Copy
Katso tätä viesti selaimessasi
Setan ihmisoikeusuutiset kerää 6 kertaa vuodessa yhteen Setan vaikuttamistyön uutiset, kampanjakuulumisia ja tietoa kansainvälisestä ja kotimaisesta ihmisoikeuskehityksestä.
Ilmestymispäivä 17.10.2019

KOTIMAA

Seta jakaa ensimmäiset sateenkaarisertifikaatit

Translakiuudistusta valmistellaan STM:ssä

HUS aloittaa lahjasoluhoidot naispareille ja itsellisille naisille

Setan toimittajaopas tarjoaa tietoa intersukupuolisuudesta, kuvittamisesta ja suhteiden moninaisuudesta

Nuorten aktiiviviikonloppu tulee taas 15.–17.11.

Opas nuorille sateenkaarimuslimeille julkaistiin

Tulevaan vanhemmuuslakiin tarvitaan nämä 3 muutosta

ULKOMAAT

Seta ja IGLYO: Sateenkaarinuorten pahoinvointiin puututtava tehokkaasti

Korkean tason EU-seminaari visioi sateenkaarioikeuksien edistämistä

Euroopan neuvoston komissiolta suositukset Suomelle väkivaltaan puuttumiseksi

BLOGIT, HAASTATTELUT, LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

1.10. Setan vastine mielipidekirjoitukseen: Sukupuolen moninaisuus on tieteellinen fakta

24.9. Blogivieras Linnea West: Sateenkaaripoliisitoimintaa kehitetään Suomessa

5.9. Pääsihteeri Tarjamo: Ihmisen seksuaalistakaan käyttäytymistä ei voida selittää vain geeneillä – elämänhistoria ja ympäristötekijät vaikuttavat

21.8. Blogivieras Anna Moring: Syntyvyys, ilmastopolitiikka ja sateenkaariväestö
 

Seuraa Setaa verkossa

Facebook
Twitter
Instagram

kortfattat innehåll

 
 • Seta delar ut första regnbågsertifikater
 • Translagen förbereds i SHM
 • HUS påbörjar fertilitetsbehandling med donerade könsceller för kvinnopar och ensamstående kvinnor
 • Setas journalistguide erbjuder information över interkönhet, illustrationer och mångfald av förhållanden
 • Aktivhelg för unga hålls igen 15.-17.11.
 • En guide för unga regnbågsmuslimer publicerades (på svenska också!)
 • Den kommande föräldrarskapslagen måste innehålla dessa 2 förändringar
 • Seta och IGLYO: man måste ingripa effektivt i illamåendet av regnbågsunga
 • En hög-nivå EU-seminar föreställde främjande av regnbågsrättigheter
 • Europeiska rådets kommission gav Finland rekommendationer för ingrip i våld

Vielä ehdit Setan koulutusiltapäiviin – nyt myös etäosallistuminen mahdollista!

Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitteleviin teemoihin. Koulutusiltapäivät järjestetään keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä tai etäyhteyden kautta. Yhden koulutuksen hinta on 30 euroa ja etäosallistuminen 25 euroa.

30.10. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus, kouluttajana Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen palveluohjaaja, sosionomi Miska Salakka

27.11. Sukupuolen moninaisuus lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa, kouluttajina Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen johtava sosiaalityöntekijä Maarit Huuska ja sosiaalipsykologi Kuura Autere

Kotimaa / translaki / transnuoret

Seta jakaa ensimmäiset sateenkaarisertifikaatit

Seta on myöntänyt ensimmäiset Suomessa kehitetyt sateenkaarisertifikaatit. Kinaporin ja Kampin palvelukeskukset Helsingissä ovat vuosina 2018-2019 osallistuneet Setan seniorityön kautta pilotoituun sateenkaarisertifiointi-koulutukseen ja tehneet monipuoliset sekä konkreettiset toimintasuunnitelmat sekä asiakkaiden että henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

Sateenkaarisertifiointi edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten eli sateenkaarisenioreiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Sertifikaatin luomista ovat inspiroineet The Pink Passkey Hollannista ja Hbtq-sertifikaatti Ruotsista.

