Copy
Energie besparen, zelf opwekken, op afstand bedienen, het kan allemaal in 2013.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk deze e-mail in uw browser.
Leden van TexelEnergie
 
 
Nieuwsbrief Juni 2013
 
 
 
Reactie directie op nieuwe bestemmingsplan: samen sterk
Brendan de Graaf: ‘Tijdens de ledenvergadering en in de vorige nieuwsbrief hebben wij onze zorg geuit over het ontwerpbestemmingsplan buitengebied. Zoals het aanvankelijk was vormgegeven waren de mogelijkheden voor duurzame energieproductie beperkt. TexelEnergie heeft een zienswijze ingediend welke grotendeels is overgenomen in het nieuwe plan. Ik bedank een ieder die heeft bijgedragen aan het creëren van ruimte binnen dit bestemmingsplan. De steun die wij hebben gekregen van de leden heeft ongetwijfeld ook bijgedragen aan dit resultaat. Dat is een coöperatie, samen staan we sterk!’
 
Zeker doen: uw zonnepanelen online monitoren en bewaken!
Heeft u zonnepanelen? En worden deze al ‘gemonitord’? Monitoren wil zeggen dat u kunt zien of de panelen naar verwachting presteren en of er niets misgaat. Ongeacht waar u de installatie heeft gekocht, kunt u de monitoring ervan door TexelEnergie laten verzorgen. Hoe werkt het? Na het plaatsen van een controlekastje kunt u op onze website via ‘TexelEnergie – Zon Monitoring’, kijken hoe uw installatie het doet. TexelEnergie controleert dagelijks de prestaties. Zodra deze afwijken ontvangt u een waarschuwingsmail.
 
Vacature projectbureau Texel Team 2020
Momenteel is er een vacature bij de in januari opgerichte Stichting Texel Team 2020. De stichting heeft als doel ‘versnelling aan te brengen in de ambitie om Texel in 2020 zelfvoorzienend te maken op het gebied van energie en water’. Het projectbureau is een initiatief van Marjan Minnesma, Robin Konijn, Brendan de Graaf, Mark van Rijsselberghe, Rikus Kieft en Herman Ridderinkhof. Texel Team2020 houdt zich bezig met onder andere energiebesparing in de bebouwde omgeving en het werven van fondsen. Texel Team 2020 zoekt een coördinator op hbo/academisch niveau, die vanaf Texel gaat zorgen dat plannen concreet worden uitgevoerd. Meer informatie over deze vacature
 
Hogere afrekening gas
Door de lang aanhoudende koude periode zal uw afrekening gas waarschijnlijk hoger uitvallen dan normaal. Uw voorschot is namelijk gebaseerd op het gemiddelde van de temperaturen van de afgelopen jaren (zie grafiek),  en daarmee te laag om het werkelijke verbruik te dekken. Indien u uw voorschot (naar boven) wilt aanpassen, stuur dan een e-mail met uw adresgegevens, het oude voorschotbedrag en het gewenste voorschot per maand. Wij zullen dit zo snel mogelijk verwerken.
 
Colportage
De afgelopen dagen hebben diverse leden ons erop geattendeerd dat er een deur-aan-deur actie op Texel wordt gehouden door energieverkopers. Wellicht is bij u verwarring ontstaan of dit een actie van TexelEnergie betrof.
Heeft u getekend en heeft u hier spijt van? U kunt binnen 8 dagen na ontvangst van een ondertekend exemplaar van de overeenkomst  de afspraak ongedaan maken door een aangetekende brief met opzegging terug te sturen, samen met een kopie van de overeenkomst.
Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met TexelEnergie.
 
 
De coöperatie van en voor u