Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan ihmisoikeusuutiset kerää 6 kertaa vuodessa yhteen Setan vaikuttamistyön uutiset, kampanjakuulumisia ja tietoa kansainvälisestä ja kotimaisesta ihmisoikeuskehityksestä.
Ilmestymispäivä 6.3.2019.

KOTIMAA

Setan vaalikampanja sitouttaa ehdokkaita ja ajaa neljää tavoitetta hallitusohjelmaan 

Ministeröiden selvitys toteaa intersukupuolisten oikeuksissa puutteita

Translain uudistamiselle lisää tukea eduskunnan valiokunnista ja lääkäreiltä - Seta vaikuttaa keväällä muunsukupuolisten hoitoihin

Sanoja-podcastin 3. jaksossa vieraana suurperheestä haaveileva transmies Dome

Kokemukset vuoden alusta voimaan astuneesta uudesta nimilaista pääosin myönteisiä

Äitiyslaki astuu voimaan 1.4. - lue mikä muuttuu!

Voit jo ilmoittautua Setan syksyn koulutusiltapäiviin ammattilaisille

ULKOMAAT

Soini vastasi Suomen Tsetsenia-politiikasta

Oikeuskäsittely homouden dekriminalisaatiosta siirtyy Keniassa - Seta kiittää solidaarisuuskeruuseen lahjoittaneita

Korjataan yhdessä Vilnan sateenkaarisuojatie!

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

BLOGIT, LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

HeSetan kannanotto puutteista turvapaikanhakijoiden pääkaupunkiseudun majoitusjärjestelyissä

Setan lausunto henkilötunnuksen uudistamista koskevan työryhmän johtoryhmän väliraportista

Lotte Telakivi sukupuolen moninaisuudesta koulumaailmassa: Hyvä nuoret, aikuiset skarpatkaa! 

Annika Ojala: Sateenkaariväestön ihmisoikeudet turvattava Tšetšeniassa
Kotimaa / eduskuntavaalit / hallitusohjelma

Setan eduskuntavaalikampanja sitouttaa ehdokkaita ja ajaa neljää tavoitetta hallitusohjelmaan

Seta ajaa tulevaan hallitusohjelmaan neljää tavoitetta, joilla parannetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden oikeuksia ja hyvinvointia Suomessa.

Setan tavoitteet ovat:
1. Sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma
2. Translain kokonaisuudistus
3. Intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen
4. Kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto

Tutustu eduskuntavaaliohjelmaan!

Setan ykköstavoitteena on kaikki hallinnonalat läpileikkaava valtiollinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, jonka tulee sisältää keinot parantaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kohdistuvien viharikosten tunnistamista ja niihin puuttumista sekä keinot parantaa sateenkaarinuorten, turvapaikanhakijoiden ja sateenkaariperheiden oikeuksia.

”Hallitukselta on puuttunut määrätietoisuus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisoikeuksien edistämiseksi. Olemme Setassa olleet äärimmäisen pettyneitä hallituksen toimettomuuteen erityisesti translain uudistamisen osalta. Seuraavan hallituksen on viipymättä lopetettava transihmisiin ja intersukupuolisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset uudistamalla translaki ja kieltämällä intersukupuolisten lasten kosmeettiset hoidot”, sanoo Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Sukupuolen moninaisuus tunnistetaan jo Suomen lainsäädännössä. Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun ja kehollisten piirteiden perusteella, mutta järjestelmissä moninaisuutta ei vielä huomioida. Seta vaatii Suomeen kolmatta juridista sukupuolimerkintää.

”Vaadimme lainsäädännön muuttamista siten, että muunsukupuoliset ja muut nais-mies-jaon vuoksi näkymättömiin jäävät saavat sukupuolensa juridisesti tunnustetuksi. Useassa maassa on jo mahdollista saada passiin sukupuolimerkinnäksi X miehen (M) tai naisen (F) sijasta.”

Seta kutsuu vaalikevään aikana ehdokkaita sitoutumaan ja edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia kampanjoissaan ja valittuina kansanedustajina lainsäädäntötyössä. Sitoutuneita #sateenkaarikansanedustaja-ehdokkaita on mukana jo 250.

”Eduskunnassa on tällä kaudella toiminut oma hlbti-verkostonsa, johon on kuulunut sateenkaarimyönteisiä edustajia lähes kaikista eduskuntapuolueista. Tarvitsemme uuteen eduskuntaan kuitenkin vielä suuremman joukon sateenkaarikansanedustajia varmistamaan, että perus- ja ihmisoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus, syrjimättömyys ja turvallisuus, toteutuvat Suomessa jokaisen kohdalla”, Kupila painottaa.

Kotimaa / intersukupuolisuus / ihmisoikeudet

Ministeröiden selvitys toteaa intersukupuolisten oikeuksissa puutteita

Viime viikola julkaistiin ensimmäinen selvitys intersukupuolisten ihmisoikeustilanteesta Suomessa. Selvityksen teetti oikeusministeriö ja ulkoministeriö ja sen toteutti Tikli Oikarinen.

Selvityksen mukaan intersukupuolisten ihmisten itsemääräämisoikeus ja oikeus kehollisen koskemattomuuteen eivät toteudu. Intersukupuolisten oikeuksien toteutumisen esteenä ovat muun muassa vanhentuneet hoitokäytännöt ja tiedon puute.

Intersukupuolisten vauvojen kehoja ”normalisoidaan” edelleen leikkauksilla ja hormonihoidolla ilman suostumusta. Hoitokäytännön ovat todenneet ihmisoikeuksien ja lasten oikeuksien vastaiseksi Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu ja parlamentaarinen yleiskokous sekä viikko sitten Euroopan parlamentti. Hoitokäytäntö on myös Euroopan Neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevan sopimuksen, Suomen potilaslain ja terveyden- ja hoitoalan eettisten ohjeiden vastainen.

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE totesi jo vuonna 2016 hoitokäytänteiden haitallisuuden ja tuotti tietoa nykytilanteesta. Setan mukaan tietoa on tarpeeksi ryhtyä uudistuksiin viipumättä.

“Yhteenkään lapseen ei saa kohdistaa sukupuolipiirteitä muokkaavia toimenpiteitä ilman, että ne perustuvat lapsen ymmärrykseen ja tietoiseen suostumukseen. Toimet loukkaavat rajusti lapsen kehollista koskemattomuutta. Ne tulisi lopettaa Suomessa pikaisella aikataululla”, toteaa pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Intersukupuolisen Aikku Meuran mukaan intersukupuolisia yhdistää se, etteivät heidän kehonsa ole jonkun keinotekoisen nais-mies-standardin mukaisia, ja että niitä pitäisi hoitavien tahojen mukaan korjata.

”Meitä on myös niin sanotusti korjattu lupia kyselemättä. Olennaista on nyt saavuttaa kehoon liittyvä itsemääräämisoikeus. Lisäksi tarvitaan lisää tietoa terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja aina harrastuksista työelämään”, painottaa Meura.

Selvitys sisältää 10 suositusta intersukupuolisten itsemääräämisen ja kehollisen koskemattomuuden parantamiseen Suomessa. Selvitys on toteutettu osana kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa.

Lue koko uutinen


Selvitys: intersukupuolisten itsemääräämisoikeus ei toteudu

Kotimaa / translaki / muunsukupuoliset

Translain uudistamiselle lisää tukea eduskunnan valiokunnilta ja lääkäreiltä - Seta vaikuttaa keväällä muunsukupuolisten hoitoihin

Tranlain kokonaisuudistus on ollut esillä alkuvuodesta eduskunnan valiokuntien mietinnöissä ja lähes 150 lääkäriä on vedonnut translain uudistamiseksi. Seta, Trasek ja Translasten ja nuorten perheet ry olivat helmikuun lopulla ensimmäistä kertaa keskustelemassa sosiaali- ja terveysministeriön terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston kanssa trans- ja muunsukupuolisten hoidoista Suomessa.

Eduskunnan Työelämä ja tasa-arvovaliokunta kannattaa mietinnössään Tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta 2018 translain uudistamistyön aloittamista. Sivistysvaliokunta taas pitää omassa lausunnossaan tärkeänä, että sukupuolen moninaisuuteen sekä trans- ja intersukupuolisten asemaan ja hyvinvointiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

Sivistysvaliokunta on myös aiemmin kiinnittänyt huomiota translapsen mahdollisuuteen elää oman identiteettinsä mukaisessa roolissa ilman leimautumista ja syrjintää. "Lasten ja nuorten palveluja järjestävillä tahoilla on osaltaan vastuu siitä, että jokainen lapsi ja nuori voi tuntea tulevansa hyväksytyksi ja kuuluvansa joukkoon", lausunnossa sanotaan.

Muunsukupuolisten hoitoihin linjaus

Sosiaali- ja terveyshuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko valmistelee transpoliklinikoiden pyynnöstä kansallista suositusta muunsukupuolisten hoidoista. Muunsukupuolisten hoidot transpoleilla olivat hetken katkolla viime vuoden lopussa. Osa muunsukupuolisista tarvitsee samoja sukupuolen vahvistavia hoitoja kuin ne transsukupuoliset, jotka korjaavat sukupuoltaan mieheksi tai naiseksi. Suomessa on hoidettu muunsukupuolisia jo yli 10 vuotta.

”Sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä on laissa kielletty. Nykyinen tilanne on, että hoidon evääminen perustuu identiteettiin eikä lääketieteeseen. Tällainen räikeä ongelma pitää korjata pikimmiten”, sanoo varapuheenjohtaja Kasper Kivistö Trasekista.

Seta ja sen Transtukipiste korostivat keskustelussa Palkon kanssa hoitoja tarvitsevien muunsukupuolisten erilaisia tarpeita. Järjestöt toivat esiin, että hoitamaton sukupuoliristiriita aiheuttaa itsetuhoisuutta, syrjäytymistä sekä sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia, mikäli hoidot ja niihin tarvittavat varat joudutaan hankkimaan virallisen järjestelmän ulkopuolelta.

”Hoitopolkujen pitää olla yksilöllisiä, ja potilaan toiveita pitää kunnioittaa niiden jokaisessa vaiheessa. Ei pidä myöskään unohtaa, että muunsukupuolisella voi olla yhtä lailla hoitoa vaativa kehoristiriita kuin transmiehellä tai -naisella”, sanoo Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Seta ja Trasekin teettämän raportin mukaan sukupuolivähemmistölasten oikeudet eikä hyvinvointi toteudu Suomessa. Translasten-  ja nuorten perheet ry:n Milla Kissaniitty totesi keskustelussa, että translasten ja -nuorten tutkimusten ja hoidon pitää Suomessa olla asianmukaista, avointa, nopeaa ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa.

“Tarvittavaa aidosti kansainvälisiin hoitosuosituksiin ja tutkimuksiin perustuvaa hoitoa pitää saada jo tutkimusprosessin aikana”, sanoo Kissaniitty.

Lääketieteen ammattilaiset tukevat translakiuudistusta

Kuluneen vuoden aikana jo 149 lääkäriä on allekirjoittanut Setan ja Trasekin translakikampanjan vetoomuksen. Lääketieteen ammattilaiset vetoavat translain kokonaisuudistuksen puolesta ja, että Suomessa tunnustetaan, ettei transsukupuolisuus ole mielenterveyden häiriö ja siirrytään hoitamaan ICD11-luokituksen mukaisesti sukupuoliristiriitaa riippumatta henkilön sukupuoli-identiteetistä, iästä tai siitä, pyrkiikö henkilö korjaamaan oikeudellisen sukupuolensa.

Lääkärit vetoavat myös sen puolesta, että kaikkien transihmisten hoitoa säätelevää hoitoasetusta uudistetaan siten, että siinä varmistetaan terveyspalvelujen riittävä resursointi ja alueellinen tasa-arvo.

Vetoomuksen voi edelleen allekirjoittaa translakikampanjan verkkosivuilla.

Lue myös

Uutinen: Järjestöt toivat muunsukupuolisten terveiset hoidoista päättäville
 

Kotimaa / Sanoja-podcast / perheellistyminen / transmiehet

Sanoja-podcastin 3. jaksossa vieraana suurperheestä haaveileva transmies Dome

Setan henkilöhaastatteluja sisältävässä Sanoja-podcastissa käsitellään ajankohtaisia sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen liittyviä käsitteitä.

Podcastin kolmannessa jaksossa haastatellaan Domenic Tordayta, joka on keskeyttänyt hormonikorvaushoidon saadakseen sukusolunsa tallennettua julkisessa terveydenhuollossa. Dome kertoo, miten hormonihoidon lopettaminen on vaikuttanut sekä henkiseen että fyysiseen hyvinvointiin ja mitä sukusolujen kerääminen käytännössä tarkoittaa. Haastattelijana on Setan tiedottaja Eliisa Alatalo. Jakson kesto 41:15.

Sanoja-podcast on kuunneltavissa SoundCloud-palvelussa.

Kuuntele edelliset jaksot

1. jaksossa puhutaan eheyttämistoiminnasta
2. jaksossa puhutaan muunsukupuolisten hoidoista

Uuteen jaksoon tästä!
Kotimaa / nimilaki

Kokemukset vuoden alusta voimaan astuneesta uudesta nimilaista pääosin myönteisiä

Tämän vuoden alusta astuivat voimaan nimilain muutokset. Uuden nimilain etunimen muutokseen liittyvät pykälät on muotoiltu väljästi sukupuolen suhteen, mikä on selvä parannus sukupuolivähemmistöjen, kuten transsukupuolisten, muunsukupuolisten, transvestiittien ja intersukupuolisten oikeuksien toteutumisessa. Nimenmuutosta voi hakea sukupuoli-identiteettiin, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuolipiirteeseen perustuen maistraateissa.

Muita keskeisiä muutoksia nimilaissa ovat neljän etunimen salliminen ja puolisoiden sukunimien vapaampi yhdisteleminen. Nimilaki ei kaikilta osin uudistunut kuitenkaan riittävästi. Sateenkaariperheiden näkökulmasta perusongelmana säilyy sukunimisuoja. Lapselle ei voi antaa sukunimeä hänen tosiasiallisten perhesuhteidensa mukaisesti vaan pelkästään juridisten vanhempien nimiin tai täyssisaruuteen perustuen. Vanhemmat voivat antaa lapselle jomman kumman sukunimen tai yhdistelmänimen tai täyssisaruksen sukunimen.

”Toiveena olisi ollut, että kaikkien tosiasiallisten vanhempien nimi olisi pitänyt voida antaa. Joitain myönnytyksiä kuitenkin moninaisille perheille annettiin. Tietyillä edellytyksillä avopuolisoiden annetaan ottaa yhteinen sukunimi ja lapselle sijaisvanhemman sukunimi”, Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä kertoo.
 

Mies-naisnimien haku sujunut hyvin


Seta on kerännyt vuoden alusta kokemuksia uuden nimilain soveltamisesta maistraateissa. Reilun 10 nimeään muuttaneen vastaajan mukaan kokemukset ovat olleet pääasiassa myönteisiä. Kertomusten mukaan kaksi transvestiittia on hakenut mies-naisnimeä eikä haussa tullut ongelmia viranomaisten kanssa, 
mutta toisaalta molemmissa hakemuksissa oli perusteltu tarve hyvin perinpohjaisesti.

Yhden muunsukupuolisen ja kahden transnaisen/-miehen kohdalla nimen muuttamisesta on hyväksytty pelkkä ilmoitus tarpeesta. Kahden hakijan kohdalla oli vaadittu todistusta asiakkuudesta transpolilla, mikä ei nimilakia valmistelleiden viranomaisten mukaan tarpeellista. Muut hakijat olivat transmiehiä tai -naisia tai muunsukupuolisia, joilla oli jo valmiiksi jonkinlainen lausunto lääkäriltä, jota käytetiin nimenmuutoksen perusteena.

Suhtautuminen on ollut vastaajien mukaan asiakastilanteessa pääosin positiivista, mutta muutamassa tapauksessa nimeä muuttava oli kokenut jonkinlaista vaivautuneisuutta. Maksut oli kaikkien vastaajien mielestä asetettu siten, miten he sen olettivatkin kuuluvan mennä. Odotusajat vaihtelivat, osa käsiteltiin hakijan odottaessa ja osa odotti numenmuutoksen käsittelyä vajaan kuukauden.
 

Lisätietoa 

Ohjeet nimen muuttamiseen sekä lomake kokemusten kertomiseen Setan Nimilaki-sivulla 

Kotimaa / Äitiyslaki 

Äitiyslaki astuu voimaan 1.4. - lue mikä muuttuu!

Äitiyslaki astuu voimaan 1.4.2019. Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien.

Äitiyslaki koskee koskee vain naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen. Esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää edelleen adoptoida.

Äitiyslaki ajettiin menestyksekkäästi läpi kansalaisaloitteella.

Äitiyden tunnustamisesta lisätietoa Setan sivuilla.

Kotimaa / koulutus / sateenkaariseniorit / journalismi / varhaiskasvatus / seksuaalisuus

Voit jo ilmoittautua Setan syksyn koulutusiltapäiviin ammattilaisille

Tervetuloa ilmoittautumaan avoimiin koulutuksiimme!

Setan koulutusiltapäivät ammattilaisille tarjoavat tuoreita näkökulmia sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin ja sensitiiviseen kohtaamiseen. Koulutusiltapäivät ovat keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. 