“Sateenkaarisertifiointi on tapa toimeenpanna yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja vanhuspalveluissa. Moninaisuuden huomioimisessa on yhdenvertaisuuden edistämisen lisäksi kysymys laadukkaasta palvelusta”, sanoo Setan seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki.

Sertifiointipilotti sisälsi koulutusjakson, jossa käytiin läpi perusasioita sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, sateenkaarihistoriasta sekä palveluntarjoajia ja työnantajia velvoittavasta lainsäädännöstä. Koulutus antoi myös valmiudet tunnistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkymättömyyttä aiheuttavia ja syrjiviä normeja.

”Koulutusjaksolla keskeistä oli näkökulmien ja työkalujen tarjoaminen sateenkaariseniorien sensitiiviseen kohtaamiseen ja moninaisuuden näkyväksi tekemiseen. Sateenkaariseniorit kokemuskouluttajina toivat inhimillistä näkökulmaa koulutuksiin omien elämäntarinoidensa muodossa”, Niinimäki kuvailee.

Setan tekemien selvitysten mukaan moni ikääntyvä sateenkaari-ihminen pohtii, joutuuko takaisin kaappiin vanhuspalveluissa ja miten heidät otetaan vastaan. Sertifioidun organisaation tunnistaa sateenkaaritarrasta, joka viestii sateenkaarisenioreille paikan turvallisuudesta. Sertifiointi näkyy myös organisaation viestinnässä, julkisissa tiloissa, henkilöstörekrytoinneissa, moninaisuuden huomioimisena lomakkeissa ja markkinointimateriaaleissa sekä arjen kulttuurissa, kuten omien pride-tapahtumien muodossa.

”Sateenkaarisertifioitu organisaatio sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan. Myös työyhteisön hyvinvointi paranee, kun ihmisten moninaisuudesta puhutaan avoimemmin ja syrjintään puututaan aktiivisesti.”

Sertifikaatti päivitetään parin vuoden välein ja tuloksia seurataan aktiivisesti palvelukeskusten kanssa yhteistyössä.

Lisätietoa:

Touko Niinimäki
seniorityön koordinaattori
p. 050 354 0656
touko.niinimaki@seta.fi

Kuva: Kampin ja Kinaporin palvelukeskukset ovat osallistuneet sateenkaarisertifiointi-pilottiin sekä henkilöstön että vapaaehtoisten voimin.
Kotimaa / translaki / transnuoret

Translakiuudistusta valmistellaan STM:ssä

Sukupuolen oikeudellista vahvistamista koskevan lain eli translain uudistamisen valmistelu on aloitettu. Seta vaatii, että alaikäisten oikeudet huomioidaan.

Edellisen hallituskauden lopulla sosiaali- ja terveysministeriössä nimitettiin virkamiestyöryhmä, joka alkoi selvittää translain uudistamisprosessia. Työskentely on jatkunut uudella hallituskaudella ministeri Krista Kiurun (sd.) alaisuudessa. Työryhmä on kuullut muun muassa Setaa ja sen Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskusta, Trasekia sekä Translasten ja -nuorten perheet ry:tä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu translain uudistaminen, jossa sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen perustuu omaan ilmoitukseen ja merkinnän muuttamiseen tulee harkinta-aika. Nykyinen laki vaatii sukupuoltaan korjaavalta täysi-ikäisyyttä, todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä sekä lääketieteellistä prosessia. Lakiuudistuksessa on siis  määränä erottaa sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen ja lääketieteellinen prosessi toisistaan.

Hallitusohjelmassa on myös maininta, että tämä tulee mahdolliseksi vain täysi-ikäisille. Kirjaus oli ihmisoikeusjärjestöille valtaisa pettymys, mutta myös Setassa uskotaan, että tieto alaikäisten itsemääräämisen hyvinvointivaikutuksista sekä tämän suhteesta lasten oikeuksien toteutumiseen kääntää vielä suunnan.

Translapset ovat yksi haavoittuvimmista lapsiryhmistä, johon kohdistuu Suomessa erittäin paljon ennakkoluuloja ja kyseenalaistamista. Translain valmistelussa ei voida ohittaa alaikäisten transihmisten tilannetta. Lainvalmistelussa tulee arvioida, miten sukupuolen juridinen vahvistaminen vaikuttaa alaikäisiin, ja huomioida lapsen etu.

"Translain uudistus jää täysin puolitiehen, jos sukupuolen juridista vahvistamista ei mahdollisteta alaikäisille. Valmistelussa on erittäin tärkeää kuulla niitä, joita uudistus koskee. Hoitojärjestelmän kehittäminen, olipa sukupuoliristiriidasta kärsivä lapsi tai aikuinen, on toinen kokonaisuus, josta ei ole nyt tässä kyse", korostaa Setan puheenjohtaja Sakris Kupila.

Itsemääräämisoikeus sukupuoleen on todettu olevan myös lapsen oikeuksien ja edun mukaista. Henkilötietojen sukupuolimerkinnän muuttaminen ei aiheuttaisi mitään peruuttamatonta alaikäisen elämässä, mutta se antaisi lapselle rauhaa kasvaa juuri sellaisena kuin hän on.

Lue myös: 

Lisätietoa: 
Sakris Kupila, puheenjohtaja
puheenjohtaja@seta.fi / sakris.kupila@seta.fi
p. +358 50 329 9891
Twitter @sakriskupila

Kuva: Transnuoret Santeri ja Tyler vaativat nuorten oikeuksien toteutumista. Katso kampanjavideo täältä.

Kotimaa / hedelmöityshoidot / sateenkaariperheet

HUS aloitaa lahjasoluhoidot naispareille ja itsellisille naisille

Naisparien ja itsellisten naisten perheellistymismahdollisuudet paranevat. HUS etsii spermanluovuttajia lahjasoluhoitoihin.

Sateenkaariperheet ry:n mukaan HUS suunnittelee avaavansa hoitojonon lahjasoluhoitoihin marraskuun 2019 alusta. Tällöin ryhdytään vastaanottamaan lähetteitä ja asettamaan potilaita hoitojonoon. Hoitoja saadakseen kaikki tarvitsevat lähetteen perusterveydenhuollosta, jossa saatetaan tehdä jo joitakin perustutkimuksia. Jos esimerkiksi terveyskeskuslääkäri ei tiedä, että HUS on aloittanut lahjasoluhoidot, voi lääkäriä pyytää olemaan yhteydessä HUSin lisääntymislääketieteen yksikköön.

Sateenkaariperheiden keräämien tietojen mukaan myös muiden neljän lapsettomuushoitoja tarjoavan sairaanhoitopiirin on tarkoitus aloittaa hoidot jollain aikataulululla. Lue tilannekatsaus Sateenkaaripereiden verkkosivuilta.
 

HUS etsii spermanluovuttajia

HUS etsii spermanluovuttajia, jotta naisparien ja itsellisten naisten lapsettomuushoitojen aloittamiseksi. Myös useat trans-, muun- ja intersukupuoliset tarvitsevat lahjasoluhoitoja.

Sateenkaariperheet on tehnyt työtä jo toistakymmentä vuotta, jotta julkiset klinikat avaisivat ovensa sateenkaariperheille.

"Nyt tarvitsemme vielä sinun panoksesi! Tässä on mahdollisuutesi antaa valtavan merkittävä lahja sitä tarvitsevalle. Kunhan HUS avaa marraskuun alussa lahjasolupankin nettisivut, tulemme haastamaan yhteistyökumppaneitamme mukaan luovuttajien rekrytoimiseen", kertoo Sateenkaariperheiden toiminnanjohtaja Juha Jämsä.

Jämsä muistuttaa, että järjestö tekee yhtä aikaa aktiivista työtä miesten ja miesparien perheellistymismahdollisuuksien eteen.

"Uusi hallitus on säätämässä lakia sijaissynnytyksestä, kehitämme mahdollisuuksia sijais- ja adoptiovanhemmuuteen ja tuemme apilaperheiden perustamista ja vanhemmuuskumppanien löytymistä."

Näin lahjoitat HUS sukusolupankkiin:
Luovuttajaksi sopii perusterve, tupakoimaton 20–45-vuotias, jonka suvussa ei ole vakavia perinnöllisiä sairauksia. Ota yhteyttä: sukusolupankki@hus.fi, puh. 09 471 72606.

Kotimaa / journalismi / media

Setan toimittajaopas tarjoaa tietoa intersukupuolisudesta, kuvittamisesta ja suhteiden moninaisuudesta

Seta julkaisi neljännen version medialle suunnatusta oppaastaan. Opas on toiminut suunnannäyttäjänä sateenkaariaiheista kirjoittaville vuodesta 2012.

