Copy

Nieuwsbrief augustus 2016

Beste heer / mevrouw,

Deze nieuwsbrief informeert u over de Leidse instrumentmakers School (LiS) en LiS-TOP (LiS Engineering en LiS Academy).

De Leidse instrumentmakers School (LiS) is de mbo vakschool voor precisietechniek in Leiden.

LiS-TOP is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap voor Life Science & Health en als zodanig gekoppeld aan de LiS. LiS-TOP bestaat uit LiS Academy, waaronder na- en bijscholingscursussen over met name het maken van precisiesystemen wordt aangeboden, en LiS Engineering, waaronder opdrachten van buiten door de school (voornamelijk de studenten) worden uitgevoerd. Bijzondere aandacht krijgen de medische precisiesystemen.

U ontvangt deze nieuwsbrief vanwege uw relatie met de LiS, LiS-TOP, de partners van de LiS, de topsector High Tech of de topsector Life Sciences & Health.

LiS News

Afsluiting studiejaar 2015-2016

Op donderdag 7 juli hebben een record aantal studenten hun LiS diploma opgehaald. Maar liefst 36 studenten hebben hun Research Instrumentmaker diploma behaald. Er zijn daarnaast ook 5 studenten met een diploma Fijnmechanisch Verspaner uitgestroomd.
Dit jaar hebben 4 studenten hun afstudeerperiode 'met lof' afgesloten, zij kregen een presentje aangeboden bij hun diploma. De sfeer was uitstekend tijdens de diplomering waar de studenten trots vertelden over hun nieuwe baan of gekozen vervolgopleiding. De Leidse instrumentmakers School wenst alle afgestudeerden een fantastische toekomst.
 

De Vereeniging ter bevordering van de opleiding tot Instrumentmaker.
 

De Vereeniging ter bevordering van de opleiding tot Instrumentmaker is nieuw leven in geblazen. De doelen van de Vereeniging zijn het bevorderen van de opleiding tot (research) instrumentmaker en het op beperkte schaal ter beschikking stellen van donaties voor personen die zonder deze steun niet het onderwijs aan de LiS kunnen volgen.

Het derde doel is het samenbrengen van instrumentmakers en bedrijven, dit gebeurt door het organiseren van symposia, bedrijvendagen en netwerkborrels.

Donderdag 10 november van 14:00 tot 18:30 zal er een symposium gehouden worden met lezingen in het Gorleaus laboratorium en een afsluitende borrel in de nieuwbouw van de LiS.

De lezingen zullen gehouden worden door personen uit de wetenschap en de industrie en zij zullen vertellen wat de instrumentmakers allemaal voor hun betekend hebben.

In de volgende nieuwsbrief zal het volledige programma bekend gemaakt worden en komt er een mogelijkheid om zich aan te melden

De planning en data van de activiteiten is ook te volgen op Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8545116

Nieuwbouw

Het nieuwe pand van de LiS is op woensdag 6 juli jl. opgeleverd. De verbouwing van het 'oude' gebouw is inmiddels in volle gang om er voor te zorgen dat het pand gereed is bij aanvang van het nieuwe studiejaar op 5 September aanstaande.
 
De sleutel werd overgedragen door Vink bouw aan de penningmeester van het bestuur Prof. Dr. Peter Kes tijdens een feestelijke ochtend onder het genot van koffie en gebak.
 

We zijn maar wat trots op onze ' Parel van het Bio Science Park'! Uiteraard zal het pand nog officieel
geopend worden en zal er een open dag georganiseerd worden om alle geïnteresseerden de kans te geven de school te komen bewonderen. De datum van de officiële opening zal op onze website www.lis.nl bekend worden gemaakt.


 

LiS Academy News

Cursus Maakbaarheid 7-11 november

Deze 5-daagse cursus is voor ingenieurs / bèta's die de praktische kant van maakbaarheid van (precisie)componenten willen ervaren. Met o.a. colleges van geroutineerde vakmensen, practica bij de LiS in Leiden en inhoudelijk opgezette bedrijfsbezoeken over draaien, frezen, slijpen, vonken, gieten en plaatwerken.
Periode: 7 - 11 november 2016. De vorige edities zijn goed gewaardeerd door de cursisten afkomstig van o.a. ASML, Bronkhost High-Tech, cosine, Frencken, Hittech Multin, Mapper Lithography, NTS Mechatronics, PANalytical, TMC en TU/e.
De LiS Academy Summer School Maakbaarheid is opgenomen in het Certified Precision Engineer-traject (CPE) van de Dutch Society for Precision Engineering (DSPE). Succesvolle deelname aan de Summer School-cursus levert 5 CPE-studiepunten op.
De LiS Academy Summer School is een gezamenlijk initiatief van de DSPE, Hittech en LiS. De cursus wordt georganiseerd met partners zoals Hittech, Suplacon, Ter Hoek Vonkerosie en TNO en met support van o.a. Brainport Industries, FME en Dutch Precision Technology (DPT). Klik voor meer informatie en (voor)inschrijving.
Klik hier om in te schrijven voor de Summer School 2016

1-daagse cursus over draaien of frezen

U kunt zich inschrijven voor de 1-daagse practicumcursus: draaien of frezen. Deze cursus wordt gegeven op zaterdag 17 december 2016 en op nog te bepalen data in 2017. Op basis van intensieve begeleiding van LiS-docenten leren de cursisten de fijne kneepjes van het draai en frees werk. Klik hier voor meer informatie en online inschrijving.
Klik hier om in te schrijven voor draaien en/of frezen

1-daagse cursus glasbewerken / glasblazen

Ook in 2016 verzorgt de LiS Academy weer 1-daagse cursussen glasbewerken en glasblazen. Onderdeel van de cursus zijn practica over punten trekken (capillairen), bollen blazen, buisjes lassen, ruimen en repareren van glaswerk. De laatste cursus dit jaar is op donderdag 3 november 2016, data voor 2017 zullen binnenkort op de www.lisacademy.nl bekend gemaakt worden.
Klik hier om in te schrijven voor de cursus glasbewerken

LiS Engineering News

LiS Engineering = drie keer winst

LiS Engineering is de organisatie achter het contract werk dat door LiS-studenten uitgevoerd wordt. Het heeft voor de school een tweeledig doel. Allereerst willen wij graag dat de studenten relevante werkervaringen opdoen en het liefst oefenen met objecten die ook echt gebruikt worden. Dit zorgt er namelijk voor dat de studenten geconcentreerder met hun vak bezig zijn en dat ze het gevoel hebben dat ze het ook echt ergens voor doen. Daarnaast leveren de inkomsten van LiS Engineering de school de mogelijkheid om het machinepark (gedeeltelijk) te onderhouden. Naast deze twee voordelen voor de studenten en de school, krijgt u als bedrijf een goed  product tegen een schappelijke prijs. Drie keer winst dus!

Wilt u ook iets laten maken en dat de leerlingen van de LiS relevante werkervaring opdoen, bel (071 568 1186), stuur een email of kom een keer langs om te praten over de mogelijkheden die LiS-Engineering u kan bieden.

Contact gegevens

Adres: Leidse instrumentmakers School
           Einsteinweg 61
           2333 CC  Leiden
           Nederland
Tel:     
071 - 568 1168
www:  http://www.lis.nl
          http://www.lisacademy.nl
          http://www.lisengineering.nl

LiS contact persoon:

Marissa van Steijn
Tel:     071 - 568 1170
Email:
info@lis.nl

 

LiS-TOP (LiS Academy & LiS Engineering) contact persoon:

Frank Molster
Tel:     06 - 142 746 68
Email:
molster@lis.nl

 
Forward to Friend
Tweet
LiS Academy website
Email
Twitter
Copyright © 2016 LiS, LiS-TOP (LiS Engineering & LiS Academy), All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp