Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja 10 kertaa vuodessa.
Ilmestymispäivä 2.4.2019

Järjestöuutiset

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

Koulutukset ja tapahtumat

Kulttuuri

Kyselyitä ja tutkimuskutsuja

1. Nuoria etsitään tutkimukseen: Sateenkaariperheiden nuorten hyvinvointi ja sen tukeminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa

2. PREACT-hanke etsii haastateltaviksi 13–18-v. sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön kuuluvia nuoria. Ota yhteyttä: paivi.i.berg@jyu.fi

3. Naispareja etsitään tutkimukseen, joka käsittelee
kumppania kohtaan ilmeneviä  tunteita ja asenteita liittyen jaettuun vanhemmuuteen naisparisuhteessa. Vastaa kyselyyn suomeksi tai ruotsiksi.

 

Haluatko julkaista uutiskirjeessä?

Tutustu aiheisiin, kouluttajiin sekä ilmoittaudu tästä!

Sateenkaarisuojatie kaipaa apuasi!

Auta Liethuanian Gay Leagueta eli LGL:llää korjaamaan Liettuan tärkeä sateenkaarisymboli, The Rainbow Crosswalk eli Sateenkaarisuojatie!
Voit auttaa sisarjärjestöämme lahjoittamalla oheisen linkin kautta tai Facebookissa Setan sivuilla.
 
Save The Rainbow
Järjestö

Äitiyslaki voimaan 1.4. – seuraavana tavoitteena vanhemmuuslaki

Naisparin hedelmöityshoidoilla alkunsa saaneen lapsen oikeusturvaa edistävä äitiyslaki astuu voimaan huhtikuun alusta. Äitiyslaki säädettiin tasa-arvoisen avioliittolain tapaan kansalaisaloitteen pohjalta.

Äitiyslaki on askel oikeaan suuntaan sateenkaariperheiden oikeuksien parantamisessa. Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Äitiyden tunnustaminen perustuu hedelmöityshoitoklinikalla annettuun yhteiseen suostumukseen ja vastaa isyyden tunnustamisen prosessia.

Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien. Nykyisin lapsi saa oikeuden toiseen vanhempaansa vasta kun perheen sisäinen adoptio on vahvistettu. Tähän voi mennä useita kuukausia, jopa vuosi. Siihen asti lapsi on turvattomassa asemassa, jos toinen vanhemmista menehtyy tai vanhemmat eroavat.

Sateenkaariperhepoliittista vaikuttamistyötä tekevän Sateenkaariperheet ry:n mukaan seuraavana tavoitteena on äitiys- ja isyyslain yhdistävä vanhemmuuslaki, joka mahdollistaa sukupuolen moninaisuuden huomioimisen, useamman kuin kahden vanhemman vahvistamisen ja vanhempien väliset sopimukset vanhemmuudesta.

”Äitiyslaki koskee vain osaa sateenkaariperheiden lapsista. Ainoastaan naisparien hedelmöityshoitoklinikalla alkunsa saaneiden lasten oikeusturva paranee”, toteaa Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

”Seuraavaksi meidän on huolehdittava niistä sateenkaariperheiden lapsista, joilla on useampia kuin kaksi vanhempaa tai joiden vanhemmat ovat trans-, muun- tai intersukupuolisia. Tähän tarvitsemme vanhemmuuslakia.”

Vanhemmuuslaki

  • Vanhemmuuslaki yhdistää nykyiset isyys- ja äitiyslait.
  • Vanhemmuuslaissa vanhemmuus kirjataan väestötietojärjestelmään vanhemmuutena. Tämä ei tarkoita äitiyden ja isyyden kategorioista luopumista arkielämässä. Juridisessa mielessä eronteko on tarpeeton ja vaikeuttaa oikeusturvan toteutumista niiden osalta, joiden vanhemmat ovat trans-, muun- tai intersukupuolisia.
  • Vanhemmuuslaki mahdollistaa lapsen kaikkien vanhempien vanhemmuuden vahvistamisen myös tilanteissa, kun lapsella on syntymästä asti useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa. (Lisäksi adoptiolaki tulee uudistaa siten, että perheen sisäisessä adoptiossa uusperheissä kenenkään ei tarvitse luopua vanhemmuudestaan.)
  • Vanhemmuuslaki mahdollistaa lapsen syntymää edeltämät sopimukset vanhemmuudesta, esimerkiksi tapauksissa, joissa käytetään tunnetun luovuttajan sukusoluja.

Lisätietoa

Setan perhepoliittiset painopistealueet

Setan hallitusohjelmatavoitteet

Sateenkaariperheet ry:n perhepoliittinen ohjelma

Lisätietoa äitiyslaista perheille Sateenkaariperheet ry:n kotisivuilta

Laaja suomalainen tutkimus sateenkaariperheiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja kokemuksista

Järjestö

Tietopaketti sateenkaari-ihmisistä työelämässä ja asiakkaina julkaistiin

FIBSi:n, Setan, IBM:n ja Accenturen tuottama uusi tietopaketti ”Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina” tarjoaa yrityksille tietoa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja yhdenvertaisista johtamiskäytänteistä.

Tietopaketti on seitsemäs FIBSin julkaisusarjasta, jossa käsitellään yritysten vaikutuksia haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien ihmisoikeuksiin.

Teema on tänä päivänä entistä ajankohtaisempi erityisesti niissä yrityksissä, joissa halutaan panostaa monimuotoisuusjohtamiseen ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa.

”Suomessa on pitkään ajateltu, että seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuoli-identiteetti eivät kuulu työpaikalle, tai että yrityksen ei tarvitse tietää näitä asioita asiakkaistaan. Sateenkaariväki-termin takana on kuitenkin jokaisen arkeen kuuluvia ihmisiä; työntekijöitä, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita”, huomauttaa Accenturen strategiayksikön johtava konsultti Antti Rekola.

”Aiheen kasvaneesta huomiosta huolimatta syrjintä, epäasiallinen kohtelu ja oman identiteetin salailu ovat yhä arkipäivää monelle seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvalle henkilölle”, toteaa Setan koulutussuunnittelija Marita Karvinen.

Työelämässä erityisesti syrjinnän kielto on tärkeä oikeus. Suomessa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä suojaavat syrjinnältä perustuslakia yksityiskohtaisemmin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolait.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo on samoilla linjoilla tuoreimmassa blogikirjoituksessaan: "Työnantajan ja organisaation intressinä on, ettei kenenkään työntekijän tarvitse pelätä omana itsenään olemista työpaikalla. Sateenkaari-ihmiset on tehtävä näkyviksi, koska heidät on yhteiskunnassamme piilotettu ja vaiettu pitkään. Ei riitä, että puhutaan kaikkien työntekijöiden yhdenvertaisuudesta, työnantajien ja organisaatioiden pitää varta vasten tehdä selväksi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat ovat osa työyhteisöä ja kertoa, minkälaisin toimin organisaatiossa yhdenvertaisuutta edistetään."

Työelämässä vapautuisi valtavasti energiaa, jos työnhakijoiden ja työntekijöiden ei tarvitsisi käyttää aikaansa sen pohtimiseen, voiko työpaikalla olla oma itsensä. Tämän aikaansaamiseksi tarvitaan sitoutumista, sanoja ja tekoja.

Voit itse aloittaa lukemalla Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina -oppaan ja tilata yritykseesi Setan koulutuksen.

Lue koko uutinen tietopaketista täältä:

https://seta.fi/2019/04/02/tietopaketti-sateenkaari-ihmisista-tyoelamassa-ja-asiakkaina-julkaistiin/
Järjestö

Transtukipisteestä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Setan Transtukipisteen nimi muuttuu 4.4. alkaen Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskukseksi. Palvelut ja resurssit pysyvät samana kuin aiemmin.

Nimi on ruotsiksi Kompetenscentrum för könsmångfald ja englanniksi Gender Diversity & Intersex Centre of Expertise. Vuonna 1994 käyttöön otettu nimi muuttuu, jotta se vastaisi nykyajan käsitystä sukupuolen moninaisuudesta.

 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska, palveluohjaaja Miska Salakka, sosiaalipsykologi Kuura Autere ja yhteisöpedagogi Sasu Mattila. Osaamiskeskuksen yhteydessä toteutetaan myös Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille TIKA-hankkeen toimintoja. Hankkeen koordinaattorina työskentelee Jaana Pirskanen. Vuoteen 2020 jatkuva hanke kehittää työtä intersukupuolisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin vahvistamiseksi. 

 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen palveluihin kuuluvat ammatilliset tukipalvelut yksilöille ja heidän läheisilleen, asiantuntija- ja koulutuspalvelut ammattilaisille ja yhteisöille sekä tiedon tuotanto ja jakaminen sukupuolen moninaisuudesta. Osaamiskeskus ylläpitää useita vertaistukiryhmiä eri ikäisille ja eri elämäntilanteessa oleville. Palvelut ovat pääosin maksuttomia ja niitä saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä tulkkiavusteisesti. 


Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta rahoittaa STEA veikkausvoittovaroilla.  

 

Avajaiset ammattilaisille ja sidosryhmille järjestetään 4.4. os. Pasilanraitio 5, 2 krs. Tilaisuus on avoin ja siihen voi ilmoittautua täällä: 

https://transtukipiste.fi/events/event/sukupuolen-monininaisuuden-osaamiskeskuksen-avajaiset-ammattilaisille-ja-sidosryhmille/ 


Avajaiset ja kiitosjuhla vapaaehtoisille myös 4.4.:
https://transtukipiste.fi/events/event/sukupuolen-monininaisuuden-osaamiskeskuksen-avajaiset-ja-kiitosjuhlat-vapaaehtoisille/

Järjestö
Johanna kertoo itse muokatun valokuvan kuvaavan hyvin hänen tietään intersukupuolisena.

Intersukupuolinen toimitusjohtaja: Avoimuus on todella tärkeää

Kuka olet?

Olen Johanna, 36v, yrityksen toimitusjohtaja.

Mitä intersukupuolisuus sinulle merkitsee?

Kun kuuntelen ihmisten tarinoita ja millaisia traumoja heillä on, niin tulee sellainen tunne, että minulle on käynyt lopulta aika hyvin.

Kun peilaan toisten kokemuksia, niin huomaan, että minulla on ollut samoja ongelmia. Mutta vaikka en ole saanut yhtään tukea ulkopuolelta näihin asioihin, niin kaiken sen jälkeen mitä olen kokenut, olen kuitenkin jotenkin pystynyt rakentamaan itselleni ehjän elämän. On ollut kaikki mahdollisuudet, että asiat menisivät pieleen. Tunnistan kaikkia niitä samoja oireita itsessä, mitä muut ovat kokeneet ja käyneet läpi. Tutkimuksissa käy ilmi, että monet ovat voineet pahoin ja monet ovat miettineet itsemurhaa. Minä olen selvinnyt jotenkin. Mutta monet onnekkaat asiat elämässäni ovat olleet hiuskarvan varassa.

Vaikka olen selvinnyt, koen kuitenkin, että jotain puuttuu. En ole koskaan päässyt purkamaan tunteitani. On puuttunut tukiverkosto ympäriltä. Puhuin vasta ihan vähän aikaa sitten ensimmäisen kerran sellaisen ihmisen kanssa, joka tiesi intersukupuolisuudesta. Se oli todella vapauttava kokemus.

Minulla olisi hirvittävä tarve päästä vaikuttamaan asioihin, mutta olen koko ikäni salaillut sitä kuka olen, ja tähän asiaan liittyy stigmaa, joten en ole valmis tulemaan ulos omilla kasvoillani. Jo tämän haastattelun antaminen on kova paikka, mutta toisaalta ehkä juuri sitä mitä itse tarvitsen nyt. Itse saan voimaa siitä, että luen toisten tarinoita ja ihmiset kertovat, että ovat onnistuneet jollain elämän alalla, oli se sitten työ tai perhe tai ihmissuhteet tai joku muu asia. Elämässä voi mennä eteenpäin. On vaikeita kokemuksia, mutta niistä voi selvitä.

Minulla on CAIS. Koen vahvasti hirvittävää vääryyttä siitä kaikesta, mitä minulle on tehty. Olen käynyt läpi hyvin mittavat “korjausoperaatiot” 1–6 vuotiaana. Ajattelen, että se mitä minulle on tehty silloin ihan vauvana, on ollut täysin edesvastuutonta ja epäeettistä. Minulle on jäänyt ikuisiksi ajoiksi arvet siitä. Ikinä ei olisi pitänyt operoida yhtään mitään ennen kuin minä olisin itse ollut siinä iässä, että olisin itse pystynyt tekemään valistuneen päätöksen asiasta. Lasten klinikka on tuttu paikka. Muistan vieläkin kaikki ne huoneet ja leikkitilat.

Lue koko haastattelu täältä.

Haastattelusarja on osa Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeen toimintaa. Haastatelijana Jaana Pirskanen, TIKA-hankkeen koordinaattori.
Järjestö

Blogi: Uudessa translaissa tulee ottaa alle 18-vuotiaat huomioon

Eduskuntavaalit lähenevät. Näissä vaaleissa sukupuoli ja sukupuolen moninaisuus on puhuttanut ja esillä on ollut myös translain kokonaisuudistus. Nyt olisi hyvä aika myös pohtia ja ottaa kantaa translaissa olevan ikärajan uudistamiseen.

Meille Setan nuorisotoimikunnassa olisi tärkeää, että juridisen sukupuolen korjaamisen ikärajaa alennettaisiin, jotta yhä useampi transnuori pääsisi korjaamaan juridisen sukupuolensa. Nuoruus on itsessään monimutkaista aikaa puhumattakaan siitä, että sen aikana joutuu elämään väärässä sukupuolessa.

Sukupuoliristiriita aiheuttaa monen sukupuolivähemmistöön kuuluvan nuoren elämässä paljon mietintää, ahdistusta ja sosiaalista painetta. Miten sopeutua yhteiskunnan sukupuolinormeihin, miten kokea kuuluvansa joukkoon? Olisi tärkeää, että Suomessa näihin sukupuoliristiriidan kokemuksiin saisi apua jo mahdollisimman pian nuoruuden aikana, sillä se lisäisi transnuorten voimavaroja ja hyvinvointia sekä vähentäisi väärinsukupuolittamista.

Norjassa esimerkiksi sukupuolen juridinen muutos voi tapahtua omalla ilmoituksella jo 15- vuotiaana ja 6–14-vuotiaille vanhempien luvalla. Suomi voisi hyvin ottaa esimerkkiä juurikin Norjan ja Hollannin malleista ja lisätä transnuorten hyvinvointia ja oikeuksien toteutumista!

Suomessa transnuorten tulisi juridisen sukupuolen korjaamisen lisäksi saada tarvittaessa hormoniblokkerihoitoja, jotta omaa sukupuoli-identiteettiään olisi aikaa pohtia pidempään ennen puberteetin alkamista. Suomessa annetaan jo muutenkin hormonihoitoja esimerkiksi ennenaikaiseen puberteettiin. Miksi näitä hoitoja ei voisi antaa myös sukupuoliristiriitaa kokevalle transnuorelle?

Hollannissa niin kutsuttua blokkerihoitoa eli GnRH-analogihoitoa voi saada 12–15-vuotiaana. Tämä hoito ei ole fyysisesti peruuttamatonta, vaan mahdollisuus säilyy sekä feminiiniseen että maskuliiniseen murrosikään. Hollannissa transnuoret ovat saaneet paljon hyötyjä hormoniblokkerihoidoista. Seurantatutkimuksissa nuoret ovat olleet erittäin tyytyväisiä hoitoonsa, perheeltään saatuun tukeen, sosiaaliseen elämäänsä ja heidän opiskelu- ja työkykynsä on parantunut.

