Copy
Kallelse till medlemmar Årsmöte 2016
View this email in your browser
Klicka här för att ANMÄLA mig NU!

Kallelse årsmöte inklusive föreläsning den 6 februari

Välkommen på NLP-föreningens årsmöte och en föreläsning "NLP från terapi till företag" av Magnus Kull. Magnus är en av Sveriges mest erfarna utbildare inom NLP och är en av Skandinaviens få NLP Master Trainers.

NLP – från terapi till företag - föreläsning
Hur använder du NLP i din vardag? NLP startade i terapins värld och har sedan dess spritt sig till olika områden. Magnus kommer guida oss på denna 40 åriga resa och de olika vägar NLP tagit för att landa i hur han använder det med chefer och ledningsgrupper i sin vardag.
 
Han kommer också beskriva både möjligheter och utmaningar med den förgrening och utveckling som skett under åren. Ambitionen är att du som åhörare ska bli mer distinkt i hur du kan använda dig av NLP i din vardag.När: Lördag den 6 februari klockan 13.00 – 16.00
Var: ABF Stockholm på Sveavägen 41, Beskowsalen
 
Dagens program

  • Information om NLP-föreningen i Sverige 2015 och 2016
  • Magnus Kull ”NLP – frÃ¥n terapi till företag"
  • Fika och mingel
  • Ã…rsmöte NLP-föreningen i Sverige
 
Marknadsplats
  • För de medlemmar som önskar erbjuder vi en marknadsplats för att visa upp produkter som du tycker skulle vara kul och spännande för andra att ta del av och eller köpa.
  • En marknadsplats kostar 150 kronor.

Anmälan
Anmälan medlemmar Ã…rsmöte inklusive Magnus Kull                0 kr
Anmälan icke medlemmar Ã…rsmöte inklusive Magnus Kull      150 kr 
Anmälan Ã…rsmöte inkl. Magnus Kull och medlemskap 2016:  400 kr
Anmälan marknadsplats:                                                           150 kr
 
Så klart jag ska göra min röst hörd, ANMÄL mig nu!

Kallelse årsmöte för NLP-föreningen i Sverige!
 

Som medlem har du rösträtt på årsmötet. Du kan även bidra med dina tankar och idéer genom att skicka in en motion.
 
Verksamhetsberättelse, bokslut samt eventuella motioner kommer att finnas tillgängliga på hemsidan veckan före årsmötet.
 
Motioner
Motioner ska ha inkommit till info@nlpforeningen.se senast den 22 januari. En motion ska ha en tydlig rubrik, en beskrivning av vad man vill föreslå, yrkanden i att-satser och det ska tydligt framgå vem/vilka som är motionär/motionärer.
 
Agenda årsmötet
Årsmötet inleds ca kl 15.00.
 
1.     Ã…rsmötets öppnande
2.     Fastställande av röstlängd
3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.     Val av tvÃ¥ protokolljusterare tillika rösträknare
5.     FrÃ¥ga om kallelse skett i behörig ordning
6.     Fastställande av dagordning
7.     Styrelsens verksamhetsberättelse
8.     Styrelsens ekonomiska rapport
9.     Revisorernas berättelse
10.   FrÃ¥ga om ansvarsfrihet för styrelsen
11.   Fastställande av medlemsavgift
12.   Beslut om arvode för styrelse och revisorer
13.   Val av ordförande
14.   Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15.   Val av revisor och suppleanter
16.   Val av valberedningen
17.   Styrelsens förslag
18.   Inkomna motioner
19.   Ã…rsmötets avslutande
 
 
Varmt välkomna önskar
Styrelsen NLP-föreningen i Sverige
Stadgar

Om Magnus Kull
 

Magnus Kull är en av Sveriges mest erfarna utbildare inom NLP och är en av Skandinaviens få NLP Master Trainers. Han arbetar också som processkonsult och coach åt ledare och ledningsgrupper i såväl mindre som börsnoterade företag. Som upphovsman till NÖHRA-modellen visar Magnus sin styrka att hela tiden ligga i framkant och utveckla NLP.

Han har också skrivit böcker som sålt över 125 000 exemplar. Som utbildare är Magnus mycket uppskattade för sitt breda kunnande, sin tydliga struktur och sitt varma sätt.

Till ANMÄLAN!
Copyright © 2016 NLP-föreningen i Sverige, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp