Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 25/2015
Headlines
'Leerlingen met autisme of ADHD lopen vast in regulier onderwijs'
Met de komst van het passend onderwijs gaan veel leerlingen die bijvoorbeeld autisme of ADHD hebben ook naar het reguliere onderwijs. Nu blijkt dat deze kinderen het moeilijk hebben op reguliere middelbare scholen. Zo lopen ze vast door de wisseling van lokalen, drukke schoolgangen en elk lesuur een andere docent voor de klas.
Inspectie: 'Scholen waarderen vernieuwing in toezicht'
De Onderwijsinspectie heeft de afgelopen maanden een eerste serie pilotonderzoeken uitgevoerd. De hoofdvraag hierbij was 'hoe kan het toezicht scholen en besturen stimuleren de onderwijskwaliteit permanent te verbeteren?' Scholen blijken de nieuwe toezichtvormen voor een belangrijk deel te waarderen. 
Onderhandelingen cao Kinderopvang nog voor de zomer hervat
Eind mei maakte vakbond FNV al kenbaar zo snel mogelijk een nieuw cao te willen voor de kinderopvang. De FNV werkte toen aan een tegenbod als reactie op het eindbod van de werkgevers.
Motie rapportage inzet 65 miljoen voor jonge docenten aangehouden
Afgelopen week heeft de Tweede Kamer over een aantal ingediende moties gestemd. Onlangs had de PvdA een motie ingediend waarin de regering wordt verzocht aan de Kamer te rapporteren hoe schoolbesturen zich inspannen om jonge docenten aan te nemen en te behouden en wat de resultaten daarvan zijn. 
'Hoorhulpmiddel essentieel voor slechthorende leerlingen'
Ieder slechthorend of doof kind heeft een hoorhulpmiddel nodig om bijvoorbeeld mee te doen op school en om zich goed te kunnen ontwikkelen. Sinds begin 2013 betaalt iedereen die in Nederland een hoortoestel wil aanschaffen een eigen bijdrage van 25 procent.
FNV Jong opent 'Meldpunt Stagemisbruik' voor jongeren op werkervaringsplekken
FNV Jong heeft een meldpunt geopend waar jongeren terecht kunnen met klachten over hun stageplek. Dat maakte de vakbond woensdag bekend. Steeds meer jongeren kunnen na hun afstuderen geen werk vinden.
Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
E-mail Facebook Twitter
Driestar Educatief
Column
Autisme en de ontwikkeling van studievaardigheden

Voor leerlingen met autisme is vastigheid, structuur en voorspelbaarheid erg belangrijk. Juist op de middelbare school is dat iets wat minder voorkomt.

Er kunnen lessen uitvallen, soms wordt er een onverwacht so gegeven of er wordt in een ander lokaal les gegeven. Dit zijn allemaal zaken waar een leerling met autisme meer moeite mee heeft. Voor niet alle vakken kan je op dezelfde manier leren, studievaardigheden zijn hierbij belangrijk. Hoe kan je nou je studievaardigheden verbeteren?

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.