Copy
Teken het Burgerinitiatief Ons Geld en ontketen de revolutie.
View this email in your browser

DWDD kondigt aan: Burgerinitiatief Ons Geld

 

Samen met De Verleiders, Ons Geld, Ad Broere en Geert kimpen is gisteravond in De Wereld Draait Door het burgerinitiatief gelanceerd. 


Een burgerinitiatief is een middel om een voorstel te agenderen bij het parlement. Als het minstens 40.000 keer ondertekend wordt dient het parlement zich over het voorstel uit te spreken of een positie in te nemen.

Met dit burgerinitiatief wordt er geprobeerd een van onze kerndoelen te behalen: het maatschappelijk bespreekbaar maken van de problemen omtrent geldschepping. Men hoeft het niet eens te zijn met onze voorgestelde oplossing, maar het moet in principe mogelijk zijn de kern van het geldsysteem kritisch te bespreken zonder dat politici bang hoeven zijn daarvoor belachelijk te worden gemaakt door andere kamerleden.

Concreet is het voorstel van het initiatief als volgt: (fragment)

" (...) Wij roepen het Nederlandse parlement op om:
  1. zich voor deze [zorgplicht voor de bevolking] principiële rol van de overheid uit te spreken en er op aan te dringen dat de overheid het exclusieve recht op geldschepping herneemt door het in circulatie brengen van schuldvrije euro’s; en
  2. de euro’s, gecreëerd door een op te richten publiek instituut, zoveel mogelijk in omloop te brengen door het te besteden, dan wel rentevrij uit te lenen.

Bekijk hier het gehele voorstel.

Bekijk de aflevering van De Wereld Draait door hier: http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/332030 (wij stonden achter de hoofdcamera)

We hebben in de éérste avond van de promotie al bijna 20.000 van de >= 40.000 handtekeningen (~50%). Teken ook, en laten we geschiedenis schrijven!

Onderteken het burgerinitiatief
Copyright © 2015 Stichting Ons Geld, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp