Copy
Deze uitgave vormt een belangrijke aanvulling op wat via www.texelenergie.nl wordt gecommuniceerd.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk deze e-mail in uw browser.
 
 
Nieuwsbrief April 2015
 
 
 
Koninklijk bezoek!
Op 9 april jl. kwamen Koningin Máxima en de president van de Nederlandsche Bank, de heer Klaas Knot, bij TexelEnergie langs. Het betrof een werkbezoek naar aanleiding van de Plaquette voor duurzaam ondernemerschap, die de Koning Willem I Stichting vorig jaar uitreikte aan TexelEnergie. Gespreksonderwerp was  o.a. de problematiek waar  energiecoöperaties tegenaan lopen. Ook bracht het gezelschap een bezoek aan de houtkachel in wijk ‘de 99’ in Den Burg. (foto’s Harry de Graaf) > Lees meer
 
Texelse windenergie van de familie Schagen!
Vanaf 1 mei verzorgt  TexelEnergie de levering van lokaal opgewekte windenergie aan haar klanten. De energie is afkomstig van de windmolen van Dirk en Fenny Schagen uit Oudeschild. Zij tekenden vorige week een energieleveringscontract met de provider van TexelEnergie;  de Duurzame Energie Unie (DE Unie). De molen wekt genoeg energie op om ruim 400 huishoudens van stroom te voorzien.  > Lees meer
 
Informatiebijeenkomst 18 maart jl. en jaarafrekeningen
In verband met de administratieve problemen met het nieuwe factureringsprogramma  vond op 18 maart jl. een extra informatieavond voor leden plaats. De Raad van Commissarissen lichtte toe hoe de lastige situatie is ontstaan, en welke maatregelen zij nam. Leden die nog geen jaarafrekening kregen, ontvangen die alsnog rond 1 mei. > Lees een kort verslag van de informatieavond (pdf)
 
TexelEnergie zoekt nieuwe commissarissen
Er zijn twee vacatures bij de Raad van Commissarissen  van TexelEnergie.  De heer Johan Bresser stopt per 1 mei 2015 in verband met een baan in het buitenland.  De heer Rikus Kieft treedt conform rooster af na twee termijnen en is niet herkiesbaar. Weet u iemand die volgens u de juiste ervaring in huis heeft, laat het ons weten! Meer informatie over het profiel van de Raad van Commissarissen en de vacatures vindt u op onze website.
 
KIEK! vragen
Op kantoor komen soms nog vragen binnen over het functioneren van de KIEK! thermostaat na het beëindigen van het project. De variabele tarieven, zichtbaar tijdens het laatste onderdeel van de pilot, zijn verdwenen. De werking van de KIEK! is nu vergelijkbaar met die in fase 2. De slimme pluggen blijven gewoon werken. Heeft u problemen met uw KIEK!, neemt u dan contact op met Johan Bol, tel. 0222-310203. Deze service is sinds 1 april niet meer gratis. > lees de laatste KIEK! nieuwsbrief
 
Openingstijden weer verruimd
De laatste tijd is het wegens onderbezetting op kantoor alleen mogelijk om ’s morgens contact te leggen met het kantoor van TexelEnergie. Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor sommige klanten erg lastig is. Vanaf 6 mei kunt u ook weer ‘s middags terecht op kantoor met uw vragen. De bel- en bezoektijden worden per die datum verruimd; bellen of langskomen kan  ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur, en ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur. U kunt natuurlijk ook een  e-mail sturen
 
Algemene Leden Vergadering (ALV)
De algemene ledenvergadering zal dit jaar in september worden gehouden. Wij maken de definitieve datum zo spoedig mogelijk bekend. Leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.
 
 
De coöperatie van en voor u