Copy
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja.
Ilmestymispäivä 31.1.2020
Järjestöuutiset Setan tapahtumat ja koulutukset Muita tapahtumia
Osallistu tutkimuksiin ja anna palautetta

Kortfattat innehåll

 • Ny officeassistent och vikarier till seniorarbete och kommunikation
 • Ministeriets pris till Seta för regnbågungdomsarbete 
 • Artikel på regnbågsungdomar och sport
 • Bidrag och medlemsavgift för 2020
 • Setas vårens 2020 utbildningseftermiddagar (på finska) för professionella
 • Utbildning (på finska) för professionella som jobbar med person med intersex variationer
 • Föreningskalender

 

Järjestö / työntekijät / seniorityö / viestintä
Kuva: Vasemmalta oikealle toimistoassistentti Tiina Luotola, seniorityön asiantuntijan sijainen Suvi Kehälinna ja viestinnän asiantuntijan sijainen Sohvi Hellsten

Uusia työntekijöitä ja toimikuntien jäseniä Setaan

Setan toimistolla on aloittanut tammikuussa 2020 kolme uutta työntekijää. Viestinnän asiantuntijan sijaisena työskentelee Sohvi Hellsten 5.9.2020 asti ja seniorityön asiantuntijan sijaisena Suvi Kehälinna 14.9.2020 asti. Toimistoassistenttina työskentelee kevään 2020 ajan Tiina Luotola. Lisäksi Setan aseksualisuustoimikuntaan, kansainvälisten asioiden toimikuntaan ja nuorisotoimikuntaan nimettiin uusia jäseniä.

Sohvi kertoo: “Viestintä, etenkin järjestöviestintä, on suuri intohimoni. Toinen intohimoni on yhdenvertaisuuden edistäminen, joten on kiehtovaa päästä yhdistämään nämä molemmat Setan viestinnän asiantuntijana. Setan kaltaisessa pitkäikäisessä järjestössä ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksessa on niin paljon asiantuntemusta, että odotan tapahtumarikasta kevättä ja kesää.” Kun Sohvi ei ole töissä, hän harrastaa brasilialaista jujutsua tai istuu sohvalla.

Suvi kertoo: “Olin riemuissani siitä, että Setan seniorityössä oli sijaisuus tarjolla. On hienoa, miten Seta panostaa myös ikääntyvää väestöä koskeviin erityiskysymyksiin ja tekee aktiivisesti työtä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi koko elämänkaaren läpi. Minua inspiroivat työssä etenkin sateenkaarisenioreiden toiminnan tukeminen ja tietoisuuden lisääminen sateenkaarisertifioinneista." Suvin harrastukset ovat livekeikat, sisustaminen ja tv-sarjojen parissa rentoutuminen. 

Tiina kertoo: “Vasta-aloittaneena työntekijänä olen kokenut vastaanoton toimistolla hyvin lämpimäksi ja mutkattomaksi. Setalle työskentely tuntuu minusta hienolta.” Tiina tykkää kovasti koirista. Hän on aina valmis kuuntelemaan juttuja muiden lemmikeistä ja katsomaan kuvia niistä.

 

Uusia toimikuntien jäseniä 2020


Setan seuraaviin toimikuntiin on valittu uusia jäseniä:

Nuorisotoimikunta
Uudet jäsenet: Adan Kader, Emilia Laatikainen, Kirsikka Vilppolahti, Laurell Mänty-Sorvari ja Miia Nortunen
Toimikunnassa jatkavat: Daniel Talv, Kaius Lapinleimu, Inka Mäkelä, Neela Kuitunen, Kristian Keinänen ja Alex Oksanen.
Yhteyshenkilö Setan hallituksessa: Anne Olli, anne.olli@seta.fi

Kansainvälisten asioiden toimikunta
Kansainvälisten asioiden toimikunnan jäsenet: Austin Sears, Elina Korhonen, Isla Arnivaara, Johanna Saviniemi, Juho Aalto, Lena Seppinen, Marika Saarinen, Matti Pihlajamaa, Pauliina Lukinmaa ja Tuula Tiitto.
Yhteyshenkilö Setan hallituksessa: Janette Grönfors, janette.gronfors@seta.fi

Aseksuaalisuustoimikunta
Aseksuaalisuustoimikunnan jäsenet: Elis Hytönen, Essi Brunberg, Helena Holopainen, Henri Heinonen, Ilves Kivi, Kuisma Haverinen, Maaret Suomi, Merkku Sovijärvi, Raakel Korhonen ja Terppa Kuismin.
Yhteyshenkilö Setan hallituksessa: Petri Janhunen, petri.janhunen@seta.fi


Lue juttu uusista työntekijöistä Setan verkkosivulta

Henkilökunnan yhteystiedot


Kuva: Vasemmalta oikealle toimistoassistentti Tiina Luotola, seniorityön asiantuntijan sijainen Suvi Kehälinna ja viestinnän asiantuntijan sijainen Sohvi Hellsten.
Järjestö / nuorisotyö / palkinnot

Nuorisotyön tunnustuspalkinto Setan nuorisotyölle

Setan nuorisotyö on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän nuorisotyön tunnustuspalkinnon vuodelle 2020. 

Palkinnon luovutti ministeri Hanna Kosonen valtakunnallisilla kasvatuksen ja nuorisotyön päivillä Tampereella tammikuun puolessavälissä. Palkinto myönnetään joka toinen vuosi, ja sen suuruus on 20 000 euroa.

Palkinnon myöntämisen perusteina olivat Setan pitkäaikainen panostus nuorisotyöhön järjestössä sekä se, että Setassa toimivilla nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa sekä oman että koko järjestön toiminnan suunnitteluun aktiivisesti. Lisäksi Seta on tehnyt laaja-alaista yhteistyötä niin kuntien, järjestöjen kuin eri nuorisoryhmien kanssa tuoden oman osaamisensa muunkin yhdenvertaisuustyön hyödynnettäväksi.

Pääsihteeri Kerttu Tarjamon mukaan nuorisotyön tunnustuspalkinto tulee aikana, jona on paljon tietoa sateenkaarinuorten elämästä, heidän ihmisoikeuksiensa toteutumisen esteistä, malleja hyvistä toimintatavoista nuorisotyön piirissä ja todellinen mahdollisuus vahvistaa sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta. Hänen mukaansa toisaalta samaan aikaan vihapuhe rehottaa verkossa ja etenkin sateenkaarinuorten olemassaoloa ja kokemuksia mitätöidään ja kyseenalaistetaan.

"Toivon, että tämä tunnustus vahvistaa viestiä sateenkaarinuorille siitä, että he ovat arvokas osa yhteiskuntamme, heidän yhdenvertaisuutensa on tärkeää ja yhteiskunnassa yhä useampi haluaa tehdä töitä sateenkaarinuorten oikeuksien, hyvinvoinnin ja osallisuuden puolesta", Tarjamo kirjoittaa Setan blogissa.

Pääsihteeri Kerttu Tarjamon blogikirjoitus nuorisotyön tunnustuspalkinnosta

Opetus- ja kultuuriministeriön tiedote palkinnosta

Kuva: Seta vastaanottamassa nuorisotyön tunnustuspalkintoa. Vasemmalla Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo ja oikealla Kristian Keinänen Setan nuorisotoimikunnasta.
Järjestö / julkaisut / nuorisotyö / urheilu

Artikkeli: uutisointi seksuaalivähemmistöistä urheilussa osoittaa, että konkreettisia tekoja tarvitaan yhä

Setan koulutusasiantuntija Marita Karvinen on kirjoittanut artikkelin Nuorisotutkimusverkoston julkaisemaan "Siitä on pikemminkin vaiettu" -teokseen, joka käsittelee erilaisia nuorten syrjintä- ja häirintäkokemuksia liikunnan ja urheilun maailmassa.

"Siitä on pikemminkin vaiettu" - kirjoituksia kiusaamisesta, syrjinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta lasten ja nuorten liikunnassa ja urheilussa julkaistiin tammikuussa 2020. Teoksessa käsitellään nuorten liikunnan ja urheilun pimeää puolta kokemuskertomusten ja tutkimustiedon kautta.

Marita Karvinen kirjoitti teoksen artikkelin siitä, kuinka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskeva urheilu-uutisointi rakentuu, kuinka se voi vaikuttaa saatenkaareviin nuoriin, ja mitä urheiluvaikuttajien kommentit mediassa kertovat seksuaalivähemmistöihin kuuluvien asemasta pukuhuoneissa ja kilpailukentillä.

