Copy
Energie besparen, zelf opwekken, op afstand bedienen, het kan allemaal in 2013.
Is dit bericht niet goed leesbaar? Bekijk deze e-mail in uw browser.
Leden van TexelEnergie
 
 
Nieuwsbrief Juli 2013
 
 
 
Smart Gridproject KIEK!
Aan de oproep om mee te doen aan het testpanel voor “Texel slim zelfvoorzienend” (voorheen het Smart Gridproject) is goed gehoor gegeven. Op 29 juli gaat een sessie met 10 mensen van start.
In november beginnen we met het ophangen van de nieuwe systemen bij de deelnemers.
In maximaal 300 huizen zullen de systemen kosteloos worden aangeboden. Er is nog voldoende ruimte om mee te doen met deze proef, een leuke manier van energie besparen zonder  te investeren!  U kunt zich aanmelden via het formulier op de website.
 
Ledenuitje Kop van Noord-Holland
Bij voldoende belangstelling bezoeken we op vrijdag 6 september a.s. een windmolen in Tuitjenhorn en een biovergister in Warmenhuizen!
We vertrekken  met de boot van 11.00 uur, en voor de terugreis staat de boot van 17.30 uur gepland.
Deelname is gratis voor leden van TexelEnergie. Wees er op tijd bij, er kunnen maximaal 50 personen mee. U kunt zich hier aanmelden.  
 
Texelse zonneakker
Het zonneweideproject ontvangt van het Waddenfonds een bijdrage
van € 460.000. Er is inmiddels een projectgroep geformeerd die zich gaat bezighouden met de realisatie van deze zonneakker. Volgens recente berichten zou Gedeputeerde Staten  geen zonneweide  willen. De Provincie  wil eerst een zorgvuldige onderbouwing van het begrip zonneweide om te voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. De Provincie geeft ook aan dat ze een positieve grondhouding heeft ten opzichte van duurzame energie, en dat zonneweiden niet zijn uitgesloten. TexelEnergie vertrouwt op een voortvarende medewerking van de Provincie aan het tot stand komen van de Texelse zonneweide, zodat de leden van de coöperatie hier optimaal van kunnen profiteren.
 
› Lees hier het nieuwsartikel van de Provincie Noord-Holland
 
Eigen stroom opwekken op een andere locatie
Wilt u zelf stroom opwekken, maar is uw dak niet geschikt? Dan kunt u een aandeel  nemen in productie op een andere locatie. Bijvoorbeeld  zonnepanelen op een zonneakker, of participeren in een windmolen. Het nadeel van productie op een andere plek dan je eigen dak, is dat het in verhouding duurder is,  onder meer door de energiebelasting. Mogelijk komt er in het nieuwe Energieakkoord een belastingkorting  voor coöperatieve productie op afstand, waardoor het aantrekkelijker wordt om zonnepanelen elders te plaatsen. Het Energieakkoord wordt momenteel uitgewerkt. Eén ding lijkt wel duidelijk, zonnepanelen op je eigen dak blijven het beste!
 
Participatie zonneakker
TexelEnergie wil aan leden de mogelijkheid bieden om te participeren in de nog te ontwikkelen zonneakker. Hoe een participatie er in de praktijk uit gaat zien is mede afhankelijk van de uitkomsten van het Energieakkoord. In september organiseren we een informatiebijeenkomst over dit onderwerp. Ook willen we polsen of er belangstelling is om te participeren in een windmolen.
 
Naar Samsø
In oktober staat  een studiereis gepland naar Samsø,  het Deense eiland dat mede als inspiratiebron heeft gefungeerd bij de oprichting van TexelEnergie in 2007. Samsø is, onder leiding van
energieondernemer Søren Hermansen, vanaf 2000 in drie jaar tijd energetisch zelfvoorzienend geworden. Dat wil zeggen dat het eiland de energievraag volledig dekt met eigen opgewekte  energie. Het vertrek vindt plaats per bus op vrijdag 18 oktober, en de terugkeer is op maandag 21 oktober. Meer informatie over het programma, de kosten en het aanmelden vindt u op onze website.

› Lees verder
 
 
De coöperatie van en voor u