Copy

Specialist in verhuur van woonruimte
-  NIEUWSBRIEF VOOR VERHUURDERS  -  April 2014  -
Beste relatie,

Hierbij ontvangt u onze eerste nieuwsbrief voor verhuurders van dit jaar. Omdat wij de nieuwsbrief vanaf dit jaar alleen nog maar via de digitale weg versturen is de lay-out anders dan u van ons bent gewend. Wij willen u graag blijven informeren over de veranderlijke verhuurmarkt en daarom ontvangt u onze nieuwsbrief 4 keer per jaar. Het eerste kwartaal van 2014 kent niet alleen een aantal uitschieters als het op het weer aankomt, maar ook in de verhuur zijn de afgelopen maanden opmerkelijk geweest. In vergelijking met 2013 hebben we zowel met ons kantoor in Haarlem als Amstelveen een prachtige groei kunnen realiseren. Haarlem heeft het aantal bemiddelingen in vergelijking met vorig jaar met dik 34% zien stijgen, in Amstelveen zien wij zelfs een groei van meer dan 44%! Meer over de huurmarkt kunt u elders lezen in deze nieuwsbrief. Mocht u verder vragen hebben n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

De huurmarkt regio Haarlem
Door het groter worden van de groep woningzoekenden (voornamelijk expats) merken wij dat de vraag naar huurwoningen de laatste maanden in deze regio gestegen is. Het gevolg hiervan is dat huurwoningen minder lang leeg staan. Zo zien wij dat een gestoffeerde eengezinswoning met een marktconforme huurprijs in bijvoorbeeld Heemstede niet langer dan één week te huur staat.

De huidige huurmarkt is dus een hele andere markt als we dat vergelijken met bepaalde periodes in 2013. Neem bijvoorbeeld de maanden juni t/m september van 2013, dat was een periode die werd gekenmerkt door langere leegstanden. Vooral in het hogere huursegment (boven de ca. € 2000,-) kwam het voor dat een woning zomaar 3 tot 6 maanden leeg stond. Bezichtigingen waren er wel maar huurders waren minder besluitvaardig. Dat is nu anders. Omdat er momenteel meer vraag is dan aanbod, zie je dat een huurder eerder een contract tekent.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2013 zijn er veel meer bemiddelingen tot stand gekomen, een stijging van ca. 34%!

 

De huurmarkt regio Amstelveen
Via ons kantoor in Amstelveen verhuren wij voornamelijk gemeubileerde woningen in de prijsklasse van € 1500,- t/m € 2500,-. Waar in Haarlem het percentage huurders uit het buitenland (expats) op ca. 50% ligt zien we dat ca. 90% van de huurders in Amstelveen en Amsterdam een huurder is van buitenlandse komaf. Een verhoging van het aantal aanvragen in december en januari heeft ertoe geleidt dat we 45% transacties meer hebben verricht in vergelijking met het 1e kwartaal in 2013. De stijging van het aantal transacties heeft waarschijnlijk ook te maken met het lagere prijsniveau in vergelijking met vorig jaar. In 2014 betaal je boven de € 1500,- ca. € 250,- minder voor een huurwoning dan in 2013. In Haarlem ligt dit verschil op ca. € 150,-

Onze verwachting is dat woningen in het middensegment snel worden verhuurd. Die markt blijft stabiel en wanneer het huidige verhuurklimaat aanblijft komen woningen in een hoger segment ook meer in trek.

 
Met vrienden een woning delen, mag dat nog?
Wonen in een grote stad is populair, de toestroom van nieuwe bewoners is groot. Het woningaanbod is daar nog niet tegen bestand. Huurders lopen tegen lange wachtlijsten aan voor sociale huurwoningen en hoge inkomenseisen voor een gewoon huurhuis of een hypotheek. Daarom kiezen steeds meer mensen ervoor om een woning met elkaar te delen. In Amsterdam werden er vorig jaar officieel 13.339 huizen ‘gemeenschappelijk bewoond’. Aanbieders pikken deze trend op, er komen meer eigenaren/ verhuurders die woningen voor dit doeleinde aanbieden. Voor zowel de huurders als de verhuurders dus een positieve trend. Enkele nadelen die kleven aan woningdelen in tegenstelling tot bewoning door een enkel huishouden zijn o.a.; intensiever gebruik van de woning, er is een grotere kans op over-bewoning, de verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig gebruik van de woning is minder vanzelfsprekend en er kan overlast ontstaan voor de buren.

Omdat deze woonvorm aan populariteit wint, komen er vanuit de gemeenten richtlijnen. Wanneer je met drie of meer personen in een woning wilt samenwonen en je dus een gemeenschappelijk huishouden vormt, heet dat een woongroep. Er is sprake van één huurovereenkomst en de bewoners zijn onderling gelijk aan elkaar. De huurders moeten gebruik maken van een gemeenschappelijke rekening voor de betaling van de huur en vaste lasten. Een essentiële voorwaarde voor een woongroep is dat ze zich melden bij de gemeente, met een verklaring van de verhuurder dat hij akkoord is met deze vorm van bewoning. Huizen voldoen alleen wanneer de bewoners gemiddeld 15 vierkante meter per persoon hebben en waar daarnaast een gemeenschappelijke ruimte diezelfde grootte heeft. Voor drie personen moet een huis dus ten minste 60 vierkante meter groot zijn, voor vier personen 75 vierkante meter enz. Om eventuele geluidoverlast te voorkomen, is artikel 13 van de Woningwet toepasbaar; de verhuurder is verplicht om de verbeteringen aan te brengen die noodzakelijk zijn om het gebouw geschikt te maken voor afwijkend gebruik, zoals geluidsisolatie. Als de huurders en/of de woning niet aan bovengenoemde normen voldoen, overtreden ze de regels en lopen de kans uit hun woning te worden gezet. Voor al bestaande woningdelers geldt een overgangsperiode van een half jaar, om de woning in overeenstemming te brengen met de gestelde criteria.

 
 

Aanpassing Shortstay verhuur Amsterdam
Mensen die tijdelijk in Amsterdam werken of verblijven kunnen voor een korte periode van minimaal vijf nachten tot maximaal 6 maanden een vrije sector woning huren van een particuliere huiseigenaar. Aangezien de desbetreffende huurwoning dan niet meer beschikbaar is voor de Amsterdamse woningzoeker, moet de verhuurder een shortstay-vergunning aanvragen bij het betreffende stadsdeel. Wanneer u in het verleden als huiseigenaar uw woning kortstondig zou willen verhuren dan was een vergunning zo aangevraagd. Dat is nu anders omdat de gemeente de regels behoorlijk heeft aangescherpt.

Naar aanleiding van de evaluatie van het Shortstaybeleid in 2013 is er een nieuw beleid vastgesteld. Op basis van dit beleid worden er momenteel geen nieuwe vergunningen meer verleend. De belangrijkste reden is de overlast die wordt veroorzaakt door de toeristen. Er was nog sprake dat de gemeente 200 extra vergunningen zou verlenen maar of dat gebeurt is nog niet helemaal zeker. Een aanvraag kan nog worden ingediend, al is het wel de vraag of de gemeente deze behandelt, omdat het niet verenigbaar kan zijn met het bestemmingsplan. In dat geval heeft de verhuurder een omgevingsvergunning nodig om af te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

De gemeente Amsterdam ziet streng toe op illegale aanbieders, brandveiligheid, aantal overnachtingen, overlast en excessen. Verhuurders kunnen hun vergunning verliezen en overtreders kunnen als gevolg een boete tegemoet zien die kan oplopen tot maar liefst € 18.000,-.

Blijf bij via Facebook
Blijf bij via Facebook
of ga naar onze website
of ga naar onze website
Wilt u op dit moment een woning verhuren? Neem direct contact op!
Interesse in vastgoedbeheer? Vraag naar de mogelijkheden!
Wanneer u vragen heeft n.a.v. deze nieuwsbrief dan kunt u contact opnemen met één van onze kantoren. We zijn telefonisch bereikbaar op 020-8203676 of 023-5329817 en het algemene mailadres is info@koopsmakelaardij.nl

Wanneer u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief klik hier

De informatie in deze nieuwsbrief is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor (particuliere) verhuurders. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.