Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 44/2015
Headlines
'Meer aandacht in beroepsopleiding aan signaleren kindermishandeling'
Meer aandacht tijdens beroepsopleidingen voor het signaleren van kinder mishandeling en huiselijk geweld. Dat is de inzet van de campagne Signaleren Kan Je Leren, een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VWS en OCW, Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo.
 
Niet duidelijk waar Jeugdwet eindigt en Wet passend onderwijs begint
De Kinderombudsman Marc Dullaert heeft woensdag een rapport ge- publiceerd over de jeugdzorg. Bij het toekennen van zorg aan kinderen wordt te veel gekeken naar geld en niet naar wat de beste zorg is voor een kind, aldus Dullaert. 
Onderwijsinspectie moet meer 'kritische vriend' worden dan 'politieagent'
De Onderwijs inspectie moet een meer adviserende rol aannemen dan optreden als controleur die oplegt. Dat vinden schoolleiders die meewerkten aan een pilotstudie waarbij geëxperimenteerd werd met een nieuwe werkwijze van de inspectie.
 
Scholen hebben niet genoeg geld om goed onderwijs te blijven garanderen
De kosten voor het primair onderwijs stijgen al jaren veel sneller dan de inkomsten. Scholen hebben daardoor niet genoeg geld om goed onderwijs voor leerlingen te blijven garanderen. De PO-Raad roept de overheid daarom op om met een structurele en reële bekostiging te komen die recht doet aan het primair onderwijs en waarmee scholen toekomstbestendig onderwijs voor ieder kind mogelijk kunnen maken.   
 
Dekker: Informatie over scholen toegankelijker
Gegevens over scholen in het basis- en voortgezet onderwijs moeten beter inzichtelijk worden voor ouders en leerlingen. Dit helpt hen bij het kiezen van de juiste school en vergroot hun betrokkenheid bij het onderwijs.
Hogescholen en universiteiten aan de slag met Leven Lang Leren
19 hogescholen gaan serieus werk maken van deeltijdonderwijs. De deeltijdstudent was voor bij- en omscholing jarenlang grotendeels toegewezen op deeltijdonderwijs dat te veel leek op het voltijdonderwijs. 
Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
E-mail Facebook Twitter
Stem op NOG!
Column
Een leven lang extern attribueren

Ik blijf mij verbazen over het verzet tegen het lerarenregister. Een belangrijk onderdeel van dit verzet, lijkt zich te richten op het eigenaarschap ervan. Het register zou in beheer moeten blijven van de beroepsgroep, zoals het oorspronkelijk ook begon als een initiatief van de beroepsgroep.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.