Koulutusiltapäivissä kouluttajana toimii jokaisen teeman osalta paras asiantuntija Setan ja sen Transtukipisteen työntekijöistä, ja koulutuksissa on usein myös kokemuskouluttajan osuus.

Yhden koulutusiltapäivän hinta on 30 €. Ilmoittautuminen syksyn koulutuksiin on jo käynnissä. Paikkoja on rajoitetusti!
 
Syksyn koulutusiltapäivien ajankohdat ja teemat ovat: 

28.8. Sateenkaariseniorit – yhteisöllisyys voimavarana, kouluttajana seniorityön koordinaattori, sosionomi Touko Niinimäki

25.9. Sateenkaarinäkökulma journalismissa, kouluttajana Setan toimittajaoppaan laatinut tiedottaja, journalisti ja medianomi (YAMK) Eliisa Alatalo

30.10. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus, ouluttajana Transtukipisteen palveluneuvoja, sosionomi Miska Salakka

27.11. Sukupuolen moninaisuus lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa, kouluttajina Maarit Huuska ja Kuura Autere

Tutustu ja ilmoittaudu koulutuksiin!
Ulkomaat / Tšetšenia / ulkopolitiikka

Soini vastasi Suomen Tšetšenia-politiikasta

Tuoreiden raporttien mukaan Tšetšeniassa on vuodenvaihteessa käynnistynyt uusi väkivallan aalto, jonka seurauksena ainakin kaksi ihmistä on tapettu ja 40 vangittu. Sateenkaari-ihmisiin kohdistuva vaino ja väkivalta on jatkunut Tšetšeniassa jo kaksi vuotta.

Ulkoministeri Timo Soini on vastannut kansanedustaja Jani Toivolan (vihr.) kirjalliseen kysymyksene koskien Tšetšenian sateenkaariväestöön kohdistuvasta vainosta. Toivola kysyi miten Suomi aikoo toimia yhdessä muiden maiden kanssa, jotta ihmisoikeusneuvosto, turvaneuvosto ja muut relevantit toimijat aloittavat Tšetšenian ihmisoikeusrikkomusten tutkinnan ja millä keinoilla Suomi aikoo varmistaa, että vainoa pakenevat tšetšenialaiset seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmiset saavat tarvitessaan viisumin ja turvapaikan Suomesta.

Soini toteaa vastauksessaan, että Suomi seuraa Venäjän ihmisoikeustilanteen kehittymistä tarkkaan ja tuo huolenaiheita esille kaikilla tasoilla sekä kahdenvälisessä yhteydenpidossaan että monenvälisessä toiminnassa Venäjän hallinnon edustajien kanssa. Suomen Venäjällä sijaitsevilla edustustoilla on säännölliset yhteydet venäläisiin ihmisoikeustoimijoihin.

Vastauksessa kerrotaan Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on vieraillut Venäjällä noin kerran vuodessa, viimeksi lokakuussa 2018. Tšetšeniassa komitea vieraili marras–joulukuussa 2017. Vierailuraporttien ja suositusten julkistaminen edellyttää asianomaisen maan hyväksyntää. Venäjä ei ole antanut hyväksyntäänsä Tšetšeniaan suuntautuneen vierailun raportin, eikä useimpien muidenkaan Venäjään liittyvien vierailuraporttien julkistamiselle.

 Estääkseen alueelta pakenemisen, viranomaiset tuhoavat ja takavarikoivat sateenkaari-ihmisten henkilöllisyystodistuksia. Setan kansainvälisen toimikunnan puheenjohtaja Annika Ojala vaati tammikuussa Setan blogissa, että Venäjän valtiolle luovutetut suositukset tulee julkistaa ja varmistaa turvapaikkojen myötäminen riippumatta siitä, onko hakijoilla henkilöllisyystodistuksia.

Seta kerää Suomessa varoja Venäjän lhbti-verkoston tukityölle, jossa autetaan vainottuja ihmisiä pakenemaan alueelta ja maasta.

Ulkomaat / Kenia / solidaarisuustoiminta

Oikeuskäsittely homouden dekriminalisaatiosta siirtyy Keniassa - Seta kiittää solidaarisuuskeruuseen lahjoittaneita

Seta keräsi tammikuusta alkaen varoja kenialaiselle National Gay and Lesbian Human Rights Commissionille (NGLHRC), joka taistelee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä syrjivän rikoslainsäädännön kumoamiseksi Keniassa. Lahjoitustuottoja tuli kampanjan aikana 760 euroa.

Kenian rikoslain mukaan homoseksuaalisuus on rikos, josta voidaan tuomita jopa 14 vuodeksi vankeuteen. Siirtomaa-ajalta peräisin oleva rikoslaki kieltää ”epäluonnolliset seksuaaliset suhteet”, mutta laki on ristiriidassa tasa-arvon takaavan perustuslain kanssa.

Vuoden 2010 ja 2014 välillä Kenian valtio on nostanut syytteet 595 tapauksessa vedoten rikoslakiinsa. Vankeustuomioita ei ole kuitenkaan langetettu, sillä homoseksuaalien on jäätävä kiinni itse teosta eli seksiaktista. Vaikka ketään ei ole rikospykäliin vedoten tuomittu, ne varjostavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen jokapäiväistä elämää Keniassa.

Rikoslakia käytetään seksuaali -ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kiristämiseen muun muassa poliisien taholta sekä vihapuheen, kiduttamisen, nöyryyttämisen ja syrjinnän oikeuttamiseen. Sateenkaari-ihmisten uhkana voivat olla niin omat perheenjäsenet, työkaverit kuin viranomaisetkin.

Kenian tuomioistuimen piti antaa päätös homoseksuaalisuuden laillistamisesta jo helmikuun lopussa, mutta käsittely siirtyi 24. toukuuta. Keruukampanja toteutettiin yhdessä Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOSin kanssa.

Ylen juttu Kenian ihmisoikeuskamppailusta
Uutinen Setan sivuilla Kenian tilanteesta ja keruusta

Ulkomaat / Liettua / solidaarisuustoiminta / Baltic Pride

Korjataan sateenkaarisuojatie!

Seta kerää maaliskuussa solidaarisuuskeruussaan varoja liettualaiselle sisarjärjestölleen LGL:lle sateenkaarisuojatien korjaamiseksi. Suojatie on symbolisesti tärkeä liettuen sateenkaariväelle ja merkittävä paikallinen nähtävyys.

Liettuan valtakunnallinen sateenkaarikaarijärjestö LGL on vakiintunein ja kehittynein sateenkaari-ihmisten oikeuksia ajava järjestö maassa. Se on perustettu vuonna 1993. LGL:n päätehtävä on vaikuttamistyö homofobian ja sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvan syrjinnän poistamiseksi.

Viime vuonna LGL järjesti neljännen sateenkaarifestivaalin pääkaupungissa Vilnassa. Kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää (IDAHOT) 17.5. silmällä pitäen LGL maalasi suojatien toimistonsa ulkopuolella sateenkaaren väreillä. Siitä lähtien tuo suojatie on ollut tärkeä symboli Liettuan sateenkaariväelle ja osoitus Vilnan avoimuudesta ja sateenkaariystävällisyydestä – huolimatta siitä, että Liettua on yksi homofobisimmista maista Eu:ssa. 

”Ihmiset ottivat valtavasti kuvia sateenkaarisuojatiellä ja siitä syntyi someilmiö. Sateenkaarisuojatie on myös merkitty Google mapsiin nähtävyytenä, jotta jokainen voisi löytää sen”, LGL:stä kerrotaan. 

Tänä vuonna Baltian maiden suurin ihmisoikeustapahtuma, neljättä kertaa järjestettävä Baltic Pride on LGL:n emännöimänä Vilnassa 4–9.6. Pride-marssi järjestetään 8.6.

”Sateenkaarisuojatie on haalistunut lähes näkymättömiin. Se merkitsisi meille todella paljon, jos saisimme sen korjattua koko sateenkaariyhteisön yhteisvoimin ennen Baltic Pridea.”

Lahjoitustuottoja käytetään sateenkaarisuojatien uudelleen maalaamiseen ja maaleista ja pensseleistä ylijäävää osuutta LGL:n vaikuttamistyön ja Baltic Priden hyväksi.

Seta ja LGL ovat tehneet viimeiset pari vuotta yhteistyötä EU-rahoitteisessa Baltian maiden sateenkaarioikeuksiin keskittyneessä Rainbow Rights -hankkeessa, jota koordinoi Suomessa oikeusministeriö.

Lahjoittamaan Facebookissa!
Lahjoittamaan verkkopalvelussa!

Tarjoa sisältöä ihmisoikeusuutiskirjeeseen

Haluatko antaa palautetta tai tarjota sisältöä Setan ihmisoikeusuutiset -uutiskirjeeseen?

Ole yhteydessä tiedottaja Eliisa Alataloon os. tiedottaja@seta.fi.
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2019 Seta ry,.