seminaareja ja kokoaa valtakunnallista ja kansainväistä asiantuntijaverkostoa. Hankkeella on STEA-rahoitus vuosille 2018-2020.

Mitä on intersukupuolisuus

Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia kehollisia variaatioita, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Tulkintatavasta riippuen intersukupuolisia on keskuudessamme sadoista kymmeniin tuhansiin. YK käyttää omissa tilastoissaan lukua 1,7 %.

Ketkä toimivat kouluttajina

Jaana Pirskanen, psykologi, TIKA -hankkeen koordinaattori
Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi, työnohjaaja

Lisätietoa hankkeesta täällä.

Setan koulutusiltapäivät syksyllä 2019


Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitteleviin teemoihin. Koulutusiltapäivät järjestetään keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. Yhden koulutuksen hinta on 30 euroa.

Paikkoja on rajallisesti, ja ne jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu täällä!

LYHYESTI & TAPAHTUMAT
Setan Sanoja-podcastin vieraana perheellistymisestä haaveileva transmies Domenic


Setan Sanoja-podcastin kolmannessa jaksossa haastatellaan Domenic Tordayta, suurperheestä haaveilevaa transmiestä, joka on keskeyttänyt hormonikorvaushoidon, jotta kuukautiskierto alkaisi ja häneltä voitaisiin kerätä sukusoluja julkisella puolella hedelmöittämistä varten. Haastattelussa käsitellään henkisiä ja fyysisiä tuntemuksia hormonikorvaushoidon lopettamisen jälkeen sekä ajatuksia transmiesten perheellistymisestä. Haastattelu on tehty 26.3.2019.

Tietopaketti sateenkaari-ihmisistä työelämässä ja asiakkaina julkaistiin

FIBSi:n, Setan, IBM:n ja Accenturen tuottama uusi tietopaketti Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina tarjoaa yrityksille tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja yhdenvertaisista johtamiskäytänteistä. Tutustu oppaaseen Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -opas.

Queer Bodies – mediakasvatuksen oppimateriaali sukupuolen ja kehon moninaisuudesta

Queer Bodies -oppimateriaalipaketti löytyy AV-arkin ylläpitämässä Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelusta. Kokonaisuuteen kuuluu viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta, tehtäväpaketit sekä asiantuntija-artikkeleita. Maksuttoman oppimateriaalin kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat. Materiaalit löytyvät myös ruotsiksi.

Matkakertomus: Intersukupuolisten liike on kansainvälinen

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeen edustajana ILGA Wordin konferenssissa Uudessa-Seelanissa edustanut ihmisoikeustoimija Kassu kertoo matkakertomuksessaan is-näkyvyydestä
UUTISET | TUTKIMUKSET | RAPORTIT 

Translain kokonaisuudistus alkaa ja intersukupuolisten oikeudet vahvistuvat

Maanantaina julkistettu hallitusohjelma sisältää useita muutoksia koskien sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia ja oikeuksia. 

Hallitus aloittaa itsemääräämisoikeuteen perustuvan translain kokonaisuudistuksen, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen ja lääketieteelliset hoidot erotetaan toisistaan ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta luovutaan. Hallitusohjelmaan kirjattiin erikseen, että juridinen sukupuolen vahvistaminen perustuen oman selvitykseen on mahdollista vain 18-vuotiaille. Sukupuolen korjaamiseen tulee harkinta-aika.

Viime hallituskaudella aloitettu selvitys henkilötunnusten uudistamiseksi jatkuu ja hallitusohjelmassa linjataan, että uudistuksen lähtökohtana on henkilötunnusten sukupuolittamisesta luopuminen.

Ohjelmassa linjataan myös, että intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja luovutaan pienten lasten kosmeettisesta, ei-lääketieteellisestä sukuelinkirurgiasta. Sukupuolivähemmistönuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeisiin tullaan myös vastaamaan tällä hallituskaudella.


Kuva © Laura Kotila/valtioneuvoston kanslia

ICD11-luokitus hyväksyttiin - järjestöt huomauttavat luokitukseen jääneistä ongelmista

Maailman terveysjärjestön WHO:n ICD11-luokitus on hyväksytty käyttöön. Transsukupuolisuus, muunsukupuolisille annettu diagnoosi ja sukupuoliristiriitaa kokeville lapsille annettu diagnoosi, poistettiin kaikki mielenterveyden häiriöiden luokituksesta. Tilalle luotiin sukupuoliristiriita (gender incongruence) seksuaaliterveyteen liittyvien luokitusten alle. Uudistus tarkoittaa, ettei transsukupuolisuutta pidetä mielenterveyshäiriöinä eikä sairauksina.

Järjestöt ovat huomauttaneet, ettei luokituksen siirtäminen seksuaaliterveyden alle ole perusteltua. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtavan sosiaalityöntekijä Maarit Huuskan mukaan todennäköisesti ei haluttu luoda omaa yläkategoriaa.

"Sukupuolen moninaisuus on eri asia kuin seksuaalisuus, siksi se tuntuu monista varmaan harhaan johtavalta. Seksuaaliterveyden kategoria voi olla hyödyllinen siten, että ammattilaisten työhön kuuluu keskittyä sukupuoltaan korjaavien ihmisten lisääntymiskyvyn mahdollistamiseen ja se antaa seksuaaliterveyden ammattilaisille legitimiteetin työskennellä aiheen parissa." 

ILGA Eurooppa huomauttaa, että ICD11-luokitus sukupuoliristiriita lapsuudessa on ongelmallinen.  

"Trans- ja sukupuoleltaan moninaiset lapset, joiden puberteetti ei ole vielä alkanut, eivät tarvitse lääketieteellistä väliintuloa, mutta he tarvitsevat rakkautta, tukea, tietoa ja neuvontaa. Kategoria patologisoi lasten omaan sukupuoleen osoittamaa kiinnostusta, luovuutta ja tutkimista", järjestö sanoo.

Vaikka luokitus ei ole sama kuin hoito-ohje, muuttaa se kuitenkin käsitystä transsukupuolisuudesta kokonaisvaltaisesti ja lisää painetta purkaa kansallisista lainsäädännöistä sukupuolen juridisen korjaamisen ja lääketieteellisen sukupuolen korjaamisen prosessit toisistaan.

Muutoksen myötä sukupuoli-identiteettien patologisoinnista tulee luopua ja kaikenlaiset pitkään jatkuneet eheyttämistoimet, pakkolääkitys ja pakkosterilisoinnit lopettaa. Jatkossa ihmisten kokemaa sukupuoliristiriitaa tulee hoitaa riippumatta henkilön sukupuoli-identiteetistä, minkä toivotaan tarkoittavan parannuksia muunsukupuolisten ja translasten tuessa ja hoidoissa. Setan mukaan hoitojärjestelmää tulee kehittää suuntaan, jossa tarjotaan sukupuolta vahvistavaa hoitoa ja tukea sukupuoliristiriitaan yksilöllisistä tarpeista lähtien.

Intersukupuolisten tilanne ei parantunut

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kattojärjestö ILGA Eurooppa ja Intersukupuolisten järjestöt ottivat kantaa luokituksen sisältöön.

Suomesta Intersukupuolisuus.fi-verkosto allekirjoitti yhdessä yli 60 muun is-ihmisten järjestön ja ryhmän kanssa lausunnon, jossa huomautetaan luokituksen sisältämästä ristiriitaisesta termistöstä. Intersukupuoliset piirteet luokitellaan edelleen sukupuolen kehityksen häiriöksi ja luokitus pohjautuu heteronormatiiviseen ja sukupuolistereotyyppiseen sukupuolikäsitykseen.

Järjestöt pelkäävät, että nykyinen kirjaus johtaa suosituksiin varhaiselle kirurgialle ja myös geneettiselle seulonnalle. Nämä ovat ihmisoikeuksien näkökulmasta erittäin ongelmallisia. Tietoa intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille TIKA-hankkeen koordinaattori Jaana Pirskanen sanoo, että nyt on aika edistää  intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja kehollista koskemattomuutta.

"Intersukupuolisten ihmisten johtamat järjestöt ovat vaatineet WHO:ta julkaisemaan selkeän toimintamallin koskien intersukupuolisten terveyttä ja oikeuksia varmistaen, että toimenpiteet ovat täysin yhteneviä ihmisoikeusnormien kanssa.”

Kuulumisia transhyvinvoinnin konferenssista

EPATH (European Association for Transgender Health) järjesti kolmipäiväisen konferenssin Inside Matters 11.-13.4. Roomassa. Konferenssiin kerääntyi yli 600 sosiaali- ja terveysalan ammattilaista, tutkijaa ja ihmisoikeusaktivistia vaihtamaan tietoja ja verkostoitumaan muihin asiantuntijoihin, jotka ovat erikoistuneet edistämään transihmisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia 50 Euroopan maassa.

Suomesta seminaariin osallistui 14 sosiaali- ja terveysalan asiantuntijaa, yksi heistä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta.

Konferenssiin osallistuneen osaamiskeskuksen johtavan sosiaalityöntekijä Maarit Huuskan mukaan seminaarissa esiteltiin satoja uusia tutkimuksia, muun muasssa nuorten jarrutushoitojen seurantatutkimuksia, terveyspalvelujen käytön esteistä, itsemurhariskiin vaikuttavista tekijöistä, trans- ja muunsukupuolisten nuorten tuen saannista.

"Saimme tietoa toimivista uusista työkäytännöistä, kuten myötätuntoharjoituksista transnuorten häpeän ja torjunnan pelon lievittäjinä", Huuska Kertoo.

Monissa esityksissä ja keskusteluissa kuvattiin tietoon perustuvan suostumuksen ja sukupuolta vahvistavan (affirmative therapy) terapiatyöotteen soveltamista. Seminaarissa tuotiin esille sukupuolen itsemääräämisoikeuteen perustuvan lainsäädännön vaikutuksia hoitosysteemiin niissä maissa, joissa tällainen lainsäädäntö on. 

Transihmisten eurooppalaisen kattojärjestön TGEUn puheenjohtaja Dinah Bons iloitsi eurooppalaisesta liikehdinnästä, jossa valtavan monet ihmiset ovat ilmaisseet tukevansa transihmisiä liittolaisina.

"Koska oltiin Italiassa, kunniavieraaksi oli kutsuttu transfeminiini kansanedustaja Vladimir Luxuria jakamaan tarinaansa siitä, millaista oli kasvaa ahdasmielisessä ja ennakkoluuloisessa ympäristössä translapsena ja kasvaa tunnetuksi ja arvostetuksi aktivistiksi ja poliitikoksi."

Seta järjestää vuoden 2020 alussa avoimen koulutuksen, jossa nostetaan esiin ja reflektoidaan kiinnostavia tutkimuksia EPATH konferenssista osana Setan avoimien koulutusten sarjaa.

Lisätietoa

Maarit Huuska, johtaja sosiaalityöntekijä
puh. 050 913 3278
maarit.huuska@seta.fi

Animaatioita ja lastenkirja intersukupuolisuudesta julkaistiin

Tietoa intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke julkaisi kaksi animaatiota, jotka kertovat intersukupuolisuudesta. Hanke tuki myös lastenkirjan tuottamista. 

Maaliskuussa julkaistut Kaverit-animaatiot kertovat sukupuolen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta lapsille – ja aikuisillekin. Animaatioiden käsikirjoituksen toteuttivat Jaana Pirskanen ja Juha Kilpiä. Toteutuksesta vastasi Animaatiokopla. Animaatioiden julkaisun kunniaksi hanke toteutti 1.3. koulutusiltapäivän päiväkoti- ja alakouluikäisten kanssa työskenteleville ammattilaisille, jossa animaatiot otettiin vastaan kiinnostuksen ja hyvän keskustelun kera.

Animaatiot ovat kummatkin kestoltaan kahden minuutin mittaisia ja molempien tarkoitus on toimia myös työkaluna päiväkoti- ja alakouluikäisille lapsille. Ne käsittelevät hyvää kaveruutta, ihmisten omanlaisuutta ja intersukupuolisuutta. Niiden tavoitteena on tukea lasten keskustelua aikuisten kanssa ja myös aikuisten keskustelua lasten kanssa.

Animaatiot ovat nimiltään:

Kaverit 1 – Ollaan monenlaisia!

Kaverit 2 – Mä oon intersukupuolinen!

Kaverit 1 esittelee hahmot ja saa pohtimaan moninaisuutta eri näkökulmista. Kaverit 2 taas jatkaa teemaa intersukupuolisuuden teemoin. Animaatiot ovat vapaasti käytettävissä Setan YouTube-kanavan kautta.


Lohikäärme, jolla oli keltaiset varpaat 
kertoo sadunomaisesti intersukupuolisen pienokaisen syntymästä. Se on kertomus vanhempien rakkaudesta ja positiivisesta uteliaisuudesta syntymässä olevaa pienokaistaan kohtaan sekä yhteisön tuen merkityksestä perheen hyvinvoinnille.

Satu on ensimmäinen suomenkielinen lastenkirja aiheesta. Kirja on erinomainen lisä ammattilaisen työkalupakkiin. Se sopii erityisesti lasten ja heidän perheidensä parissa työskenteleville ammattilaisille. Kirjassa on myös lyhyt aikuisille kirjoitettu osuus. Kirjaa voi tilata kustantajalta.

Sukupuolen moninaisuus tänään -uutiskirje on suunnattu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään transihmisiä ja intersukupuolisia ihmisiä sekä heidän läheisiään. 
Copyright © 2019 Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp