Indien deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven, klik dan hier
NZG NATIONALE
ZORGGIDS
®
Voor verzorgend en betrokken Nederland Week 05/2014
Headlines
Artsen leggen straks verantwoording af aan gemeenten
In de nieuwe Jeugdwet zullen huisartsen, jeugdartsen en medisch specialisten verantwoording over hun doorverwijsgedrag moeten afleggen bij de ambtenaar van de gemeente. Ook kunnen ze niet meer vrij doorverwijzen binnen de jeugdzorg. Dat blijkt uit het antwoord van minister Schippers van Volksgezondheid op vragen uit de Eerste Kamer over het wetsvoorstel voor de nieuwe Jeugdwet.
Eenzame ouderen in kaart gebracht door postbodes
In het Belgische Oostende worden postbodes ingezet om eenzame ouderen op te sporen. In de stad wordt een proefproject gestart waarbij de postbodes bij 80-plussers aanbellen en een korte enquête afnemen. Op basis van de uitkomst van die vragenlijst kan het maatschappelijk werk in Oostende beter inspringen op de behoeften van de ouderen.
Vier op de tien moeders blijft hangen in postnatale depressie
Bijna vier op de tien vrouwen die lijden aan postnatale depressie na de geboorte van hun kindje blijven zich ook op langere termijn neerslachtig voelen. Tot dusver werd algemeen aangenomen dat depressieve gevoelens bij pas bevallen vrouwen na drie tot zes maanden weer verdwijnen. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Leuven weerlegt deze aanname. “De studies bevestigen onze vermoedens.
VNG: specialistische zorg belangrijk in nieuw jeugdstelsel
Op 1 januari 2015 is de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten een feit. De decentralisatie omvat meer dan alleen een overdracht van taken: er is sprake van een vergaande stelselwijziging. In plaats van een sterk verkokerd stelsel, met diverse strikt gescheiden zorgfuncties, is gekozen voor een integrale, bredere aanpak waarbij ook de invloed van sociaal-maatschappelijke factoren zal worden betrokken.
Mensen uit zware ggz toch toegang Wet Langdurige Zorg
De Tweede Kamer heeft besloten cliënten met zware psychiatrische problematiek toch op te nemen in de nieuwe Wet Langdurige Zorg (WZL). In de originele plannen bestond die toegang niet. De Kamer nam het besluit na een motie van CDA en D66. 
SP inventariseert problemen met vergoeding incontinentiematerialen
Kamerlid Renske Leijten roept mensen op om hun problemen met de vergoeding van incontinentiemateriaal te mailen naar de SP. Hoewel incontinentiemateriaal vergoed wordt uit de basisverzekering, hebben veel mensen problemen met het krijgen van goed en geschikt materiaal.
Zorgvacatures
Alle zorgvacatures
Zorgagenda
Alle zorg agendapunten
email
Special
interview afbeelding
Woonzorgnet; Private zorgonderneming ontwikkelt zich tot sociale onderneming
Woonzorgnet bestaat 10 jaar! In deze periode heeft de organisatie zich ontwikkeld van een idealistisch particulier initiatief tot een professionele sociale zorgonderneming. Dit betekent; het streven naar een optimaal resultaat voor alle stakeholders; bewoners, medewerkers, het Zorgkantoor en aandeelhouders. Woonzorgnet is een middelgrote zorgaanbieder die in kleinschalige woonvoorzieningen mensen met een GGZ indicatie ondersteunt bij wonen, relaties, werken en zinvolle dag invulling.
Dit is een automatisch gegenereerd bericht. Dit e-mailadres is alleen bedoeld voor het versturen van e-mails en kan niet worden gebruikt voor correspondentie. U kunt klikken op afmelden als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.