Oplevering onderwijspark Ezinge - Aanzienlijke verzwaring EPC-eisen - Watermist steeds vaker toegepast - Renovatie school Tolhuisstraat
 

Instelbaar geluidscherm in Transformatie Converso

Het voormalige kantoor Millenium I & II aan het Merweplein te Nieuwegein bestond uit bijna 12.000 m2 kantoorruimte. Vanwege de veranderde marktvraag, zijn deze kantoren getransformeerd naar woningen. Het Transformatieteam, waar moBius consult onderdeel van uitmaakt, heeft de advisering in dit project verzorgd.

Het project heeft twee bijzondere aspecten. Ten eerste is het proces heel snel verlopen. Binnen een halfjaar is het volledige traject van aanvraag en vergunningverlening doorlopen. Dit was onder andere mogelijk omdat Het Transformatieteam veel ervaring met dit soort projecten heeft. Daarnaast heeft de gemeente het proces heel goed gefaciliteerd, door gedurende het hele traject één contactpersoon beschikbaar te hebben.

Het tweede bijzondere aan dit project is de technische oplossing die door Het Transformatieteam is bedacht voor de geluidafscherming. Door de verkeerswegen en het nabijgelegen zwembad is de geluidbelasting erg hoog, waardoor veel voorzieningen nodig waren. Projectleider Arnold Hietland van moBius consult zegt hierover: We moesten hele dichte loggia's maken om de geluidbelasting voldoende te verlagen, maar dat paste niet bij de gewenste uitstraling. We hebben daarom een oplossing bedacht waarmee de bewoners zelf de hoogte van de afscherming kunnen instellen. Gewoon vanuit de woonkamer. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld in de zomer het balkon heel open maken."

Het complex bestaat uit 66 koopwoningen en 66 huurwoningen. Zowel de koopwoningen als de huurwoningen zijn 2, 3 of 4-kamerappartementen. Alle woningen worden in 2017 opgeleverd.

Meer weten? Stuur een mail aan Arnold Hietland. Arnold bellen op 015 - 215 9600 voor een vrijblijvend gesprek is uiteraard ook mogelijk .

  Is gasloos bouwen moeilijk?

Het is duidelijk dat gasloos bouwen de toekomst wordt. In het nieuwe regeerakkoord is een volgende stap gemaakt om de Nederlandse gebouwen in 2050 gasloos te maken. Aanbieders van cursussen haken daar op in met cursussen en seminars over gasloos bouwen. Cursus? Is het dan zo moeilijk om gasloos te bouwen? Het antwoord is eigenlijk nee. Het is niet moeilijk, . . . maar het vereist wel aandacht.

In nieuwbouwprojecten is het over het algemeen niet ingewikkeld om gasloos te bouwen. De isolatiegraad die in het Bouwbesluit voor nieuwbouw wordt voorgeschreven, is hoog. Verwarmen met een laag temperatuur systeem (LTV) is daardoor vaak geen probleem, zodat een warmtepomp efficiënt kan worden toegepast. Het beperken van de ventilatieverliezen door vraagsturing en/of door balansventilatie met warmteterugwinning, is eveneens goed uitvoerbaar.

Senior projectleider Peter Erdtsieck wijst op belangrijke aandachtspunten: "Wil je eigenlijk wel dat in de slaapkamer dezelfde temperatuur heerst als in de woonkamer? Ik niet. Dat vereist aandacht voor de temperatuurregeling. Vloerverwarming reageert bijvoorbeeld heel traag. Dat kan een probleem zijn in slaapkamers, die overdag worden gebruikt om te studeren of in kleine appartementen. Snel afkoelen door het raam open te zetten kan, maar daarmee vliegt niet alleen de warmte, maar ook de energiebesparing het raam uit."

De bestaande bouw is veel slechter geïsoleerd dan nieuwbouw, bovendien wordt vaak geventileerd met klepramen of roosters. Daardoor is het veel moeilijker om een warmtepomp toe te passen. Peter hierover: "In een EPC- of EPA-berekening is een warmtepomp altijd in te voeren en zorgt altijd voor energiebesparing. Maar in de praktijk is dat echt niet altijd mogelijk. Behalve voldoende capaciteit van de warmtepomp, moet ook op de juiste plaats voldoende afgiftecapaciteit in de woning te realiseren zijn."

Ook met biomassaverbranders (pelletbranders) kan gasloos worden verwarmd. Veel betrokkenen zijn hier echter geen voorstander van. Gemeenten zien een gevaar van fijnstof en anderen twijfelen aan de duurzaamheid van de pellets. Feit is, dat de manier waarop de EPC met pelletbranders omgaat binnenkort veranderd.  Hierdoor zullen ze in de berekeningen veel minder duurzaam worden dan de meeste warmtepompen.

Meer weten? Stuur een email naar Peter Erdtsieck  of bel hem op 0343 - 512886 voor een vrijblijvend gesprek.

 

  Juridisch veilig of echt veilig?

Zijn gebouwen die niet aan de wet voldoen per definitie niet veilig? En zijn alle gebouwen die wel aan de wet voldoen ook altijd veilig? Voor beide vragen is het antwoord nee, en dat kan grote impact hebben.

De eerste situatie komt vaak voor. Gebouwen of ontwerpen die niet strikt aan de wet voldoen, kunnen op basis van gelijkwaardigheid worden beoordeeld. In goed overleg met het bevoegd gezag kunnen deze gebouwen een stempel brandveilig krijgen. Soms ontbreekt het door bezuinigingen echter aan kennis of tijd bij het bevoegd gezag en kan niet tot een gezamenlijk standpunt worden gekomen. Dit resulteert vaak in onnodige investeringen voor de opdrachtgever.

De tweede situatie komt ook regelmatig voor en kan eveneens tot problemen leiden, bijvoorbeeld bij total engineering contracten. De opdrachtgever wil een veilig gebouw, maar de contractant heeft baat bij een goedkope oplossing en staat daarbij in principe in zijn recht. Dat een gebouw aan de wet voldoet maar niet veilig kan zijn, komt voort uit aannames in de wet- en regelgeving, die niet overeenkomen met de werkelijkheid. Voor ontvluchting wordt er bijvoorbeeld van uitgegaan dat het geen tijd kost om het horizontale stuk naar de vluchttrap af te leggen, dat gebruikers zich evenredig over de aanwezige vluchtwegen verdelen en dat zij geduldig 6 minuten wachten als de trap niet breed genoeg is. Deze aannames kunnen leiden tot ontwerpen die wel op papier, maar niet in de praktijk, brandveilig zijn.

Daarnaast komt het voor dat vanwege de wetgeving er vluchttrappen en opvangruimtes moeten worden gecreëerd op plaatsen waar, ook bij een calamiteit, niemand naar toe zal vluchten. Een zinloze verspilling van geld en ruimte, wat voorkomen kan worden door een ontwerp te baseren op daadwerkelijk vluchtgedrag. Maatwerkadvies en goed overleg met autoriteiten zijn daarvoor essentieel.

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar Yvonne Schuller of haar bellen op 0343 - 512886. 
 

Gerelateerde afbeelding   MPG-eis per 1 januari aanstaande


Sinds 2013 is het verplicht om voor woningen en kantoren een MPG-berekening bij de aanvraag omgevingsvergunning te voegen. Er werd echter nog geen eis aan de hoogte van de MPG-waarde gesteld. Vanaf 1 januari 2018 wordt er wel een eis gesteld. De MPG-waarde moet dan lager zijn dan 1,0 €/m2bvo.

Het invoeren van een MPG-eis sluit aan bij de steeds strengere eisen die aan het energiegebruik worden gesteld. Doordat het energiegebruik steeds lager wordt, neemt het aandeel van materiaalgebruik in de totale milieubelasting steeds verder toe. De MPG is het toetsingsinstrument om in de toekomst de totale milieubelasting van nieuwbouw te blijven beheersen.

In de afgelopen jaren is ervaring opgedaan met een MPG-berekening bij de aanvraag omgevingsvergunning. Doordat echter geen eis werd gesteld, bleek dat de handhaving beperkt was. Slechts bij één derde van de aanvragen, wordt ook daadwerkelijk gecontroleerd of de MPG-berekening is gemaakt. Een inhoudelijke controle wordt nog veel minder vaak uitgevoerd. De gemiddelde waarde bij een aanvraag lag bij de onderzochte berekeningen tussen de 0,5 en 0,6  €/m2bvo. Vooralsnog lijkt de eis dus met name een manier om het maken van de berekening te waarborgen. 

Meer weten over de MPG? Stuur een email naar Francine Huijsmans  of bel haar op 015 - 215 9600. 


 

Zorginstelling Emergis bouwt kliniek met materialen van Rijkswaterstaat  Recent

 
In ons werk staan mensen
centraal. De mensen
waarmee wij samenwerken
en de mensen die het gebouw
gaan gebruiken. Wij noemen
dat de menselijke maat


Vestiging Driebergen
Patrimoniumstraat 1
3971 MR Driebergen
T 0343 512 886

Vestiging Delft
Wallerstraat 16B
2613 ZS Delft
T 015 215 9600

mail@mobiusconsult.nl
www.mobiusconsult.nl