Copy

Nieuwsbrief december 2016

LiS News

Op de valreep van 2016 willen wij graag met u terugblikken op enkele gedenkwaardige hoogtepunten van onze school.

Opening nieuwbouw door de Koning

Dit jaar stond in het teken van de uitbreiding van de LiS. De nieuwe vleugel, welke sinds augustus 2016 in gebruik is, werd op dinsdag 6 december officieel geopend door Koning Willem Alexander. De openingsceremonie was opgebouwd rond de samenstelling van een set ‘Leidse instrumentmakers Sleutels’, die symbolisch de toegangssleutels voor de nieuwe vleugel voorstelden maar tevens uiteraard refereerden naar het wapen van ‘sleutelstad Leiden’.

De uitbreiding van de school zou niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van vele mensen binnen en buiten de LiS. Voor een overzicht van de direct bij de bouw betrokkenen zie het hiernaast afgebeelde ‘bouwbord’.
 

Leidse Erepening

Bij de 3-oktoberviering viel onze school tevens een bijzondere eer toe, met de toekenning van de ‘Erepenning in goud’. Deze penning wordt uitgereikt aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de stad Leiden en slechts een enkele keer wordt hij tevens aan een organisatie toegekend.  Uit naam van de school nam directeur Dick Harms de penning in ontvangst, tijdens een bijzondere bijeenkomst op het stadhuis van Leiden.

LiS wederom top-opleiding

De LiS scoort wederom hoog in de Keuzegids Mbo. In de categorie vakscholen moeten wij twee particulier gefinancierde scholen voor laten gaan. In de sector Industrietechniek, waar de school afgemeten wordt tegen álle scholen van heel Nederland, staat de LiS alweer op nummer één. De LiS mag hierdoor het predicaat en bijbehorend stempel ‘toponderwijs’ voeren.

Instrumentation for Space

Op 24 oktober heeft minister Jet Bussemaker (OCW) bekend gemaakt dat de Leidse instrumentmakers School ruim 500.000 euro ontvangt uit het Regionaal Investeringsfonds MBO voor de periode 2017-2020 voor het programma "Instrumentation for Space". Daarnaast zal ook het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland dit initiatief met 100.000 euro ondersteunen. Op dit moment ontbreekt het aan een specifieke MBO-opleiding die zich richt op instrumentatie en onderdelen voor de ruimtevaart en astronomie. De LiS wil de subsidie gebruiken om dit gat op te vullen door specialisaties binnen het bestaande lesprogramma te ontwikkelen, bijvoorbeeld in de vorm van stage of keuzemodule. Daarnaast zal een gedeelte van de subsidie gebruikt worden om het mogelijk te maken dat bedrijven en (onderzoeks)instellingen samen met studenten innovatieve opdrachten op het gebied van de ruimtevaart en astronomie uit voeren (zowel op school als bij de bedrijven). Wij danken de minister en Holland Rijnland in het vertrouwen dat ze stellen, in ons en de bij dit initiatief betrokken partners.

LiS Academy News

Cursus Maakbaarheid 2017

Deze 5-daagse cursus is voor ingenieurs / bèta's die de praktische kant van maakbaarheid van (precisie)componenten willen ervaren. Met o.a. colleges van geroutineerde vakmensen, practica bij de LiS in Leiden en inhoudelijk opgezette bedrijfsbezoeken over draaien, frezen, slijpen, vonken, gieten en plaatwerken.
De cursus zal waarschijnlijk gegeven worden in november 2017 (exacte data worden nog bekend gemaakt). De vorige edities zijn goed gewaardeerd (gemiddeld een 8) door de cursisten afkomstig van o.a. ASML, Bronkhost High-Tech, cosine, Frencken, Hittech Multin, Mapper Lithography, NTS Mechatronics, PANalytical, TMC en TU/e.
De LiS Academy Summer School Maakbaarheid is opgenomen in het Certified Precision Engineer-traject (CPE) van de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE). Succesvolle deelname aan de Summer School-cursus levert 5 CPE-studiepunten op.
De LiS Academy Maakbaarheidscursus is een gezamenlijk initiatief van de DSPE, Hittech en LiS. De cursus wordt georganiseerd met partners zoals Hittech, Suplacon, Ter Hoek Vonkerosie en TNO en met support van o.a. Brainport Industries, FME en Dutch Precision Technology (DPT). Klik voor meer informatie en (voor)inschrijving.
Klik hier om in te schrijven voor de Cursus Maakbaarheid 2017

1-daagse cursus draaien of frezen

U kunt zich inschrijven voor de 1-daagse practicumcursus: draaien of frezen. De cursus frezen wordt gegeven op donderdag 26 januari 2017 en de cursus draaien wordt gegeven op dinsdag 4 april 2017. Op basis van intensieve begeleiding van LiS-docenten leren de cursisten de fijne kneepjes van het draai en frees werk. Klik hier voor meer informatie en online inschrijving.
Klik hier om in te schrijven voor draaien en/of frezen

1-daagse cursus glasbewerken

Ook in 2017 verzorgt de LiS Academy weer 1-daagse cursussen glasbewerken. Onderdeel van de cursus zijn practica over punten trekken (capillairen), bollen blazen, buisjes lassen, ruimen en repareren van glaswerk. De cursus wordt gegeven op 30 maart en 15 juni 2017. Voor meer informatie zie www.lisacademy.nl.
Klik hier om in te schrijven voor de cursus glasbewerken

LiS Engineering News

Ook dit jaar hebben de leerlingen van de LiS weer mooie producten ontworpen en gemaakt voor bedrijven, instellingen en particulieren. Van verfspuitrobots, glansmeters, onderdelen voor exoskeletten, koelplaten voor vriesdrooginstalaties tot zuigers voor oude speelgoed stoommachines, zijn dit jaar door de LiS studenten gemaakt. 

Wilt u in 2017 ook iets laten maken en dat de leerlingen van de LiS relevante werkervaring opdoen, bel (071 - 568 1186), stuur een email of kom een keer langs om te praten over de mogelijkheden die LiS-Engineering u kan bieden.

Contact gegevens

Adres: Leidse instrumentmakers School
           Einsteinweg 61
           2333 CC  Leiden
           Nederland
Tel:     
071 - 568 1168
www:  http://www.lis.nl
          http://www.lisacademy.nl
          http://www.lisengineering.nl
Email: info@lis.nl
Forward to Friend
Tweet
LiS Academy website
Email
Twitter
Copyright © 2016 LiS, LiS-TOP (LiS Engineering & LiS Academy), All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp