Copy
Setan järjestöuutiskirje kokoaa yhteen järjestökuulumiset, tapahtumia ja koulutuksia, tutkimuksia sateenkaari-ihmisille sekä kulttuurinostoja.
Ilmestymispäivä 7.8.2019
Järjestöuutiset Setan tapahtumat ja koulutukset Muita tapahtumia Kyselyitä ja tutkimuskutsuja (suora linkki kyselyyn)
Järjestö

Mesi Kissaniitty Vuoden sateenkaarinuori

Setan nuorisotoimikunta jakoi nyt viidettä kertaa Vuoden sateenkaarinuori -tunnustuksen. Vuonna 2019 tunnustuksen sai helsinkiläinen Mesi Kissaniitty.

Vuoden sateenkaarinuori -tunnustus myönnetään ansioituneelle sateenkaarinuorelle kiitoksena jo tehdystä työstä sateenkaarinuorten parissa: sateenkaarinuorten oikeuksien aktiivisesta ajamisesta, sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edistämisestä, esimerkillisestä toiminnasta oman yhteisönsä sisällä ja ulkopuolella tai sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen positiivisesta esiin tuomisesta yhteiskunnassa.

Ennen tunnustuksen saajan valintaa nuorisotoimikunta pyysi ehdotuksia tunnustuksen saajaksi sosiaalisessa mediassa. Ehdotuksia tuli yli viisikymmentä, joiden joukosta yksi ehdokas nousi esille erityisesti hienosta työstään transnuorten oikeuksien puolesta. Nuorisotoimikunnan päätös tunnustuksen myöntämisestä Mesi Kissaniitylle oli iloisen yksimielinen.

14-vuotias Mesi on puhunut eri medioissa avoimesti omista kokemuksistaan transnuorena sekä tehnyt aktivismia translain kokonaisuudistuksen eteen vaatien myös alaikäisten translasten ja -nuorten oikeuksien takaamista. Mesiä tunnustuksen saajaksi ehdottaneiden perusteluissa nousi toistuvasti esiin Mesin rohkeus olla oma itsensä. Mesi on monelle tärkeä roolimalli, ja hän on toiminnallaan antanut toivoa monelle identiteettinsä kanssa kipuilevalle nuorelle, sekä antamissaan mediahaastatteluissa lisännyt valtakunnallisesti tietoa ja näkyvyyttä translasten ja -nuorten olemassaolosta ja tarpeista.

Mesi on rohkea ja määrätietoinen muutoksenhakija, joka jaksaa uskomattomalla energialla ajaa LHBTIQA-ihmisten oikeuksia. Mesi ei ole jäänyt vain ajatustasolle tahtoessaan muutosta, vaan on ollut aktiivisesti monessa mukana niin mielenosoituksista podcastin tekemiseen kuin omista somepostauksista valtakunnallisten medioiden haastatteluihin.

Tunnustus ojennettiin nuorisotoimikunnan varapuheenjohtaja Valo Inkisen toimesta Mesille Lohja Pride -piknikillä 3.8.2019.

Järjestö

Syksyn järjestölliset tapahtumat: työntekijäpäivä ja edustajakokous 

Seta järjestää jälleen Setan ja jäsenjärjestöjen työntekijäpäivän Helsingissä 2.9. Kutsut päivään on lähetetty Setan tiedossa oleviin työnantajana toimiviin jäsenjärjestöihin ja ilmoittautuminen päättyy 15.8. Päivän tarkoituksena on sateenkaariammattilaisten verkostoituminen sekä kuulumisten ja tiedon ja osaamisen jakaminen. Lisätiedot pääsihteeri Kerttu Tarjamolta paasihteeri@seta.fi.
 
Edustajakokous järjestetään jälleen marraskuussa 23.–24.11.2019 Joensuussa.

