Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NZG NATIONALE
ZORGGIDS
®
Voor verzorgend en betrokken Nederland Week 26/2016
Headlines
Speerpunt SP: ‘Zorgverzekering op de schop’
Normal_duur De Socialistische Partij (SP) wil een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Dat is een belangrijk speerpunt van de partij in de komende verkiezingen om de kloof in de samenleving te dichten. De SP doelt op de kloof tussen een kleine groep die goed voor zichzelf zorg en de rest van Nederland.

Vrouwenorganisaties: ‘Minister Schippers beperkt het recht op abortus’
Normal_van_rijn Minister Schippers heeft vandaag aangekondigd dat ze voor de kerst een wetswijziging aan de Kamer zal sturen waarin de overtijdbehandeling onder het Wetboek van Strafrecht zal worden gebracht.

Zorgstandaard integrale geboortezorg is een feit
Normal_thuiszorg Het Zorginstituut Nederland heeft een nieuwe Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vastgesteld. De richtlijn verplicht gynaecologen, verloskundigen en andere zorgverleners tot intensievere samenwerking bij iedere zwangerschap.

Overschotten gemeenten zijn voor sociaal domein
Normal_slachtoffer_hulp_verdriet_helpen Alle overschotten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en de Participatiewet van 2015 worden, als het aan de gemeenten ligt, uitgegeven in het sociaal domein. Gemeenten verwachten niet dat dergelijke grote overschotten als vorig jaar structureel zullen zijn.

Gemeenten verwachten ook komend jaar tekorten budget jeugdhulp
Normal_geld Uit een enquête van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) blijkt dat ongeveer de helft van de jeugdhulpregio’s een tekort verwacht in het jeugdhulpbudget van komend jaar. Al eerder gaven gemeenten aan dat ruim driekwart gemeentelijk middelen toevoegde aan het budget om dit jaar positief uit te komen.

‘Ouderen vallen in zwart gat na diagnose dementie’
Normal_vrouw_ondergoed_genitali_n534 Na de diagnose dementie weten veel mensen niet meer wat ze met hun leven aan moeten. De situatie is dusdanig onzeker en heeft veel gevolgen voor diverse relaties in iemands leven. Psychosociale interventies kunnen een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven en leveren een besparing op in de zorgkosten, stelt hoogleraar langdurige zorg Anne-Mei The.  
Zorgvacatures
Alle zorgvacatures
Zorgagenda
Alle zorg agendapunten
Column
Reanimatie en angst voor de dood

Mijn moeder was tachtig. Ze overleefde net drie tia's en stapte de tafel van de hersenscanner af, liep naar de wc en zakte ineen. Als ze in de toiletruimte was gevallen was het anders gelopen. Nu stonden er een aantal verpleegkundigen omheen dus de eerste reactie was reanimeren. Ze overleefde en lag zes weken aan de beademing. Steeds meer functies vielen uit en haar bloeddruk stuwde op tot onmenselijke hoogten. Ze wist alles, zag alles en was ziedend dat haar dit moest overkomen.

Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.