Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 22/2016
Headlines
Gemeenten moeten vrijstellingen leerplicht doorlichten
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft alle Nederlandse gemeenten per brief opgeroepen om vrijstellingen voor kinderen met een psychische of fysieke beperking nog eens goed te bekijken. Indien mogelijk moet leerlingen met een vrijstelling van de leerplicht alsnog een vorm van onderwijs worden aangeboden.

Kamer wil geld voor twee jaar taalonderwijs asielkinderen
De Tweede Kamer debatteert vandaag over het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in Nederland. Een meerderheid van de Kamer roept staatssecretaris Dekker op om het taalonderwijs op de basisschool ter verlengen naar twee jaar.

29 procent van ouders krijgt nog huisbezoek van school
Vroeger was een huisbezoek door scholen heel normaal en kwam het veel voor. Slechts 29 procent van alle ouders krijgt nu nog een huisbezoek, terwijl gemiddeld 53 procent van de ouders dit belangrijk vindt.

Studentenbonden en jongerenorganisaties pleiten voor ‘bildung’ in het onderwijs
Studentenbonden en jongerenorganisaties pleiten voor ‘bildung’ in het onderwijs. Bildung, het Duitse woord voor ‘vorming’ in het onderwijs krijgt steeds meer gehoor onder scholieren en studenten. Deze roep om een eigentijdse bildung komt voort uit de constatering dat er te weinig aandacht en waardering is voor de ontwikkeling van het individu, zowel binnen als buiten het onderwijs.

'Huidige kinderopvang onder grote druk'
De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang staat onder druk. Er is te weinig begeleiding van bevoegde pedagogische werkers en de opvanggroepen zijn te groot. Daarnaast ervaren veel medewerkers een hoge werkdruk.

Help onze afstudeerstagiair met zijn onderzoek

Onze stagiair Pascal is bezig met zijn afstudeeronderzoek bij de Nationale Onderwijsgids. Pascal studeert Marketing/Communicatie en onderzoekt welk onderwijsnieuws op welke plek het beste uitgezet kan worden. Helpt u hem? Het invullen van de enquête is anoniem en duurt maximaal 1 minuut.

Namens Pascal, bedankt!

Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
Interview
LAKS tevreden over eindexamens, ondanks recordaantal klachten

De eindexamens zijn voorbij en daarmee valt voor veel scholieren een enorme last van hun schouders. Ook voor het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) eindigt een hectische periode. De belangenbehartiger van de scholieren heeft veel aandacht besteed aan het voorkomen van klachten, maar toch werden er dit jaar meerdere keren records verbroken. Loran Hempenius (18), coördinator eindexamenklachtenlijn bij het LAKS, kijkt desondanks tevreden terug op de afgelopen drie weken. 

Veel scholieren zullen opgelucht zijn dat de examens achter de rug zijn. Is het LAKS ook blij dat het klaar is?
“De eindexamenperiode is voor ons ontzettend druk. Wekenlang zijn wij een soort zenuwcentrum geweest waar heel veel telefoontjes binnen kwamen. Voor mij persoonlijk zijn het ook lange dagen geweest. Vaak begon ik ’s ochtends om half 7 en eindigde om 12 uur ’s nachts.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.