Copy

Nieuwsbrief februari 2013

Beste mevrouw / meneer,

Deze nieuwsbrief informeert u over LiS Academy als onderdeel van de LiS - de MBO vakschool voor precisietechniek en instrumentatie in Leiden opgericht door prof. Kamerlingh Onnes in 1901.

LiS Academy start met na- en bijscholingscursussen voor technici en ingenieurs over het bedenken, ontwerpen én maken van precisietechnologische systemen. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan het ontwerpen en maken van precisiesystemen voor de life sciences en health sector.

U ontvangt deze nieuwsbrief vanwege uw relatie met de LiS, de partners van de LiS, de topsector High Tech of de topsector Life Sciences & Health.

LiS - Image: NASA / Chris Gunn
Microtoom voor het nauwkeurig snijden van microscopische preparaten gemaakt door LiS-studenten

Inschrijving open: cursus "Moderne Systeemdynamica en Regeltechniek"

Deze cursus voor technici en ingenieurs start in april 2013

LiS Academy start met cursussen over het ontwerpen en maken van precisiesystemen. De eerste cursus gaat over "Moderne Systeemdynamica en Regeltechniek". Deze cursus is voor technici en in het bijzonder instrumentmakers om meer kennis op te doen over moderne regeltechniek in relatie tot het ontwerpen en de maakbaarheid van precisiesystemen. Het toepassen van geavanceerde regeltechniek kan van invloed zijn op de maatvoeringseisen voor fijnmechanische componenten. De cursus laat zien hoe geavanceerde regeltechnieken met behulp van microcontrollers worden gerealiseerd.

Technici en ingenieurs met diverse achtergronden kunnen deelnemen. Deze cursus op HBO-niveau heeft een studiebelasting van 140 uur, waarvan 40 contacturen verdeeld over 10 dagdelen. Optioneel is de theoretische eindtoets en afsluitende opdracht. Een formele afronding van de cursus kan mogelijk leiden tot het behalen van HBO-studiepunten via de route van eerder verworven competenties / kwalificaties. De cursus start in april 2013 (bij voldoende inschrijving). Prijs: € 1.850,- exclusief BTW, cursusmateriaal en eindtoets. Klik voor meer informatie en inschrijving.

Download hier het inschrijfformulier voor de cursus
LiS Jet Bussemaker OCW

LiS ontvangt stimulerings- bijdrage van OCW-minister Jet Bussemaker

De LiS heeft 19 december 2012 een stimuleringsbijdrage van € 1,9 miljoen van minister Bussemaker ontvangen. Deze bijdrage ondersteunt de ambities van de LiS om samen met een tiental partners techniekonderwijs op het snijvlak precisietechniek en medische technologie / instrumentatie te verstevigen. De LiS en partners zetten in op een substantiële groei van het aantal LiS-studenten de komende jaren.

Daarnaast investeren de LiS en partners in na- en bijscholingscursussen voor technici en ingenieurs. Tot slot wordt de engineering- en productiecapaciteit van de LiS fors uitgebouwd, zodat nog meer LiS-studenten via betaalde opdrachten precisiesystemen ontwerpen, tekenen, prototypen, testen en maken.

LiS voor industrie en wetenschap

Industrie en wetenschap hebben grote behoefte aan technici en ingenieurs met actuele expertise op het snijvlak van ontwerpen en maken van precisietechnologische hightech systemen. Daarom biedt de LiS de volgende diensten:

1. LiS Academy organiseert cursussen voor technici en ingenieurs over het ontwerpen en maken van precisietechnische systemen. Nadruk is gevestigd op systemen voor de life sciences en health sector.

2. LiS Engineering ontwikkelt en maakt in opdracht voor industrie en wetenschap. LiS-studenten voeren deze externe opdrachten uit onder hoogwaardige begeleiding.


Betrokken partners in LiS Academy en LiS Engineering zijn o.a. DEMCON, Hittech Multin, Medtronic BRC, Oldelft Ultrasound, TNO, Erasmus MC, LUMC, TU Delft, UMC Utrecht, VUmc, Brainport Industries, Leiden Bio Science Park en Medical Delta.

LiS beste vakopleiding van Nederland

De LiS is door de keuzegidsgids MBO-studies 2013 gekozen tot de beste vakopleiding van Nederland. Over de LiS staat in het rapport: "Bij de vakcolleges scoort de grote meerderheid hoger dan vergelijkbare opleidingen. Topper is de Leidse Instrumentmakers School, op de voet gevolgd door het CIBAP vakcollege in Zwolle en SVO, het opleidingsinstituut voor de voedingssector."

Forward to Friend
Tweet
Share
LiS Academy website
Email
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2013 LiS, LiS-TOP (LiS Engineering & LiS Academy), All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp