Copy

Nieuwsbrief mei 2014

Beste heer / mevrouw,

Deze nieuwsbrief informeert u over LiS Academy, een onderdeel van de LiS - de mbo vakschool voor precisietechniek in Leiden.

LiS Academy start met na- en bijscholingscursussen over met name het maken van precisietechnologische systemen. Bijzondere aandacht krijgen medische precisiesystemen.

U ontvangt deze nieuwsbrief vanwege uw relatie met de LiS, de partners van de LiS, de topsector High Tech of de topsector Life Sciences & Health.

LiS Academy Summer School Maakbaarheid

De LiS Academy Summer School Maakbaarheid (25 – 29 augustus 2014) is voor young professional engineers met interesse voor praktische maakbaarheid van precisiecomponenten. Via colleges van geroutineerde vakmensen, practica bij o.a. de LiS in Leiden en bedrijfsbezoeken ervaren de deelnemers de belangrijkste basisaspecten van het maken van metalen precisieonderdelen.
Cursisten van de 2013-editie waren afkomstig van o.a. ASML, Mapper Lithography, NTS Mechatronics, Frencken, IBS Precision Engineering en Bronkhorst High-Tech. De cursisten die hebben deelgenomen aan de summer school van 2013 hebben de cursus zeer gewaardeerd.
De LiS Academy Summer School Maakbaarheid is opgenomen in het Certified Precision Engineer-traject (CPE) van de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE). Succesvolle deelname aan de Summer School-cursus levert 5 CPE-studiepunten op.
De LiS Academy Summer School is een gezamenlijk initiatief van de DSPE, Hittech Group en LiS / LiS Academy. De cursus wordt georganiseerd met partners zoals DSPE, Hittech Group, Suplacon, Ter Hoek Vonkerosie, TNO, ECN, Settels Savenije van Amelsvoort en met support van o.a. Brainport Industries, FME en Dutch Precision Technology (DPT). Klik voor meer informatie en inschrijving.
Klik hier om je in te schrijven voor de Summer School

LiS Academy Cursus Glasbewerken een groot succes

Afgelopen 28 maart was de eerste 1-daagse LiS Academy Practicumcursus Glasbewerken in de glasblazerij/glaswerkplaats van de LiS. Volgens de cursisten een waardevolle en inspirerende cursus. Practica was gericht op punten trekken (capillairen), bollen blazen, buisjes doorspringen en lassen, ruimen, loeiende bochten maken en repareren van glaswerk. De cursus zal wederom plaatsvinden op 6 juni en 5 november 2014 en op diverse momenten in 2015. Klik hier voor meer informatie en online inschrijving.

LiS zoekt freesmachines

Het aantal LiS-studenten groeit. Daarom is de LiS continu opzoek naar relevante, bruikbare machines. Op korte termijn is er behoefte aan 8 freesmachines. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Schaublin 13, Schaublin 53, Deckel FP1 of Deckel FP2 (of vergelijkbare machines). Kunt u de LiS helpen? Neem contact op met Bart Schouten (Schouten@LiS-mbo.nl).

5 Âµm capillairen van glas te leveren door LiS Engineering


LiS Engineering is er niet alleen voor het uitvoeren van contractwerk door derden. Tevens levert LiS Engineering - mede dankzij de hoogwaardige glaswerkplaats van de LiS - bijzondere producten. Bijvoorbeeld capillairen van glas met een binnendiameter van < 5 µm (zie foto). Wij komen graag in contact met partijen die belangstelling hebben voor capillairen met zeer kleine diameters. Bijvoorbeeld onderzoekers / bedrijven actief op het vlak van materiaalonderzoek, microfluidica of flowsensoren. Voor meer informatie: Tom Jansen (Jansen@LiS-mbo.nl en 071 – 568 11 68).

Cursussen van LiS Academy

LiS Academy biedt samen met vakmensen uit onderwijs, industrie en wetenschap diverse cursussen aan. Deze cursussen zijn vakinhoudelijk en qua kwaliteit in lijn met de LiS, waarvan LiS Academy een onderdeel van is. De volgende (practicum)cursussen zijn beschikbaar of komen binnenkort – wederom – beschikbaar:
  • Cursussen over draaien en frezen 
  • Cursus over glasbewerken 
  • Cursus over lijmen kleine onderdelen / lijmen & polijsten van fibers
  • Cursus over werken met microcontrollers (Arduino)
  • Cursus over praktisch omgaan met richtlijnen medische hulpmiddelen
  • Summer School maakbaarheid
Cursussen over thema’s zoals ontwerpsoftware, werkvoorbereidingssoftware, CNC-bewerken, keramiek bewerken of optica zijn in overweging of in ontwikkeling.

LiS Academy is graag in dialoog met u en uw collega’s om wensen t.a.v. kennis en vaardigheden in het bedenken, ontwerpen én maken van precisietechnologische systemen te vernemen. En de mogelijkheid te onderzoeken om met na- en bijscholing (combinatie van practica, theorie en/of excursies) van waarde te zijn voor u of uw collega’s. U kunt contact opnemen met info@LiSacademy.nl.

Gezocht: stageplaatsen voor 2e & 3e jaars LiS-studenten

Door de ingezette groei van de LiS zijn de komende periode meer LiS-studenten (2e en 3e jaars) beschikbaar voor het vervullen van stageplaatsen. 3e jaars studenten gaan in de periode september 2014 - januari 2015 voor 3 dagen per week op stage. 2e jaars studenten gedurende de periode februari 2015 - juni 2015; tevens 3 dagen per week. Via e-mail info@LiSacademy.nl kunt u contact opnemen met de LiS.

Gezocht: projecten voor 4e jaars LiS-studenten

De LiS zoekt studentprojecten voor de komende 4e jaars studenten. Voor de periode september 2014 - januari 2015 gaat het om groepsopdrachten met een sterk engineeringkarakter (met een combinatie van bijvoorbeeld metaal, optiek en mechatronica). De studenten zijn gemiddeld 4 dagen per week aanwezig op de LiS; 1 dag bij de opdrachtgever voor afstemmingen. Voor de periode januari - juni 2015 betreft het individuele afstudeerprojecten, tevens met een sterk engineeringkarakter. De studenten zijn dan 5 dagen per week aanwezig op de locatie van de opdrachtgever. Voor beide type studentprojecten vraagt de LiS intensieve begeleiding vanuit betrokken bedrijf of instelling. Via e-mail info@LiSacademy.nl kunt u contact opnemen met de LiS.

Veel steun voor uitbreiding LiS

Minister Bussemaker van OCW, Stichting UTOPA, Stichting LiS, burgemeester Lenferink, de Universiteit Leiden en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven tekenden maandag 17 maart het convenant ‘Groei van de LiS’. In deze unieke samenwerking zijn de bedragen opgenomen die het ministerie van OCW (3 miljoen euro), Stichting UTOPA (3 miljoen euro), de Universiteit Leiden (340.000 euro aan goederen en diensten) en de gemeente Leiden (340.000 euro) beschikbaar stellen voor de uitbreiding van de school. Voor de uitbreiding van de opleiding is 8 miljoen euro nodig. Dat bedrag is nu bij elkaar met de verwachte bijdragen vanuit het bedrijfsleven. Zij dragen bij in de exploitatie en het machinepark van de LiS. De uitbreiding biedt straks niet aan 200, maar aan 400 studenten een gespecialiseerde technische opleiding. 

Opdrachten van o.a. ESA-ESTEC en LUMC

LiS-studenten hebben de afgelopen periode enkele bijzondere (productie)opdrachten mogen uitvoeren. Opdrachtgevers waren o.a. ESA-ESTEC, Dutch Space, LUMC en TU Delft.
 

LiS Engineering zoekt opdrachten

LiS Engineering (het leerbedrijf van de LiS) zoekt productieopdrachten voor en uitgevoerd door LiS-studenten. Deze opdrachten vormen een belangrijk onderdeel van de onderwijsformule van de LiS. Naast fijnmechanische opdrachten, is de LiS in het bijzonder geïnteresseerd in opdrachten op het vlak van bewerken van glas en keramische materialen. Het toepassingsgebied medische technologie heeft onze bijzondere interesse. Via e-mail info@LiSacademy.nl kunt u contact opnemen met de LiS.

Agenda

Dutch Technology Week of Wonders (18 - 24 mei 2014)
Young Instrumentation Network bij Priva (22 mei 2014)
Voorjaarscongres VZI (23 mei 2014)
Industry Space Days 2014 (3 en 4 juni 2014)
Photonics Event 2014 (11 en 12 juni 2014)
Vision, Robotics & Mechatronics-vakbeurs (11 en 12 juni 2014)
Medical Delta MedTechWest event (12 juni 2014)
DSPE Precision in Business PiB Day (12 juni 2014)
DSPE Summer school Opto-Mechatronics (16 - 20 juni 2014)
Mikrocentrum Werkgroepbijeenkomst RapidPro (17 juni 2014)
Prof-meets-CTO (Holland Instrumentation) (23 juni 2014)
LiS Academy Summer School Maakbaarheid (25 - 29 aug 2014, Leiden)
DSPE conference on precision mechatronics (2 - 3 sept 2014)
World of Technology & Science (30 september - 3 oktober 2014)
Health & Technology 2014 (9 en 10 september)
General Assembly Toptechniek in Bedrijf (5 november 2014)
3rdRevXperience.nl (6 - 8 november 2014)
Precisiebeurs 2014 (12 en 13 november 2014)
Medica (12 - 15 november 2014, Düsseldorf)
MedtechMeetings (12 juni, 25 sept en 11 dec 2014)
Forward to Friend
Tweet
Share
LiS Academy website
Email
Twitter
LinkedIn
Copyright © 2014 LiS, LiS-TOP (LiS Engineering & LiS Academy), All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp