Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan uutiskirje kokoaa yhteen lhbtiq-ihmisoikeusuutiset, järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia sekä nostoja sateenkaarikulttuurista.
Ilmestymispäivä 6.3.2018

Lhbtiq & ihmisoikeudet

Järjestöuutiset

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

Tue sateenkaarinuorten oman äänen kuulumista!


Tue sateenkaarinuorten yhdenvertaisuutta ja oman äänen kuulumista lahjoittamalla! Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret ovat erityisen haavoittuva ryhmä, joiden oikeuksien ja hyvinvoinnin puolesta Seta vaikuttaa.
Sateenkaarinuoria edustaa Setassa nuorisotoimikunta, joka toteuttaa toimintaa sateenkaarinuorille, lisää tietoa lhbtiq*-nuorten tilanteesta ja edistää nuorten oman äänen kuulumista yhteiskunnassa. Pienistäkin lahjoituksista syntyy suuri ja vaikuttava virta! 

Luvan numero: RA/2017/1106

Osallistu varainkeruukampanjaan Facebookissa
Tee lahjoitus pankkitilille
Lhbtiq & ihmisoikeudet
Kuvassa on sosiaalisessa mediassa jaettu kuva, jossa lukee Kiitos sekä kaksi rastitettua ympyrää avioliittolain ja äitiyslain kohdalla. Alimpana lukee Seuraavaksi translain kokonaisuudistus!

Äitiyslaki hyväksyttiin eduskunnassa

Äitiyslaki-kansalaisaloite hyväksyttiin eduskunnassa viime viikolla äänin 122-42. Seta kiittää kaikkia lain puolesta äänestäneitä kansanedustajia ja kansalaisaloitteen allekirjoittaneita.

Äitiyslaki mahdollistaa sen, että naisparille hedelmöityshoidoilla syntyvän lapsen juridinen suhde molempiin vanhempiinsa voidaan vahvistaa tunnustamalla lapsi neuvolassa, ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon. Naisparille syntyvän lapsen oikeusturva paranee huomattavasti, koska hänen juridinen suhteensa molempiin vanhempiinsa on selvä jo syntymästä lähtien.

Mitä tapahtuu hyväksymisen jälkeen?

• viranomaiset alkavat valmistella lain toimeenpanoa
• laki tulee voimaan alkuvuodesta 2019
• koskee naisparin lapsia, jotka saavat alkunsa virallisista hedelmöityshoidoista, jotka on annettu lain voimaantulon jälkeen.
• äitiyslain nojalla vahvistetaan ensimmäiset äitiydet vuoden 2020 alkupuolella.

Vuoteen 2020 saakka naisparien lapsen asema tulee vielä vahvistaa perheen sisäisen adoption kautta. Myös sen jälkeen esimerkiksi koti-inseminaatiolla alkunsa saaneet lapset pitää adoptoida.

> Setan puheenjohtaja Viima Lampisen blogi tavoitteista äitiyslain jälkeen

Lhbtiq & ihmisoikeudet
17-vuotias transmies Santeri ja 16-vuotias transmaskuliini Tyler vaativat translain uudistamista nuoret huomioiden. Jokaiselle kuuluu oikeus päättää omasta sukupuolestaan ja kehostaan. Tekstitys suomeksi ja ruotsiksi.

Enemmistö suomalaisista tukisi translastaan

Lasten ja nuorten sukupuolen moninaisuudesta keskusteltiin Yle Akuutin jutuissa ja Aamu-tv:ssä viime viikolla. Ohjelman teettämän Taloustutkimuksen selvityksen mukaan 71 % suomalaisista hyväksyisi ja tukisi lastaan, jos tämä ilmoittaisi olevansa toista sukupuolta kuin on syntymässä määritelty. Kyselyn mukaan 17 % kertoi, että olisi pettynyt lapsen ajatuksiin, mutta ei näyttäisi sitä lapselleen. Vain viisi prosenttia ei hyväksyisi, jos lapsi kyseenalaistaisi sukupuolensa.

Kouluterveyskyselyn mukaan jopa 5 prosenttia suomalaisnuorista kokee sukupuolensa muuksi kuin selkeästi tytöksi tai pojaksi. Sukupuoltaan pohtivien, transnuorten ja muunsukupuolisten nuorten yhteydenottojen määrä on kasvanut niin Setan Transtukipisteellä kuin nuoria hoitavilla transpoleillakin. Tiedon lisääntyminen sukupuolen moninaisuudesta ja tieto vanhempien mahdollisesti myönteisestä suhtautumisesta auttaa lapsia ja nuoria varhaisemmassa vaiheessa kertomaan sukupuolta koskevista asioistaan läheisilleen.

Transnuorten oman äänen kuuluminen heitä koskevassa keskustella on tärkeää. Setan ja Trasekin translakikampanjassa mukana olevat transnuoret Santeri ja Tyler muistuttavat, että myös lainsäädännön tasolla on paljon parannettavaa. Myös nuorille kuuluu oikeus määritellä oma sukupuolensa ja saada tarvitsemiaan hoitoja.

”Suomen translaki on syrjivä, vanhanaikainen, se on perusteeton ja kamala. En halua sulkea itseltäni mahdollisuutta saada omia lapsia, mutta minun täytyy tehdä se, jotta voin korjata sukupuoleni laillisesti”, sanoo 16-vuotias transmaskuliiniksi itsensä määrittävä Tyler.

Tutustu:
Lhbtiq & ihmisoikeudet
Kuvassa on satoja ihmisiä Helsinki Pride marssilla 2017. Keskellä kuvaa on Setan nimi banderollissa. Kulkueessa on lapsia, nuoria ja aikuisia, ilmapalloja ja sateenkaarilippuja.

Euroopan parlamentti otti kantaa eheytyshoitoja vastaan

Euroopan parlamentti hyväksyi viime viikolla perusoikeuksia käsittelevän vuosiraportin, jossa tuomitaan ensimmäistä kertaa niin kutsutut lhbtiq-ihmisiin kohdistuvat eheytyshoidot eli ei-lääketieteelliset eheytysterapiat, joilla pyritään muuttamaan henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuolen kokemusta.

Parlamentin sisäisen lhbti-verkoston varapuheenjohtaja ja meppi Sirpa Pietiläinen totesi, että YK:n kidutuksen vastaisen komitea, naisiin kohdistuvan syrjinnän poistamista käsittelevä komitea ja ihmisoikeuskomitea ovat tuominneet hoidot eri maissa. Eheytyshoidot on kielletty Iso-Britanniassa, Maltalla ja joissain osissa Espanjaa. Setan tavoitteena on, että niin kutsuttu eheyttäminen kielletään vaihtoehto- ja uskomushoitoina.

Raportissa otettiin myös laajasti kantaa lhbtiq-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän, kiusaamisen ja väkivallan sekä transidentiteettehin kohdistuvan patologisoinnin poistamiseksi sekä intersukupuolisten kosmeettisen sukuelinkirurgian kieltämiseksi.

Euroopan  parlamentin HLBTI verkosto > European Parliament takes a stance against LGBTI conversion therapies for the first time

Ranneliike.net > Euroopan parlamentti antaa vahvan tuen hlbti-vähemmistöille
Järjestökuulumiset
Kuva on kokoelma, jossa on naispari, vanha valkopartainen homomies, iäkäs transvestiitti sekä pariskunta, jossa on cis-nainen ja transvestiitti-mies.

Laatuleimaa kehitetään sateenkaariseniorien palveluille

Setan seniorityssä toteutetaan kevään aikana projektia palveluiden laadun parantamiseksi. Aleksina Tikkisen vetämän projektin tavoitteena on kehittää Suomeen soveltuva sertifiointimalli ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia organisaatioita varten sekä lisätä yhteistyötä sateenkaaripalvelutalon perustamisesta kiinnostuneiden palveluntuottajien kanssa.

"Suomi vanhenee kaikissa sateenkaaren väreissä, mikä lisää myös tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten sateenkaariosaamiselle, jotta jokainen voi tulla kohdatuksi omana itsenään ilman syrjinnän pelkoa palveluita käyttäessään", Tikkinen kertoo. 

"Tähän tarpeeseen vastataan sateenkaarisertifikaatilla, jonka tarkoituksena on edistää sateenkaarisenioreiden yhdenvertaisuutta tarjoamalla ammattilaisille käytännön työkaluja moninaisuuden kohtaamisen tueksi sekä jakamalla tietoa muun muassa sateenkaarihistoriasta, termeistä ja normeista", hän jatkaa.
 

Oma palvelutalo?


Seta on aloittanut myös yhteistyön sateenkaaripalvelutalon perustamisesta kiinnostuneiden palvelutuottajien kanssa. Maaliskuun alussa toteutettiin tutustumismatka Tukholmassa sijaitsevaan Regnbågen -palvelutaloon, missä tutustuttiin talon toimintaan tarkemmin yhden talon perustajan ja asukkaan opastamina.

"Turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri saattaa mietityttää monia sateenkaarisenioreita, kun palvelutaloon muuttaminen tulee ajankohtaiseksi. Haluamme olla mukana tarjoamassa sateenkaariosaamistamme ja tehdä palveluntuottajien kanssa tiivistä yhteistyötä yhdenvertaisen vanhuuden edistämiseksi", Tikkinen toteaa.

> Tutustu Regnbågeniin: https://www.regnbagen.net/
Järjestökuulumiset
Kuvassa on puurakenne eri palveluiden ja palveluntarpeiden kohtaamisesta. Sama tieto käy ilmi palvelukuvauksista verkkosivuilta, jonne linkki uutisen lopussa.

