Copy

Nieuwsbrief november 2013

Beste heer / mevrouw,

Deze nieuwsbrief informeert u over LiS Academy, een onderdeel van de LiS - de MBO vakschool voor precisietechniek en instrumentatie in Leiden.

LiS Academy start met na- en bijscholingscursussen over met name het maken van precisietechnologische systemen. Bijzondere aandacht krijgen precisiesystemen voor de life sciences & health sector.

U ontvangt deze nieuwsbrief vanwege uw relatie met de LiS, de partners van de LiS, de topsector High Tech of de topsector Life Sciences & Health.

Inschrijving open voor LiS Academy practicumcursus

Deze practicumcursus van 1 dag biedt praktische aanwijzingen en overdracht van vaardigheden op het vlak van o.a. lijmkeuze (bijv. biocompatibele epoxylijm met bepaald kruipgedrag), voorbewerkingen, mengen & doseren, uitharden en polijsten & inspectie. Deze vaardigheden zijn van waarde bij o.a. het construeren van katheters en het toepassen van medisch-optische apparatuur. Cursuspartners zijn Eramus MC en TNO. Cursusdatum is 10 december 2013 en de cursuslocatie is Erasmus MC in Rotterdam. Klik voor meer informatie en inschrijving.
Klik hier om je in te schrijven voor de practicumcursus

Summer School over Maakbaarheid een groot succes

Afgelopen augustus vond de 1e editie van de LiS Academy Summer School over Maakbaarheid plaats. 20 cursisten uit de high-tech industrie hebben waardevolle kennis opgedaan over het maken van precisiecomponenten middels draaien, frezen, slijpen, aluminium gieten, plaatwerken en vonkeroderen. De cursisten - werkzaam bij o.a. ASML, Mapper Lithography, NTS Mechatronics, Frencken, IBS Precision Engineering en Bronkhorst High-Tech - waardeerden de cursus met een rapportcijfer 8. Naast de LiS waren cursuspartners zoals Suplacon, Hittech Group, Ter Hoek Vonkerosie, Hembrug, TNO en Settels Savonije van Amelsvoort actief betrokken. Tevens is support gegeven door de brancheverenigingen DSPE (mede-initiator), DPT en FME. De data voor de Summer School 2014-editie zal volgen. U kunt via e-mail info@LiSacademy.nl alvast uw interesse voor de cursus aan ons kenbaar maken. Klik hier voor meer informatie.
Cursisten afkomstig van ASML, Bronkhorst High-Tech, Frencken Engineering, Hittech Multin, IBS Precision Engineering, Mapper Lithography, Maris College, NTS Mechatronics, TMC Manufacturing Support, TT Engineering en VDL ETG

LiS-studenten o.a. betrokken bij "Delft Cylinder Hand"

Bij de TU Delft-afdeling Biomedical Engineering is men reeds enige tijd bezig met de ontwikkeling van de Delft Cylinder Hand. De vingers van deze handprothese worden met hydraulische cilinders bediend. Om onderzoek te doen naar de beste afdichting in deze zeer kleine hydraulische cilinders, is het nodig om metingen te doen aan veel verschillende cilinders. Hiervoor zijn 4e jaars LiS-studenten gevraagd een automatisch werkend apparaat te ontwikkelen dat de onderzoekers in staat stelt betrouwbaar de cilinders te kunnen doormeten en eenvoudig te kunnen verwisselen. Begin 2014 hebben de LiS-studenten het ontwikkelde prototype gereed.
Een ontwerp van de LiS-studenten om betrouwbaar cilinders door te meten en eenvoudig te kunnen verwisselen
Een andere LiS-groep is in samenwerking met de TU Delft-afdeling BioMechanical Engineering en de bedrijven MediShield en Moog bezig om een force feedback instrument te ontwikkelen voor een chirurgische pincet. Idee is dat de chirurg tijdens gebruik van de pincet feedback krijgt over de toegepaste krachten. Dit draagt bij aan het voorkomen dat aders, pezen of ander weefsel tijdens chirurgische ingrepen beschadigd raken. Hiervoor stelt de chirurg een vooraf opgegeven maximum knijpkracht in. Een adaptief force feedback-systeem op miniatuurniveau zorgt vervolgens via een complex uitgedokterd meet- en regelsysteem voor deze begrenzing. Andere groepen van 4e jaars LiS-studenten zijn actief voor het ontwikkelen van prototypes voor o.a. Settels Savenije van Amelsvoort en TNO.
Een nulmeeting voor het LiS-groepsproject: met welke krachten hanteert een LUMC-chirurg een pincet

27 november: bijeenkomst ZITO13 voor o.a. docenten

Docenten (o.a. vmbo / havo / mbo) en ondernemers zijn van harte welkom op de bijeenkomst ZITO13 op 27 november te Hogeschool Leiden. ZITO13 gaat over Zorg, Innovatie, Techniek met en voor Onderwijs, Ondernemers en Overheid. ZITO13 inspireert docenten en ondernemers over de bijzondere wereld van zorgtechniek / medische techniek. Het is een initiatief om meer leerlingen te interesseren voor technische- en life sciences & health-opleidingen en de kennis en innovaties op deze terreinen bij bedrijven en onderwijs te borgen. Diverse ondernemers en instellingen tonen hun medische / zorgtechnieken. Bijvoorbeeld BabyBloom Healthcare, BioSparQ, MediShield, Moog, LiS, TechnoLab Leiden en Van Raam. Meer informatie en aanmelding: www.ZITO13.nl

Opdrachten van o.a. ESA-ESTEC en LUMC

LiS-studenten hebben de afgelopen periode enkele bijzondere (productie)opdrachten mogen uitvoeren. Opdrachtgevers waren o.a. ESA-ESTEC, Dutch Space, LUMC en TU Delft.

LiS Engineering zoekt opdrachten

LiS Engineering (het leerbedrijf van de LiS) zoekt productieopdrachten voor en uitgevoerd door LiS-studenten. Deze opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de onderwijsformule van de LiS. Naast fijnmechanische opdrachten, is de LiS in het bijzonder geïnteresseerd in opdrachten op het vlak van mechatronica, optica en bewerken van glas en keramische materialen. Het toepassingsgebied medische technologie heeft onze bijzondere interesse. Via e-mail info@LiSacademy.nl kunt u contact opnemen met de LiS.

Agenda

Mikrocentrum themadag Robotica in de Zorg (13 november 2013, Eindhoven)
MEDICA (20 - 23 november 2013, Düsseldorf)
SpaceMATCH 2013 (21 november 2013, Noordwijk)
ZITO13 - Voor docenten over Zorg Innovatie Techniek Onderwijs (27 nov., Leiden)
Demcon kennisevent Software & Medical Devices' (27 & 28 nov. 2013, Enschede)
Precisiebeurs (3 en 4 december 2013, Veldhoven)
Holland Instrumentatation - Prof meets CTO (6 februari 2014, Leiden)
RapidPro 2014 (26 en 27 februari 2014, Veldhoven)
Hannover Messe (7 - 11 april 2014, Hannover)
High-Tech Systems Event (7 en 8 mei 2014, Den Bosch)
LiS Academy Summer School Maakbaarheid (augustus 2014, Leiden)

Forward to Friend
Tweet
Share
LiS Academy website
Email
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2013 LiS, LiS-TOP (LiS Engineering & LiS Academy), All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp