Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 12/2016
Headlines
Kinderombudsman: 'ADHD-test niet bevoegdheid van scholen'
Ouders van 'hyperactieve' kinderen voelen steeds vaker druk vanuit school om hun kind te laten testen op ADHD. Scholen stellen soms dat de kinderen medicijnen moeten gaan gebruiken. Doen ze dat niet, dan moeten ze van school.

Cito-toets verliest aan populariteit onder basisscholen
De cito-toets in groep 8 wordt in 2016 door veel minder basisscholen gebruikt dan in 2015. Zo'n 25 procent van de leerlingen in groep 8 maakt dit jaar een andere eindtoets.

Asscher: 'Toekomstbeeld werkgelegenheid kinderopvang onzeker'
Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het toekomstbeeld werkgelegenheid in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn onzeker. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij antwoord geeft op Kamervragen van de SP. 

Stagiair met hoofddoek en Marokkaanse jongens vaker geweigerd
Meisjes met een hoofddoek en jongens met een Marokkaanse achtergrond hebben vaak moeite om een stageplek te vinden. Vooral kleine en middelgrote bedrijven in de detailhandel (modebranche), horeca, administratie en techniek zouden zich schuldig maken aan discriminatie.

Numerus fixus hbo-v opleidingen blijft voorlopig bestaan
De numerus fixus voor de meeste hbo-v opleidingen blijft van kracht in 2016. Enkele jaren geleden is deze ingesteld in verband met een groot tekort aan stageplaatsen. Dit tekort is nog steeds gaande en daarom wordt ondanks het zorgwekkende tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen de numerus fixus niet opgeheven.

Huiselijk geweld en kindermishandeling al in schoolbanken signaleren
Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de wet meldcode verplicht. Via de site www.signalerenkanjeleren.nl vinden docenten informatie, inspirerende voorbeelden en een breed aanbod van lesmaterialen. Hiermee kunnen ze in de klas of de collegezaal aan de slag.
Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
actie
Column
Wat wil ik met mijn leven?' voor studenten

Ben al dagen bezig met verslagen te lezen van studenten die keuzes maken voor hun verdere studie. Ze moesten ze gisteren inleveren. Sommigen kwamen van de week al binnen. Gisteravond om vijf voor twaalf hoorde ik achter elkaar pingeltjes op de pc... yes! net op tijd... met tientallen kwamen ze binnen.
Studenten die les hebben gehad over dit thema pakken signalen voor geweld in de praktijk sneller op en reageren hier adequater op. Zo kan (meer) leed voorkomen worden. En dat is belangrijk, want de samenleving rekent er op dat professionals signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling herkennen en weten wat ze moeten doen.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.