Copy
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja.
Ilmestymispäivä 10.6.2020
Järjestöuutiset Setan materiaalit ja koulutukset Osallistu tutkimuksiin tai kirjoituskoonteihin 

Kortfattat innehåll

 • Tack för regnbågsaktörer för er arbete under den här våren!
 • Nätgrupper under 2020
 • Blogg på koronavirusets effekter på regnbågsverksamhet
 • FRAs stora undersökning på 140 000 regnbågsmänniskor har kommit ut
 • Nya regnbågsföreningar  in branchar av kultur och polisen

 

Järjestö / poikkeustila / pääsihteeriltä  

Kiitos sateenkaarijärjestöille työstänne poikkeusaikana!

Hyvät sateenkaariyhteisön jäsenet,

kuluvana keväänä maailmaa varautui uhkaavan pandemian kohtaamiseen laajemmin kuin ehkä koskaan aiemmin. Seta haluaa kiittää kaikkia sateenkaarevia toimijoita tänä haastavana keväänä tekemästänne työstä sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuuden eteen.

Digiaika tai ei, monet keskeiset sateenkaariväen tavat olla yhteisöllisiä ovat perustuneet juuri fyysiseen tilaan ja kasvokkaisiin kohtaamisiin. Poikkeusmääräykset vaikuttivat siksi sateenkaaritoiminnassa harvinaisen näkyvästi. Tänä vuonna sateenkaaritoimijat ovat joutuneet perumaan tai määrittelemään uudelleen Pride- ja muita tapahtumia, ryhmätoimintaa ja neuvontaa, juhlia ja kulttuuritilaisuuksia. Kiitos innostanne tehdä uutta ja kiitos vastuullisesta suhtautumisestanne poikkeusohjeiden noudattamiseen! Ymmärrämme myös sen, että etenkin pienemmissä jäsenjärjestöissä toiminta on saattanut olla nyt tavallista hiljaisempaa. Vapaaehtoistyö edellyttää vapaaehtoisten aikaa ja jaksamista ja tänä keväänä moni on joutunut kohdistamaan resurssinsa omaan ja läheistensä elämään järjestötoiminnan sijaan.  

Samaan aikaan kevään tapahtumat pitivät sateenkaarierityisen tuen tarpeen ennallaan tai jopa lisäsivät sitä. Esimerkiksi yksin asuvia sateenkaarisenioreita on paljon, ja läheskään kaikki etäkouluun siirtyneet sateenkaarinuoret eivät saa riittävää tukea omassa kodissaan. Olemme erittäin iloisia, että tietääksemme kaikki vakiintuneet tukipalveluja tarjoavat sateenkaaritahot ovat pystyneet jatkamaan toimintaa etäpalveluina. Valtakunnallisessa Setassa tänä keväänä aloitettu verkkovertaisryhmätoiminta on onnistunut saamaan toiminnan piiriin myös heitä, joille matkustaminen toimistollemme Helsingin Pasilaan ei ole realistista.

Monella teistä on ollut myös aikaa kertoa poikkeusolojen vaikutuksesta oman järjestönne tai yhteisönne toimintaan tai osallistua valtakunnallinen Setan kehittämiseen. Olemme vieneet terveisiänne viranomaisille ja sidosryhmille, jotta satteenkaariväkeä ei unohdeta, kun palautumista koronakriisistä suunnitellaan. Kiitos panoksestanne ja palautteestanne, ne auttavat meitä olemaan monimuotoinen valtakunnallinen toimija!

Kiitos vielä teille jokaiselle sateenkaarijärjestöjen ja -aktivismin parissa toimivalle tästä keväästä!

Terveisin,
Kerttu Tarjamo
Pääsihteeri
Seta ry

Järjestö / poikkeustila / kesä 2020

Seta on päivittänyt poikkeustilaohjeistustaan pandemian torjumiseksi

Valtakunnallinen Seta on päivittänyt oman toimintansa poikkeustilaohjeistusta kesäksi 2020. Päivityksen taustalla ovat 1.6.2020 voimaan astuneet muutokset valtakunnallisiin poikkeusohjeistuksiin.

Setan ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen työntekijät tekevät edelleen pääsääntöisesti etätöitä elokuun loppuun asti. Setan toimistolla Pasilassa sallitaan vierailut tietyin edellytyksin, mutta lähikontakteja kehotetaan edelleen välttämään. Ohjeistuksia tarkistetaan elokuun alussa ja tarkennetaan tarvittaessa. 

Jos tiedossasi on tärkeitä muutoksia jäsenjärjestöjen toiminnassa, voit toimittaa ne viestinnän asiantuntijalle tiedottaja@seta.fi.

Päivittyvä poikkeustilauutinen Setan verkkosivuilla
Järjestö / ryhmätoiminta / etäryhmät

Kesällä kokoontuvia etäryhmiä 

Kesän aikanakin kokoontuu sateenkaarevia etäryhmiä ja chatteja. Lisäksi Setan jäsenjärjestöjen omaa viestintää kannattaa seurata, jos haluat pysyä kärryillä suunnitelluista virtuaalikokoontumisista.

 
Setan sateenkaarisenioreiden etäryhmät

Seniorit kokoontuvat ryhmävideopuheluna Teams-sovelluksen kautta kesäkeskiviikkoisin 10.6, 24.6, 8.7. ja 22.7. klo 15.00–16.30.

Lisätietoa senioreiden etäryhmistä Setan verkkosivuilla

Lisätietoa ja teknistä tukea videopuheluun osallistumiseen saa Setan seniorityön asiantuntijalta: suvi.kehalinna@seta.fi tai +358 50 354 0656.

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen etäryhmät

Osaamiskeskus on pääsääntöisesti kiinni heinäkuun henkilökunnan lomien vuoksi. Mahdollisista virtuaalitapaamisista ja muusta löytyy tietoa keskuksen verkkosivujen Ajankohtaista -osiosta.

Sinuiksi-palvelun chatit

Sinuiksi-palvelu järjestää kesäkuun 2020 aikana vielä vertaischatteja esimerkiksi kaikille sateenkaari-ihmisille, sateenkaarinuorille, sukupuoleensa tai seksuaaliseen suuntautumiseensa varttuneemmalla iällä heränneille ja hengellisyyttä kaipaaville. 

Lisätietoja Sinuiksi-chateista palvelun verkkosivuilla

Aktivismi / Pride-kuukausi / World Pride / Pride-tapahtumat

World Pride 27.6.2020 ja syksyn Pridet Suomessa 

Pride-tapahtumat ovat ihmisoikeustapahtumia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkyvyyden ja yhtäläisten oikeuksien puolesta tehdyn työn kunniaksi. Vuoden 2020 aikana pandemian torjumisesta aiheutuneet poikkeusolot ovat johtaneet monen Priden peruuntumiseen tai siirtämiseen. Varsinaisena Pride-kuukautena voidaan kuitenkin kokoontua virtuaalisesti, kun Global Pride -tapahtuma järjestetään 27.6.2020. Joistain syksylle 2020 suunnitelluista Pride-tapahtumista on myös jo tiedotettu.

Lauantaina 27.6.2020 maailmanlaajuinen virtuaalitapahtuma Global Pride tarjoaa sateenkaariyhteisölle mahdollisuuden tuntea yhteenkuuluvuutta ja juhlistaa yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta näinä haastavina aikoina. Prideen voi osallistua esimerkiksi toimittamalla taidetta, informatiivista sisältöä tai solidaarisuuden osoituksia tapahtumajärjestäjille, jotka esittävät materiaalia 24 tunnin livelähetyksessä tapahtumapäivänä. Global Pride toivoo lähettämään materiaalia ensisijaisesti vakiintuneen Pride-järjestäjän edustajana, mutta muutkin tahot voivat lähettää omaansa.

Lisätietoa Global Priden verkkosivulla
 

Pride-tapahtumat Suomessa vuonna 2020

Kirjoitushetkellä tiedossa on seuraavien Pride-tapahtumien järjestäminen:

Pridesta Suomessa päivittyy tietoa Setan verkkosivujen Pride-osioon.

Uutinen vuoden 2020 Pride-tapahtumista Setan verkkosivuilla
Järjestö / blogi / poikkeustila / yhdenvertaisuus

Korona sateenkaarisilmälasein

Pääsihteeri Kerttu Tarjamo kirjoitti pandemian vaikutuksesta sateenkaariyhteisöön Suomessa ja maailmalla. Haasteet ovat moninaiset, eikä ratkaisujen tekeminen voi tarkoittaa erityisryhmien unohtamista. 

