Copy
De handtekeningen zijn ingediend. Wat doen we in de tussentijd?

Uw handtekening is ingediend!

Aanbieding Burgerinitiatief Ons Geld
Op 21 april 2015 hebben de initiatiefnemers namens u, namens alle 113.878 ondertekenaars, het Burgerinitiatief Ons Geld aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Burgerinitiatieven mevrouw Neppérus. Vijf leden van de Tweede Kamer waren bij de aanbieding aanwezig. De Commissie Burgerinitiatieven zal nu toetsen of het burgerinitiatief aan wettelijke eisen voldoet.

Vervolgens zal een debat en hopelijk een hoorzitting plaatsvinden. Een hoorzitting over geldschepping voorafgaand aan het debat is noodzakelijk omdat het onderwerp geldschepping voor parlementariërs net als voor de meeste Nederlanders nieuw is. Als u contact hebt met parlementariërs willen wij u vragen het belang van een hoorzitting te benadrukken.

De formele ingediende tekst van het burgerinitiatief vind u hier. De site www.burgerinitiatiefonsgeld.nu blijft open voor ondertekeningen tot vlak voor het debat over geldschepping in de Tweede Kamer, want des te meer handtekeningen, des te krachtiger het signaal richting de politiek.

IJsland onderzoekt monetaire hervorming
Onlangs is er in IJsland een rapport gepubliceerd met de titel Monetary Reform. A Better Monetary System for Iceland. Het rapport is geschreven door de IJslandse parlementariër Frosti Sigurjónsson en promoot voorstellen die erg lijken op de voorstellen van het Burgerinitiatief Ons Geld. Op de website van Stichting Ons Geld vindt u meer informatie over dit rapport.

Maatschappelijk gesprek in Nederland
De komende maanden zullen de initiatiefnemers op verschillende plekken proberen het maatschappelijk gesprek over geldcreatie verder aan te wakkeren. Een aantal data:

We danken u voor uw steun. Wij zullen ons blijven inzetten om de beoogde monetaire hervorming te realiseren.

Met vriendelijk optimisme,

Luuk de Waal Malefijt namens de initiatiefnemers:

Ad Broere, De Verleiders en Stichting Ons Geld.

Luuk de Waal Malefijt
mede-initiatiefnemer Burgerinitiatief Ons Geld
Deel
Deel
Tweet
Tweet
Burgerinitiatief
Burgerinitiatief