Copy
14 oktober: Rondetafelgesprek Geldstelsel

14 oktober: Rondetafelgesprek Geldstelsel

 

Geachte wereldverbeteraars,

Met enthousiasme presenteren wij u in deze nieuwsbrief de huidige stand van zaken omtrent het Burgerinitiatief Ons Geld. 

Op 14 oktober 2015 vindt het rondetafelgesprek “Geldstelsel” plaats in Den Haag. De volgende punten zullen met de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer worden besproken:

 • Wat is er mis met het geldstelsel?
 • Hoe kan het geldstelsel worden hervormd?
 • In wiens handen dient geldcreatie te liggen?
De zaal beschikt over ruim 100 zitplaatsen. U kunt bij dit gesprek aanwezig zijn door voor aanvang bij de beveiliging uw legitimatie te laten zien, of u kunt de live stream bekijken. Voor meer details, zie de uitnodiging voor het rondetafelgesprek.  

Onze uitgangspunten zullen in dit gesprek zijn:
 1. Het exclusieve recht tot geldschepping behoort toe aan de overheid.
 2. Geldschepping dient louter te geschieden vanuit het algemeen belang.
 3. De macht tot geldschepping en de macht tot initiële toedeling van dat geld dienen te worden gescheiden.
 4. Het voordeel uit geldschepping en uit initiële toedeling van dat geld dient geheel ten goede te komen aan het algemeen belang.
 5. De instelling die bevoegd is tot geldschepping dient geen enkel direct- of indirect commercieel belang te hebben bij de schepping noch bij de toedeling van het door haar geschapen geld.
 6. Het commerciële bankbedrijf en de girale geldomloop dienen te worden ontvlochten.
De volledige toelichting van Burgerinitiatief Ons Geld vindt u hier. De 'position papers' van de deelnemers zullen vanaf 9 oktober op zowel onze als de website van de Tweede Kamer te vinden zijn.

De functie van het rondetafelgesprek is om de kamerleden te informeren over het onderwerp geldschepping ter voorbereiding op het kamerdebat. Bij het plenaire kamerdebat dienen zoveel mogelijk kamerleden aanwezig zijn, óók wanneer 'financiën' niet tot hun beleidsterrein behoort. Geld gaat ons immers allen aan. Wij sporen u aan geldschepping bij alle politici onder de aandacht te brengen. Dit is een partij-overstijgend onderwerp.

 

De aanloop naar 14 oktober

Met uw steun zijn we doorgedrongen tot het hart van onze democratie, de Tweede Kamer. De belangrijkste data in dit traject voor u op een rij:
 • 9 januari 2015 Burgerinitiatief Geldschepping gaat van start.
 • 21 april Burgerinitiatief Ons Geld biedt ruim 110.000 handtekeningen aan aan de voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven.
 • 2 juli Burgerinitiatief Ons Geld wordt door de Tweede Kamer ontvankelijk verklaard.
 • 14 oktober rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Financiën.
 • Op een nader aan te geven datum zal het plenair debat in de Tweede Kamer plaats vinden.

Overig

Ad Broere heeft er voor gekozen niet deel te nemen aan het rondetafelgesprek van 14 oktober. Wij respecteren Ad zijn beslissing en danken hem voor zijn kennis, passie en inzet.

Wij willen u attenderen op een aantal initiatieven die het maatschappelijk debat over geld aanwakkeren: zaterdag a.s. conferentie Reinvent Money met onze woordtovenaar Edgar Wortmann, het boek Hanneke gaat naar de Bank van Ad Broere en het initiatief Onze Bank betreffende de beursgang van de ABN AMRO. Internationaal zijn er inmiddels 21 zusterorganisaties verenigd in de International Movement for Monetary Reform en in Zwitserland zijn de benodigde 100.000 handtekeningen bijna binnen om een referendum te laten plaatsvinden over geldschepping.
 

Steun de campagne

De afgelopen maanden zijn er wat donaties binnengekomen, hartelijk dank voor uw bijdrage. Uw steun maakt het mogelijk op korte termijn iemand in dienst te nemen. Het is voor ons een bevestiging dat wij met elkaar op de goede weg zitten en vol overtuiging door moeten gaan. U kunt ons hierbij op meerdere manieren helpen: steun de campagne!

Met vriendelijk optimisme,

Luuk de Waal Malefijt namens de initiatiefnemers:


De Verleiders en Stichting Ons Geld.

Luuk de Waal Malefijt
mede-initiatiefnemer Burgerinitiatief Ons Geld
Deel
Deel
Tweet
Tweet
Burgerinitiatief
Burgerinitiatief