Saesneg
Mae Bywydau Du o Bwys
 
Rydym yn cynnig ein cefnogaeth lawn i'r mudiad Mae Bywydau Du o Bwys ac i'r holl bobl sy'n ymladd yn erbyn anghyfiawnder ac anghydraddoldeb. Rydym yn cydnabod ein dyletswydd a'n cyfrifoldeb i ddileu gwahaniaethu ac i hybu cydraddoldeb ar gyfer ein gweithwyr, ymwelwyr a'n cyfranogwyr. Mae angen i ni gydnabod bod gan bob un ohonom ragfarnau ymwybodol ac anymwybodol ac, yn bersonol ac yn broffesiynol, gallwn wneud mwy. Mae problemau a rhwystrau systemig yn bodoli ym myd diwylliant fel ym mhob rhan arall o gymdeithas ac nid yw geiriau'n ddigon – mae angen gweithredu.

Mae LGAC yn credu'n gadarn mewn democratiaeth ddiwylliannol – sef hawl pob diwylliant i gael ei weld a'i glywed. Gall y celfyddydau fod yn erfyn grymus a chael effaith gweddnewidiol ar fywydau pobl ac mae'n rhaid i bawb gael yr hawl i gyfranogi ym mywyd diwylliannol cymuned.

Byddwn yn gweithio i wella ein dealltwriaeth a rhoi llais i'r rhai hynny nad ydynt yn cael eu clywed. Ar y cyd â pholisïau ac agweddau, mae'n rhaid i ni hefyd weithredu'n gadarnhaol er mwyn creu newid go iawn. Ein nod yw gwella ein llywodraethu, recriwtio, rhaglennu a'n cyfranogiad trwy gydweithredu, cyfathrebu ac ymgynghori â'n cymuned, partneriaid, artistiaid, cyfranogwyr, gwirfoddolwyr a’n staff.

Rydym yn rhan o rwydwaith o sefydliadau diwylliannol y mae’n rhaid iddynt gydweithredu i wneud yn well – rhaid i ni bob un chwarae ein rhan drwy fod yn eiriolwyr dros newid. Mae sefydliadau diwylliannol yn bodoli i adlewyrchu cymdeithas ond mae'n rhaid iddyn nhw adlewyrchu pob rhan o gymdeithas a helpu i fynd i'r afael â'r materion sy'n eu hwynebu.