Copy
 

 

In deze nieuwsbrief

 

58.000 bollen en 1700 planten voor schoolpleinen en bijenlinten

Maar liefst 58 scholen in de regio Holland Rijnland en Zoetermeer doen mee aan Bijen in de Buurt. Ook 400 huishoudens langs speciale bijenroutes in Alphen, Leiden en Zoetermeer doen mee, met bollen of planten.
De bollen en planten zijn ter beschikking gesteld door Fonds 1818 en Provincie Zuid-Holland. Op donderdag 8 oktober werden de eerste bollen geplant door gedeputeerde Han Weber, burgemeester Laila Driessen van gemeente Leiderdorp en Boudewijn de Blij, directeur van Fonds 1818, samen met groep 5 van de Willem de Zwijgerschool in Leiderdorp. Al eerder dit jaar kregen de scholen het lespakket Bijen in de Buurt en een educatief bijenhotel.
>> Lees meer
 

Baanbrekende innovaties: stem op Groene Cirkels!

Het RTLZ programma Toekomstmakers heeft Groene Cirkels, waartoe ook het bijenlandschap behoort, verkozen tot één van de honderd meest baanbrekende innovaties van Nederland. Een jury uit het Nederlandse bedrijfsleven en de wetenschap heeft de innovaties geselecteerd. Er komt een publieksprijs, die in de laatste aflevering bekend wordt gemaakt.
Wilt u Groene Cirkels helpen deze prijs te winnen? U kunt
hier stemmen.  
 

Een polderlandschap met 71 bijensoorten

Slobkousbijen, tubebijen, tronkenbijen en asbijen, ze werden aangetroffen tijdens de nulmeting van het bijenlandschap in 2015 in het Land van Wijk en Wouden. Er zijn 71 soorten bijen en 83 soorten zweefvliegen gevonden. Onverwacht hoge aantallen.
Sommigen soorten zijn zeldzaam in Zuid-Holland of zelfs in Nederland, zoals de weidebij, de distelbehangersbij en de kleine tuinmaskerbij. Een goed begin, maar op veel plekken in de regio laat het aantal soorten te wensen over. In 2018 volgt de tweede monitoring van het bijenlandschap. De uitgebreide rapportage 2015 kunt u hier downloaden.
>> Lees meer
 

Grote Polder werkt aan bijenlandschap

De ondernemersvereniging van Bedrijventerrein Grote Polder, de ondernemers en de gemeente Zoeterwoude werken samen in het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein. Het terrein moet biodiverser, kleurrijker en levendiger worden voor werknemers en passanten, én een schakel worden in het Bijenlandschap tussen het Heinekenterrein, de bloemrijke bermen van de gemeente  en de Elfenbaan. Op 2 november konden de omwonenden meepraten over de mogelijkheden. 
>> Lees meer
 

Ook wijktuinen en buurtinitiatieven doen mee aan Bijen in de Buurt

Wist u dat u als buurtinitiatief, wijktuin, bedrijf of instelling ook mee kunt doen aan Bijen in de Buurt? De buurttuin bij Matilo en Stadstuinderij ’t Zoete Land in Leiden, Wijktuin Broekweg in Zoetermeer waar wethouder Vugs de pakketten uitreikte, en de bewoners van het Rietveldsepad in Alphen kregen al bollen of planten van Bijen in de Buurt. Als uw initiatief op een bijenlint ligt, kunt ook u een aanvraag doen via www.bijenindebuurt.nl.
 

Help de bij de winter door

Als we onze tuin ‘winterklaar maken’, doen we vaak onbewust dingen die slecht zijn voor bijen. We verwijderen dode stengels en bladeren. Maar wilde bijen overwinteren juist in dode stengels. Ze bieden hen een perfect onderkomen. Laat ze dus staan, maak een bijenhotel en snoei pas in het voorjaar als de insecten hun stengel hebben verlaten. Laat bladeren vooral liggen en woel de aarde niet teveel om: hommels en bijen maken vaak juist in de grond hun nest. Meer tips? Greenpeace heeft een leuk infoblad voor u!
 

Sinterklaas neemt Bij-Piet mee

Sinterklaas heeft bij zijn intocht in Leiderdorp dit jaar een Bij-Piet meegenomen. Burgemeester Laila Driessen, die ook voorzitter is van de Groene Cirkel Bijenlandschap, was blij verrast. “We kunnen het belang van bijen voor onze leefomgeving, de biodiversiteit en onze voedselvoorziening niet genoeg benadrukken. Nederland verdient jaarlijks 700 miljoen euro aan de diensten van bijen, maar ze sturen geen factuur.  We moeten ervoor zorgen dat ze hun belangrijke werk kunnen blijven doen. Daar werken we aan met de Groene Cirkel Bijenlandschap.”
 

Soortenrijkdom dempt effecten van extreem weer

Weides met veel plantensoorten zijn niet alleen goed voor de bij, ze kunnen ook beter tegen extreem weer. Droogte leidt tot maar een kwart lagere productie van biomassa. Er was nog geen overtuigend bewijs dat een hogere soortenrijkdom de negatieve effecten van klimaatverandering kan beperken. Een team van onder meer Wageningse onderzoekers bewees dat nu wel. Zij legden productiegegevens van 46 experimenten van over de hele wereld naast gegevens over het weer.
>> Lees meer
 

European Bee Award voor project Bee Deals

De European Bee Award 2015 is gewonnen door het project Bee Deals. Ketenpartijen sluiten onder begeleiding van CLM deals voor verbetering van de leefomgeving van bijen en andere bestuivers. In het Land van Wijk en Wouden hebben het Hoogheemraadschap Rijnland, gemeente Alphen en boomkwekers in Boskoop een Bee Deal gesloten: boomkwekers zaaien bijvriendelijke mengsels in op braakgronden en perceelsranden, maar ook als omlijsting van hun waterbassins. Langs een nieuw, natuurlijk wandelpad (Sloenedijk) is de berm bijvriendelijk ingezaaid.
 

 
Dit is de nieuwsbrief van Bijen in de Buurt en Groene Cirkels Bijenlandschap. Bijen in de Buurt is een programma van Fonds 1818 om bijenlinten aan te leggen vanuit Alphen a/d Rijn, Leiden en Zoetermeer naar het buitengebied. Huishoudens langs deze linten kunnen gratis bijvriendelijke planten of bollen aanvragen. Bijen in de buurt werkt vanuit de Groene Cirkel Bijenlandschap met een groot aantal partijen samen aan verbindingen voor bijen in het Land van Wijk en Wouden. De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, de duurzaamheidssamenwerking van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR.

U ontvangt deze nieuwsbrief als relatie van Fonds 1818, de Provincie Zuid-Holland, Stichting Land van Wijk en Wouden en Groene Cirkels Bijenlandschap. >> Aanmelden nieuwsbrief
 
 

CONTACT

Riviervismarkt 4
2513 AM Den Haag
070 364 11 41
• www.fonds1818.nl
• info@fonds1818.nl

REGIO

Fonds 1818 geeft donaties ten behoeve van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de regio waarin het fonds gevestigd is.

VOLG ONS

FacebookTwitterLinkedIn | Nieuwsbrief | RSS