Copy
Burgerinitiatief Ons Geld ontvankelijk verklaard!

Burgerinitiatief Ons Geld ontvankelijk verklaard!

Het is gelukt! Mede dank zij uw steun komt geldschepping op de agenda in ‘Den Haag’. Burgerinitiatief Ons Geld is op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer ontvankelijk verklaard. De vaste Commissie voor Financiën zal het initiatief in behandeling nemen. De initiatiefnemers krijgen daarbij gelegenheid nadere toelichting te geven. Daarna is het aan de Tweede Kamer om een standpunt in te nemen.

Gebreken van het geldstelsel

Burgerinitiatief Ons Geld stelt gebreken van het geldstelsel aan de orde.

De maatschappij ‘draait’ op giraal geld. Commerciële banken creëren dat geld door het eenvoudigweg in hun boeken te schrijven. Ze belasten het vervolgens met rente. Banken bepalen wie dit geld waarvoor en onder welke voorwaarden initieel in handen krijgt.

Verlening van een bankvergunning is feitelijk verlening van een privilege om geld te scheppen en uit te delen. Merkwaardig is echter dat de wet en de bankvergunning dit niet vermelden en reguleren. Dit privilege wordt zonder tegenprestatie vergeven. Het wordt evenmin omgeven door regels die borgen dat er op een maatschappelijk verantwoorde, transparante en afrekenbare wijze mee wordt omgegaan.

Het door banken gedomineerde geldstelsel schiet te kort in dienstbaarheid aan de maatschappij. Het verstoort de markt. Het blijkt onbestuurbaar en leidt tot instabiliteit en ongelijkheid. Dit ondermijnt de samenleving en de democratie.

Verbetering van het geldstelsel

In hun toelichting (pdf) zetten de initiatiefnemers uiteen wat er fout is aan het huidige geldstelsel. In dat stelsel is sprake van verstrengeling van belangen en machten. Ze doen bovendien aanbevelingen tot structurele verbetering. De geldpers hoort niet in handen van commerciële partijen. Ze hoort dienstbaar te zijn aan het algemeen belang.

Rabobank ‘reageert’ op Burgerinitiatief Ons Geld

Onlangs publiceerde Rabobank een reactie op Burgerinitiatief Ons Geld. Nou ja, reactie valt het eigenlijk niet te noemen. Rabobank verwijst naar het initiatief en probeert het belachelijk te maken. Ze gaat echter niet in op de gesignaleerde gebreken van het geldstelsel, de aangedragen argumenten en de voorgestelde oplossingen. Daartegen heeft ze kennelijk geen verweer.

Onze response op de reactie van Rabobank kunt u hier nalezen: http://onsgeld.nu/rabobank-response.pdf

Hoe nu verder?

Via email houden we u graag op de hoogte van de verdere ontwikkeling van Burgerinitiatief Ons Geld. Als u daar geen prijs op stelt kunt u zich met een link onderin uitschrijven.

Dat ‘Ons Geld’ nu op de Haagsche agenda staat wil niet zeggen dat het geldstelsel morgen is gerepareerd. Dat zal nog veel ‘bloed, zweet en tranen’ kosten. Die hebben wij er graag voor over (alleen die van onszelf natuurlijk). U kunt ons daarbij helpen. Bijvoorbeeld door een donatie aan Stichting Ons Geld. Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere activiteiten van deze stichting? Schrijft u dan in voor hun nieuwsbrief (dit gaat via de website van het Burgerinitiatief).

 

Met vriendelijk optimisme,

Luuk de Waal Malefijt namens de initiatiefnemers:

Ad Broere, De Verleiders en Stichting Ons Geld.

Luuk de Waal Malefijt
mede-initiatiefnemer Burgerinitiatief Ons Geld
Deel
Deel
Tweet
Tweet
Burgerinitiatief
Burgerinitiatief