Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NOG NATIONALE
ONDERWIJSGIDS
®
Voor lerend en docerend Nederland Week 43/2014
Headlines
Onderwijsinspectie gaat ook predicaten 'voldoende', 'goed' en 'excellent' geven
In 2015 staat een aantal thema's centraal in het instellings- en stelseltoezicht dat de Onderwijs-inspectie uitvoert. Afgelopen week heeft de inspectie haar Jaarwerkplan gepubliceerd: hierin staat te lezen hoe ze de thema's gaan onderzoeken.
'Startende leraren in stad ervaren veel stress'
Beginnende basisschoolleraren die in een grote stad werken voelen vaak een hoge werkdruk en ervaren een hoge mate van stress. Dit schrijft Lisa Gaikhorst in haar promotieonderzoek. Zij onderzocht hoe beginnende leraren beter toegerust kunnen worden op het lesgeven in een grootstedelijke omgeving.
Tweede Kamer stelt debat over pesten uit
Pas volgend jaar zal de Tweede Kamer in debat gaan over sociale veiligheid in het onderwijs. Het debat stond gepland voor eind oktober maar is uitgesteld om het primair en voorgezet onderwijs de kans te geven zelf het pesten aan te pakken.
Leerlingen speciaal basisonderwijs rekenen beter
Het reken- en wiskundeniveau in het speciaal basisonderwijs is in de afgelopen zeven jaar verbeterd. De kinderen zijn beter geworden in rekenen, zo blijkt uit onderzoek. Op de onderdelen breuken, procenten, meten en verhoudingen scoren zij beter.
Studenten presenteren praktijkgericht onderzoek onderwijs
Professionals in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs kunnen zich op 5 november laten inspireren tijdens de Vlootschouw, een jaarlijks symposium van Windesheim. Enkele afgestudeerde studenten presenteren dan hun praktijkgericht onderzoek. 
Recordaantal kandidaten ontvangt certificaat Cambridge Engels
Ruim 500 examenkandidaten die bij het ROC Horizon College een examen Cambridge Engels hebben afgelegd en hiervoor geslaagd zijn, hebben dinsdagavond 21 oktober hun certificaat ontvangen. Het is een recordaantal geslaagden en de belangstelling voor deze Cambridge examens groeit nog altijd.
Onderwijsvacatures
Alle onderwijsvacatures
Onderwijsagenda
Alle onderwijs agendapunten
E-mail Facebook Twitter
IP Campus
Interview
“Nieuwe tussenvorm speciaal en regulier onderwijs ideaal voor kinderen met cluster 2 problemen”

Eén vraag houdt Henk van Beusekom, projectleider passend onderwijs bij Koninklijke Kentalis, bezig: hoe kunnen we binnen het reguliere onderwijs passend onderwijs verzorgen voor leerlingen met een cluster 2 problematiek, dus leerlingen die doof of slechthorend zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben?

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.