Copy

Nieuwsbrief mei 2013

Beste heer / mevrouw,

Deze nieuwsbrief informeert u over LiS Academy als onderdeel van de LiS - de MBO vakschool voor precisietechniek en instrumentatie in Leiden.

LiS Academy start met na- en bijscholingscursussen over met name het maken van precisietechnologische systemen. Bijzondere aandacht krijgen precisiesystemen voor de life sciences en health sector.

U ontvangt deze nieuwsbrief vanwege uw relatie met de LiS, de partners van de LiS, de topsector High Tech of de topsector Life Sciences & Health.

Inschrijving open

De LiS Academy Summer School 2013 is voor young professional engineers met interesse voor praktische maakbaarheid van precisiecomponenten. Via colleges, practica en bedrijfsbezoeken ervaren de deelnemers de belangrijkste aspecten van het maken van metalen precisieonderdelen. De LiS Academy Summer School 2013 wordt georganiseerd met partners zoals Dutch Society for Precision Engineering (DSPE), Hittech Groep, Suplacon, TNO en Hembrug en met support van o.a. Brainport Industries, FME en Dutch Precision Technology (DPT). Klik voor meer informatie en inschrijving.
Klik hier om je in te schrijven voor de Summer School

High-Tech Systems Event en Fotonica Evenement

De LiS inclusief LiS Engineering (leerbedrijf van de LiS) en LiS Academy (na- en bijscholing) waren eind april aanwezig met beursstands op het High-Tech Systems Event (Eindhoven) en de Fotonica Evenement (Veldhoven). Ontwikkelprojecten van LiS-studenten bij o.a. VUmc en DEMCON werden met opstellingen getoond tijdens het High-Tech Systems Event: een wervelkolom-onderzoeksopstelling en een robotarm met unieke tandwielconstructies. De LiS gaf een praktische demonstratie technisch glasblazen tijdens het Fotonica Evenement.

Bussemaker, Kamp en Kuipers op bezoek

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs), Minister Henk Kamp (Economische Zaken) en André Kuipers waren samen op Techniekmissie bij de LiS op 28 februari jongstleden. André Kuipers spant zich al enige tijd in om jongeren enthousiast te maken voor techniek. Het bezoek stond in het teken van het Nationale Techniekpact 2020.

Het Techniekpact is op 13 mei 2013 gesloten door onderwijsinstellingen, werkgevers, werknemers, topsectoren, studenten, Rijksoverheid en regionale overheden. In het pact staan afspraken om een groter aantal technici op te leiden en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Oud-LiS student werkzaam bij het Nederlandse ruimtevaarbedrijf Dutch Space (Leiden) toont Minister Bussemaker, Minister Kamp en André Kuipers een onderdeel van een satelliet.

Het maken van medical devices

Het maken van medical devices heeft veel raakvlakken met de LiS: precisietechnologie. Momenteel inventariseert de LiS met ondersteuning van partners de competenties die nodig zijn om medical devices te maken. Dit leidt tot gerichte cursussen. Betrokken partners zijn o.a. DEMCON, Hittech Multin, Medtronic BRC, Oldelft Ultrasound, TNO, Erasmus MC, LUMC, TU Delft, UMC Utrecht en VUmc. Graag attenderen wij u in aanvulling op het thema "maken van medical devices" op de internationale conferentie "Design of Medical Devices" van 7 tot en met 9 oktober 2013 (organisatie TU Delft).

Opdrachten van o.a. Dutch Space en Delft Prosthetics

LiS-studenten hebben de afgelopen periode enkele bijzondere (productie)opdrachten mogen uitvoeren. Opdrachtgevers waren o.a. Dutch Space, Cosine, ISIS - Innovative Solutions In Space en Delft Prosthetics.

Gezocht: studentprojecten

De LiS zoekt studentprojecten voor de komende 4e jaars studenten. Voor de periode september 2013 - januari 2014 gaat het om groepsopdrachten met een sterk engineeringkarakter (met een combinatie van bijvoorbeeld metaal, optiek en mechatronica). Voor de periode januari - juni 2014 betreft het individuele afstudeerprojecten, tevens met een sterk engineeringkarakter. Voor beide type studentprojecten vraagt de LiS intensieve begeleiding vanuit betrokken bedrijf of instelling. Via e-mail info@LiSacademy.nl kunt u contact opnemen met de LiS.

LiS Engineering zoekt opdrachten

LiS Engineering (het leerbedrijf van de LiS) zoekt productieopdrachten voor en uitgevoerd door de 3e jaars LiS-studenten. Deze opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de onderwijsformule van de LiS. Naast fijnmechanische opdrachten, is de LiS in het bijzonder geïnteresseerd in opdrachten op het vlak van mechatronica, optica, bewerken van glas en ceramische materialen. Het toepassingsgebied life sciences & health heeft onze bijzondere interesse. Via e-mail info@LiSacademy.nl kunt u contact opnemen met de LiS.

Agenda

Summer school Opto-mechatronics (24 - 28 juni 2013, Eindhoven)
IMDI MedTechWest 2013 (25 juni 2013, Delft)
RoboCup 2013 (26 - 30 juni, Eindhoven)
LiS Academy Summer School Maakbaarheid (27 - 31 augustus 2013, Leiden)
Health & Technology 2013 (17 en 18 september, Arnhem)
Design of Medical Devices Conferentie (7 - 9 oktober 2013, Delft)
MEDICA (20 - 23 november 2013, Düsseldorf)
Zorg & Techniek - Holland Rijnland (27 november 2013, Leiden)
Precisiebeurs (3 en 4 december 2013, Veldhoven)
Forward to Friend
Tweet
Share
LiS Academy website
Email
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2013 LiS, LiS-TOP (LiS Engineering & LiS Academy), All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp