Copy
Voeg info@texelenergie.nl toe aan uw adresboek.

Den Burg, 28 augustus 2013 


Beste leden en klanten van TexelEnergie,

Er gaat iets veranderen: TexelEnergie gaat vanaf deze week de energieadministratie uitvoeren in eigen beheer op Texel! Tot nu toe maakten wij gebruik van de systemen van andere leveranciers. We konden een aantal onderdelen van deze systemen bedienen, maar niet alle functionaliteiten waren voor ons toegankelijk. Ook konden we zaken (o.a. afrekeningen) niet zo inrichten zoals wij het graag zouden willen. Voor de levering van stroom en gas maakten we gebruik van de leveringsvergunning van deze partijen. Door de afhankelijkheid van deze leveranciers konden we niet altijd aan onze eigen kwaliteitseisen voldoen, en zijn we een paar keer in een vervelende positie terechtgekomen, waar u als klant ook last van had.


Zoveel mogelijk in eigen hand!
Voor een energieadministratie zijn ingewikkelde, zeer kostbare softwaresystemen benodigd. Daarnaast is het verkrijgen van een leveringsvergunning een complex traject. Beide zijn essentieel om de zelfstandigheid en kwaliteit van TexelEnergie te waarborgen. Daarom was het bereiken hiervan een heel belangrijk speerpunt de afgelopen jaren. Op de ALV hebben we dat al enkele malen aangestipt.

Coöperatie voor coöperaties
Begin dit jaar is er een nieuwe coöperatie opgericht: de Duurzame Energie Unie (kortweg DE Unie) samen met Windunie en Urgenda. Dit dienstenbedrijf is eigendom van de aangesloten leden, waaronder TexelEnergie. DE Unie zal vanaf Texel diensten gaan verlenen aan TexelEnergie en andere lokale energiebedrijven, zoals o.a. Vlieland, Amsterdam en Haarlemmermeer. De leveringsvergunning is aangevraagd bij de ACM (voorheen NMa), en inmiddels verkregen! Het aankopen en inrichten van de benodigde softwaresystemen is een zeer intensief traject geweest. De inrichting is bijna afgerond. Deze administratie is speciaal ingericht voor een coöperatie; naast energie kunnen we ook de ledenadministratie in dit systeem onderbrengen. Het ledenaantal is inmiddels dusdanig groot geworden dat het wenselijk is om alles in één systeem onder te brengen. Tot nu toe werken we met gescheiden systemen voor leden en energie, dit levert dubbel werk op.

Wat merkt u er verder van?
Het meest zichtbare voor de leden en/of klanten zal een digitaal energiedossier zijn. In dit dossier kunt u straks op elk gewenst moment uw energiezaken inzien en uw afrekening zal een stuk duidelijker en overzichtelijker zijn. We leggen hier nu de laatste hand aan. Zodra het gereed is zullen we u hierover informeren.

Met vriendelijke groet,

Team TexelEnergie

 Volg ons op Twitter   |    Volg ons op Facebook   |   Stuur bericht door
TexelEnergie
Emmalaan 66a
1791 AV  Den Burg
Tel. (0222) 314 939
info@texelenergie.nl

share on Twitter
Like Er gaat iets veranderen on Facebook

 uitschrijven   |   wijzig voorkeuren

Nieuwsbrief ontwikkeld door: 53 Graden Noord