"Kriisissä on pyritty luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmisten välillä. Se onkin tärkeää, jotta jokainen meistä kantaisi oman kortensa kekoon pyrkimyksissä hillitä pandemiaa. Poikkeusaikojen “kaikki samassa veneessä”- puhe voi kuitenkin häivyttää todellisita eriarvoisuutta ja heikentää vähemmistöihin kuuluvien mahdollisuutta tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Vähemmistöjen näkökulmasta “kaikille samaa” -ratkaisut voivatkin olla vaarallisia, koska ne eivät huomioi eri ryhmien eri lähtökohtia.

Poikkeustilan ja rajoitusten vaikutuksia olisikin siksi ehdottomasti arvioitava yhdenvertaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. On huolehdittava siitä, että poikkeustilanteessakin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisvelvoitteita ei heikennetä ja ihmisoikeuksien toteutumista arvioidaan entistä vahvemmin.  Tämä tulee huomioida myös resurssien kohdentamisessa, jos ja todennäköisesti kun talouden jakovara kapenee. Leikkauksia tulee välttää niiden ryhmien kohdalla, jotka ovat jo valmiiksi vähemmän suotuisassa tilanteessa. Päinvastoin tarvittaisiin erillisiä kohdennuksia vähemmistöryhmille.

Poikkeustilan pitkittyessä haasteena tulee olemaan myös sitoutuminen hallitusohjelmatavoitteisiin. Nykyisen hallituksen ohjelmassa on useita sateenkaarijärjestöille keskeisiä sateenkaari-ihmisten oikeuksia parantavia tavoitteita, kuten uudistukset translakiin ja vanhemmuuslain säätäminen. On ymmärrettävää, että koronan laajamittaisten vaikutusten takia viivästyksiä tulee muiden kysymysten hoitamiseen. Hallituksen tulee huolehtia siitä, että ihmisoikeuksia vahvistavat tavoitteet toteutetaan. Pitkään odotettu translain uudistaminen olisikin saatava alulle niin pian kuin mahdollista. Se ei saa, jälleen kerran, jäädä muiden asioiden jalkoihin."

Koko kirjoitus luettavissa Setan verkkosivulla

Jäsenjärjestöt /  Toimintakertomuksia / Lappeenranta Pride

Lappeenranta Pride virtuaalisena, teemana sateenkaarinuorten oikeudet 

Seta julkaisee vuoden 2020 aikana Toimintakertomuksia-sarjaa, jossa esitellään erilaisia sateenkaaritoiminnan muotoja. Toisessa osassa kerrotaan siitä, kuinka historian toinen Lappeenranta Pride uhkasi jäädä järjestämättä kokonaan – ja mitä sitten tapahtui.

Juttuvinkkejä Toimintakertomuksia-sarjaan voi lähettää osoitteeseen tiedottaja@seta.fi. Seuraavassa osassa kerrotaan kansainvälisestä sateenkaarijärjestötoiminnasta.

Toimintakertomusten 2. osa Setan verkkosivuilla

Järjestö / varainhankinta / MobilePay / kuukausilahjoitus

Nyt on helppo tehdä kuukausilahjoitus MobilePayn kautta!

Voisitko lahjoittaa kuukausittain Setan ihmisoikeustyön hyväksi? Nyt kuukausilahjoittaminen valtakunnalliselle Setalle on mahdollista kätevästi MobilePayn avulla!

Sateenkaarijärjestö käyttää kaikki tulonsa sateenkaari-ihmisten oikeuksia edistävään työhön. Lahjoittamalla kuukausittain annat toiminnallemme tärkeää ennustettavuutta ja mahdollistat ihmisoikeus- ja kampanjatyön pitkäjänteistä suunnittelua ja toteuttamista. 

Kun haluat alkaa kuukausilahjoittajaksi kännykän käänteessä, täytät ensin lomakkeeseen nimesi, kuukausittainen lahjoitussumman, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Saat tämän jälkeen tekstiviestin, jossa olevaa linkkiä klikkaamalla pääset hyväksymään lahjoituksen MobilePay-sovelluksessasi.

Lue lisää kuukausilahjoituksen tekemisestä Setalle 

Ala Setan kuukausilahjoittajaksi!
Kotimaa / ulkomaat / Euroopan perusoikeusvirasto / kyselytutkimus

EU:n perusoikeusviraston kyselytutkimuksen tulokset julkaistu: 140 000 vastaajaa 28 maasta

Euroopan perusoikeusvirasto on julkaissut maailman laajimman kyselytutkimuksen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tilanteesta Euroopassa. Kyselyyn vastasi 140 000 sateenkaari-ihmistä 28 maasta. Tutkimustulosten mukaan sateenkaari-ihmisten kohtaama syrjintä, häirintä ja väkivalta on edelleen valitettavan yleistä. Myös Suomessa 31 prosenttia vastaajista on kohdannut syrjintää viimeisen vuoden aikana.

Edellisen vastaavan kyselyn tulokset julkaistiin vuonna 2013, jolloin vastaajia oli 93 000. Nyt julkaistuun kyselyyn on ensimmäistä kertaa sisällytetty myös intersukupuoliset sekä 15–17-vuotiaat sateenkaarinuoret.
 

Suomen tuloksissa erottuvat häirintä ja nuorten asumisen haasteet

Suomesta kyselyyn vastasi 4 711 henkilöä.

Viimeisen 12 kuukauden sisällä vastaamisesta:

 • 31 % kertoi kohdanneensa syrjintää jollain elämänalueellaan
 • 36 % oli kohdannut häirintää seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen perusteella
 • 91 % häirintää kohdanneista vastaajista ei ollut ilmoittanut häirinnästä minnekään
 • 56 % 15-17-vuotiaista vastaajista oli kohdannut sateenkaarivihamielistä kommentointia tai käytöstä koulussa
 • 16 % uhreista oli raportoinut poliisille kokemastaan fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta.

Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan tulokset kertovat sateenkaari-ihmisten kokemasta syrjinnän pelosta, syrjinnästä ja vihaan perustuvista teoista jokapäiväisessä arjessa. “Suomessa on vahvistettu sateenkaari-ihmisten oikeuksia lainsäädännössä monin tavoin viime vuosikymmenten aikana, mutta pelkkä lakien säätäminen ei riitä. Tarvitaan aktiivisia toimia, joilla voidaan edistää sateenkaari-ihmisten syrjimättömyyden toteutumista.”

Kyselyn tulosten mukaan myös Suomessa hyvin pieni osa sateenkaari-ihmisistä raportoi kokemastaan häirinnästä tai viharikoksen kohteeksi joutumisesta. Tilanne vaatii proaktiivisia toimia viranomaisilta. “Tarvitsemme esimerkiksi kohdennettua viestintää siitä, mitä häirintä ja viharikollisuus on ja miten siitä voi ilmoittaa. Poliisin tulee vahvistaa osaamistaan sateenkaari-ihmisten kohtaamisessa ja lisätä sateenkaari-ihmisten luottamusta, jotta rikoksista raportoidaan”, toteaa Tarjamo.

”Saamme tärkeää tietoa alaikäisten kokemuksista, kun 15-17-vuotiaat nuoret ovat voineet vastata omana vertailuryhmänään. Kysely tuo jälleen esille tarpeen koulujen aktiivisille yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistoimille sekä lainsäädännön toimeenpanon tarkemmalle seurannalle”, kommentoi Setan nuorisotyön vaikuttaminen asiantuntija Lotte Telakivi.

Telakivi huomauttaa myös sateenkaari-ihmisiin kuuluvien nuorten aikuisten asunnottomuudesta ja asumisen eriarvoisuudesta, joka on viime vuosina noussut keskusteluun Suomessakin. “Kyselytuloksissa näkyy nuorten aikuisten tarve väliaikaisille asumismuodoille. Nuorten aikuisten osalta Suomi sijoittuu kyselyssä reilusti yli EU:n keskiarvon asunnottomuuden ja asumisen haasteiden kokemuksissa. Taustalla voi olla esimerkiksi taloudellisia tekijöitä, haasteita perhe- ja lähisuhteissa sekä asunnon saamiseen liittyvää syrjintää.”

Lue artikkeli kyselytutkimuksesta Setan verkkosivulla

Perusoikeusviraston raportti kyselytutkimuksesta

Koonti Suomessa asuvien vastaajien tuloksista

Perusoikeusviraston tiedote kyselytutkimuksen julkaisusta

Sähköinen työkalu perusoikeusviraston kyselytulosten tarkasteluun maa- ja kysymyskohtaisesti

Järjestöt / uutisia / sateenkaarikulttuuri / poliisi

Uusia järjestöjä: Sateenkaarikynä ja sateenkaaripoliisien yhdistys

Sateenkaareva yhdistyskenttä täydentyi jälleen, kun 1.6.2020 Sateenkaarikynä ry. piti perustamiskokouksensa. Sateenkaarikynä kertoo olevansa LHBTIQA+ yhteisön omaa taidetta ja journalismia tukeva ja niiden asemaa edistävä yhdistys. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville poliiseille on perustettu oma yhdistys.

Sateenkaarikynän tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten sekä heidän muodostamiensa ryhmien työtä oman taiteensa luomiseksi sekä esille tuomiseksi. Tämän lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistölähtöistä journalismia.

Lue lisää Sateenkaarikynän verkkosivuilta

Sateenkaaripoliisien yhdistys on perustettu edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien poliisien yhdenvertaista kohtelua ja asemaa poliisiorganisaatiossa. Yhdistyksen puheenjohtaja Linnea West vilauttaa Ylen haastattelussa, että pidemmällä aikavälillä yhdistys voisi myös lisätä poliisin valmiuksia ihmisoikeuslähtöisyyteen toiminnassaan.

Järjestö / hankkeet / TIKA / seminaari / ammattilaisselvitys

TIKA-hankkeen ammattilaisselvitys ja loppuseminaari

Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke on toteuttanut kyselyn sote- ja kasvatusalan ammattilaisille koskien intersukupuolisuuden ja kehon synnynnäisten variaatioiden käsittelyä heidän työssään.

Kyselyyn vastasi 65 ammattilaista, jotka olivat joko aikaisemmin osallistuneet TIKA-hankkeessa järjestettyihin ammattilaisten koulutuksiin tai työskentelivät tehtävissä, joissa he mahdollisesti antavat tukea ja neuvontaa intersukupuolisille ihmisille ja heidän läheisilleen.

Lähes kaikki vastaajat (85 %) tunsivat vähintään yhden tahon, joilla on erityisosaamista kehon sukupuolipiirteisiin liittyviä variaatioita omaaville ihmisille annettavasta tuesta ja neuvonnasta. Hajonta eri tahojen tunnettuvuudessa oli kuitenkin suurta. Lähes kaikki intersukupuolisia ihmisiä työssään jo kohdanneet ammattilaiset olivat myös ohjanneet heitä teemaan erikoistuneiden tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavien tahojen pariin. Vain alle 10 prosenttia vastaajista piti olemassa olevia tuki- ja neuvontapalveluja riittävinä.

Kiireellisimpinä toimenpiteinä tuki- ja neuvontapalveluiden kehittämiseksi vastaajat pitivät ammattilaisten osaamisen kehittämistä (76 %) ja tuki- ja neuvontapalveluita tarjoavien tahojen yhteistyön lisäämistä (45 %). Vastauksissa toistui myös moninäkökulmaisen osaamisen ja tiedon tarve.

Lue selvitys kyselyn vastauksista Setan verkkosivulla

 

TIKA-hankkeen loppuseminaari


TIKA-hankkeen maksuttomaan verkkoseminaariin saa jo ilmoittautua! Seminaari on suunnattu erityisesti terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille sekä opiskelijoille. Iltapäivän työpajoista ne, joissa osallistujamäärä on rajattu, on tarkoitettu vain ammattilaisille.

Aika: 30.10.2020 klo 9 - 15:30


Intersukupuolisuus -verkkoseminaari kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita keskustelemaan kehojen moninaisuudesta ja intersukupuolisuudesta. Mukana kouluttamassa ovat Ulla Parisaari Harvinaiskeskus Noriosta, Maarit Huuska Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksesta, Jukka Lehtonen Helsingin yliopiston WeAll -hankkeesta, Tikli Oikarinen ISIO ry:stä, Katariina Bildjuschkin Kätilöliitosta, Raisa Cacciatore Väestöliitosta, Henriikka Sundell ja Maria Vihlman Sexposta, Johanna Repo ja Kaisa Kivipuro Lapsettomien yhdistys Simpukasta, Terhi Väisänen Sateenkaarijärjestöjen Perhesuhdekeskuksesta, Mio Kivelä Kirkkonummen suomalaisesta seurakunnasta, Juha Kilpiä Aktuaali koulutuspalvelusta sekä Jaana Pirskanen TIKA-hankkeesta.
 
Ilmoittaudu seminaariin
Koulutus / perheterapia / pari- ja monisuhteet / vähemmistöstressi / sateenkaarilapset ja -nuoret

Syksyn 2020 koulutusiltapäivät, ilmoittaudu! 

Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden teemoihin. Koulutusiltapäivät järjestetään pääosin keskiviikkoisin klo 17–20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. Koulutuksiin voi osallistua myös etäyhteyden välityksellä.
 

Syksyn 2020 koulutukset

26.8. Sukupuolen moninaisuus perheterapiassa, johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska

30.9. Sateenkaarilasten ja -nuorten oikeudet, nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Lotte Telakivi 

TO 29.10. Vähemmistöstressi ja sen omahoitopaketti, Maarit Huuska, HUOM! päivä on poikkeuksellisesti torstai!

25.11. Sateenkaarevat pari- ja monisuhteet, Terhi Väisänen, Perhesuhdekeskus  

Osta jo pidetty luento verkkokaupastamme


Tarjolla:
Koulutusiltapäivä: sateenkaarinäkökulma journalismissa (2019) 20,00 €
Koulutusiltapäivä: ei-binäärit identiteetit -tutkimuskatsaus (2020) 20,00 €
Koulutusiltapäivä: sateenkaari seurakunnan nuorisotyössä (2020), 20,00 €
Koulutusiltapäivä: sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa (2020), 20,00 €
Koulutusiltapäivä: transvanhuksen kohtaaminen (2020), 20,00 €
Koulutusiltapäivä: sukupuolidysforian huomioiminen asiakastyössä (2020), 20,00 €
  
Tutustu ja osta täältä: https://seta.fi/tuote-osasto/tue/koulutus/
 
Ilmoittaudu koulutuksiin!
Järjestö / draamatyöpaja / nuoret / seniorit

TULOSSA SYKSYLLÄ: ylisukupolvinen draamatyöpaja

Kiinnostaako sinua luova toiminta ja itseilmaisu? Olisiko mukavaa toimia ryhmässä ja tutustua samalla uusiin, eri-ikäisiin ihmisiin?  Kaipaatko irrottelua ja hauskanpitoa turvallisessa ilmapiirissä?

Carla-Rose Häkkinen ja Seta suunnittelevat syksylle 2020 sateenkaarisenioreiden ja nuorten yhteistä draamaryhmää, johon olet tervetullut juuri sinä, täysi-ikäinen Setan toiminnasta kiinnostunut tai siinä jo mukana oleva!

Ryhmä tarjoaa tilaisuuden sukupolvien väliseen kohtaamiseen ja luovaan vuorovaikutukseen. Draamaryhmästä tehdään osallistujiensa näköinen ja toiminnan sisältöä suunnitellaan yhdessä. Rentous, luottamus ja iloinen heittäytyminen ovat toiminnan olennaisia aineksia!

Ryhmän on tarkoitus tavata syyskaudella yhteensä 8 kertaa, noinbkahden viikon välein. Osallistuminen on maksutonta. Jos koronarajoitukset vielä syksylläkin estävät ryhmän fyysiset tapaamiset, pyritään ryhmä toteuttamaan joka tapauksessa, etäyhteyksin tai verkkokurssina. Lämpimästi siis tervetuloa sateenkaarisenioreiden ja -nuorten yhteiseen draamaryhmään, jolle on mahdollista toiminnan aikana myös sopia lyhyempi ja ytimekkäämpi nimi! 😊

Jos innostuit – tai vähän ainakin kiinnostuit – lisätietoja saat Carla-Roselta, carlarosehakkinen@gmail.com, puh. 050 340 3984.

Lisätietoja saa myös seniorityön asiantuntijalta suvi.kehalinna@seta.fi ja nuorisotyön osallisuuden asiantuntijalta teija.ryhta@seta.fi.
Sateenkaaritutkimus / kirkkohäät / kirjoituspyyntö

Kirjoituspyyntö: kerro kirkkohäistäsi!