"Urheilumaailma tarvitsee sekä keskusteluja että konkreettisia tekoja. Keskusteluja tarvitaan, jotta seksuaalivähemmistöistä opitaan puhumaan asiallisesti, kiusaantumatta ja niin, ettei ulkopuolisten tarvitsisi kiusaantua. [– –] Pelkkä keskustelu ei kuitenkaan riitä viestimään siitä, että urheilumaailma on avoin ja turvallinen ihan jokaiselle. Tarvitaan tekoja, tarvitaan ulostuloja. Mutta yksittäisten urheilijoiden ulostulot eivät enää riitä, vaan tarvitaan urheilumaailman toimijoiden ulostuloja seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tarvitsemme julkilausumia, mutta myös konkreettisia työkaluja", Karvinen toteaa artikkelissaan.

Kirja on luettavissa kokonaisuudessaan Nuorisotutkimusverkoston verkkosivuilla.

Lue Siitä on pikemminkin vaiettu -teosta verkossa

Kuva: Marita Karvinen, Setan koulutusasiantuntija.
Järjestö / jäsenjärjestöt / jäsenjärjestöavustukset

Jäsenjärjestöavustukset haettavissa ja uusi rahankeräyslupa 

Vuonna 2020 jäsenjärjestöjen on mahdollista hakea Setalta avustusta toimintavuodelleen.
 
Seta jakaa STEAn avustuspäätöksen mukaisesti jäsenjärjestöavustuksia toimintavuodelle 2020. Avustukset ovat haettavissa 2.3.2020 klo 7.00 asti.

Jokaista kiinnostunutta jäsenjärjestöä pyydetään täyttämään Setan jäsenjärjestöjen perustietokysely, joka toimii myös avustuksen hakemuslomakkeena. Perustietolomake on lähetetty jäsenjärjestöille erillisenä sähköpostina.

400 euron minimiavustus

 
Jäsenjärjestöavustuksen minimimäärä vuodelle 2020 on 400 euroa, jonka myöntäminen edellyttää perustietolomakkeen täyttämistä asianmukaisesti sekä vaadittujen liitteiden toimittamista ajallaan. 400 euron avustus maksetaan jäsenjärjestön tilille viikon kuluessa perustietolomakkeen ja liitteiden toimittamisesta.

Yli 400 euron euron avustus

Jäsenjärjestö voi saada minimiavustusta suuremman avustuksen jäsenmääränsä, työntekijöidensä määrän ja toimintansa perusteella. Tällöin perustietolomakkeen saatuaan talous- ja hallintopäällikkö Teemu Halme lähettää erillisen tilastolomakkeen. jonka täyttäminen on edellytys  isomman avustuksen myöntämiselle. Lopullinen avustus maksetaan, kun kaikki vaaditut liitteet on toimitettu Setaan ja avustuksen siirtosopimus allekirjoitettu.
 
Lisäksi avustuksen lopulliseen maksamiseen (400 euroa ylittävälle osuudelle) vaaditaan seuraavat liitteet:
 
1. Talousarvio 2020
2. Toimintasuunnitelma 2020
3. Tilinpäätös vuodelta 2019 tase-erittelyineen (allekirjoituksin)
4. Tilintarkastajan/toiminnantarkastajan lausunto vuodelta 2019 (allekirjoituksin)
5. Toiminta-/vuosikertomus vuodelta 2019
6. Selvitys vuoden 2019 harkinnanvaraisen avustuksen käytöstä (jos myönnetty)
 
Kaikki liitteet voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen teemu.halme@seta.fi (allekirjoitusta vaativat liitteet 3 ja 4 skannattuina versioina). Liitteet voi myös lähettää Setaan postitse.
 

Setalla uusi rahankeräyslupa


Setan uusi rahankeräyslupa on voimassa 1.1.2020-31.12.2021. Jäsenjärjestöt voivat luvan puitteissa vedota yleisöön lahjoitusten saamiseksi omalle järjestölleen. Helpoin tapa lahjoittaa on Tue Setaa! -sivustolla kunkin jäsenjärjestön lahjoitussivulla. Lahjoitussivulta löytyy myös MobilePay-maksulinkki. Kaikkia jäsenjärjestöjä on pyydetty päivittämään rahankeräysluvan tiedot omiin kanaviinsa.

Kaikki rahankeräyksen piiriin kuuluvat lahjoitukset pitää pyytää Setan tarjoamien maksuvaihtoehtojen kautta (Tue Setaa -sivusto, MobilePay, Setan lahjoitustili, keräyslipas). Jos haluatte kerätä järjestöllenne lahjoituksia Facebookin varainkeruukampanjoin, olkaa yhteydessä Setan talous- ja hallintopäällikköön (teemu.halme@seta.fi).
 
Uuden luvan tiedot
Luvan saaja: Seta ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus (6.8.2019)
Luvan numero: RA/2019/640
Toimeenpanoaika: 1.1.2020-31.12.2021
Toimeenpanoalue: koko Suomi lukuunottamatta Ahvenanmaata
Kerättävien varojen käyttötarkoitus: Kerättävät varat käytetään Seta ry:n ja sen jäsenjärjestöjen ihmisoikeustyöhön, sosiaali- ja koulutustoimintaan, vertaistukitoimintaan, nuorisotyöhön, viestintään, palveluihin, yhteisölliseen toimintaan ja muuhun ihmisoikeustyötä tukevaan toimintaan. Tuottoja käytetään esimerkiksi tapahtumien (kuten Pride), teemallisien työpajojen ja leiritoiminnan järjestämiseen. Lisäksi kansainvälisten solidaarisuuskeräysten (esim. venäläiset ihmisoikeuspuolustajat, Baltian sateenkaariliike, Afrikan sisarjärjestöt) tuotot ohjataan lyhentämättöminä näihin käyttötarkoituksiin. Tarkempi käyttötarkoitus määräytyy lahjoituksen viitenumeron perusteella tai erityiskampanjoiden osalta se ilmoitetaan erikseen.
Varojen käyttöajankohta: Kerätyt varat käytetään pääsääntöisesti sinä kalenterivuonna kuin ne on kerätty. Kuitenkin erityistilanteissa varojen käyttö voi tapahtua kahden kalenterivuoden kuluessa lahjoituksesta.

Järjestö / jäsenjärjestöt / jäsenmaksut

Jäsenmaksusi vuodelle 2020

Jos et ole vielä maksanut jäsenmaksuasi Setan jäsenjärjestöön vuodelle 2020, nyt on aika tehdä se! Jäsenmaksun hoitaminen on helppoa ja nopeaa, etenkin jos järjestösi on liittynyt yhteiseen jäsenmaksuportaalimme.

Setan jäsenjärjestön jäsenmaksulla tuet tärkeää ihmisoikeustyötä,  ruohonjuuritason sateenkaariyhteisötoimintaa ja erilaisia maksuttomia sosiaalipalveluita! Tarjolla on myös jäsenjärjestökohtaisia jäsenen etuja, heijastimista sateenkaaribileiden alennuslippuihin ja yhteistyöyritysten tarjouksiin.  

Jäsenjärjestön jäsenmaksun pääset maksamaan joko järjestön omilla sivuilla tai joidenkin järjestöjen osalta myös yhteisestä jäsenmaksuportaalista. Kiitos tuestasi!

Kaikkien jäsenjärjestöjen yhteystiedot
Järjestö / jäsenjärjestöt / Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus / palvelut

Setan ja SMOKin palvelut jäsenjärjestöille vuonna 2020

Seta ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus tarjoavat Setan jäsenjärjestöille useita palveluita, joita kannattaa hyödyntää! Käytössäsi ovat esimerkiksi seuraavat palvelut:

 

Viestintäpalvelut


Jäsenjärjestöillä on sovitusti käytössään esimerkiksi tiedotejakelupalvelu, mediaseurannan palvelu, Setan toimijoiden viestintäverkosto ja mahdollisuus konsultoida viestinnän asiantuntijaa viestintäkysymyksissä. 
 

Järjestökoulutukset


Jäsenjärjestöjen toimijoilla on mahdollisuus kouluttautua Setan kautta sekä itse järjestötoiminnasta että esimerkiksi kouluvierailijaksi tai kokemuskouluttajaksi. Ajankohtaiset koulutustiedot löytyvät Setan verkkosivujen kalenterista.
 

Varainhankinta ja avustukset
 

Setan rahankeräyslupa on kaikkien jäsenjärjestöjen käytössä ja järjestöavustusta on mahdollista hakea Setalta vuosittain.
 

Vertaistoiminnan tuki
 

Seta tarjoaa esimerkiksi oppaan ja koulutusta vertaisryhmien vetämiseen. Setan nuorisotyön osallistuuden asiantuntija neuvoo uusien nuorten ryhmien perustamisessa ja Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus ja TIKA-hanke sukupuolivähemmistöihin kuuluvien vertaistuen järjestämisessä.
 

Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen palvelut
 

SMOKin palveluihin kuuluvat ammatilliset tukipalvelut, asiantuntija- ja koulutuspalvelut sekä tiedon tuotanto ja jakaminen sukupuolen moninaisuudesta. Jäsenjärjestöt voivat myös hyödyntää SMOKin palveluita sukupuolivähemmistöihin kuuluvien sosiaalista tukea varten ja konsultoida SMOKia esimerkiksi hyvistä käytänteistä sukupuolivähemmistöjen huomioimiseksi toiminnassa.
Koulutus / muunsukupuolisuus / seurakunnat / koulut / transvanhuus / sukupuolidysforia

Setan kevään 2020 koulutusiltapäivät 

Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden teemoihin. Koulutusiltapäivät järjestetään keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä.

Yhden koulutuksen hinta on 30 euroa ja etäosallistuminen 25 euroa. Etäosallistuminen toteutetaan Microsoft Teamsin avulla. Etäosallistujille lähetetään kutsu tilaisuuteen sähköpostilla ilmoittautumisajan päätyttyä.

26.2. Sateenkaarisensitiivisyys seurakunnan nuorisotyössä, Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä

Helmikuun koulutusiltapäivän aiheena on sateenkaarisensitiivisyys seurakunnan nuorisotyössä. Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan nuoria, jotka kuuluvat seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. Tutkimusten mukaan 70 % sateenkaarinuorista on kohdannut syrjintää jollakin elämänalueella. Sateenkaarisensitiivisyys on näiden nuorten huomiointia ja kokonaisvaltaista kohtaamista.
 
Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi sateenkaarisensitiivistä työotetta tarvitaan?
 • Millaisia osallistumisen esteitä sateenkaarisensitiivinen nuorisotyö tunnistaa ja poistaa?
 • Miten seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus voi näkyä seurakunnan nuorisotyössä?
 • Millaista voi olla seurakunnan sateenkaarierityinen nuorisotyö?

Setan alueellisen nuorisotyön koordinaattori Teija Ryhtä on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja sosiaalityön maisteriopiskelija, jonka erityisalaa ovat yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja sateenkaariteemat. Hän on työskennellyt mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, peruskoulussa opettajana ja koulunkäynnin ohjaajana sekä nuorisotyön ja yhdenvertaisuuden kehittämisen parissa erilaisissa järjestöissä

25.3. Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa, Setan koulutusasiantuntija Marita Karvinen

29.4. Transvanhuksen kohtaaminen, Setan seniorityön asiantuntija Suvi Kehälinna

27.5. Sukupuolidysforian huomioiminen asiakastyössä, palveluohjaaja Miska Salakka, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Osta pidetty luento verkkokaupastamme


Tarjolla:
Koulutusiltapäivä: Sateenkaarinäkökulma journalismissa (2019) 20,00 €
Koulutusiltapäivä: Ei-binäärit identiteetit -tutkimuskatsaus (2020) 20,00 €

Tutustu ja osta täältä: https://seta.fi/tuote-osasto/tue/koulutus/
Ilmoittaudu heti tästä!
Tapahtuma / intersukupuolisuus / Kuopio / Helsinki / Oulu

Maksuttomia työohjauksellisia koulutuksia intersukupuolisuudesta keväällä 2020

Tervetuloa kehittämään intersukupuolisuuteen ja kehojen moninaisuuteen liittyviä hyviä kohtaamisten käytäntöjä!

Tarjoamme Helsingissä, Kuopiossa ja Oulussa maksuttomia työnohjauksellisia koulutushetkiä:
💜 raskaus-, synnytys- ja neuvolapalvelun ammattilaisille
💛 nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaisille (13–18-v. nuoret)
💜 vanhus- ja seniorityön ammattilaisille
💛 lapsi- ja perhetyön ammattilaisille.

Koulutushetki rakentuu lempeän dialogin ja ammatillisen tutkimisen ympärille. Tavoitteena on löytää niitä tapoja työskennellä, jotka mahdollistavat entistä paremman yhteistyön sellaisten ihmisten kanssa, joilla on intersukupuolisuuteen liitettävää kehollisuutta.

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin!

Koulutusten kesto on 2,5 tuntia ja niitä toteutetaan eri kohderyhmien kanssa työskenteleville. 