Sääntöjen mukaan edustajakokoukselle tehtävät jäsenaloitteet on jätettävä 31.8. mennessä. Setan sääntöjen mukaan aloiteoikeus on jäsenyhdistyksillä ja niiden jäsenillä. Aloitteet on toimitettava viimeistään elokuun loppuun mennessä yhdistyksen hallitukselle, jonka on annettava niistä lausuntonsa kolmekymmentä (30) päivää ennen edustajakokousta.) Aloitteet voi toimittaa osoitteeseen paasihteeri@seta.fi.
Järjestö

Setan toimisto palasi 12-henkiseksi

Setan toimistolla on tapahtunut muutoksia elokuussa. Toimistoavustajana siviilipalveluksen suorittanut Alexander Costa siirtyy opintojen pariin ja viestintäassistentti Anni Juuselan Paikka auki -tuella toteutunut vuoden määräaikaisuus päättyi. Setan toimisto kiittää lämpimästi molempia arvokkaasta panoksesta sateenkaarevan toiminnon ja ihmisoikeuksien eteen. 

Setan toimistolla työskentelee elokuussa 12 henkeä: pääsihteeri, talous- ja hallintopäällikkö, tiedottaja, koulutussuunnittelija, nuorisotyön, alueellisen nuorisotyön ja seniorityön koordinaattorit sekä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen tiimissä johtava sosiaalityöntekijä, palveluohjaaja, yhteisöpedagogi, sosiaalipsykologi ja hankekoordinaattori Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille -hankkeessa.

Setalla ei ole käynnissä rekrytointeja, mutta otamme vastaan työharjoitteluhakemuksia. Lue lisää täältä. 

Työntekijöiden yhteystiedot
Tapahtumat ja koulutukset

Sateenkaarinuorten kohtaaminen -koulutus Porissa 14.8.

Sateenkaarinuorilla tarkoitetaan nuoria, jotka kuuluvat seksuaali- ja/tai sukupuolivähemmistöön. (Kouluterveyskyselyssä 2017 toisella asteella opiskelevista nuorista n. 10 % ilmoitti kuuluvansa seksuaalivähemmistöön ja n. 5 % sukupuolivähemmistöön.) Tutkimusten mukaan jopa 70 % sateenkaarinuorista on kohdannut syrjintää jollakin elämänalueella. Yhdenvertaisuuden edistäminen ja toteuttaminen on kaikkien nuorten kanssa työskentelevien velvollisuus. Koulutus tarjoaa keinoja sateenkaarinuorten sensitiiviseen kohtaamiseen sekä syrjivien rakenteiden ja normien tunnistamiseen. Se on suunnattu kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Koulutuksessa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä:
- Millaisia haasteita sateenkaarinuoret kohtaavat oppilaitoksissa ja palveluissa?
- Miten sateenkaarinuoriin kohdistuvaa syrjintää voidaan tunnistaa ja ennaltaehkäistä?
- Miten sateenkaarinuorten hyvinvointia voidaan edistää?

Kouluttajana toimii Setan alueellisen nuorisotyön koordinaattori Teija Ryhtä. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja sosiaalityön maisteriopiskelija, ja hänen erityisalaansa ovat yhdenvertaisuus, nuorten osallisuus ja sateenkaariteemat. Aiemmin hän on työskennellyt mm. lastensuojelun sosiaalityöntekijänä, peruskoulussa opettajan sijaisena ja koulunkäynnin ohjaajana sekä nuorisotyön ja yhdenvertaisuuden kehittämisen parissa erilaisissa järjestöissä.

Koulutus järjestetään Porin kaupunginkirjaston kokoustilassa. Tilaan pääsee sisälle joko kirjaston aulasta (oranssi ovi, yksi kerros alas) tai hissillä aulasta. Koulutus on ilmainen eikä siihen erikseen tarvitse ilmoittautua. Mukaan mahtuvat 60 ensimmäistä.

Tapahtuma Facebookissa
Tapahtumat ja koulutukset

Ryhmänohjaajakoulutus ja nuortenryhmien ohjaajien jatkokoulutus lokakuussa

Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosa Jyväskylässä 19.10.