Sateenkaari journalismissa -opas tarjoaa entistä tuhdimpaa tietoa journalisteille sateenkaarisensitiiviseen uutisointiin ja juttujen kuvittamiseen. Setan agendalle on sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ja sateenkaariperheiden oikeuksien lisäksi tullut myös viime vuosina suhteiden moninaisuus. Myös intersukupuolisuudesta tarvitaan enemmän asiallista tietoa.

"Setan ja median yhteistyön ansiota on, että trans- ja muunsukupuolisuudesta on yhä enemmän tarjolla asiallista tietoa ja ihmisoikeuskysymykset pysyvät poliittisena aiheena. Inhimilliset tarinat vahvistavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen hyvinvointia ja tarjoavat tärkeitä esikuvia, sanoo Setan viestinnän asiantuntija Eliisa Alatalo.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta kirjoitetaan Suomessa jo paljon enemmän kuin ensimmäisen toimittajaoppaan ilmestymisen aikaan vuonna 2012. Termejä ja käsitteitä on paljon, minkä on Setassa huomattu aiheuttavan varovaisuutta ja jopa ahdistusta kirjoittaa teemasta.

"Seta ei ole mikään kielipoliisi, mutta tehtävämme ihmisoikeusjärjestönä on vähentää kaikenlaista syrjintää, ennakkoluuloja ja vihapuhetta. Siksi annamme tarkkojakin suosituksia, lähetämme palautetta ja sparraamme myös mediaa. Journalismissa on vapaus tehdä myös huonoja valintoja, mutta toivomme, että opas antaisi eväät tehdä kuitenkin niitä parempia ja moninaisuutta kunnioittavia."

Opas on saatavilla Setan verkkosivuilta ja sen voi tulostaa A5-vihkoksi. 

"Erityisen iso kiitos oppaan kommentoijille Setan Marita Karviselle ja Teija Ryhdälle, Sateenkaariperheiden Juha Jämsälle, monisuhteisuusyhdistyksen Markus Ojalle ja toimittajakollegoille Niko Peltokankaalle ja Erika-Evely Ee Eisenille."

Setan medialle sivut ja opas täällä.

Kotimaa / nuoret / nuorisotoimikunta

Nuorten aktiiviviikonloppu tulee taas 15.–17.11.

Setan nuorten aktiiviviikonloppu kutsuu marraskuussa Helsinkiin! Tänä vuonna aktiiviviikonloppu järjestetään 15. –17.11. Setan toimistolla Pasilassa.

Aktiiviviikonloppu kokoaa nuoria ympäri Suomen tutustumaan toisiinsa ja toimimaan ihmisoikeuksien puolesta. Tapahtuma on avoin kaikille Setan toiminnasta ja sateenkaarevista teemoista kiinnostuneille nuorille. Aktiiviviikonlopun ohjelmasta vastaa Setan nuorisotoimikunta – luvassa on erilaisia työpajoja ja muuta ohjelmaa liittyen muun muassa poliittiseen vaikuttamiseen, oikeuksiin ja normitietoisuuteen. Mukana myös vieraileva puhuja.

Ilmoittautumiset lomakkeen kautta 30.10.2019 klo 12 mennessä. Seta korvaa osallistujille matkat ja tarjoaa majoituksen ja ruokailut tapahtuman aikana. Muistathan kertoa ilmoittautumislomakkeessa mahdollisista erityisruokavalioista ja muista erityistarpeista. Setan toimisto on esteetön tila, ja majoituspaikassa on saatavilla myös esteettömiä huoneita. Annamme tarvittaessa mielellämme lisätietoja esteettömyyteen ja saavutettavuuteen liittyen. Jos olet alle 18-vuotias, sinun tarvitsee lähettää huoltajan kirjallinen suostumus (esimerkiksi sähköposti huoltajasi osoitteesta) leirille osallistuaksesi.

Täytä ilmoittautumislomake tästä.

Ilmoittautuneille lähetetään vahvistus mukaan pääsystä sekä tarkempia ohjeita ja viikonlopun ohjelma ilmoittautumisajan päätyttyä.

