Copy
Wanneer worden de handtekeningen ingediend? Wat zijn de vervolgstappen?

100.000 handtekeningen zijn een feit!

Dat is goed nieuws. Echter, helaas hebben wij eerder deze avond een gigantische fout gemaakt. Er is een bulkmail naar een fractie van de ondertekenaars gestuurd waarop door een programmeerfout (veel) meer geadresseerden stonden dan alleen degene voor wie de mail bedoeld was. Dit had nooit mogen gebeuren. Een enorme blunder die de privacy van de geaddresseerden schaadt. Hiervoor bieden wij onze welgemeende excuses aan. We kunnen het jammer genoeg niet meer ongedaan maken en slechts voorkomen dat dit niet nog een keer gebeurt. Wij vinden het enorm vervelend, want het schaadt ook het initiatief, en daar steken wij als vrijwilligers nu juist veel moeite in. 

Met uw ondertekening heeft u een belangrijke stap gezet: het onderwerp ‘geldcreatie’ komt op de politieke agenda te staan. We hebben er vertrouwen in dat er, mede dankzij uw steun, een kristalhelder zicht komt op een veel rechtvaardigere financiële toekomst. 

Ondertekenen is één ding. Politici overtuigen dat het anders en beter kan is iets anders. Er zijn 13,5 miljoen Nederlanders ouder dan 18 jaar. Willen we echt indruk maken op de politiek dan zijn 100 duizend handtekeningen niet genoeg. De bankenlobby heeft nu eenmaal een stevige vinger in de politieke pap en zij zullen het niet nalaten om tegengas te geven. Hun belangen zijn immens. 

Daarom vragen we u om uw persoonlijke netwerk te motiveren om óók te tekenen. Denk daarbij aan partners, exen, kinderen en kleinkinderen (voor zover 18+), familie, vrienden, collega's en verder iedereen die u kent. 

U kunt hen helpen herinneren aan de volgende problemen:

  • De regering bezuinigt. Dat voelen we allemaal. Dat doet ze omdat er veel geld geleend is om systeembanken in de crisis overeind te houden. Na monetaire hervorming hoeven banken nooit meer gered te worden door de belastingbetaler.
  • Meer dan 94% van het geld in Nederland is krediet van commerciële banken. Als de bevolking niet collectief bij deze banken in de schulden staat is er praktisch geen geld in de economie. Dit is onnodig en onwenselijk.
  • De huidige wijze van geldschepping werkt de noodzaak voor economische groei in de hand. Dit is onverantwoord op een eindige planeet.
  • Meer info

Deel het burgerinitiatief met de social media knoppen in de rechterbalk, of stuur deze mail door naar uw netwerk zodat ze kunnen tekenen met de volgende knop:

Nog niet getekend? Teken hier!

Wat is het vervolgplan?

We willen de potentie van de beweging zo goed mogelijk benutten. Daarom zullen we de handtekeningen pas bij parlement aanbieden na de laatste show 'Door de Bank Genomen' van De Verleiders. Dit zal begin April zijn. In de tussentijd hebben we voor het initiatief nog een aantal promotie-activiteiten in petto.
 

Validatie

We kunnen de handtekeningen helaas niet zomaar inleveren. De Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven zal een steekproef doen van de handtekeningen die we aanleveren. De mensen die binnen de steekproef vallen zullen een brief thuis krijgen met het verzoek een kopie van hun paspoort of identiteitsbewijs terug te sturen, om te valideren dat de handtekeningen:
  1. het valide adres bevatten van de ondertekenaar
  2. gezet zijn door kiesgerechtigden van 18 jaar of ouder
  3. met toestemming van degene gezet zijn onder wiens naam ze bij ons zijn opgenomen
U begrijpt dat het dus van groots belang is dat de gegevens juist zijn zodat het burgerinitiatief niet op vormfouten wordt afgewezen (dit is andere burgerinitiatieven al eens overkomen).

Voordat we de handtekeningen inleveren zullen we dus eerst zelf door middel van enkele vernuftige technieken de handtekeningen op vormfouten valideren. Vervolgens zullen we u allen vragen te bevestigen dat u in het bezit bent van een geldig Nederlands identiteitsbewijs en vragen of u gewilligd bent daarvan een kopie aan de commissie te verstrekken. We worden bij deze stap geadviseerd door mensen achter de tv-show Radar die al eens met succes een burgerinitiatief hebben ingediend.

 

Behandeling

Na het indienen van het burgerinitiatief zal het in behandeling worden genomen. Wanneer het voldoet aan de eisen wordt het op de agenda van de Tweede Kamer gezet. Dit kan even duren. Van deze tijd zullen we echter gebruik maken. 

Onlangs is dankzij Positive Money (een zusterorganisatie van Ons Geld, een van de initiatiefnemers) in het parlement van het Verenigd Koninkrijk het onderwerp 'geldcreatie' besproken. Het is misschien even schrikken als u dat debat bekijkt, omdat maar een fractie van de parlementsleden aanwezig was; de aanwezigen wisten gelukkig wel waar ze het over hadden.

We willen in Nederland natuurlijk een zo hoog mogelijke opkomst. Dat vereist dat alle parlementsleden inzien dat geldcreatie een belangrijk onderwerp is. Het is niet slechts voer voor de financieel woordvoerders. Het privilege op geldcreatie gaat over de toekomst van Nederland en Europa. Welvaart of crisis. Geen parlementslid behoort dat te negeren.

In de tijd tussen de indiening en de agendering zullen we dus campagne voeren. Er moet een hoorzitting worden georganiseerd. Zowel op de hoorzitting als bij de bespreking van het voorstel dienen zoveel mogelijk parlementariërs te komen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u reageren op dit bericht of een email sturen naar info+burgerinitiatief@onsgeld.nu.

Namens De Verleiders, Ad Broere en Stichting Ons Geld,

Luuk de Waal Malefijt
https://burgerinitiatiefonsgeld.nu
Luuk de Waal Malefijt
mede-initiatiefnemer Burgerinitiatief Ons Geld
Deel
Deel
Tweet
Tweet
Burgerinitiatief
Burgerinitiatief
U ontvangt deze mail omdat er op dit emailadres is getekend voor het burgerinitiatief. Indien dit niet klopt of er foutief getekend is, dan corrigeren we dit wanneer u dit vermeldt. Bij noemenswaardige gebeurtenissen houden we u op de hoogte.