Lokakuussa on jälleen mahdollisuus osallistua ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan! Koulutus on samansisältöinen kuin kolme aiemmin järjestettyä perusosaa. Kouluttajina toimiva Setan seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki, alueellisen nuorisotyön koordinaattori Teija Ryhtä sekä Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen sosiaalipsykologi Kuura Autere.

Toivomme ryhmänohjaajiksi haluavia osallistujia eri puolilta Suomea. Haussa on etua siitä, että on jo jollakin tavalla mukana jonkin Setan jäsenjärjestön toiminnassa. Perusosaan kannustetaan osallistumaan myös jo nyt ryhmänohjaajina toimivia henkilöitä, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet Setan koulutukseen.

Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosaan haetaan hakulomakkeella 8.9. mennessä täällä. Tieto koulutukseen pääsystä ilmoitetaan kaikille hakijoille viikolla 38.

Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujien matka- ja majoituskulut korvataan Setalta saatavien ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet matkalippujen varaamisesta ja muista käytännön järjestelyistä lähetetään koulutukseen valituille. Varmistathan kuitenkin jo koulutukseen hakiessasi, että sinun on mahdollista kulkea jollakin julkisella liikennevälineellä Jyväskylään koulutuksen aikataulujen mukaisesti. Pitkämatkalaisten on mahdollista sopia saapuminen jo perjantai-iltana. Koulutukseen tulee osallistua molempina päivinä.

Missä? Kansalaistoiminnankeskus Matara, Matarankatu 6, Jyväskylä
Milloin? Lauantaina 19.10. klo 10:30–18 ja sunnuntaina 20.10. klo 9:30–16
Kenelle? Ryhmänohjaajiksi haluaville sekä ryhmää jo ohjaaville, jotka eivät ole osallistuneet koulutukseen aiemmin.
Miten haen? Tällä hakemuksella 8.9. klo 24 mennessä!
Milloin saan tiedon valinnasta? Viikolla 38

 

Nuortenryhmien ohjaajakoulutus Turussa 26.10.


Seta ja TuSeta järjestävät yhteistyössä nuortenryhmien ohjaajakoulutuksen Setan jäsenjärjestöjen vapaaehtoisille lauantaina 26.10.2019 Turussa. Kouluttajina toimivat Setan alueellisen nuorisotyön koordinaattori Teija Ryhtä ja TuSetan Täl puol sateenkaarta -hankkeen koordinaattori Sanna Larinkoski.
 
Nuortenryhmien ohjaajakoulutus on tarkoitettu kaikille Setan jäsenjärjestöissä nuortenryhmiä jo ohjaaville tai ohjaamisesta kiinnostuneille. Ryhmänohjaajakoulutuksen perusosan suorittamisesta on etua, mutta se ei ole koulutukseen osallistumisen edellytys. Osallistujalla tulee kuitenkin olla kontakti johonkin Setan jäsenjärjestöön. Koulutuksen käyneeltä edellytetään sitoutumista Setan jäsenjärjestön toimintaan, jotta koulutuksessa kerrytetty osaaminen siirtyy Setan järjestökentän hyödyksi.
 
Koulutuksessa käsitellään sateenkaarevan vertaistuellisen nuortenryhmän ohjaamista eri näkökulmista. Koulutus vahvistaa ohjaajan kykyä luoda ryhmästä hyvä ja turvallinen paikka osallistujille sekä pohtia omaa rooliaan ohjaajana. Koulutuksessa jaetaan myös materiaaleja ryhmätoiminnan tueksi. Osa koulutuksen materiaaleista lähetetään ennakkoon, ja osallistujien tulee perehtyä niihin huolella ennen koulutusta.

Nuortenryhmien ohjaajakoulutukseen haetaan hakulomakkeella 8.9. mennessä. Tieto koulutukseen pääsystä ilmoitetaan kaikille hakijoille viikolla 38.
 
Koulutus on osallistujille maksuton. Osallistujien matka- ja majoituskulut korvataan Setalta saatavien ohjeiden mukaisesti. Tarkemmat ohjeet matkalippujen varaamisesta ja muista käytännön järjestelyistä lähetetään koulutukseen valituille. Varmistathan kuitenkin jo koulutukseen hakiessasi, että sinun on mahdollista kulkea jollakin julkisella liikennevälineellä Turkuun koulutuksen aikataulujen mukaisesti. Pitkämatkalaisten on mahdollista sopia saapuminen jo perjantai-iltana.
 
Missä? Turun keskustassa, tarkempi sijainti varmistuu myöhemmin
Milloin? Lauantaina 26.10. klo 10:30–18
Kenelle? Nuortenryhmien ohjaajille ja ryhmänohjaajiksi haluaville
Miten haen? Lomakkeella 8.9. klo 24 mennessä!
Milloin saan tiedon valinnasta? Viikolla 38

Lisätiedot:
Teija Ryhtä
alueellisen nuorisotyön koordinaattori
teija.ryhta@seta.fi
puh. 050 505 5234
Tapahtumat ja koulutukset

Setan koulutusiltapäivät ammattilaisille

Setan koulutusiltapäivät ovat ammattilaisille ja opiskelijoille sekä sateenkaariteemoista kiinnostuneille suunnattuja koulutuksia, joissa perehdytään ajankohtaisiin sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta käsitteleviin teemoihin. Koulutusiltapäivät järjestetään keskiviikkoisin klo 17-20 toimistollamme Länsi-Pasilassa Helsingissä. Yhden koulutuksen hinta on 30 euroa.

28.8. Sateenkaariseniorit – yhteisöllisyys voimavarana, kouluttajana seniorityön koordinaattori, sosionomi Touko Niinimäki

25.9. Sateenkaarinäkökulma journalismissa, kouluttajana Setan toimittajaoppaan laatinut tiedottaja, journalisti ja medianomi (YAMK) Eliisa Alatalo

30.10. Sukupuolen moninaisuus ja seksuaalisuus, kouluttajana Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen palveluneuvoja, sosionomi Miska Salakka

27.11. Sukupuolen moninaisuus lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa, kouluttajina Maarit Huuska ja Kuura Autere

Tapahtumat ja koulutukset

Setan nuorten aktiiviviikonloppu marraskuussa

Setan nuorten aktiiviviikonloppu järjestetään jälleen loppusyksystä! Tänä vuonna aktiiviviikonloppu järjestetään 15.-17.11. Vaasassa.

Aktiiviviikonloppu kokoaa nuoria ympäri Suomen tutustumaan toisiinsa ja toimimaan ihmisoikeuksien puolesta. Tapahtuma on avoin kaikille Setan toiminnasta ja sateenkaarevista teemoista kiinnostuneille nuorille. Aktiiviviikonlopun ohjelmasta vastaa Setan nuorisotoimikunta – luvassa on erilaisia työpajoja ja muuta ohjelmaa liittyen muun muassa poliittiseen vaikuttamiseen, oikeuksiin ja normitietoisuuteen. Mukana voi olla myös vierailijoita. Seta korvaa osallistujille matkat ja tarjoaa majoituksen ja ruokailut.

Ilmoittautuminen alkaa lokakuussa. Seuraa Setan nuorten kanavia!

Lisätiedot nuorisotyön koordinaattorilta:

Lotte Telakivi
lotte.telakivi@seta.fi
+358 44 301 3020

Tapahtumat ja koulutukset

Maksuttomia intersukupuolisuus-koulutuksia eri puolilla maata syksyllä 2019

Koulutusiltapäivä intersukupuolisuudesta, kohtaamisesta ja hyvinvoinnin edistämisestä järjestetään kahdeksan kertaa syksyn 2019 aikana klo 13-16 eri puolilla Suomea. Tilaisuuksiin mahtuu 100-200 henkilöä riippuen tilasta. Koulutus on osallistujalle ilmainen.

