Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan uutiskirje kokoaa yhteen lhbtiq-ihmisoikeusuutiset, järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia sekä nostoja sateenkaarikulttuurista.
Ilmestymispäivä 7.2.2018

Lhbtiq & ihmisoikeudet

Järjestöuutiset

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

Uutiskirje uudistui!


Luet Setan uudistunutta uutiskirjettä. Uutiskirje on suunnattu kaikille Setan ihmisoikeustyöstä ja järjestö- ja koulutustoiminnasta kiinnostuneille. Uutiskirjeen voi tilata ja perua tämän kirjeen lopussa olevien linkkien kautta.

Voit tilata myös jäsenjärjestöissä toimiville aktiiveillemme suunnatun jäsenjärjestöuutiskirjeen lähettämällä sähköpostia os. tiedottaja@seta.fi sekä Sukupuolen moninaisuus tänään -uutiskirjeen Transtukipisteen verkkosivuilta.
Lhbtiq & ihmisoikeudet
Kuvassa on iloinen Sakris Kupila t-paidassa ja bonber-takissa. Hän seisoo ulkona tiiliseinän edessä.

Suomen ihmisoikeustoimijat: translaki uudistettava viipymättä

Ihmisoikeusvaltuuskunta eli arvovaltainen joukko suomalaisia ihmisoikeustoimijoita otti viime vuoden lopussa kantaa translain uudistuksen puolesta. Valtuuskunta totesi, että Suomi rikkoo translaillaan Euroopan ihmisoikeussopimusta. Myös täysi-ikäisyyden kriteeriä tulisi harkita poistettavaksi sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa ottaen huomioon lapsen ikä, kehitystaso ja lapsen etu.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) teki joulukuussa kirjallisen kysymyksen hallitukselle, johon vastuuministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi tammikuussa.

"Onko hallitus ryhtymässä toimiin translain uudistamiseksi siten, että se poistaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toteaman ihmisoikeusloukkauksen tilan Suomessa ja turvaa transihmisten itsemääräämisoikeuden, yksityiselämän suojan sekä henkilökohtaisen koskemattomuuden lain tasolla", kirjallisessa kysymyksessä kysyttiin.

Saarikon vastauksessa sanotaan, että hallitus on muuttanut translakia avioliittolain uudistamisen yhteydessä, mutta "hallitus ei ole sopinut translain muuttamisesta muilta osin".

Suomen translain ihmisoikeusongelmat ovat olleet tänä vuonna esillä myös Huffington Postin blogissa. Setan varapuheenjohtaja ja Amnestyn kampanjakasvo Sakris Kupila kirjoittaa (kuvassa), ettei aio lopettaa kampanjointia ennen kuin Suomi korjaa epäinhimillsen translain.

Seta vaatii translain kokonaisuudistusta, jossa sukupuolen juridinen vahvistaminen eli sukupuolimerkinnän korjaaminen henkilötietoihin perustuisi itsemääräämisoikeuteen eikä olisi kytketty lääketieteelliseen prosessiin. Laista tulisi poistaa 18 vuoden ikäraja. Lisäksi tulisi mahdollistaa yksilölliset sukupuolta vahvistavat hoidot ja tuki niitä tarvitseville.

> Osallistu kampanjaan translain uudistamisen puolesta
> Tue translakikampanjointia lahjoittamalla

Lhbtiq & ihmisoikeudet

Seta otti kantaa lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuteen

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo ja Transtukipisteen Maarit Huuska ottivat kantaa sukupuoleltaan moninaisten lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden sekä puberteettia turvallisesti siirtävien hormoniblokkerihoitojen puolesta.

Translasten ja -nuorten perheet ry:n puheenjohtaja Riikka Aapalahti toi omassa mielipidekirjoituksessaan esiin blokkerihoitojen vaikean saatavuuden. Lapsia ja nuoria tutkivien HUSin ja Taysin lääkäreiden mukaan Suomessa noudatetaan kansainvälisiä suosituksia.

"Suomeen tarvitaan lainsäädäntö, joka mahdollistaa juridisen sukupuolen vahvistamisen alle 18-vuotiaille. Samalla on varmistettava sukupuolivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten riittävä osallistuminen omaa kehoa ja elämää koskevaan päätöksentekoon", Tarjamo ja Huuska kirjoittivat.

Luku- ja videosuosituksia teemasta:
Lhbtiq & ihmisoikeudet
Kuvassa kaksi henkilöä, joista näkyy vain kädet, ovat pöydät ääressä. Toinen katsoo paperia, jossa on ote uutisesta, jossa puhutaan normatiivisesti. Toinen henkilö pyörittää pulloa Normipyöritys-laudan päällä. Kuva on lavastettu.

Normipyöritys-menetelmä ohjaa nuoria ja aikuisia pohtimaan normeja

Setan kutsuu tällä viikolla vietettävällä Mediataitoviikolla nuoria ja aikuisia lukemaan mediatekstejä normitietoisesti ja huomaamaan erityisesti sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, perheitä ja ihmissuhteita koskevia normeja.

”Media muokkaa päivittäin sitä, mitä pidetään normaalina, tavallisena tai toivottavana. Normit eli käsitykset siitä, millaisia ihmiset ovat ja millaisia heidän tulisi olla, jättävät näkymättömiin monenlaisia identiteettejä ja kokemuksia. On tärkeää oppia tunnistamaan, milloin media vallankäyttäjänä luo ja ylläpitää haitallisia ja näkymättömyyttä tuottavia normeja”, kuvailee Setan nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä.

Seta julkaisi Mediataitoviikkoa varten Normipyöritys-menetelmän, joka tarjoaa nuoriso- ja opiskeluryhmille tavan käsitellä sukupuoli- ja heteronormatiivisuutta mediassa, oppikirjoissa ja muussa viestinnässä. Menetelmä on vapaasti tulostettavissa ja hyödynnettävissä epäkaupallisessa toiminnassa.

Normeista mediassa keskusteltiin myös Setan järjestämässä keskustelutilaisuudessa maanantaina 5.2., jonka tallenteen voit katsoa alta. Lue myös haastattelumme Markkinointi&Mainonta -verkkolehdestä.

Tubettaja Henkka Remes, Allianssin puheenjohtaja Elisa Gebhard ja Seta-aktiivi Miska Karhu puhuvat sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevista normeista Setan keskustelutilaisuudessa. Keskustelua vetää nuorisotyön koordinaattori Heta Hölttä Setasta. Kesto 1h 53min.
Lhbtiq & ihmisoikeudet
Kuvassa on ulkona kaksi naisoletettua, joista toinen iloinen henkilö seisoo ja on raskaana. Toinen maalaa kyykyssä tuolia.

Äitiyslaki-kansalaisaloite etenee alkuvuodesta

Äitiyslaki-kansalaisaloite tulee käsiteltäväksi tänä keväänä. Eduskunnan lakivaliokunta jatkaa aloitteen käsittelyä tällä viikolla. Seuraavaksi valiokunta tekee mietinnön, josta äänestetään eduskunnassa.

Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä arvioi, että kansalaisaloite tulee eduskunnan äänestykseen lähikuukausina.

"Olen luottavainen, että eduskunta hyväksyy kansalaisaloitteen. Kannatus useimmissa eduskuntaryhmissä on hyvin vahvaa", Jämsä sanoo.

Äitiyslaki-kansalaisaloite Äitiyslaki parantaa lapsen juridista asemaa toiseen tosiasialliseen vanhempaan nähden. Äitiyslaki mahdollistaisi, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voitaisiin vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, kuten eri sukupuolta olevien kohdalla. 

> Äitiyslaki-verkkosivut
> Äitiyslaki-kampanja Facebookissa
Järjestökuulumiset
Kuvassa istuvat toimistohuoneessa vierekkäin Aleksiina Tikkinen ja Katriina Rosavaara.

Kolme uutta projektityöntekijää aloitti Setassa

Setassa on aloittanut kolme uutta työntekijää projekteissa ja hankkeissa. Vuodesta 2017 käynnissä olleet Rainbow Rights ja TASOVA-hankkeet jatkuvat Katriina Rosavaaran l(kuvassa oikealla) uotsauksessa, kun Terhi Aaltonen siirtyi Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSiin toiminnanjohtajaksi.

Setan seniorityö kehittää puolen vuoden aikana sateenkaarisenioreille suunnattuja palveluita. Sateenkaariserfikaatin luomista ja palvelutalohanketta toteuttaa Aleksiina Tikkinen (kuvassa vasemmalla), joka suoritti viime vuonna Setassa geronomiopintoihin kuuluneen harjoittelun. Sateenkaarisertifikaatti-projekti ottaa mallia ja inspiraatiota Hollannin ja Ruotsin vastaavista palveluista, jolloin muun muassa sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan sateenkaarisenioreita sensitiivisesti sekä yhdenvertaisesti.

"Sertifiointia pilotoidaan alustavasti Helsingissä. Palvelutalohanke kumpuaa Suomen eri palveluntuottajien mielenkiinnosta tarjota lhbtiq-taustaisille ikäihmisille asumisvaihtoehtoja. Hankkeeseen sisältyy esimerkiksi tutustumismatka Tukholmassa sijaitsevaan Regnbågeniin, joka on Euroopan ensimmäinen sateenkaarisenioreille tarkoitettu palvelutalo. Molemmissa projekteissa tehdään tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden ja sateenkaarisenioreiden kanssa", Tikkinen kertoo.

Setan Transtukipisteen yhteydessä alkavan Tietoa intersukupuolisille ja keinoja ammattilaisille -hankkeen (TIKA) koodinaattoriksi on valittu Jaana Pirskanen, joka aloittaa työssään helmikuun jälkeen. TIKA-hankkeen kerätään tietoa intersukupuolisten ja heidän läheistensä tarpeista, kehitetään sensitiivisiä kohtaamisen malleja asiakastilanteisiin ja kootaan asiantuntijaverkosto edistämään intersukupuolisten oikeuksia ja palvelun saantia. Intersukupuoliset ihmiset ovat kiinteästi osallisina hankkeen toteuttamisessa.

> Setan työntekijöiden yhteystiedot
Järjestökuulumiset

Hae ryhmänohjaajien koulutukseen

Seta ja sen jäsenjärjestöt aloittavat yhteistyössä uuden ryhmänohjaajakoulutuksen, jolla on tarkoitus varmistaa ryhmätoiminnan laatu ja turvallisuus.

Koulutuspolku koostuu kahdesta osiosta: perusosasta ja jatko-osista. Perusosassa kartutetaan ryhmän ohjaamisen perustaitoja perehtymällä mm. omaan rooliin ryhmänohjaajana, vuorovaikutustaitoihin, ryhmädynamiikkaan ja ryhmän turvallisuuteen. Perusosa on yhteinen kaikille ryhmänohjaajaksi haluaville riippumatta siitä, millaista ryhmää haluaisi ohjata Setan jäsenjärjestöissä tai Transtukipisteellä.

Jatko-osissa perehdytään tietyn ryhmän ohjaamiseen esim. nuorten ryhmän, senioriryhmän tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ryhmän. Ennen jatko-osaan hakemista on suorittava perusosa ja valittava, millaista ryhmää haluaisi alkaa ohjata. Jatko-osissa pureudutaan kyseisen ryhmän teemoihin, sisältöihin ja erityiskysymyksiin. Samalla verkostoidutaan muiden samankaltaista ryhmää tulevaisuudessa vetävien ohjaajien kanssa.

Perus- ja jatko-osat suoritettuaan osallistuja on saanut valmiuksia ryhmän ohjaamiseen. Koulutusten käyminen ei automaattisesti takaa sitä, että pääsee ohjaamaan ryhmää. Ryhmän ohjaamisen aloittamisesta keskustellaan aina jatko-osan ohjaajien ja oman järjestön vastuuhenkilöiden kanssa.

Ryhmänohjaajan peruskoulutukseen toivotaan osallistujia eri puolilta Suomea. Koska kyseessä on aivan uudenlainen koulutuspolku, peruskoulutukseen kannustetaan osallistumaan myös jo nyt ryhmänohjaajina toimivia henkilöitä.

Peruskoulutukseen haetaan oheisella ilmoittautumislomakkeella 7.–28.2.2018 välisenä aikana. Mukaan valitaan 25 osallistujaa. Koulutus on maksuton. Osallistujien matka- ja majoituskulut korvataan Setalta saatavien ohjeiden mukaisesti.

Koulutusten aikataulu:
  • Vuoden 2018 ensimmäinen perusosa järjestetään 28.–29.4. Helsingissä. Koulutus alkaa lauantaina klo 11. Sunnuntaina lopetamme klo 16.00.
  • Jatko-osat järjestetään elo/syyskuussa 2018.
  • Vuoden 2018 toinen perusosa järjestetään 3.–4.11. Oulussa.
  • Seuraavat jatko-osat järjestetään alkuvuodesta 2019.

> ILMOITTAUTUMISLOMAKE
Järjestökuulumiset

Kysely sateenkaariperheille tai perheestä haaveileville


Setan jäsenjärjestö Sateenkaariperheet kartoittaa vuosittain jäsenperheidensä ja muiden sateenkaarevien perheiden ja lapsiperheestä haaveilevien toiveita ja ajatuksia muun muassa toiminnan kehittämisen ja vaikuttamistyön suhteen.

Tänä vuonna ollaan erityisen kiinnostuneita keräämään vastauksia myös perheiden läheisiltä.

Vastaa kyselyyn: https://my.surveypal.com/jasenkysely2018
Koulutukset, kurssit ja tapahtumat
Sateenkaarisenioriryhmä
12.2., Helsinki
Ryhmä on tarkoitettu seniori-ikäisille ja sitä lähestyville yli 55-vuotiaille. 
Järjestää: Setan seniorityö
> Katso kaikki senoriryhmäajat 

Arctic Pride
1.-4.3., Rovaniemi
Suomen pohjoisin pride!
Järjestää: Rovaniemen Seta
Lue lisää

Ski Pride
13.-15.4. Ruka
Pride rinteessä! 
> Lue lisää järjestäjän sivuilta
> Majoitustarjous myös Ruka-tuvalta
Setan kouluttajakoulutus
17.-18.2., Lappeenranta
Kouluvierailutoiminnasta kiinnostuneille. Ilmoittautuminen päättyy 9.2.
Lue lisää

Sateenkaariperheiden perhevalmennus
6.3. alkaen, Helsinki
Perhevalmennus on suunnattu kaikille lasta suunnitteleville, lasta odottaville ja lapsen hiljattain saaneille.
> Lue lisää

Ryhmänohjaajien koulutus
28.-29.4., Helsinki
Setan jäsenjärjestöjen ja Transtukipisten ryhmien ohjaamisesta kiinnostuneille.
Hae mukaan
 
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2018 Seta ry,.