Tulevan eduskunnan olisi tärkeää kuulla päätöksenteossa sukupuolen moninaisuuden asiantuntijajärjestöjä ja ottaa huomioon transnuorten asema translakia uudistettaessa. Ja mikä tärkeintä, kuunnella nuoria itseään!

Seve Hujanen
Setan nuorisotoimikunnan puheenjohtaja

Järjestö

Sateenkaarinuori, kirjoita kirje uusille kansanedustajille!

Setan nuorisotoimikunta kerää sateenkaarinuorilta kirjeitä tuleville kansanedustajille. Uusi eduskunta valitaan sunnuntaina 14.4.2019. Kirjoituskutsu on julkaistu suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

”Usein tuntuu siltä, etteivät poliitikot ymmärrä tarpeeksi sateenkaarinuorten elämästä eivätkä oikein osaa ottaa meitä huomioon päätöksenteossa. Jotta sateenkaarinuorten ääni saataisiin kuuluviin eduskunnassa, on tärkeää nostaa esiin omia tarinoitamme ja ajatuksiamme”, nuorisotoimikunnasta visioidaan.

Setan nuorisotoimikunta haluaa kampanjassaan kannustaa sateenkaarinuoria kirjoittamaan pienen kirjeen muodossa omasta elämästään, ongelmistaan sekä siitä, mitä on aina halunnut kansanedustajien tietävän.

”Voit kirjoittaa siitä tai millaiset yhteiskunnalliset muutokset, kuten vaikka uusi translaki, voisivat helpottaa elämääsi.”

Kirjeet ovat tapa saada tuoda sateenkaarinuorten tarinoita päättäjien tietoisuuteen ja auttaa heitä ottamaan sateenkaarinuoret huomioon ja siten tekemään parempia päätöksiä. Nuorisotoimikunnan on määrä luovuttaa kirjeet vaalien jälkeen eduskuntaryhmien puheenjohtajille ja niille eduskunnan valiokunnille, joissa sateenkaarinuorten elämään liittyvää politiikkaa valmistellaan.

Edellisellä hallituskaudella eduskunnassa on toiminut HLBTI-verkosto, jonka sihteerinä on toiminut Setan pääsihteeri. Kirjeet luovutetaan myös verkoston kansanedustajille, mikäli se perustetaan uudelleen. Kirjeitä voidaan myös kirjottajan luvalla julkaista nuorisotoimikunnan somekanavissa.

Seta kampanjoi eduskuntavaaleissa neljällä kärkiteemalla ja on kutsunut ehdokkaita sitoutumaan sateenkaarikansanedustajiksi. Sitoumuksia on tullut 450 eri puolueista. Sitoumuksen voi tehdä vaalipäivään saakka.

Lisätietoa

Seve Hujanen
puheenjohtaja, Setan nuorisotoimikunta
seve.hujanen@seta.fi

Järjestö

Seta julkaisi eduskuntavaaliteemat ja vetoomuskampanjan ehdokkaille

Seta ajaa tulevaan hallitusohjelmaan neljää tavoitetta, joilla parannetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa.

Setan tavoitteet ovat:
1. Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma
2. Translain kokonaisuudistus
3. Intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen
4. Kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto

Tutustu eduskuntavaaliohjelmaan!

Setan ykköstavoitteena on kaikki hallinnonalat läpileikkaava valtiollinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jonka tulee sisältää keinot parantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten tunnistamista ja niihin puuttumista sekä keinot parantaa sateenkaarinuorten, turvapaikanhakijoiden ja sateenkaariperheiden oikeuksia.

”Hallitukselta on puuttunut määrätietoisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksien edistämiseksi. Olemme Setassa olleet äärimmäisen pettyneitä hallituksen toimettomuuteen erityisesti translain uudistamisen osalta. Seuraavan hallituksen on viipymättä lopetettava transihmisiin ja intersukupuolisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset uudistamalla translaki ja kieltämällä intersukupuolisten lasten kosmeettiset hoidot”, sanoo Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Sukupuolen moninaisuus tunnistetaan jo Suomen lainsäädännössä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja kehollisten piirteiden perusteella, mutta järjestelmissä moninaisuutta ei vielä huomioida. Seta vaatii Suomeen kolmatta juridista sukupuolimerkintää.

”Vaadimme lainsäädännön muuttamista siten, että muunsukupuoliset ja muut nais-mies-jaon vuoksi näkymättömiin jäävät saavat sukupuolensa juridisesti tunnustetuksi. Useassa maassa on jo mahdollista saada passiin sukupuolimerkinnäksi X miehen (M) tai naisen (F) sijasta."

Seta kutsuu vaalikevään aikana ehdokkaita sitoutumaan ja edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kampanjoissaan ja valittuina kansanedustajina lainsäädäntötyössä.

”Eduskunnassa on tällä kaudella toiminut oma hlbti-verkostonsa, johon on kuulunut sateenkaarimyönteisiä edustajia lähes kaikista eduskuntapuolueista. Tarvitsemme uuteen eduskuntaan kuitenkin vielä suuremman joukon sateenkaarikansanedustajia varmistamaan, että perus- ja ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus, syrjimättömyys ja turvallisuus, toteutuvat Suomessa jokaisen kohdalla”, Kupila painottaa.

Tällä hetkellä sateenkaarikansanedustajaksi on ilmoittautunut 450 ihmistä.

Lisätietoa

Sateenkaariperheiden vaalitavoitteisiin voi tutustua täällä:
https://sateenkaariperheet.fi/wp-content/uploads/2018/11/Sateenkaariperheet-ry_n-hallitusohjelmatavoitteet-2019.pdf

Järjestö

Liity Setan jäsenjärjestöihin ja uusi jäsenyytesi!

Haluatko vaikuttaa sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumiseen sekä osallistua aktiivisesti sateenkaarevaan vapaaehtoistoimintaan? Liity Setan jäsenjärjestöjen jäseneksi!

Voit liittyä alueelliseen jäsenjärjestöön tai valtakunnalliseen järjestöön, minkä vain koet itsellesi lähimmäksi. Setalla on 28 jäsenjärjestöä ympäri Suomen aina Rovaniemeltä Maarianhaminaan! Jäseneksi liitytään jäsenjärjestöjen omien ohjeiden mukaan. 

 
Liity!
 

Paikalliset jäsenjärjestöt

Etelä-Savo Pride ry
HeSeta ry, Uusimaa
Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry, Pohjois-Karjala
Jyväskylän Seta ry, Jyväskylä
Kainuun Seta ry, Kajaani
Kymenlaakson Seta ry, Kotka-Kouvola
Lahden Seta ry, Lahti
Meri-Lapin Seta ry, Kemi-Tornio
Opiskelijavinokkaat – OVI ry, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta
Oulun Seta ry, Oulu
Oulu Pride ry
Pirkanmaan Seta ry, Tampere
Regnbågsfyren rf, Mariehamn
Rovaniemen Seta ry, Rovaniemi
Saimaan Seta ry, Lappeenranta
Satakunnan Seta ry, Pori
Savon Seta ry, Kuopio
Turun seudun Seta ry, Turku
Vaasan Seta ry, Vaasa

Valtakunnalliset jäsenjärjestöt

Dreamwear Club ry
H.O.T. ry
Kansallinen sateenkaariryhmä – Kasary ry
Mummolaakso ry
Polyamoria – Monisuhteisuusyhdistys ry
Regnbågsankan rf
Sateenkaariperheet ry
Sateenkaariyhdistys Malkus ry
Translasten ja -nuorten perheet ry

Tapahtumat ja koulutukset

Vuorovaikutus rakkaussuhteessa -kurssi sateenkaareville pareille

25.-26.5. Helsingissä, HeSetan tiloissa

3. Vuorovaikutus on avain läheisiin ihmissuhteisiin. Kurssilla keskitytään rakkaussuhteen vuorovaikutuksen syventämiseen. Kurssille voivat osallistua sateenkaarevissa pari- ja monisuhteissa elävät ihmiset yhdessä yhden kumppaninsa kanssa. Ohjaajina toimivat Perhesuhdekeskuksen kouluttamat vapaaehtoiset vertaisparit.

4. Järjestäjä: Sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskus

5. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet: https://perhesuhdekeskus.fi/tapahtumat/vuorovaikutus-rakkaussuhteessa-kurssi-helsingissa/

 

Tapahtumat ja koulutukset

Sateenkaariperheiden ajankohtaisia kursseja:

Eroryhmä sateenkaariperheiden lapsille

Sateenkaariperheet ja Perhesuhdekeskus toteuttavat yhteistyössä pitkän linjan lasten erotoiminnan asiantuntijajärjestön Kasper ry:n kanssa sateenkaariperheiden lasten eroryhmän huhti-toukokuussa. Ryhmä kokoontuu neljänä keskiviikko-iltana ja yhtenä lauantaipäivänä. Ryhmä on tarkoitettu alakouluikäisille lapsille, jotka ovat kokeneet vanhempien tai vanhemman eron alkuperäisessä perheessään, uusperheessään tai jossakin muussa perheessään. Ryhmä tapaa:
ke 3.4.2019 klo 17-19
ke 10.4.2019 klo 17-19
ke 17.4.2019 klo 17-19
ke 24.4.2019 klo 17-19 ja
la 4.5.2019 klo 10-13
Lisätietoja ja ilmoittautumiset: https://my.surveypal.com/Lasten-eroryhma-2019
 

Sateenkaariperhetoiminta palaa Joensuuhun ja alkoi Hämeenlinnassa

Muutaman vuoden tauon jälkeen Joensuussa alkavat säännölliset tapaamiset sateenkaareville lapsiperheille ja omasta lapsiperheestä haaveileville. Hämeenlinnassa pidettiin ihka ensimmäinen tapaaminen tammikuussa ja innokkaat osallistujat suunnittelivat loppuvuodelle jo monenlaista. Jos Hämeen alueen toiminta kiinnostaa, kannattaa ottaa yhteyttä vapaaehtoisiin järjestäjiin hame@sateenkaariperheet.fi. Joensuun tapaamisiin voi ilmestyä paikanpäälle. Kevään tapaamisajat ovat 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. Tapaamiset pidetään aina klo 1719 Perheentalolla, joka löytyy Taitokorttelin Parviaisen talosta, Rantakatu 15, 80100 Joensuu. Näiden paikkakuntien lisäksi aktiivista sateenkaariperhetoimintaa on Helsingissä, Jyväskylässä, Keski-Uudellamaalla, Kokkolassa, Kuopiossa, Kymenlaaksossa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa.

Tapahtumat ja koulutukset

KSL kouluttaa, katso vinkit keväälle

6.4.2019–7.4.2019, Tampere:
Esiinny rennosti ja vapautuneesti

24.4.2019–28.5.2019, webinaari:   
Yhdistyksen perustehtävä

8.6.2019–9.6.2019, Tampere   
Puheenjohtajan johtamistaidot

Kaikki koulutukset: https://www.ksl.fi/koulutusta/koulutuskalenteri/
Kulttuuri

Kiire! Kokemusasiantuntijaa ja hänen omaistaan tarvitaan haastatteluun: "Kun seksuaalinen suuntautuminen selkenee vasta aikuisiällä"

Olen tekemässä Suomen mielenterveyden keskusliiton Tunne ja Mieli-lehteen juttua aiheesta "Kun seksuaalinen suuntautuminen selkenee vasta aikuisiällä".

Tätä varten haen haastatteluun kokemusasiantuntijaa ja hänen omaistaan (esim. vanhempi, entinen puoliso, lapsi) kertomaan kokemuksistaan.


Yhteydenotot suoraan: annakpitkan@gmail.com
Kulttuuri

Kiire! Naisparia etsitään valokuvaajan projektiin moninaisista äideistä

Hei, olen helsinkiläinen valokuvaaja ja etsin nyt kameran eteen erilaisia äitejä.

Kuvat lyhyine haastatteluineen julkaistaan äitienpäivän tienoilla ison suomalaisen lehden sivuilla. Jutun tarkoituksena on juhlistaa äitejä ja kaikenlaista äitiyttä.

Olen löytänyt jo suurimman osan kuvattavista, mutta edelleen hakusessa olisi pääkaupunkiseudulta naispari, jotka ovat suhteellisen tuoreita äitejä (lapsi max. 2-vuotias). Lapsen ei tarvitse esiintyä tunnistettavasti kuvassa mikäli näin toivotaan. Kuvaukset tapahtuvat huhtikuun ensimmäisillä viikoilla.

Jos kiinnostuit ja koet että vastaat jollain tapaa etsimääni, niin älä epäröi ottaa yhteyttä! Sähköpostiosoitteeni on sabrina.bqain@gmail.com.

Kerron mielelläni lisää projektista ja kuvauksista.
Kulttuuri

Queer Bodies – mediakasvatuksen oppimateriaali sukupuolen ja kehon moninaisuudesta

Queer Bodies -oppimateriaalipaketti löytyy AV-arkin ylläpitämässä Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelusta.

Kokonaisuuteen kuuluu viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta, teoksiin Seta ry:n kanssa yhteistyössä toteutetut tehtäväpaketit sekä asiantuntija-artikkeleita. Oppimateriaalin kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset ja toisen asteen opiskelijat.

Queer Bodies -oppimateriaalin teokset haastavat sukupuoliin, seksuaalisuuksiin ja kehoihin liittyviä normeja ja oletuksia ja piirtävät samalla esiin näiden määrittelyn poliittisuutta. Queer Bodies -teoskokonaisuuden kesto on noin 30 minuuttia. Materiaalit löytyvät myös ruotsiksi.

Oppimateriaalin taiteilijat ovat suomalaisia eturivin mediataiteilijoita: Hinni Huttunen, Artor Jesus Inkerö, J. A. Juvani, Teemu Keisteri ja Aurora Reinhard.

Queer Bodies -oppimateriaali julkaistaan osana AV-arkin juhlavuoden 2019 ohjelmaa. Juhlavuotena koulujen lisäksi myös aluetaidemuseot sekä Setan jäsenjärjestöt voivat esittää teoskokonaisuutta osana tasa-arvokasvatusta ja pedagogista toimintaansa.

Palvelu on maksuton, eikä vaadi erillistä kirjautumista. Lisätietoa Mediataide kasvattaa! -palvelusta ja uusista oppimateriaaleista saa tilaamalla uutiskirjeen. Tutustu myös palvelun käyttöehtoihin. Hanketta tuottaa suomalaisen mediataiteen keskus AV-arkki.  

Haluatko julkaista sisältöä tässä uutiskirjeessä?

Toimita uutinen tai tapahtuma sisältöineen viestintäassistentti Anni Juuselalle osoitteeseen anni.juusela@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.

Julkaisuaikataulu:

4/2019: aineistodeadline 26.4., julkaisuaika viikolla 18
5/2019: aineistodeadline 27.5., julkaisuaika viikolla 22
6/2019: aineistodeadline 24.6., julkaisuaika viikolla 26
7/2019: aineistodeadline 27.7., julkaisuaika viikolla 30
 

Anni Juusela
viestintäassistentti
viestinnän avustavat tehtävät, sosiaalinen media

(c) Seta ry

Seta / Transtukipiste / TIKA-hanke
Pasilanraitio 5, 2 krs.
00240 Helsinki

Haluatko muuttaa sen, miten saat nämä viestit?
Voi päivittää asetuksesi tai erota tältä listalta.

Email Marketing Powered by Mailchimp