Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 23/2016
Headlines
'Maximaal aantal lesuren voor docenten wordt 20 uur'
Vandaag neemt de Tweede Kamer een motie aan over het maximaal aantal lesuren voor docenten. In het voortgezet onderwijs zal een fulltime docent maximaal 20 uren mogen lesgeven, in het basisonderwijs gaat het maximaal aantal lesuren voor een leraar naar acht dagdelen.

Jonge kinderen lopen taalachterstand fors in op voorschoolse educatie
Jonge kinderen van 2,5 tot 4 jaar lopen een taalachterstand fors in als ze deelnemen aan voorschoolse educatie. Het effect op hun ontwikkeling is het grootste wanneer kinderen met een taalachterstand samen in een groep zitten omdat dit zorgt voor meer focus en daarmee hogere kwaliteit.

'Voedselonderwijs moet onderdeel worden van het lesrooster'
Voedselonderwijs moet een verplicht en vast onderdeel worden van het lesrooster op basisscholen. Volgens Youth Food Movement (YFM) hebben scholen de plicht om kinderen te leren koken en gezond te leren eten.

Helft mbo'ers niet tevreden over onderwijs
Veel studenten op het mbo zijn niet tevreden over het onderwijs dat zij op hun opleiding krijgen aangeboden. Ze klagen over te weinig uitdaging tijdens de lessen en docenten die onvoldoende weten te motiveren. Ruim één op de vijf mbo'ers vindt de lessen niet nuttig en ook het gebruikte lesmateriaal krijgt weinig waardering.

Fraude onder studenten met drie kwart toegenomen door digitale mogelijkheden
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat het aantal fraudegevallen onder studenten de laatste jaren sterk is toegenomen. Oorzaak is de toegankelijkheid van nieuwe technieken als mobieltjes, smartwatches en sociale media. Maar ook prestatiedruk en het beleid van docenten en onderwijsinstellingen hierin spelen een rol.

Asscher: 'Boete voor wie stagiair inzet als echte werknemer'

Minister Asscher van Sociale Zaken waarschuwt het bedrijfsleven en de overheid voor boetes voor wie stagiairs inzet als echte werknemers. De minister heeft ook aangekondigd dat zijn inspectie hier veel strenger op gaat controleren, door op vacaturesites stages te zoeken die eigenlijk echte banen zijn.

Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
Column
Cijfers? Later heeft niemand het er meer over

Het zijn mooie voorbeelden uit de sport. Tijdens de evaluatie van een finale, komt de winnaar meestal al snel met de mededeling dat het behalen van een plak veel belangrijker is dan de eindtijd. Deze uitspraak van mensen uit de sportwereld dient als bagatellisering van de behaalde cijfertjes op het scorebord. Er wordt slechts gekeken naar het resultaat achter de naam. Dat is wat telt. De cijfertjes die weergeven hoeveel seconden en minuten nodig waren om te komen tot dit resultaat, zijn bijzaak. Het resultaat wordt afgemeten aan het al dan niet behalen van een medaille of de winst. Wie heeft het immers ‘later’ nog over die tijd?

Het bovenstaande kunnen we zien als een metafoor voor de situatie in het onderwijs, waar de voortgang van elke leerling nog steeds wordt uitgedrukt in een cijfer. Toch komt het studeren voor een cijfer steeds meer onder druk te staan. Met de opkomst van het nieuwe leren en de vraag wat nu eigenlijk de meeste urgentie behoeft in de stroom aan onderwijsconcepten voor de nabije toekomst, wordt regelmatig een vraagteken geplaatst bij het blijven geven van cijfers.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.