Copy
We maken heel wat los bij het financiële establishment.
View this email in your browser
Nog één nachtje slapen en dan krijgt burgerinitiatief Ons Geld een half uur in de vaste Kamercommissie voor Financiën. Onze documenten hebben we intussen ingediend. Deze zijn na te lezen op de website van de tweede kamer.

Natuurlijk wilden we onze standpunten ook graag in de krant krijgen. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig. Over het algemeen krijgen we te horen dat ons onderwerp, de regeling van het geldstelsel, bij de krant niet actueel is. De Volkskrant had afgelopen week wel plek voor ABN-econoom Han de Jong. Die betoogde dat banken voor ons het geld bakken, zoals bakkers het brood, en dat dit vooral zo moet blijven. Wij moesten ons intussen tevreden stellen met een artikel op de website van de Volkskrant.

Het goede nieuws is dat we wat los maken bij het financiële establishment. We zeggen vrij concreet dat de monetaire macht in een democratie niet in obscure zelfzuchtige handen hoort. Wij opteren voor een maatschappelijk verantwoord geldstelsel, waarin het geld de mens dient en niet andersom. Dat is sommigen onwelgevallig. Wie deze macht heeft, zonder er rekening en verantwoording over te hoeven afleggen, wil hem natuurlijk niet graag afstaan. Hij zal liever hebben dat het publiek niet eens weet dat hij het geldscheppingsprivilege heeft. Op dat vlak zien we al wat verbetering. Plotseling doen velen alsof ze altijd al wisten dat commerciële banken de geldpers exploiteren. Onze George van Houts mocht het onlangs nog weer even memoreren op TV (vanaf minuut 21). En zie de presentator. Die wist het ook allang.

Sustainable Finance Lab
Ook zien wij een lichtpuntje bij het Sustainable Finance Lab. Bij de oprichting hiervan, enige jaren terug, waren we vol verwachting. We dachten dat slimme mensen in academische kringen zelf zouden gaan inzien dat het bestaande stelsel structurele verbetering behoeft. Dit gebeurde niet. Het geldscheppings-thema werd vrij snel en met besliste hand van de agenda gewipt.

Mede dank zijn uw steun is daarin nu een kentering gekomen. Het Sustainable Finance Lab voelde zich alsnog genoodzaakt om met een heus rapport over ‘de geldkwestie’ te komen. “Geldschepping is een bijzondere maatschappelijke taak” weet voorzitter Herman Wijffels nu te vertellen. De volgende stap is dat hij gaat erkennen dat hierover ook maatschappelijk rekening en verantwoording over moet worden afgelegd.

Wij zullen Han de Jong en Sustainable Finance Lab graag van repliek voorzien. Maar eerst gaan we kijken hoe de vlag erbij hangt bij de vaste Kamercommissie Financiën. Als u wilt kunt u meekijken. De Tweede Kamer zendt het live via de stream van de Troelstrazaal en na afloop op haar youtube kanaal.

Vervolg
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.
Als u daarop geen prijs stelt kunt u zich afmelden door deze email te beantwoorden met het woord 'afmelden'. Indien uw emailadres gewijzigd is kunt u de nieuwsbrief daar ontvangen door u hier opnieuw aan te melden. Voor meer frequent nieuws kunt u onze Facebookpagina volgen.

Vindt u het goed dat wij het geldstelsel herinrichten in het algemeen belang? Steun ons dan met een donatie om onze organisatie te professionaliseren.

Met vriendelijk optimisme,


Luuk de Waal Malefijt
oprichter Stichting Ons Geld

namens George van Houts van De Verleiders & Martijn Jeroen van der Linden, Edgar Wortmann en de andere gewaardeerde vrijwilligers van Stichting Ons Geld