Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 13/2016
Headlines
Kleuteronderwijs mag speels blijven
Kleuters hoeven niet formeel te leren op school als zij daar nog niet aan toe zijn. De Tweede Kamer heeft hierover een motie aangenomen.

NJi: 'Meer kennis nodig om lvb-jeugd met media te helpen omgaan'
Professionals die met kinderen met een licht verstandelijke beperking (lvb) werken zeggen meer praktische kennis nodig te hebben om deze kinderen met media te helpen omgaan. Dat blijkt uit een verkenning van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dat staat in het rapport 'Media en kinderen met een LVB'. Onder meer voor ouders van lvb-kinderen zou er weinig goed ontwikkeld en op effectiviteit getest ondersteunend materiaal beschikbaar zijn, om hun kind te begeleiden bij het gebruik van media.

'Scholieren zitten nog te vaak in bedompt lokaal'
Honderden basis- en middelbare scholen hebben tonnen betaald voor hightech-ventilatiesystemen, maar toch zitten de leerlingen lang niet altijd in een fris lokaal. De filters en batterijen blijken niet op tijd vervangen te worden en storingen worden niet opgemerkt of opgelost. Het ontbreekt onderwijsorganisaties meestal aan kennis over het gebruik en beheer van de technische snufjes, waardoor de leerlingen en docenten vaak alsnog in een bedompt lokaal zitten.

VO-raad presenteert actieplan voor aantrekkelijker lerarenberoep
Om de kloof tussen lerarenopleidingen en onderwijspraktijk te dichten moet een groter deel van de opleiding van leraren in de school plaatsvinden en moeten scholen en de beroepsgroep mede-eigenaar worden van de lerarenopleidingen. Dit staat in een vandaag door de VO-raad gepresenteerd actieplan, met zeven concrete punten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken.

Mbo-studenten in laboratoriumtechniek en zorg vinden moeilijker een stage
In verreweg de meeste beroepsgroepen zijn voldoende stages en leerbanen beschikbaar voor mbo-studenten. Het aanbod is groot genoeg in bijvoorbeeld horeca, transport, logistiek en bouw. Ook in de retail, waar de afgelopen maanden meerdere winkelketens failliet gingen, zijn voldoende stagemogelijkheden. 

'Lerarentekort vmbo moet zo snel mogelijk opgelost worden met pabodocenten'
Amsterdamse schoolbesturen willen dat de plannen om pabo-afgestudeerden bevoegd te maken voor het vmbo zo snel mogelijk doorgevoerd worden.

Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
Interview
Wat wil ik met mijn leven?' voor studenten

“Er staan iedere dag opnieuw 1001 dingen in mijn agenda, maar mijn centrale opdracht is dat ik omstandigheden creëer waarin mensen kunnen groeien”, dat zegt Nienke Meijer, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen, die ook lid is van de stuurgroep Smart Industry en met Doekle Terpstra werkt aan het Techniekpact. Een gesprek over kennisnetwerken, het faciliteren van innovatie en het opzoeken van de randen.

Onderwijs is een cruciale factor in Brainport Eindhoven. Samen met Airport Amsterdam en Seaport Rotterdam vormt Brainport een fundament onder de Nederlandse kenniseconomie. High Tech en Design gaan in Eindhoven hand in hand met hoogwaardige maakindustrie en ondernemerschap. Het tot stand brengen van de juiste verbindingen is daarbij essentieel. 

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.