27.8. Lappeenranta
28.8. Jyväskylä
29.8. Kuopio
8.10. Oulu
9.10. Rovaniemi
5.11. Tampere
6.11. Turku
27.11. Helsinki

Kenelle koulutus on tarkoitettu
Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille.

Kuka koulutuksen toteuttaa
Setan Tukea intersukupuolisille, keinoja ammattilaisille TIKA-hanke pyrkii edistämään intersukupuolisten ihmisten näkyvyyttä ja ihmisoikeuksia Suomessa. Se tuottaa koulutusmateriaaleja, animaatioita lapsille ja koko perheelle, oppaita is-nuorille ja is-lasten perheille, sekä järjestää seminaareja ja kokoaa valtakunnallista ja kansainväistä asiantuntijaverkostoa. Hankkeella on STEA-rahoitus vuosille 2018-2020.

Mitä on intersukupuolisuus
Käsitteellä kuvataan laajaa joukkoa erilaisia kehollisia variaatioita, joissa henkilön keholliset, anatomiset tai muut sukupuolen tunnusmerkit eivät ole yksiselitteisesti nais- tai miestyypilliset. Tulkintatavasta riippuen intersukupuolisia on keskuudessamme sadoista kymmeniin tuhansiin. YK käyttää omissa tilastoissaan lukua 1,7 %.

Ketkä toimivat kouluttajina
Jaana Pirskanen, psykologi, TIKA -hankkeen koordinaattori
Juha Kilpiä, seksuaalipedagogi, työnohjaaja

Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Tapahtumat ja koulutukset

Pride-kalenteri syksyllä 2019

Pride-tapahtumia järjestetään vielä useita loppuvuoden aikana. Pride-tapahtumia järjestävät sekä Setan jäsenjärjestöt että muut tahot. Vielä ehdit mukaan!

Oulu Pride 5.–11.8.

Pori Pride 17.8.

Turku Pride 19.-25.8.

Jyväskylä Pride 24.8.

Kouvola Pride 24.8.

Border Pride (Tornio) 31.8.–1.9.

Åland Pride 26.8.–1.9.

Raasepori Pride 7.9.

Mikkeli Pride 12.10.

KSL ja Allianssi kouluttavat: katso vinkit!

KSL kouluttaa:


27.8.2019–3.9.2019, Helsinki,
Kohdennettu viestintä somessa
2.9.2019–9.10.2019, webinaari,
Yhdistyksen viestintä ja markkinointi
3.9.2019–24.9.2019, Helsinki,
Mobiilivideokoulutus
7.9.2019–8.9.2019, Tampere,
Oman osaamisen arvostaminen
7.9.2019, Helsinki,
Vaikuta vallanpitäjiin -lobbauskoulutus
14.9.2019–15.9.2019, Helsinki,
Eurot ojennukseen
1.10.2019–3.10.2019, Helsinki,
Visuaalisuutta viestintään Canvalla
10.10.2019–7.11.2019, Tampere,
Näin yhdistys toimii - vaikuta yhdistyksessä
19.10.2019–20.10.2019, Tampere,
Ratkaisuja jaksamiseen
31.10.2019–3.12.2019, webinaari,
Yhdistyksen päätöksenteko
 

Allianssi kouluttaa:


28.8. 2019 12:00 - 17:00 Allianssi-talo, Helsinki
Nuorisoala nyt
29.8. 2019 17:30 - 20:00 Allianssi-talo
Johtajan vuoro -afterwork: Organisaatiokulttuurin muuttaminen
1.10. 2019 09:00 - 11:00 Allianssi-talo
Johtajan vuoro -aamiainen
11.11. 2019 17:30 - 20:00 Allianssi-talo
Johtajan vuoro -afterwork
14.1.2020
NUORI2020: Ohjelmahaku
 
Muuta toimintaa

Löydä oma tarinasi-vertaistukiryhmä transsukupuolisille 23–29-vuotiaille

Kenelle?
Ryhmä on tarkoitettu 23–29-vuotiaille nuorille, jotka kokevat olevansa yksinäisiä, tarvitsevansa tukea jaksamiseen, elämäntilanteensa jäsentämiseen ja tulevaisuuden suunnittelemiseen.
 