Hei sinä kirkossa vihitty sateenkaari-ihminen! Haluaisitko kertoa kokemuksistasi? 

Olitpa nuori tai vanha, seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluva, nyt on sinun aikasi avata sanainen arkkusi. Olemme tekemässä tietokirjaa sateenkaariparien kirkollisesta vihkimisestä, ja tarvitsemme tähän lisäapuja! 

Haluamme kokemuksia erityisesti niiltä, jotka on vihitty avioliittoon Suomen evankelis-luterilaisen kirkon taholta. Haluamme tekstejä myös niiltä pareilta, jotka olisivat halunneet tulla vihityksi kirkossa mutta jotka eivät jostain syystä päässeet tekemään niin. 

Voitte kirjoittaa yksin tai yhdessä kumppaninne kanssa. Kirjoitusten tulisi olla n. 1-2 liuskan mittaisia. Kirjoituksiin tulee liittää etunimet ja iät (etunimet voivat olla keksittyjä). Kirjoita/kirjoittakaa vapaamuotoinen tarina, jossa voitte käyttää hyväksenne seuraavanlaisia kysymyksiä: 

 • Miten ja milloin tapasitte? 

 • Mihin rakastuitte toisessa? 

 • Miksi halusitte mennä naimisiin juuri kirkossa? 

 • Millaiset häät teillä oli ja milloin? 

 • Mitä häät merkitsivät teille? Mitä ne muuttivat suhteessa? 

 • Onko teille avioliiton kirkollisuudella/kristillisyydellä väliä? Mitä? 

 • Mitä muuta haluatte sanoa?  

 • Terveisiä kirkolle/samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä vastustaville? 

Kirjoitukset tulee lähettää Miska Karhun sähköpostiin viimeistään 31.7.2020. Jos pystytte jo sitä ennen kertomaan, että osallistutte, tämä olisi suositeltavaa mutta ei pakollista. Lisätietoja Miska Karhulta: karhumiska@gmail.com 

Sateenkaaritutkimus / haastattelupyyntö / uskonto / kriisi

Kirjoituskutsu: seksuaalivähemmistöön kuuluminen kristillis-konservatiivisessa perheessä 

Teen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyötä Hämeen ammattikorkeakoulussa (sosiaali- ja terveydenhuoltoalan kehittäminen ja johtaminen, kriisityö). Työtäni varten kerään kirjoituksia täysi-ikäisiltä henkilöiltä siitä, kuinka kohdata ja tukea uskonnollista perhettä kriisissä, kun sen jäsen on kertonut seksuaalivähemmistöön kuulumisestaan?

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää kristillisen arvopohjan omaavien ihmisten kokemuksia silloin, kun perheenjäsenen seksuaalivähemmistöön kuuluminen on aiheuttanut kriisin perheessä.

Haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
• Miltä tilanne tuntui sinusta? Miten reagoit?
• Aiheuttiko tilanne kriisin perheeseenne, ja jos niin millaisen?
• Haitko apua tilanteessa, ja jos niin mistä? Saitko apua, ja jos sait niin minkälaista?
• Minkälaista apua tai tukea olisit tilanteessa toivonut?

Voit kirjoittaa kirjeen halutessasi anonyymina tai nimimerkillä. Taustatietona kirjeeseen toivoisin laitettavan iän, sukupuolen ja aseman perheessä.

Tutkimus toteutetaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, johon kuuluu esimerkiksi tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus ja aineiston keruun, analysoinnin ja raportoinnin toteuttaminen luottamuksellisesti.

Vastaukset voit lähettää 15.7.2020 mennessä sähköpostilla minulle osoitteeseen elina.lind@student.hamk.fi tai Elina Lind, Poste Restante, Sumeliuksenkatu 18, 33100 Tampere. Lisätietoja aiheesta saat tarvittaessa sähköpostitse.

Ystävällisin terveisin, Elina Lind
Setan järjestöuutiskirje ilmestyy vuonna 2020 viisi kertaa. Jäsenjärjestöille tiedotetaan myös suoraan tärkeimmistä järjestöllisistä asioista sähköpostitse.

Toimita julkaistavaksi tarkoitettu uutinen tai tapahtuma sisältöineen viestinnän asiantuntuntija Sohvi Hellstenille tiedottaja@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.
Copyright © 2020 Seta ry,