Lisätiedot alueellisen nuorisotyön koordinaattorilta:

Teija Ryhtä
teija.ryhta@seta.fi
puhelin/WA 050 505 5234

Kotimaa / moninaisuus / islam

Opas nuorille sateenkaarimuslimeille julkaistiin

Muslim Youth Leadership Council on laatinut oppaan musliminuorille, jotka pohtivat sateenkaariasioita.

Setan jäsenjärjestö Malkus ry:n Taakasta voimavaraksi -hanke muokkasi oppaan Suomen oloihin ja julkaisi sen myös englanniksi, arabiaksi ja ruotsiksi.

Oppaat löytyvät täältä: voimavaraksi.fi/kyselyt/

Kotimaa / sateenkaariperheet / hallitusohjelma

Tulevaan vanhemmuuslakiin tarvitaan nämä kaksi muutosta

Hallitus suunnittelee yhdistävänsä yhdistää isyyslain ja äitiyslain uudeksi vanhemmuuslaiksi. 

Vanhemmuuslain on mahdollistettava lapsen aseman turvaaminen myös silloin, kun lapsella on useampia kuin kaksi vanhempaa ja/tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia vanhempia, vaatii Sateenkaariperheet ry. Jotta perheiden yhdenveraisuus toteutuu, on juridinen vanhemmuus voitava vahvistaa useammalle kuin kahdelle ja vanhemmuus on kirjattava väestötietojärjestelmään vanhemmuutena.

Äitiyslaki turvasi naisparien ydinperheiden lapset. Vanehmmuuslaissa tulee turvata kaikki muut sateenkaariperheiden lapset.

"Vanhemmuuslain tulisi mahdollistaa lapsen kaikkien vanhempien vanhemmuuden vahvistamisen myös tilanteissa, joissa lapsella on syntymästä asti useampia kuin kaksi tosiasiallista vanhempaa.
Sateenkaariperheissä on usein tällainen tilanne silloin, kun esimerkiksi naispari ja miespari ovat yhdessä päättäneet jakaa lapsen vanhemmuutta", tiedotteessa kerrotaan.

Sateenkaariperheiden keskuudessa puhutaan apilaperheistä. Laajemmin ilmiöstä käytetään myös nimitystä kumppanuusvanhemmuus, joka on käännös englanninkielisestä termistä co-parenting.

Lue koko tiedote täältä.

Ulkomaat / kotimaa / sateenkaarinuoret / translaki / IGLYO

Seta ja IGLYO: Sateenkaarinuorten pahoinvointiin puututtava tehokkaasti

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeusjärjestö Seta ja eurooppalainen nuoriso- ja opiskelijajärjestö IGLYO vaativat lokakuun alussa järjestetyn vuosikokouksen yhteydessä Suomen hallitusta puuttumaan sateenkaarinuorten pahoinvointiin.

“Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistönuorten oikeuksien toteutumisessa on merkittäviä eroja eri puolilla Eurooppaa, myös Suomessa. Tiedämme, että sateenkaarinuoret kaikkialla Euroopassa kohtaavat väkivaltaa ja syrjintää kouluissa eikä siihen puututa. Heillä ei välttämättä ole pääsyä tietoon sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta. Erityisen haavoittuvia sateenkaarinuoret ovat, koska he usein kokevat turvattomuutta omissa perheissään“, sanoo IGLYOn varapuheenjohtaja Anna Robinson.

IGLYO on toteuttanut euroopan laajuisen kyselytutkimuksen sateenkaari-inklusiivisesta opetuksesta. Siihen osallistui 15 000 13-25-vuotiasta sateenkaarinuorta. Vaikka tulokset julkaistaan vasta 2020, alustavasti voidaan todeta, että vain 15 % ei ole koskaan kokenut kiusaamista tai häirintää tosiasiallisen tai oletetun seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai kehon sukupuolitettujen piirteiden perusteella. Tämä on linjassa muiden eurooppalaisten tutkimusten kanssa, jotka osoittavat sateenkaarinuorten kokevan tämän tyyppistä väkivaltaa kouluissa.