Toteutus
Ryhmä alkaa 16.9 ja päättyy 2.12. Ryhmä kokoontuu maanantaisin klo 17–19.00 yhteensä 12 kertaa, jonka jälkeen pidetään jatkotapaaminen. Ryhmän koko on 6–10 henkilöä. Ryhmässä on kaksi ammattiohjaajaaja osallistuminen on maksutonta. Syyskuun kokoontumiset ovat väistötiloissa, osoitteessa Siltasaarenkatu 13, 4 krs.ja sen jälkeen kokoonnutaan remontoiduissa Länsi-Pasilan tiloissa, osoitteessa Maistraatinportti 4 A 4. krs.
 
Miten ryhmään?
Voit hakea ryhmään sähköisen haun kautta tai ottamalla yhteyttä sähköpostitse ryhmatoiminnat@mielenterveysseura.fi tai soittamalla
puh. 040 173 2040.
 
Lisätietoja
Ryhmäprosessista yleisesti: Sini Hanski, puh. 040 173 2040,sini.hanski@mielenterveysseura.fi
 
Tarkemmin ryhmästä: ohjaajat Minerva Keränen, keranen.minerva@gmail.com tai Melissa Hanhirova, melissa.hanhirova@gmail.com
 
Järjestäjä ja ohjaajat
Ryhmän järjestää Suomen Mielenterveysseura, Ryhmätoiminnat. Ryhmää ohjaavat Juha Kilpiä, Minerva Keränen ja Melissa Hanhirova.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen
Muuta toimintaa

Älä mahdu muottiin -kuvauksia 4.9. eri puolilla Suomea

Valtakunnalliset #älämahdumuottiin -kuvaukset järjestetään keskiviikkona 4.9.2019 ja mukaan toivotaan myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvia osallistujia. Tutustu projektiin täällä.

Keskiviikkona 4.9.2019 klo 14-18 kuvataan #älämahdumuottiin -kuvia suuremmin kuin koskaan! Kuvauspaikkoja tarkennetaan vielä, mutta mukana ainakin:

* Helsinki, valokuvaajat Mirkku Merimaa & Niina Stolt, tarkka kuvauspaikka vielä auki

* Kuopio, valokuvaajat Tiina Haring & Marc Sabat, kuvauspaikka: Studio Sabat, Vuorikatu 34, Kuopio

* Jyväskylä, valokuvaajat Sari Muhonen & Emmi Virtanen, kuvauspaikka: Studio Sari Muhonen, Voionmaankatu 6, 40700 Jyväskylä

* Kauhajoki, valokuvaaja Kati Latva-Panula, Kuvauspaikka: FiiniKuva, Kenttätie 7, Kauhajoki

* Suonenjoki, valokuvaaja Mervi Sarenius, Kuvauspaikka: Studio Kuvakaari, Sairaalakatu 1, 77600 Suonenjoki

* Turku, valokuvaaja Maria Grönroos, Kuvauspaikka: Studio Liikkuva, Kalastajankatu 1 B (Lainnon Kutomo 2 krs), 20100 Turku

* Kangasala, valokuvaajat Reetta Muranen & Tiia Ennala, Kuvauspaikka: Studio Reetta Muranen, Kangasalantie 1123, 36200 Kangasala
Setan järjestöuutiskirje ilmestyy syksyn 2019 aikana vielä kolme kertaa. Jäsenjärjestöille tiedotetaan myös suoraan tärkeimmistä järjestöllisistä asioista sähköpostitse.

Toimita julkaistavaksi tarkoitettu uutinen tai tapahtuma sisältöineen tiedottaja Eliisa Alatalolle eliisa.alatalo@seta.fi. Seta pidättää oikeuden päättää julkaistavasta aineistosta.
Copyright © 2019 Seta ry,