1. Päivä
klo 9-11.30 Raskaus-, synnytys- ja neuvolapalvelun ammattilaiset
klo 13-15.30 Nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaiset (13–8-vuotiaat nuoret)

2. Päivä
klo 9-11.30 Vanhus- ja seniorityön ammattilaiset
klo 13-15.30 Lapsi- ja perhetyön ammattilaiset

Koulutuksien paikkakunnat ja ajankohdat


Helsinki 25.–26.3.2020

25.3.2020 klo 9–11.30 Raskaus-, synnytys- ja neuvolapalvelun ammattilaiset

25.3.2020 klo 13–15.30 Nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaiset (13–18-vuotiaat nuoret)

26.3.2020 klo 9–11.30 Vanhus- ja seniorityön ammattilaiset

26.3.2020 klo 13–15.30 Lapsi- ja perhetyön ammattilaiset

Kuopio 20.–21.4.2020

20.4.2020 klo 9–11.30 Raskaus-, synnytys- ja neuvolapalvelun ammattilaiset

20.4.2020 klo 13–15.30 Nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaiset (13–18 -vuotiaat nuoret)

21.4.2020 klo 9–11.30 Vanhus- ja seniorityön ammattilaiset

21.4.2020 klo 13–15.30 Lapsi- ja perhetyön ammattilaiset

Oulu 5.–6.5.2020

5.5.2020 klo 9–11.30 Raskaus-, synnytys- ja neuvolapalvelun ammattilaiset

5.5.2020 klo 13–15.30 Nuoriso- ja kasvatusalan ammattilaiset (13–18-vuotiaat nuoret)

6.5.2020 klo 9–11.30 Vanhus- ja seniorityön ammattilaiset

6.5.2020 klo 13–15.30 Lapsi- ja perhetyön ammattilaiset

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Kuka koulutuksen toteuttaa

Setan Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hanke (TIKA) pyrkii edistämään intersukupuolisten ihmisten näkyvyyttä ja ihmisoikeuksia Suomessa. Se tuottaa koulutusmateriaaleja, animaatioita lapsille ja koko perheelle, oppaita is-nuorille ja is-lasten perheille, sekä järjestää seminaareja ja kokoaa valtakunnallista ja kansainväistä asiantuntijaverkostoa. Hankkeella on STEA-rahoitus vuosille 2018-2020.

Mitä on intersukupuolisuus

Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia kehollisia variaatioita, joissa henkilön keholliset sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Tulkintatavasta riippuen intersukupuolisia on keskuudessamme sadoista kymmeniin tuhansiin. YK käyttää omissa tilastoissaan lukua 1,7 %.

Ketkä toimivat kouluttajina

Jaana Pirskanen, psykologi, TIKA -hankkeen koordinaattori
Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi, työnohjaaja

Sitovat ilmoittautumiset!

Jäsenjärjestöt /  järjestökoulutus / kokemuskouluttajakoulutus

Kokemuskouluttajakoulutus 15.2. Helsingissä

Uskotko tarinoiden voimaan? Voiko muunsukupuolisen arjesta kertominen auttaa normien purkamisessa? Olisiko transkokemuksen jakamisesta hyötyä muillekin?

Setan ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattuihin asiantuntijakoulutuksiin kuuluu myös kokemusasiantuntijan osuus. Kokemuskouluttajat toimivat yhteistyössä Setan asiantuntijoiden ja muiden Setan ammatillisten kouluttajien kanssa. 

Koulutuksessa harjoitellaan oman tarinan kertomista, sen fokusointia ja rajaamista sekä ammattilaisista tai opiskelijoista koostuvalle yleisölle esiintymistä. Koulutuksessa käsitellään myös koulutukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä, kuten omien ja muiden rajojen tunnistamista.

Helsinki
Lauantai 15.2.2020
Klo 10-16


Ilmoittautuminen koulutusasiantuntija Marita Karviselle, marita.karvinen@seta.fi.

Seta korvaa matkakustannukset yhdelle osallistujalle per jäsenjärjestö matkustusohjeensa mukaisesti. Matkakustannuksista sovitaan etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Jäsenjärjestöt /  järjestökalenteri

Setan järjestökalenteri

Vuoden 2020 aikana järjestetään sääntömääräisten kokousten lisäksi jäsenjärjestöille järjestökoulutusta ja kouluvierailijakoulutuksia sekä muita täydennyskoulutuksia tarpeen mukaan. Ota tästä talteen ensi vuoden tapahtumien päivämäärät ja alustavat toimintapäivät. Pride-tapahtumat löydät tältä sivulta.

Järjestölliset tapahtumat

8.2. Puheenjohtajatapaaminen Setan jäsenjärjestöjen puheenjohtajille
18.4. Valtuuston kokous, Helsinki
5.9. Järjestöpäivä luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille
30.10. TIKA-hankkeen päätösseminaari
14.-15.11. Edustajakokous

Koulutukset

Koulutusta Setan ja jäsenjärjestöjen vapaaehtoiskoulututtajille tarjotaan säännöllisesti. Vuoden aikana järjestetään kaksi ryhmänohjaajakoulutusta ja kouluttajakoulutuksia, joiden ajankohdista tiedotetaan myöhemmin.

15.2. Kokemuskouluttajakoulutus Helsingissä klo 10-16

26.2. Koulutusiltapäivä: Sateenkaarisensitiivisyys seurakunnan nuorisotyössä, Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä

25.3. Koulutusiltapäivä: Sukupuolen moninaisuus ja sukupuolitietoisuus opetuksessa, Setan koulutusasiantuntija Marita Karvinen

25.-26.3. Syventävä työnohjauksellinen koulutus intersukupuolisten kanssa työskenteleville ammattilaisille, Helsinki

20.-21.4. Syventävä työnohjauksellinen koulutus intersukupuolisten kanssa työskenteleville ammattilaisille, Kuopio

29.4. Koulutusiltapäivä: Transvanhuksen kohtaaminen, Setan seniorityön asiantuntija Suvi Kehälinna

5.-6.5. Syventävä työnohjauksellinen koulutus intersukupuolisten kanssa työskenteleville ammattilaisille, Oulu

27.5. Koulutusiltapäivä: Sukupuolidysforian huomioiminen asiakastyössä, palveluohjaaja Miska Salakka, Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Teemapäivät ja massatapahtumat, joihin Seta osallistuu

14.2. Ystävänpäivä
8.3. naisten päivä
19.3. Minna Canthin päivä
31.3. transihmisyyden/transnäkyvyyden päivä
6.5. kansainvälinen perheiden yhdenvertaisuuden päivä IFED 
17.5. kansainvälinen homo-, bi-ja transfobian vastainen päivä IDAHOT 
23.-24.5. Maailma Kylässä, Kaisaniemen puisto, Helsinki
11.8. muunsukupuolisten vanhempien päivä
23.9. biseksuaalisuuden päivä
8.10. lesbojen päivä 
n. viikolla 43 aseksuaalisuuden viikko
26.10. intersukupuolisuuden päivä
22.11. kansainvälinen transmuistopäivä (TDOR) 
1.12. kansainvälinen AIDS-päivä
10.12. ihmisoikeuksien päivä

Tapahtumia /  politiikka / pride

Vuoden 2020 Pride-tapahtumat

Seuraavien vuoden 2020 Pride-tapahtumien päivämäärät ovat varmistuneet. Tapahtumia päivitetään Setan verkkosivuille tämän vuoden aikana.

Ruka Ski Pride 2.–5.4.
Järjestää Rukan hiihtokeskus

Lahti Pride 18.-24.5., kulkuepäivä la 23.5.
Tapahtuman teema on “Rakkautta kaiken ikää”. Järjestäjä Lahden Seta ry.

Pohjois-Karjala Pride (toteutetaan toukokuussa 2020)
Järjestää Pohjois-Karjalan Seta Hobiles ry

Helsinki Pride 22.–28.6., ohjelmahaku alkaa jo tammi-maaliskuussa 2020
Järjestää Setan jäsenjärjestö Helsinki Pride -yhteisö ry

Oulu Pride VK 32 (3.–9.8.)
Järjestäjä Setan jäsenjärjestö Oulu Pride ry

Sápmi Pride 6.8.–9.8., Utsjoki
Järjestää Sápmi Pride -verkosto ja Saamenmaalla toimiva queer-yhdistys Garmerés

Kuopio Pride 29.8.–5.9
Järjestää Setan jäsenjärjestö Pohjois Savon Seta ry

Tapahtumia /  kulttuuri / dokumenttielokuva

DocPoint -ohjelmistossa sateenkaariteemoja

DocPoint-dokumenttielokuvafestivaalin ohjelmistossa Helsingissä on trans-aiheisia elokuvia. 

Seahorse: The Dad Who Gave Birth (2019)
UK, ohj. Jeanie Finlay, 84 min
La 1.2. klo 19.15, Maxim 2

XY Chelsea (2019)
UK, ohj. Tim Travers Hawkins, 92 min
Su 2.2. klo 13.00, Kiasma

Kelet (2020)
Suomi, ohj. Susani Mahadura, 56 min
Su 2.2. klo 19.00, Kino Regina

Tapahtumia /  kulttuuri / taidenäyttely

Älä mahdu muottiin -näyttely

#älämahdumuottiin #breakthemold #vågavägranormen -projekti on yhteiskunnallinen taide- ja hyväntekeväisyysprojekti, jossa kuvataan ihmisiä alasti mallinuken kanssa ja kyseenalaistetaan sitä, millaisten kehojen näkyminen yhteiskunnassamme on suotavaa. Projektin 1 200 kuvan pohjalta on koottu näyttely, joka on nähtävissä Helsingissä Kulttuurikeskus Caisassa 6.-27.2.2020.

Lisäksi 14.2.2020 Helsingissä järjestetään kuvauspäivä, jossa voi otattaa itsestään oman kuvan.

Älä mahdu muottiin -näyttelyn tiedot

Älä mahdu muottiin -kuvauspäivä

Tapahtumia /  kulttuuri / standup / musiikki

Talvikin tanssit

Juupajoen lahja Suomen stand up -komiikalle
Anitta "Iso A" Ahonen
esiintyy Talvikin tansseissa 8.2.2020 kello 21.30!

Talvikin tanssit on Pirkanmaan Setan mummolaaksoryhmän ravintolailta (Laterna, Puutarhakatu 11, Tampere). Tervetuloa bi-, trans-, pan- ja lesbonaiset kautta maan!

Lisätietoa tapahtumasta

Jäsenjärjestöt / SMOK / sukupuolen moninaisuus / lastensuojelu / koulutus

Lastensuojelua sateenkaaren väreissä -koulutus

Lastensuojelun ammattilaisilla on mahdollisuus päivittää sateenkaariosaamistaan maksuttomassa koulutuksessa Tampereella!

Tarjolla kattava tietopaketti:
- Perustietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta
- Yhdenvertaisuuden edistäminen lastensuojelussa
- Sateenkaarinuori ja -perhe lastensuojelun asiakkaana
- Sukupuoltaan pohtivat ja transnuoret lastensuojelussa
- Mistä saada tukea omaan työhön

Koulutus järjestetään 13.5.2020 klo 9-15.30.

Mukana kouluttamassa:
Väriä perhehoitoonSateenkaariperheet ry
Perhesuhdekeskus
Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus
Tuki- ja neuvontapalvelu Sinuiksi
 

Ilmoittautuminen ja lisätietoja päivän ohjelmasta

Tapahtumia /  palautepyyntö / hanketyö

Anna palautetta Taakasta voimavaraksi -hankkeesta

Setan jäsenjärjestön Malkus ry:n hanke Taakasta voimavaraksi on vuosina 2018-2020 pyrkinyt tavoittamaan hengellisiä, uskonnollistaustaisia ja hengellisessä yhteisössä eläviä sateenkaari-ihmisiä. Hankkeen tavoitteena on ollut tiedon jakamisen, vertaistuen ja julkaisutoiminnan kautta edistää hengellisten ja uskonnollisten sateenkaari-ihmisten hyvinvointia.

Hanke kerää nyt palautetta toiminnastaan verkkolomakkeella.

Hankkeen palautekysely

Tietoa Taakasta voimavaraksi -hankkeesta
Sateenkaaritutkimus / uskonto / haastattelupyyntö

Yli 65-vuotiaita seksuaalivähemmistöön kuuluvia kutsutaan haastattelututkimukseen

Hei,

Etsin haastateltavia maisterin tutkielmaani, joka käsittelee seksuaalivähemmistöihin kuuluvien yli 65-vuotiaiden suhdetta Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon.

Mikäli haluat osallistua haastatteluun, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostitse tai puhelimella. Olen kiinnostunut kirkkosuhteesi muutoksesta elämänkaaren aikana ja siitä millainen kirkon rooli elämässäsi on tällä hetkellä.
Haastattelu on avoin ja olen kiinnostunut ennen kaikkea Sinun kokemuksistasi.

Yhteydenotot 15.2.2020 mennessä. Kaikki haastattelut ovat luottamuksellisia ja niistä hävitetään tiedot, joiden perusteella haastateltavat voidaan tunnistaa.

Toomas Takala
toomas.takala@helsinki.fi
050-5124312

Setan järjestöuutiskirje ilmestyy vuonna 2020 viisi kertaa. Jäsenjärjestöille tiedotetaan myös suoraan tärkeimmistä järjestöllisistä asioista sähköpostitse.

Toimita julkaistavaksi tarkoitettu uutinen tai tapahtuma sisältöineen viestinnän asiantuntuntija Sohvi Hellstenille tiedottaja@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.
Copyright © 2020 Seta ry,