Tuoreen Kouluterveyskyselyn (2019) vielä julkaisemattomat tulokset osoittavat erilaisten väkivallan muotojen olevan haavoittuvassa asemassa olevilla lapsilla ja nuorilla muita yleisempiä. Tulosten mukaan nuoret, joilla oli fyysinen toimintarajoite, jotka olivat ulkomaalaistaustaisia, jotka kuuluivat sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöihin tai jotka olivat sijoitettuna kodin ulkopuolelle kokivat merkittävästi muita lapsia ja nuoria useammin koulukiusaamista, seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua, seksuaaliväkivaltaa sekä vanhempien henkistä tai fyysistä väkivaltaa lähes kaikilla tarkastelluilla luokka-asteilla (Ikonen & Helakorpi 2019).

Transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsille. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa, psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet. Syrjintää ja väkivaltaa koetaan sekä kotona että koulussa.

Suomi on EU-puheenjohtajakauden aikana ollut halukas johtamaan sateenkaarioikeuksien edistämistä Euroopassa. Tämän johtajuuden tulisi parhaassa tarkoittaa, että Suomeen luodaan Euroopan paras translainsäädäntö, jossa sukupuolen oikeudellinen vahvistaminen perustuu itsemääräämisoikeuteen kaikenikäisten kohdalla eikä edellytä lääketieteellistä tai byrokraattista prosessia.

”Translain kokonaisuudistukseen on otettava mukaan myös alaikäiset. Mitä vapaammin nuori voi ilmaista sukupuoltaan sitä paremmin hän voi. Tähän kuuluu lapsen valitseman nimen käyttäminen ja oikeat henkilöpaperit. Itsemääräämisoikeus sukupuoleen kuuluu myös lapsille ja nuorille”, sanoo Setan nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Seve Hujanen.

Lapsen oikeuksien keskeisiä periaatteita on muun muassa oikeus syrjimättömyyteen ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapsiryhmät, kuten sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset, ovat myös oikeutettuja erityiseen suojeluun.

”Sateenkaarinuorten oikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen edellyttää aina kohdennettuja toimenpiteitä puhuimme sitten kouluista, sosiaali- ja terveyspalveluista, väkivallan ehkäisytoimista ja nuorisopolitiikasta. Näitä toimenpiteitä tulee myös valvoa ja arvioida tehokkaasti”, sanoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Muutama viikko sitten Suomi laittoi sateenkaarioikeudet EU-puheenjohtajakautensa ytimeen järjestämällä korkean tason seminaarin Brysselissä. Tilaisuudessa tuli ilmi, että asenteet sukupuolivähemmistöjä kohtaan ovat paljon huonommat kuin seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

“Vain muutamissa maissa Euroopassa on varmistettu alaikäisten oikeudet sukupuolen oikeudellisessa vahvistamisessa. Suomi voi osoittaa johtajuutta Euroopan tasolla huomioimalla transnuorten oikeudet omassa lainsäädännössään. Johtajuus edellyttää konkreettisia askelia”, Tarjamo painottaa.

Lisätietoa:

Kouluterveyskyselyn tarkempia tuloksia sateenkaarinuorten osalta julkaistaan marraskuussa toimenpideohjelmassa Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn kansallinen toimenpidesuunnitelma vuosille 2020-2025.

Lue ja katso myös:

Sateenkaarinuoret ahtaalla monessa maassa – "Brexit-äänestyksen jälkeen viharikosten määrä kasvoi heti"

Ulkomaat / kotimaa / EU-puheenjohtajuus / ihmisoikeudet

Korkean tason EU-seminaari visioi sateenkaarioikeuksien edistämistä

Seta ja joukko muita sateenkaarioikeuksien parissa työskenteleviä yhteisöjä osallistui Brysselissä korkean tason seminaariin visioimaan EU-tason ihmisoikeustyötä.

EU:n puheenjohtajamaa Suomi ja  Euroopan komissio järjestivät syyskuussa korkean tason konferenssin sateenkaarioikeuksista EU:ssa. Advancing LGBTI equality in the EU: from 2020 and Beyond -konferenssin tavoitteena oli linjata mihin suuntaan sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta EU:ssa viedään tulevaisuudessa.

