Copy


SPECIALIST IN VERHUUR VAN WOONRUIMTE
- NIEUWSBRIEF VOOR VERHUURDERS - SEPTEMBER 2016 -
Beste relatie,

Hierbij ontvangt u onze 2e nieuwsbrief van 2016. De vakantie zit er weer op en wij maken ons sterk voor het tweede half jaar. Het begin van 2016 stond bij Koops Makelaardij vooral in het teken van de opening van ons 3e kantoor in Leiden. De start in Leiden hebben wij als erg prettig ervaren. We hebben kennis gemaakt met veel nieuwe verhuurders en beleggers. Ook merken wij dat veel zoekers (de multinationals en relocaters) contact met ons kantoor in Leiden opnemen om via ons een woning te zoeken. Middels een meting van landelijke website Pararius is gebleken dat Koops Makelaardij met kop en schouders nummer 1 staat in de regio Haarlem. Onze vestiging in Amstelveen staat op een mooie 2e plaats. In deze nieuwsbrief lichten wij deze cijfers toe. Maar eerst besteden wij aandacht aan een aantal wetswijzigingen die per 1 juli dit jaar zijn ingegaan.
 
Wetswijzigingen verhuur zelfstandige woonruimte
Begin dit jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met invoering van het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt. Als gevolg hiervan kan een particuliere verhuurder van een zelfstandige woonruimte per 1 juli 2016 deze ruimte tijdelijk verhuren voor een periode van twee jaar. Ook maakt de wet verhoging van de huur mogelijk op basis van het huishoudinkomen. Uit het verslag van de Eerste Kamer blijkt dat het voorstel niet kamerbreed gesteund werd. Slechts door diverse wijzigingen tijdens de eerdere parlementaire behandeling kon het wetsvoorstel op een meerderheid rekenen.

Zo is tijdens de parlementaire behandeling alsnog opgenomen dat het einde van de tijdelijke huurovereenkomst door de verhuurder schriftelijk moet worden aangekondigd. De verhuurder moet maximaal drie en minimaal één maand van tevoren de huurder schriftelijk informeren over het einde van de huurovereenkomst. Verzuimt de verhuurder dit of doet hij dit te laat dan wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd. Bovendien kan de huurder tot dertig maanden na ingang van de huurovereenkomst de huurprijs laten toetsen door de huurcommissie. Dit is veel langer dan de voormalige termijn van zes maanden.

De wetgeving heeft ten doel het bevorderen van de doorstroming op de woningmarkt. Omdat de minister erkende dat 'de effecten van de voorgestelde maatregelen op voorhand niet gekwantificeerd kunnen worden' heeft hij tevens toegezegd dat na invoering van de wet de werking regelmatig geëvalueerd wordt.

Doorstroming
De wetswijziging heeft tot gevolg dat particuliere verhuurders zelfstandige woonruimte tijdelijk voor twee jaar kunnen verhuren. Voor onzelfstandige woonruimte is tijdelijke verhuur voor vijf jaar mogelijk. Ook maakt de wetswijziging opzegging wegens dringend eigen gebruik voor bepaalde doelgroepen (promovendi, jongeren, gehandicapten, ouderen en grote gezinnen) eenvoudiger.

De sociale verhuurder kan de huur slechts voor zijn gehele bezit met een lager percentage verhogen. Hiervoor is de huursom bepalend. Ondanks flinke kritiek op het onderscheid tussen de particuliere en sociale verhuurder voor de mogelijkheden tot huurverhoging en tijdelijke verhuur, heeft de Eerste Kamer toch ingestemd met de wetswijziging. De wet is per 1 juli 2016 ingevoerd. De particuliere verhuurder doet er goed aan zijn administratie nu vast zo in te richten dat de brief voor beëindiging van de tijdelijke verhuur tijdig wordt verstuurd. Ook zal een verhuurder nieuwe huurcontracten moeten opstellen om deze wetswijziging goed vast te leggen.

Invloed op particuliere verhuurders
De praktijk laat zien dat veel verhuurders liever vast houden aan de standaard huurovereenkomsten. Termijn is een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. Bij een huurovereenkomst van maximaal 12 of 24 maanden heeft een huurder de mogelijkheid zonder opgave van reden de huurovereenkomst tussentijds te ontbinden. Dit biedt geen zekerheid voor een verhuurder vandaar dat er al snel gekozen wordt voor een minimale huurperiode van 12 maanden. Wel is het van belang dat het een vrije sectorwoning betreft daar een huurder 30 maanden de tijd heeft de huur aan te vechten. De nieuwe berekening van de huurpunten was onderwerp in onze vorige nieuwsbrief en is na te lezen op onze website.
Top 25 verhuurmakelaars
In opdracht van landelijk vakblad Vastgoed (onafhankelijk platform voor woningmakelaars) heeft Pararius onderzoek gedaan naar de verschillende verhuurregio’s in Nederland. Per regio is er ingezoomd naar de hoeveelheid aanbiedingen en transacties. Voor ons mooi om te zien dat wij in Haarlem het meeste huuraanbod in portefeuille hebben en het grootste aantal transacties hebben gedaan. Onze vestiging in Amstelveen staat op een mooie tweede plaats. Landelijk staan wij op een 14e plaats inclusief de overkoepelende organisaties.

“Het huuraanbod neemt weer toe”, zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. Op verzoek van Vastgoed stelde hij meerdere ranglijsten van de grootste verhuurmakelaars samen: een lijst bestaande uit 25 individuele verhuurmakelaars, een tweede lijst inclusief overkoepelende franchise-organisaties en een reeks top vijf verhuurmakelaars in diverse steden.

De grootste individuele verhuurmakelaars zijn gevestigd in Den Haag en Rotterdam: zij bezetten plek een tot en met drie in de Top 25 verhuurmakelaars, voor Vastgoed samengesteld door online huurplatform Pararius. De best scorende Amsterdamse verhuurmakelaar komen we pas tegen op de vijfde plaats. Opmerkelijk is ook dat er geen verhuurmakelaar uit Utrecht in de top 25 staat, maar wel een uit Roosendaal.

Alle lijsten zijn samengesteld op basis van het aantal aangeboden huurwoningen op het online platform in het jaar eindigend op 1 juli 2016. Pararius heeft een marktaandeel van zeventig procent van de Nederlandse huurmarkt, dus de lijsten geven vrij nauwkeurig aan hoe verhuurmakelaars presteren. Volgens de Groot springen meerdere dingen in het oog: Overbruggingsverhuur, Duinzigt en Rotterdam Apartments behoren in de afgelopen twaalf maanden tot de grootste verhuurmakelaars als het gaat om individuele vestigingen.

Tekort aan woningen 
Het geringe woningaanbod speelt veel verhuurmakelaars parten. Sander Koops van Koops Makelaardij in Haarlem, met 225 woningen op Pararius in een jaar tijd de nummer een op de Haarlemse lokale lijst en nummer twee in Amstelveen, maar niet vertegenwoordigd in de landelijke Top 25, stopt veel tijd in acquisitie. “Bij het Kadaster vragen we op wie er meerdere panden in bezit heeft en die personen schrijven we aan in de hoop dat ze panden in de verhuur willen doen.”

Hij vertelt ook dat er veel nieuwe beleggers op de markt komen die panden kopen om te verhuren omdat de rente (op de bank) zo laag is dat daar te weinig rendement is te behalen. “Eerder voerde ik zeg maar één keer in de maand gesprekken met beleggers die bijvoorbeeld woningen van rond de tweehonderdvijftigduizend euro (koopprijs) in de verhuur wilden gaan doen. Nu zijn het er wel vijf per week.”
Aantal woningen Pararius in Haarlem
Top 25 van Nederland
Nieuwe website! Een frisse "look and feel".
Begin maart 2016 hebben wij onze nieuwe website gelanceerd. We hebben creatief bureau Bolden uit Amsterdam, met veel ervaring in het realiseren van woonwebsites, opdracht gegeven om een nieuwe website te bouwen. Een site die voldoet aan de hedendaagse eisen, met een frisse uitstraling en een site die vooral gebruiksvriendelijk is. Na maandenlang schetsen en bouwen zijn we begin maart online gegaan. De site is erg goed ontvangen en vooral het vele beeldmateriaal wordt als prettig ervaren. Bekijk hier de website. Wij ontvangen uw feedback graag.
Leiden, een vliegende start
De opening van onze vestiging in Leiden is inmiddels alweer 8 maanden geleden en we voelen ons er oprecht thuis. De stad heeft veel raakvlakken met de regio Haarlem qua ligging, uitstraling, grachten en meer. Het grote verschil ten opzichte van Haarlem of Amstelveen is de verhuur van kamers aan studenten. Waar de kamerverhuur in Amstelveen of Haarlem bijna niet aan de orde is, zie je in Leiden veel aanbod van kamers voorbij komen. Onze focus ligt meer bij de verhuur van zelfstandige woonruimte die in de vrije sector vallen en we verwachten dat wij juist in die markt veel zouden kunnen toevoegen. De afgelopen periode hebben we al meer woningen weten te verhuren dan we hadden verwacht. Onze werkwijze valt goed bij de Leidse verhuurders en we zijn bijna dagelijks in gesprek met (nieuwe) beleggers die willen investeren in Leiden. Wij gaan er van uit dat wij deze lijn in Leiden kunnen voortzetten!
Uw woning snel en deskundig verhuren? Neem contact op!
Facebook
Facebook
Google Plus
Google Plus
Koops Makelaardij
Koops Makelaardij
Beheer
Beheer

Heeft u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen? Neem dan contact op met één van onze kantoren. We zijn bereikbaar op 020-8203676 of 023-5329817 of via mail naar; nieuwsbrief@koopsmakelaardij.nl

Uitschrijven     Uw gegevens wijzigen

Copyright © Koops Makelaardij BV - voor verhuurders, All rights reserved.