Valtakunnalliset sateenkaaripalvelut yhdellä silmäyksellä 

Sateenkaari-ihmisille suunnattujen ja ammatillisesti järjestettyjen valtakunnallisten palveluiden määrä on kasvanut viime vuosina. 

Seta on luonut yhteistyössä Perhesuhdekeskuksen, Sinuiksi-palvelun, Transtukipisteen, Sateenkaariperheiden ja HeSetan kanssa valtakunnallisten sateenkaaripalveluiden mallin, joka kokoaa yhteen sateenkaari-ihmisille suunnatut, ammatillisesti tuotetut ja suomen kielellä saatavilla olevat palvelut. Sateenkaaripalveluiden malli auttaa sekä jäsenjärjestöjä että muita palvelutarjoajia, kuten kuntien sote-palveluita, ohjaamaan sateenkaari-ihmisiä ja heidän läheisiään oikeiden palveluiden pariin.

Ammatillisten ja valtakunnallisten tuki- ja neuvontapalveluiden mallin lisäksi kevään aikana tarkentuu ruotsinkielisten ja englanninkielisten palveluiden kuvaukset. Ensimmäiseksi luotu palvelukuvaus on asiakaslähtöinen, kun taas kevään aikana luodaan myös ammattilaisille suunnattu malli asiantuntija-, konsultaatio- ja koulutuspalveluista. 

> Valtakunnalliset tuki- ja neuvontapalvelut sateenkaari-ihmisille ja heidän läheisilleen
Järjestökuulumiset
Kuvassa on Terhi Väisänen.

Tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille

”Kun sateenkaari-ihminen kertoo läheisilleen kuuluvansa sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön, se voi herättää läheisissä monenlaisia tunteita. On luonnollista, että uudessa tilanteessa ihminen on hämmentynyt”, kertoo perhetyöntekijä, perhe- ja paripsykoterapeutti Terhi Väisänen Perhesuhdekeskuksesta.

Perhesuhdekeskus tarjoaa tietoa sateenkaari-ihmisten läheisille uuden Läheisinfon muodossa. Läheisinfo on luento, jossa saa tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta sekä siitä, mitä meissä tapahtuu, kun olemme hämmentyneitä. Läheisinfossa käsitellään myös keinoja, kuinka olla tukena sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön kuuluvalle läheiselle.

Perhesuhdekeskus järjestää Läheisinfoja eri puolilla Suomea vuoden 2018 aikana. Ensimmäinen Läheisinfo järjestetään Helsingissä maanantaina 9.4. klo 18-19.30 Sateenkaariperheet ry:n toimitiloissa, os. Hämeentie 29, 7. krs (summeri ulko-oven vieressä: Sateenkaariperheet). Tilaisuudessa ei käydä ryhmäkeskustelua.

Tilaisuuden yhteistyökumppaneita ovat Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä MLL:n Uudenmaan piiri.

Tilaisuuden tiedot löytyvät Perhesuhdekeskuksen verkkosivuilta.

Tiedustelut: sanna.nevala@perhesuhdekeskus.fi 

Lämpimästi tervetuloa!

Koulutukset, kurssit ja tapahtumat
Sateenkaarisenioriryhmä
12.3., Helsinki
Ryhmä on tarkoitettu seniori-ikäisille ja sitä lähestyville yli 55-vuotiaille. 
Järjestää: Setan seniorityö
> Katso kaikki senoriryhmäajat 

Ski Pride
13.-15.4. Ruka
Pride rinteessä! 
> Lue lisää järjestäjän sivuilta
> Majoitustarjous myös Ruka-tuvalta

Rakkaussuhdetuokio
21.4. klo 16-19, Turku
Tarkoitettu kaikille paris- ja moniskunnille, joissa yksi tai useampi kumppaneista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön.
Järjestää: Perhesuhdekeskus ja Turun seudun Seta
> Ilmoittautuminen ja lisätiedot
Setan kouluttajakoulutus
17.–18.3., Oulu
Kouluvierailutoiminnasta kiinnostuneille. Tiedustelut asap: marita.karvinen@seta.fi.
Lue lisää

Setan kouluttajakoulutus
7.-8.4., Turku
Kouluvierailutoiminnasta kiinnostuneille.
> Lue lisää

Rikasta minua -parisuhdekurssi
25.–27.5., Kiiminki (Pohjois-Pohjanmaa)
Suunnattu kaikille pareille, joissa yksi tai molemmat kumppaneista kuuluu sukupuoli- ja/tai seksuaalivähemmistöön.
Järjestää: Perhesuhdekeskus.
> Ilmoittautuminen ja lisätiedot
 
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2018 Seta ry,.