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö ILGA-Europe painotti tiedotteesaan, että ihmisoikeustilanteen parantamiseksi tarvitaan yksittäisten toimenpiteiden sijaan kattava LHBTI-toimintaohjelma seuraavaksi viideksi vuodeksi. Järjestö muistuttaa, että parhaillaan ihmisoikeuksia kyseenalaistetaan ja eri puolilla Eurooppaa tehdään aktiivista kampanjointia sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia vastaa ja niiden poistamiseksi.

”Tämä kehitys murentaa eurooppalaista demokratiaa ja perusarvoja, kuten yhdenvertaisuutta, vapautta ja ihmisarvoa. Nyt tarvitaan sekä voimakasta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolelle asettumista että toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet varmistetaan kaikkien jäsenmaiden kansalaisille”, sanoo ihmisoikeusjärjestö Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Vaikka Suomi on sateenkaarioikeuksissa Euroopassa viiden parhaimman joukossa, myös meillä erityisesti transihmisten sukupuoli-identiteettien mitätöinti, transfobinen vihapuhe ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksien vastainen retoriikka ja kampanjointi ovat lisääntyneet.

”Sateenkaarioikeuksien vastainen liikehdintä Euroopassa ei ole satunnaista vaan koordinoitua ja se on kiinteä osa laajempaa tasa-arvon vastaista toimintaa. Vihapuheen lisääntyminen kaventaa sateenkaari-ihmisten elintilaa ja lisää myös viharikoksia. Tämä suunta on katkaistava. On tärkeä, että Suomi puheenjohtajuuskaudellaan nostaa sateenkaari-ihmisten oikeudet vahvasti esille ja tekee aktiivisesti töitä EU:n LHBTI-toimintaohjelman edistämiseksi”, Tarjamo sanoo.

EU:n LHBTI-toimintaohjelmassa tulisi huomioida muun muassa sateenkaariperheiden vapaan liikkuvuuden turvaaminen. Vapaan liikkuvuuden edellytyksenä voidaan katsoa olevan se, että EU-kansalaisen perhesuhteet tunnustetaan riippumatta siitä, missä maassa kansalainen oleskelee. EU-tuomioistuin on vahvistanut 2018 (Coman ym. v Romania), että vapaa liikkuvuus kattaa myös samaa sukupuolta olevat puolisot. Tuomio ei ole kuitenkaan vielä muuttunut todellisuudeksi.

Setan mukaan toinen merkittävä ongelma on, ettei sateenkaari-ihmisten syrjintäsuoja ulotu kaikille elämänalueille. Syrjintäsuoja on taattu vain työelämän osalta eikä sekään kata kaikkia olennaisia syrjintäperusteita.

”EU:ssa on yritetty yli 10 vuotta saada aikaan muut elämänalueet kattavaa syrjinnän suojaa, joka huomioisi laajasti kaikki sateenkaari-ihmisten syrjintäperusteet. On hälyttävää, ettei tätä saada aikaiseksi, vaikka EU:n perusoikeuskirja takaa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden. Suomen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolainsäädäntö on yksi hyvä esimerkki sateenkaari-ihmiset huomioivasta lainsäädännöstä”, toteaa Kerttu Tarjamo.

Koko kannanotto luettavissa täällä.

Kuvassa edustajia mm. Setasta, Sateenkaariperheistä, Helsinki Pride -yhteisö ry:stä ja Trasekista sekä Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja Oikeusministeriön väkeä.

Ulkomaat /  Euroopan Komissio / ihmisoikeudet

Euroopan neuvoston komissiolta suositukset Suomelle väkivaltaan puuttumiseksi

Euroopan neuvoston alainen Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio ECRI arvioi uusimmassa Suomea koskevassa raportissaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien ihmisten yhdenvertaisuutta usealta eri kantilta. Suuri osa ECRIn 20:sta Suomelle antamasta suosituksesta parantaisikin sateenkaari-ihmisten yhdenvertaisuutta.

“Raportin mukaan Suomen toimet rasistista ja homo- ja transfobista vihapuhetta sekä väkivaltaa vastaan ovat riittämättömiä. Suomen tulisi suosituksen mukaan parantaa tiedonkeruuta vihapuheesta, jotta ilmiöstä saataisiin tarkempi kokonaiskuva. Meidän pitäisi saada tarkempaa tietoa vihapuheen motiivista, kohderyhmästä ja tapausten etenemisestä syytteeseen”, kertoo Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

ECRI korostaa myös, että julkisuuden henkilöiden ja poliitikkojen tulisi reagoida nopeasti ja tuomita vihapuhe.

“Tarvitsemme mielipidevaikuttajilta, myös näissä raportoiduissa instituutioissa työskenteleviltä, selkeitä kannanottoja ihmisoikeuksien puolesta. Vihapuheen osalta pitää pystyä myös viestimään arvoista, joita vihapuhe uhkaa. “

ECRI puuttuu raportissaan homo- ja transfobisten viharikosten aliraportointiin sekä poliisin ja oikeuslaitoksen puutteelliseen osaamiseen tunnistaa viharikoksia. Seta on nostanut pitkäjänteisesti esille aliraportoinnin syitä, joihin voitaisiin puuttua lisäämällä poliisivoimissa tietoa ja osaamista sateenkaari-ihmisistä sekä erityistoimenpiteillä, kuten vähemmistöyhteyspoliiseja nimeämällä.

“Suositus on, että viranomaisten tulisi vahvistaa poliisin ja haavoittuvassa olevien ryhmien, kuten seksuaali- sukupuolivähemmistöjen, välistä yhteistyötä. Poliisissa tulisi olla nimetyt vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on ylläpitää yhteistyötä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin päin. Tästä on jo hyviä esimerkkejä muista maista”, Tarjamo sanoo.

ECRI suosittelee lisäksi, että koulutusta viharikoksista mukaan lukien homo- ja transfobisista viharikoksista tulisi poliisissa ja oikeuslaitoksessa vahvistaa.

Kaikki sateenkaari-ihmisiä koskevat suositukset:

 • ECRI kiirehtii Suomea myös pikaisesti uudistamaan translain poistamalla lisääntymiskyvyttömyyden vaatimuksen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti.
 • ECRI kiinnittää huomiota myös sukupuolenkorjaushoitojen pitkiin jonoihin ja suosittelee Suomelle kolmannen hoitoyksikön perustamista.
 • ECRI suosittelee myös yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistävien ja syrjintään puuttuvien toimielinten vahvistamista. ECRI huomauttaa, että tasa-arvovaltuutetun toimistolle pitäisi turvata riittävät henkilöstöresurssit, jotta se pystyisi puuttumaan paremmin sukupuolivähemmistöjen syrjintään.
 • ECRI nostaa esille sateenkaari-ihmisiin kohdistuvan syrjinnän työelämässä ja huomauttaa puutteisiin työelämäsyrjinnän valvonnan osalta. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla tulisi olla mahdollisuus tutkia yksittäisiä työelämän syrjintäänliittyviä tapauksia. ECRI pitää kiireellisenä muutoksena, että myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulisi antaa valtuudet käsitellä työelämässä mihin tahansa perusteeseen eikä pelkästään sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä syrjintävalituksia ja että lautakunnalle annettaisiin valtuudet määrätä syrjinnän uhreille maksettavista korvauksista, ja että lautakunnan resursseja lisättäisiin tuntuvasti, jotta se voisi täysipainoisesti täyttää tehtävänsä.
 • ECRI kiinnittää huomiota sateenkaarikoululaisten kokemaan väkivaltaan sekä heidän heikompaan terveydentilaansa ja patistaa viranomaisia lisäämään tukea sateenkaarikoululaisille. ECRI rohkaisee ponnekkaasti viranomaisia käyttämäänperusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden suomia mahdollisuuksia edistää kouluissa suvaitsevaisuutta ja tietoisuutta seksuaalivähemmistöistä. ECRI huomauttaa, että tämän tulisi myös sisältää opettajien riittävän kouluttamisen käsittelemään seksuaalistasuuntautumista ja sukupuoli-identiteettiä koskevia asioita.

Raportti suomeksi: https://rm.coe.int/fifth-report-on-finland-finnish-translation-/1680972fa8

Tarjoa sisältöä ihmisoikeusuutiskirjeeseen

Haluatko antaa palautetta tai tarjota sisältöä Setan ihmisoikeusuutiset -uutiskirjeeseen?

Ole yhteydessä tiedottaja Eliisa Alataloon os. tiedottaja@seta.fi.
Creative Commons Nimeä-tarttuva-epäkaupallinen 2019 Seta ry,.