Copy

KOORDINAATTI-UUTISKIRJE 19/2014 (25.11.2014)

 

Sisältö:

AJANKOHTAISTA KOORDINAATISTA

Verkkoklinikka nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeille 4.12. klo 9-11
OKM:n avustusten hakuaika päättyy 12.12.2014
Puheenvuoro: Nuoret kehittämässä tieto- ja neuvontapalveluita

NUORISOALAN AJANKOHTAISET

ELO-opas - kohti elinikäistä ohjausta
Mediakasvattajan eettiset periaatteet
Nuorten elinolot 2014 -vuosikirja "Nuoruus toisin sanoen"

Tapakasvatusmateriaali Pientä säätöö!!
Kerro mielipiteesi sosiaalisesta luototuksesta

KOULUTUKSIA, TAPAHTUMIA & HAKUAIKOJA

Pelastakaa Lapset etsii asiantuntijaa Lasten suojelu ja digitaalinen media -yksikköön
EVS uusille toimijoille -koulutus 21.1.2015
Nuorisotutkimuksen avoin gradupäivä Tampereen yliopistolla 11.2.2015

NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN KENTÄLLÄ TAPAHTUU

Keskipisteessä: Mediakasvatus.nyt 2014 -seminaari
_____________________________________________

 

AJANKOHTAISTA KOORDINAATISTA

VERKKOKLINIKKA NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN HANKKEILLE 4.12. KLO 9-11

Oletteko hakemassa opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeelle ja hakuvaiheessa on noussut esiin kysymyksiä? Tule kysymään ja me vastaamme hankeklinikalla, joka järjestetään verkossa torstaina 4.12.2014 klo 9.00-11.00. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen, nettiyhteyden ja kuulokkeet/kaiuttimet.

Klinikalla käydään aluksi tiivistetysti läpi nuorten tieto- ja neuvontatyön hakuun liittyviä perusasioita. Ennen kaikkea klinikalla kuitenkin keskitytään vastaamaan osallistujien kysymyksiin hakuun ja hankkeisiin liittyen. Toivomme, että kysymyksiä toimitetaan meille ennakkoon ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittaudu ja esitä kysymyksesi ennakkoon 2.12. mennessä koulutus- ja tapahtumakalenterissa: www.koordinaatti.fi/kalenteri/verkkoklinikka-hankkeet-04122014.

 

OKM:N AVUSTUSTEN HAKUAIKA PÄÄTTYY 12.12.2014

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeille vuodelle 2015 ovat haettavissa 12.12.2014 saakka. Avustusten hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät sekä muut nuorisotyön palveluja tarjoavat järjestöt ja yhteisöt. Nuorten tieto- ja neuvontatyön avustusta myönnetään 1) alueellisen nuorten tieto- ja neuvontatyön käynnistämiseen ja kehittämiseen, 2) nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointiin ja siihen liittyviin esiselvityksiin sekä 3) paikallisen nuorten tieto- ja neuvontatyön käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Lisätiedot ja hakuohjeet ministeriön sivuilla: http://urly.fi/a7D

Ohjausta hakemusten tekemisessä
Hakemuksiin ja hankesuunnitelmiin liittyvissä kysymyksissä ja neuvonnan tarpeissa voit kääntyä Koordinaatin puoleen. Hakuasioissa sinua auttavat:
  • koordinaattori Jaana Fedotoff, jaana.fedotoff(at)ouka.fi, p. 044 703 8215
  • suunnittelija Mika Pietilä, mika.pietila(at)ouka.fi, p. 044 703 8216
 

PUHEENVUORO: NUORET KEHITTÄMÄSSÄ TIETO- JA NEUVONTAPALVELUITA

Oulun NettiNappi-kehittämishankkeessa nuoret ovat mukana kaikissa vaiheissa suunnittelusta raportointiin. Hankkeen tavoitteena on taata kaikille oululaisnuorille yhdenvertainen mahdollisuus käyttää tieto- ja neuvontapalveluita, sekä tukea nuorten itsenäistymistä, yhteiskunnallista vastuullisuutta ja elämänhallintaa tarjoamalla tietoa, neuvontaa ja ohjausta oikea-aikaisesti. Nuoret oman elämänsä asiantuntijoina osaavat parhaiten kertoa, mitä tarvitsevat. Meidän tehtävämme on mahdollistaa, innostaa, tukea ja palkita. Mitä muita vinkkejä projektityöntekijä Liisa Kurtilla on nuorten osallistamiseen palveluiden kehittämisessä? Lue Liisan Puheenvuorosta: www.koordinaatti.fi/puheenvuoro/nuoret-kehittamassa-nettinappia.
 


NUORISOALAN AJANKOHTAISET

ELO-OPAS - KOHTI ELINIKÄISTÄ OHJAUSTA

Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmian LAITURI-projektin tuottama ELO-opas - kohti elinikäistä ohjausta on julkaistu. Opas tarjoaa näkökulmia ja työvälineitä ELY-keskusalueiden elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmien (ELO-ryhmät) toimintaan. ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta ja asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Verkostomaisella ELO-toiminnalla edistetään ensisijaisesti nuorten ja aikuisten ohjauspalvelujen laatua. Työtä tehdään valtakunnallisten linjausten mukaisesti.

Oppaan tieto on hyödynnettävissä kaikissa monialaisissa verkostoissa, tai niitä koordinoivilla tahoilla, joissa eri ikäisten ohjaus on keskiössä. Opas tarjoaa ryhmien työskentelylle avauksia myös ELO-toiminnan ja ohjauksen laadun tarkasteluun kehittämisen näkökulmasta.

Jaana Fedotoff Koordinaatista on ollut mukana LAITURIn Elinikäisen ohjauksen toimintamallinnuksen asiantuntijatyöryhmässä. ELO-opas on syntynyt työryhmän työskentelyn lopputuloksena.

ELO-oppaan verkkosivuversio: www.elo-opas.fi
ELO-opas (pdf): www.elo-opas.fi/wp-content/uploads/2014/11/ELO-toiminnan_opas_web.pdf

 

MEDIAKASVATTAJAN EETTISET PERIAATTEET

Mediakasvatusseura on julkaissut mediakasvattajan eettiset periaatteet. Eettisten periaatteiden tarkoituksena on olla mediakasvattajan tukena muiden ammattieettisten ohjeistusten rinnalla ja innostaa eri alojen ammattilaisia tietoiseen mediakasvattajuuteen. Mediakasvattajan eettiset periaatteet perustuvat YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja korostavat yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa mediakasvatuksessa. Periaatteet rohkaisevat myös lasten ja nuorten tietoiseen osallistamiseen sekä mediasisältöjen monipuoliseen tutustumiseen.

Periaatteet Mediakasvatusseuran sivuilla (pdf)

 

NUORTEN ELINOLOT 2014 -VUOSIKIRJA "NUORUUS TOISIN SANOEN"

Nuoruus on minäkuvan ja identiteetin rakentamisen vahvaa aikaa. Nuori haluaa olla samanlainen kuin kaikki muut, mutta samanaikaisesti hänellä on tarve erottautua joukosta. Toiseus voi ilmetä nuoren haluna poiketa valtavirrasta, jolloin erilaisuus on tietoinen valinta ja se voi olla nuorelle voimavara ja myönteinen asia. Kuitenkin eriarvoisuuden ja syrjään jäämisen riski syntyy, kun nuoren erilaisuudesta tulee vähempiarvoista, leimaavaa tai poissulkevaa.

Uudessa Nuorten elinolot 2014 -vuosikirjassa käsitellään nuorten kokemaa erilaisuutta ja ulkopuolisuuden kokemuksia muun muassa kaveripiirissä, koulussa, laitosympäristössä, verkossa ja armeijassa. Lähes kaikki artikkelit perustuvat nuorten omiin kokemuksiin.

Teos on tilattavissa Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta: www.nuorisotutkimusseura.fi/catalog/kirjat/elinolot-2014

 

TAPAKASVATUSMATERIAALI PIENTÄ SÄÄTÖÖ!!

Mitä seuraa, kun mokaa? Mitä tarkoittaa tilannepukeutuminen? Miten kulttuurit kohtaavat? Mitä on työelämän hyvätapaisuus? Mika Launikarin opetushallitukselle toteuttama kirjanen kannustaa nuoria pohtimaan hyvien tapojen ja tekojen merkitystä elämässä. Pientä säätöö!! on tapakasvatuksen materiaali, joka soveltuu yläkoulun oppilaille sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoille. Materiaalia voi käyttää keskustelun virittämiseen ja hyvien tapojen edistämiseen myös erilaisissa kodin ja koulun yhteistyötilaisuuksissa sekä tapahtumissa, joissa nuoret kokoontuvat. Julkaisu on tilattavissa OPH:n verkkokaupasta: http://urly.fi/jE6

 

KERRO MIELIPITEESI SOSIAALISESTA LUOTOTUKSESTA

Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut kaikille avoimen keskustelun sosiaalisesta luototuksesta Otakantaa.fi-sivuille. Mistä vähävaraisille kohtuuhintaista lainaa? Kommentteja ja näkemyksiä toivotaan sosiaalisesta luototuksesta, sen kehittämistarpeista ja siitä, kenelle ja missä tilanteessa luototusta voitaisiin myöntää. Keskustelu on avoinna 6.11.-5.12.2014.

Osallistu keskusteluun: www.otakantaa.fi/sosiaalinenluototus
 


KOULUTUKSIA, TAPAHTUMIA & HAKUAIKOJA

PELASTAKAA LAPSET ETSII ASIANTUNTIJAA LASTEN SUOJELU JA DIGITAALINEN MEDIA -YKSIKKÖÖN

Pelastakaa Lapset ry hakee asiantuntijaa internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaiseen työhön. Tehtävä sisältää osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön sekä seksuaalirikoksen kohteena olevista lapsista levitettävän laittoman aineiston analysointia, tiedon koostamista ja tilastointia. Lisäksi tehtävään kuuluu ammattilaisten kouluttamista ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, osallistumista kansalliseen ja kansainväliseen verkostoyhteistyöhön sekä viestintä- ja tiedotustehtäviä.
 
Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, mediakasvatus tai muu vastaava), englannin kielen taitoa, esiintymisvalmiutta, yhteistyökykyä, vastuullista työskentelyotetta ja valmiutta työskennellä itsenäisesti. Tehtävä edellyttää jonkin verran matkustamista ja viikonlopputöitä. Tehtävä on vakituinen ja alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.
 
Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää myös oman palkkatoivomuksen. Hakemukset palkkatoivomuksineen 29.11.2014 kello 16.15 mennessä sähköpostitse: veera.uusoksa(at)pelastakaalapset.fi.

Pelastakaa Lapset ry:n Lasten suojelu ja digitaalinen media -yksikön tavoitteena on lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen.
 

Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n vuodesta 2002 ylläpitämä vihjepalvelu, jonka kautta internetin käyttäjät voivat ilmoittaa laittomasta aineistosta, ennen kaikkea seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista lapsista levitettävästä kuvamateriaalista. Kansainvälinen Pelastakaa Lapset toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Pelastakaa Lapset lasten oikeuksien asiantuntijana toimii aktiivisesti verkossa. Järjestö koordinoi valtakunnallista Netaria, joka toimii verkossa nuorisotalon tavoin ja perustuu moniammatilliseen yhteistyöhön. Nuori voi tulla tapaamaan muita nuoria tai keskustelemaan yksityisesti ammattilaisten kanssa. Netari tavoittaa vuosittain lähes 20 000 nuorta.

 

EVS UUSILLE TOIMIJOILLE -KOULUTUS 21.1.2015

EVS (Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu) uusille toimijoille on kokonaisvaltainen EVS-toiminnan tietopaketti. Se sopii niin hiljattain akkreditoituneille tai akkreditoitumista suunnitteleville tahoille, mutta palvelee myös kokeneempia ja ei-niin-kokeneita toimijoita, jotka haluavat päivittää tietonsa. Säännöt ja toimintatavat selkeytyvät ja hyvät käytännöt siirtyvät toimijalta toiselle. Kaikkiin kysymyksiin vastataan, tule kysymään!

Koulutus järjestetään 21.1.2015 klo 10.00-15.00 Helsingissä Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn tiloissa osoitteessa Hakaniemenranta 6.

Koulutus on osallistujille maksuton ja sen aikana tarjotaan aamukahvi ja lounas. CIMO korvaa jälkikäteen osallistujien matkakulut edullisinta julkista matkustustapaa käyttäen. Ilmoittautumisaika päättyy 12.1.2015. Ilmoittaudu osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/24947CC53B3C238C.par

Lisätietoja koulutuksesta: jutta.kivimaki(at)cimo.fi tai p. 0295 338 568.

 

NUORISOTUTKIMUKSEN AVOIN GRADUPÄIVÄ TAMPEREEN YLIOPISTOLLA 11.2.2015

Nuorisotutkimusverkosto ja Tampereen yliopiston Nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen oppiaine järjestävät yhteistyössä avoimen tutkijaseminaarin graduntekijöille keskiviikkona 11.2.2014. Seminaari on suunnattu nuoriin tai nuoruuteen liittyvää pro gradu -tutkielmaa valmisteleville eri tieteenalojen opiskelijoille. Gradupäivään ovat tervetulleita niin graduaan aloittelevat kuin pidemmälle ehtineet opiskelijat. Seminaari tarjoaa mahdollisuuden saada omaan tutkielmaan kommentteja nuorisotutkimuksen asiantuntijoilta. Kullekin alustajalle nimetään ulkopuolinen kommentaattori ja aikaa on varattu myös yleiselle keskustelulle ja vertaiskommentoinnille kunkin alustuksen jälkeen.

Gradupäivään voi ilmoittautua 12.1.2015 mennessä. Lisätiedot: www.nuorisotutkimusseura.fi/tapahtumat/gradupaiva-121114
 


NUORTEN TIETO- JA NEUVONTATYÖN KENTÄLLÄ TAPAHTUU

KESKIPISTEESSÄ: MEDIAKASVATUS.NYT 2014 -SEMINAARI

Mediakasvatus.nyt 2014 -seminaari kokosi Kuopioon reilut 80 media-alan ammattilaista, opetushenkilöstöä ja nuorisotyöntekijää 11. marraskuuta. Seminaarin teema pureutui tänä vuonna pelillisyyteen ja pelien käyttöön työvälineinä. Seminaaripäivä koostui luento-osuuksista, työpajoista ja päivä päättyi elokuvanäytökseen. Lue lisää aluekoordinaattori Heta Malisen ajatuksia seminaarin sisällöistä: www.koordinaatti.fi/keskipisteessa/mediakasvatusnyt-2014.
poista minut tältä listalta | päivitä tilausasetuksiani

Uutiskirje lähetetään kahden viikon välein nuorten tieto- ja neuvontatyön palveluverkoston sähköpostilistalle. Liity listalle: eepurl.com/t2v9f

Haluatko ilmoituksesi uutiskirjeeseen? Lähetä se sähköpostitse osoitteeseen heidi.leppakari(at)ouka.fi. Uutiskirjeiden julkaisupäivät osoitteessa www.koordinaatti.fi/viestinta

Koordinaatti - Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus
www.koordinaatti.fi

www.facebook.com/Koordinaatti www.twitter.com/Koordinaatti